Vortex a Brány mezi dimenzemi?

Autor: cassurgis <(at)>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 14. 04. 2011

Upozornění: dnes v neděli 17. dubna 2011 je Měsíc již druhý den v úplňku, ačkoliv má být úplněk až zítra

Mnohosti světů i duchovních forem © dmk@Cassurgis © smit.wz.cz - Praha 2011

Přičemž bychom měli, každý sám za sebe, zvážit i Boshovu vizi průchozí brány na onen svět...

Posmrtný zážitek ducha (Spiritu) unikajícího z právě umírající lidské bytosti, každý sám za sebe, stále živ, ač polomrtvý, jen ztěžka a sám... až samým hranicím nenávratna. Odkud je provázen a chráněn mocnými světelnými bytostmi před...

Vortex - Označení pro gravitační a elektromagnetické anomálie vznikající např. tryskající energetické sítě země. Slůvko "Vortex" se stalo psychotronickým zaklínadlem hledačů magnetických kopců, či změněných podmínek změn fyzikálních veličin, či veličin v úrovni čas, prostor, hmota. Vortex může být součástí změn energetických a energoinformačních sítí. Vortex bývá spojován gravitačními anomáliemi, optickým klamem, či optickými iluzemi. Elektromagnetický, či gravitační vortex může mít charakter víru, nebo koule, jejíž spodní polokoule se nachází pod zemí.

Na webu The Oregon Vortex lze demonstrovat vortex Eddyho proudovými trubicemi z čisté mědi, vybavené neodýmovými (neobyčejně stálými) magnety.Vortexové pozadí (též "přirozené vortexové pozadí") - je výslednicí přirozené morfologie planetárních hornin a skalních podloží, když energetická síť země s dominantními průsečíky tryskající životní energie planety, nasílená přirozeným vortexovým pozadím se stávaly přirozenými branami nebes (Porta Coeli - Stargate, Hvězdnými branami).

Vím, že ano...

Mnohosti světů i duchovních forem © dmk@Cassurgis © smit.wz.cz - Praha 2011

Nikdo netuší, kdo v dávných časech vytvořil průniky dimenzemi a kam odešla nejstarší, z nejstarších tvůrčích Entit. Je předpokládáno, že se zřejmě odebrala do své hyperdimenzionální podstaty, kterou odvozeně můžeme, ale i nemusíme, považovat za "domov" duchovních Tvůrců našeho třírozměrného Univerza.

Některé brány trvají dodnes, jiné jsou skrze výbužné projekty a vývojové trendy vesmíru zhrouceny, až k nepoužití.

Na některé se dokonce, jak pečlivý čtenář kdesi zaznamenal... míří raketami(?), jiné naopak stráží "po zuby" ozbrojené válečné lodě i těch podmocností, které ani žádné válečné lodě nemají, neboť nechápeme, co se právě děje?

Jiné jsou zkoumány skrze zaklínadla a prastarou magii. Jen dvě, či dokonce tři jsou přístupné, ač tutláné a kamuflované... Jsou všeobecně přístupné všem domorodcům: Při příchodu i odchodu duchovní podstaty skrze třírozměrný svět.

Avšak povětšinou jen v jednosměrném provozu, aniž se kdy, a to je velmi zajímavý fenomén: Zřídka setkáváte s jiným, rovněž z průšvihu spěchajícím kolem jdoucím, či naopak lelkujícím hříšníkem, jemuž bylo výjimečně povoleno setrvat nějaký čas poblíž své někdejší rodiny.

S jistotou, že nikdo z nás, ba ani vyvolení banskteři - zkušení krvelační válečníci lstivě rozhazující "nízkoobsahový" uranový odpad v Jugoslávii, v Lybii, či kdekoliv, kam vkročí žoldácká bota jimi vymíněných otroků, osnovatelé neo feudálně - otrokářského systému, směřující k zatracení, skrze nastolenou masovou genocidu lidstva? Nikdo "nezůstane na semeno". Ani ti, co se věčně omlazují transfuzemi zaručeně mladé lidské krve, manipulacemi s geny "nesmrtelnosti", či výtažky z lidských embryí, nikoli starších než čtrnácti dnů! Dočasně zajišťujícími "věčné mládí" a movitým, leč již povadlým krasavicím, méně vrásek, než by zvládly s botulinově betonovou injektáží...

