Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II.

Autor: Administrator <>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 18. 05. 2011

Nemyslím, že Zlo sestoupí z nastoupené cesty. Nemyslím, že fašizmus dychtící po skalpu svobodných lidských bytostí, se obrátí k těm dobrým zákonům, zvykům a právům v zemi kdysi zavedených, nikoli v neprospěch rodné země a našich předků, pracujících tvrdě a poctivě s myšlenkou na prosperitu rodné vlasti plné usměvavých dětí. Avšak... Ani jednou jsem neslyšel od těch, co měli ze svého pověření a slibů - konat a záměrně nekonali, měli slyšet a záměrně neslyšeli, měli vidět a záměrně neviděli, jediné slovo proti zločinům rozmáhajícím se v naší rodné vlasti i po celé planetě.

Cokoliv udělali, nebylo dobré. Bylo zlé.

Z téhož smutného poznání mne zaujal dopis Byzantského katolického patriarchátu (Řecko katolického ritu), poslancům EU parlamentu, z něhož si dovoluji citovat, alespoň nosnou myšlenku:Nosné téma dopisu poslancům EU :

Zdroj: You Tube (vzhledem k vzniklým SW obstrukcím pouze ručně zkopírovat)

http://youtu.be/ti2mTAb0qSw

https://www.youtube.com/watch?v=AfeWskkvUFU&feature=player_embedded

Texty i samotné video, dopisy prezidentům a poslancům EU, tedy i ucelenější pohled na vzniklou situaci v katolické církvi, kterou media a nečesky laděný tisk zapoměli komentovat:

https://uogcc.org.ua/cz/actual/article/?article=4559

"Vážení poslanci EU, vy jste dnes uzákoněním homodiktatury v Lisabonské smlouvě a juvenilní justice přijali roli Piláta. Odsoudili jste děti a mládež Evropy na duchovní a fyzickou smrt. Dopouštíte se tím horších zločinů proti lidskosti, než byly zločiny fašismu odsouzené v Norimberku.

Započali jste morální, duchovní i fyzickou genocidu Evropy.?"

...Proto vás dnes, na Velký pátek, v den Kristovy smrti, Jeho jménem vybízíme:

1) zružte zločinnou Lisabonskou smlouvu, která je zdrojem demoralizace a démonizace národů,

2) zružte Evropskou Unii, která je žalářem národů,

3) vraťte se k všelidským, křesťanským morálním a duchovním hodnotám.

1. května 2011, aniž si toho, kdokoliv, mimo politicko servilních "zvacích dopisů", jež vzápětí vzdorovitě zvou apostatu Benedikta / Ratzingera na Cyrilo Metodějské oslavy v ČR, povšiml, byl bývalý papež nazývaný Benedikt exkomunikován.


Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II.... odkaz na video You Tube (česky)

Zde na tomto místě byl funkční odkaz na vyhlášení o exkomunikaci papeže. Nyní je zcela nefunkční a proto nabízím jinou formu zkopírujte si odkaz:

https://youtu.be/ti2mTAb0qSw

Poznámky pod čarou:

Apostaze - odpadlictví od pravé víry.

Apostata - odpadlík, jenž skrze víře nepřiměřená gesta a nekonání proti Zlu, otevřel římsko katolickou církev a jí svěřený lid vstupům fašizoidních a pohanských ideií nejen skrze nezákonná ustanovení, mediální a politické zločiny, směřující proti potřebám a přirozenosti lidské bytosti, proti učení Krista a zejména proti zákonům Bož ím (antikrist v církvi a společnosti - New age, Nové fašistické světové pořádky, Ilimunináti, tajná uskupení působící proti lidstvu a učení Krista).

Byzantský katolický patriarchát: církve Řecko katolického ritu.

Apostatické gesto:

Pohanské rituály, na nichž se minulý i současný apostata s dalšími arcibiskupy a kněžími římského (latinského ritu) aktivně podílel, aniž dbal povinností svého úřadu. (Zařezaná kuřata na oltáři Boha, pohanská mrmlání šamanů v Božím Chrámu, Zakrývání křížů a zejména nekonání při pronikání antikristových nepravých zákonů do lidského společenství.

Sedes vacantis - Dnem 1.května 2011 nastal stav sedes vacantis - uprázdněný papežský stolec, který papež - apostata nezákonně okupuje.

Z téhož vyplývá, že každý kněz, biskup, arcibiskup setrvávající na straně vstupujícího Zla je odpadlík (apostata), pokud veřejně nepřizná své pochybení, při spolupráci s idejemi New Age.