Milí hoši z "Gott mit uns"...

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 06. 07. 2011

Mlčel bych, ale...Upoutal mne titulek nejmenovaných e_autorů:

"Česká církev chce další vlastní svaté. Jde hlavně o oběti totalit?"

Zkrátka opět mediální jednička s hvězdičkou. Ač, nikoli nejvydařenější kousek od časů přísah HB: "Na Mou čest"... při této vzácné příležitosti vstřebání se další urážky vůči mému lokálnímu nahlížení na význam melodie: "Má rodná vlast", dostatečně obohacen i z dřívějších zásob Mediální skulptury globalizované Bestie, podle zneužívající každý milimetr tolerovaných stupňů volnosti a vždy dokonale urážen, jakkoliv v souladu s ústavou NVO - přesto protestuji.Nevěřil bych svým očím, kdybych netušil o co nositelům železných válečných křížů "Za vlastizradu" při dělení světovlády v Nových pořádcích vlastně "kráčí". A hle v nečase časů

: Římsko katolická církev, v čele s podivně uspořádaným papežem, je mediálně prohlašovaná za českou.

aneb... Nezávislá historie

Raději bych mlčel...© Zdeněk Patrick - Praha 2011

Jakoliv stejně na hlavu padlý slogan vychází z prohnaného P&R, v jehož pozadí vidím nikoli pana Kardinála Dominika Duku, jenž je mému srdci blíže, než on pocítí kdy k mému. Mám na mysli celou smečku zaprodanců. Falešných věrozvěstů vysílaných opět a opět z hadího hnízda pravdo laskovců, skrytě i zjevně, z dávna i dnes, budujících, a doufejme že marně, současný feudál otrokářský global protektorát.

Se vším důrazem a s dostatečně jasnou národní pamětí, se ohrazuji proti použitému názvu "Česká" katolická církev.

Není prozatím takové.

Ani nemůže být, posuzuji-li, ač střídmě a velmi uvážlivě, činy církve, jejíž logo "římsko katolická" vypráví o jiné, než české, konstelaci pánů, jimž ve skutečnosti slouží. Ač možná nikoli všichni, v religiozně vojenském řádu, naší vlasti zcela cizí provenience.

Od samého počátku, kdy odvrhla učení Krista a přimkla se k Paulinizmu, jenž byl zaměřen jednoznačně protislovansky. Když se v největší míře podílela na nekalých rejdech německých kněží, biskupů a arcibiskupů kolem včera vzpomínaného Cyrila a zejména moravského arcibiskupa Metoděje, jehož věhlas, nikoli upapeženci, jej předurčil šířit víru i do ostatních slovanských zemí.

Říkám-li "římsko katolická" pak hovořím o nejčernějších v dějinách celé Evropy - o zjevném a v dnešních dnech i skrytém otrokářství, nasíleného výbuchy kostnického bordel šampaňského s chystanými krvavými hody, když bylo a je možné si nabrknout svého Upapeže, co posvěcenou bránu nebes a odbrknout prodáním do otroctví, jakékoliv množství nevolníků a ovčanů druhého řádu. Nejlépe však vyvražděním, celých slovanských rodů a národů.

Říkali a dodnes tomu říkají "šíření lásky k bližnímu svému".

Hoši z "Got mit uns" si zkrátka nedají pokoj, ani při rekonstrukci ocelového kruhu, jenž měl kdysi i nyní, sevřít český národ, jak katova smyčka, palečnice pacholka. S cílem zlikvidovat krví mučením a "očistnými" plameny, jak nebohou nic netušící "čarodějnici".

A tak, jak si lehce, s požehnáním černého Upapeže, troufali odbrknout kacířský(?) český národ křižáckými výpravami celé demoralizované Evropy, tak i dnes stejně surově konají vůči nám i národům ostatním?

Ano, tak to cítím, pane Hans, ano právě vy - se železným válečným křížem, od teroristického uskupení nemajícího historickou paměť, natož milující dobu českého obrození, či Pravdu samotnou. S bájemi o naučené nevědomostí.

A navíc opakuji, má rodná vlast byla zemí, kterou římsko - katolická církev nesčíslněkrát proklela těmi nejmocnějšími možnými kletbami, s dalece proplánovanými potopami krve a farami přeplněnými tisícerými odpustky pro zločince.

Mezi námi bratry...Řádili jste, jak pominutá zvěř. Za časů Jana Žižky, tak v časech prvního Temna.

V dobách druhého Temna chcete nové svaté? Noví "čeští" svatí nečeské římsko katolické církve?

Nebudou určitě čeští.

Říkáte Oběti totalit?

Určitě snad nemáte na mysli oběti římsko & katolické totality, kdysi úspěšně podnikající při franko - nemeth náčelnících a velkootrokářských svazech (římský trh otroků až 10 000 otroků/ za den)? Pilně a dlouze prosperující i po legračním pádu Říma. Hovořím též o nesvatém a podivném uskupení, zakazující mým předkům myslet a hovořit rodnou řečí, prosazující v mé rodné vlasti jen a jen mrzké zájmy cizáků?

Nebo snad vyhlásíte za blahoslavené oběti třetí komfašistické totality, když systémových obětí je již nepočítaně?

Ač měli jste konat, nekonali jste rovněž. My z nevědomé línosti, vy zřejmě v skupinově neuvědomělé, o to cílenější vypočítavosti.

Ač stejně vinný, nevinný, klaněli jsme se a hovořili k modlám, fetišům, dřevu i kamení.

Mnohdy v dobré vůli i víře.

Není-li již čas říci "Amen"?


Modlitba za Českou zemi


Tvé cesty a osudy národe český...