Ani ti, co si právě budují své podzemní a skalní úkryty. I kdyby tisíckrát vyhlásili své ustrašené doktríny: Vyhledat, řádně mikrovlnně zmuchlovat, či jen plošně zvakcinovat právě narozené, v dostatečné míře a množství pochroumat ještě nenarozené děti.

Není rovněž dobré, pokud je někde na světě zlá vůle, jež dá vzniknout inspiraci článku: "US Moves To Find, And Then Kill "Children Of God"... https://www.whatdoesitmean.com/index1468.htm

Je to již dávno, co jsem si, co desetiletý hošík hrající si na zelené louce vrazil do kolena část ostnatého rezatého drátu.

Vůbec rezaté dráty, do průměru 6 milimetrů, jsou mým "osudem". Ten poslední, který překvapivě hladce pronikl od kotníku až k témuž koleni, aby ještě několik decimetrů vykukoval k mému překvapení do okolitého světa, mi ostatní spoluvojíni ZVS zúčastnění na "sportovním dni velitele roty radistů a radiodálnopisců", hrajících neuvěřitelný fotbal, nemilosrdně lámající kosti nejen strany protivné, pomáhali, abych byl v popisu přesný. Pomáhali mne vytáhnout z drátového rožně, na který jsem se v zápalu hry vlastnoručně ( Řekl bych nejraději "vlastnonožně", ale slyšíte sami...i když přesnější termín - nezní nejlépe.).

Suše konstatuji, že to šlo to bez bolesti, avšak velmi těžce. Jako když vytahujete řádně zatlučený hřebík z dubové klády. Hoši se zřejmě zalekli mého mlčení, nebo napínajíci se a vzdorující kůže, ačkoliv téměř okamžitý průnik všelijak pokroucené rezaté kulatiny mojí vlastní svalovinou byl naopak nadmíru velice a nečekaně snadný. Ten však nenadělal tolik škody, co malinký vpich, na počátku již zmíněného ostnatého drátu.

A protože jsem patřil v tomtéž čase k právě systematicky budované skupině třídních nepřátel (Můj tatínek, zručný a obdivuhodně vzdělaný samostatně prosperující strojní zámečník, pracující od nevidím do nevidím, pocházející z "konce světa" na Vltavě, kam dodnes nevedou žádné silnice, zásadně odmítal triky nastupujících zaprodaných otců, dnešních, neméně Zlu zasvěceně poplatných, synů?), a tak v čase stranou a vládou zaručeného bezplatného zdravotnictví, veškeré výdaje na jakékoliv léčení v rodině, byl problém jen mého tatínka. Mlčel jsem i kvůli mamince, která se vždy vylekala, když jsem přišel dráty kola ustřiženým, byť již přišitým uchem, těsně pod okem propíchnutým nosem, na holou lebku zezadu skalpován hrabičkami gottwaldovského strážce pískoviště, hojně zakrvácen svojí, či naopak krví z cizích nosů, kterým jsem nezůstával nic dlužen. neboť tenkrát panoval takový zvyk.

A tak jsem mlčel i když otrava krve z nepatrného vpichu postupovala neobyčejně zdařile.

Se všemi průvodními jevy.

Až do úplného počátku mého zážitku, který jiní popisují jako "cestu tunelem".

Úmorná několikahodinová cesta šikmo vzhůru ponuře osvíceným, či spíše světélkujícím tunelem a na konci tunelu světlo, ke kterému se snažíte dojít (Ale taková démonská a andělská tlačenice kolem, aniž byl tak prostorný a krátký, jak ve své vizi vykazuje Boshova představa téhož "zařízení", mnou popisovaný tunel určitě nebyl (Aniž mající šipky a nápis tímto směrem "Odchod", v horečkách a klopotně směřuji přesně "tím správným krokem, tím správným směrem".).

V tomtéž okamžiku, kdy jsem již chtěl vkročit do světa ozářeného neobyčejně jasným světlem, objevila se přede mnou vysoká, snad černě oděná, a na pozadí světla v obrysech zářící ženská postava se slovy: "Ještě tam budeš". A hupky dupky, již stojím zády k postavě i ozářenému světu. Je mi čím dál tím lépe a za dva dny již běžím bystře do školy, s obnovenou vzpomínkou na jiný silný zážitek v čase před zrozením, krátce i dlouho poté.

Přičemž bychom měli, každý sám za sebe, zvážit i Boshovu vizi průchozí brány na onen svět. Přesněji přechod duchovní podstaty do odlišné dimenze, než se nacházelo tělo lidské bytosti v rovnovážné sestavě těsně před entropii - smrtí. Je totiž blíže skutečnosti, než by mnozí hodlali kdy připustit.

Posmrtný zážitek ducha (Spiritu) unikajícího z právě umírající lidské bytosti, vedeného k nekonečně dlouhému tunelu, spoře osvětlenému, kterým každý kráčí ještě stále živ, ač polomrtvý a jen velmi ztěžka a sám. až k samým hranicím, zpoza kterých již není návratu. Nikdo z vrátivších nikdy tuto hranici nepřekročil. Jedná se o síť bran vedoucích do dimenze, kde duch sám sobě zhodnotí průběh svého života, jenž se mu samovolně promítne v souvislosti s pravou podstatou Univerza?

Nepochybně!

Odvozeně pak lze potvrdit, ano taková síť bran do odlišné dimenze, jež je zároveň svým menším dílem součástí našeho trojrozměrného systému, je nepochybně rovněž součástí přirozeného energetické sítě této planety. Není-li právě toto skutečný středobod zájmu místních démonů i jejich deprivovaných klonů, jakkoliv neobyčejně vyvinutým IQ, avšak zcela postrádajících lidský a zejména duchovní rozměr. Co vše, jsou ochotni riskovat, aby do duchovní dimenze pronikli skrze lidské utrpení?

Zdá se, podle věrohodných příznaků a dějů, že jsou ochotni svým cílům obětovat i celou lidskou populaci této planety. Jedná se o tvrdé a zcela nekompromisní vstupy, jež se nepříjemně odrážejí v devastaci lidského ducha, jeho morálního i mravního rozměru a navíc se velmi destruktivně projevují i v ničení naší planety.

To vše, pokud jsme ochotni přistoupit na odlišnou, řekněme, duchovní dimenzi, se pak nepochybně, skrze negativní vlivy, projeví v celém Univerzu.

Jestliže ano, pak lze očekávat nepříliš vstřícnou odezvu, kterou možná již hezkých pár let pozorujeme.

Při nebezpečí, že budeme ponecháni na pospas silám, které nás zcela určitě nepovažují za své mazánky, nýbrž zdroj svých energií.

Aby s námi udělali krátký proces?

A hořící planeta, kdysi plná krás a vitálního života, dnes krvavého násilí sprostých lží, bude debily smrtelně raněna bezcílně bloudit Univerzem a všechny hvězdy se ji budou vyhýbat, aby skončila svůj běh v mrtvém konci nebes?

Není pochyb, že se kolem nás, ale i nejen uvnitř naší sluneční soustavy, děje cosi zvláštního. Neuvažuji-li svá soukromá pozorování podivných jevů na obloze, či v neobyčejném průniku juchajících kolem, pak jednoznačně nejpozoruhodnější jsou, mimo směrového signálu "I am. I come" - "Jsem. Přicházím", mimořádně zajímavé velké shluky galaxií, formující se prý do útvarů, který odborníci nazývají oktahedron.

Tyto nanejvýš zajímavé energeticky organizované shluky, jež jsou v časech slunečních anomálií nanejvýš pozoruhodné.

Připomeňme v tichosti, že mnohé sluneční anomálie nemají v poznané historii obdoby.

A naše Slunce i okolitý vesmír je skutečně vykazují.


Záhada Pěrunovy modly...
Vlchevci a vortex...
Vortex a Brány mezi dimenzemi? "> Lechův kámen
Gótština