Zaplať můj lup a zdechni...

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 14. 05. 2010

Koruna sv. Václava je českým králům a symbolicky i některým vybraným prezidentům Českého státu, či voleným zástupcům lidu pouze propůjčena po dobu, jež má sloužit k uvědomování si faktu, že čeleď svatého Václava, tedy český lid, je určen jazykem, hájením zájmů a nezadatelným právem své účasti při rozhodování ve prospěch zemí koruny České.

Upomínka na zaplacení 121 000,- Kč

Zaplašte ihned dlužnou částku 121 000,-Kč za každého člena Vaší rodiny (včetně kojenců a dětí) neprodleně do 28. 5. 2010.

Bla, bla, bla?
Miroslav Kalousek vr
TOP09

Máme zaplatit jen proto, že jste nás sprostě, jako lstiví a zruční jarmareční zloději dočista prošacovali s úmyslem, dle velikosti úspor upřesnit reálné zadlužení státu a vyslali na nás své druhé návěští raketýringových požadavků, mající připravit půdu k dalším zločinným počinům?

Štrasburk - Evropský parlament dnes (prý pozn. DM) odmítl kontroverzní (příliš všeobecně známou pozn. DM) dohodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy o sdílení dat o bankovních převodech. Dohoda, která začala platit tento měsíc (květen 2010), podle europoslanců pozbude platnosti. Američané před takovým krokem varují, neboť dokument považují za neoddělitelnou součást boje proti terorismu.

https://www.ceskenoviny.cz/eu/parlament/zpravy/europoslanci-odmitli-dohodu-o-sdileni-bankovnich-dat/433925

Milé ovečky,

kdože tak pružně poskytuje všem ovcí milovníkům a veleváženým spotřebitelům, veškerá data a informace o vašem možném dohola ostříhání a chutném vybavení? Nebyli to čirou náhodou všichni Váši doma již osvědčení, zruční, mírumilovní masanejedlíci a zaručeně...To "Přísahám na svou čest"...vegetariánští řezníci, kteří se právě hodlají, skrze vaše opravdu, ale opravdu výjimečné postavení, opětovně zvolit?...nadbytečný občane... Aneb odkud vítr vlastně fouká?

Zdeněk Patrick- 2010 Praha

Shlédl jsem duel mezi představitelem Top09 Kalouskem a paní Ing. Janou Bobošíkovou - Suverenita 21.

Moderátor pan Železný, jako vždy sympaticky profesionální, nicméně jeho vysoce kvalitní práce byla jistým dílem znehodnocena nekvalitní prací zvukových techniků:

Obvyklá nevyváženost hlasitosti zúčastněných protagonistů duelu. Kupodivu vždy ve prospěch ničemnosti. Nicméně zvykl jsem si...

A co míním "ničemností"?

Mravní nedostatečnost a téměř hospodskou intonaci hlasu arogantního pana Kalouska, skrývajícího se za prostinká, mlžící, neboť zjevně naučená zaklínadla, bez duše, úmyslně zaměňující, důsledek za příčinu.

Vážení přátelé, nemající ještě svědomí a morální kodex, co trhací kalendář na konci roku.

Není tajemstvím, jakými podvodnými triky "pracují" prozatím stále zákonem nepostižitelní syčáci, manipulující s občany skrze s tzv. nevyžadáné zboží a kteří se neštítí používat podvodných machinací směřující vždy k cílenému stresování a vydírání méně informovaných. Bohužel... jsou tyto podvodné metodiky osvojovány a cele přebírány i těmi, co mají být naopak morálně, eticky a mravně na výši. Nevlídným příkladem nám budiž všichni ti přemnozí z parlamentních stran stále kamsi se přeskupující:

Vyhozeni dveřmi vracejí se skrze jiná, kupodivu vždy jen parlamentní uskupení, aby podle stejné metodiky podvodníků terorizovali i staré lidi. V souladu s jimi propagovanou asociální doktrínou "Přemluv (zabij) svoji bábu".

Sprostě terorizovaní pracovití a poctiví občané této země, kteří se již hůře orientují ve hnoji, kam byli uvrženi trvalým strachem z vyděračských a vymahačských exekutorských band, jejichž legalitu potvrdily dokonce i (nezávislé?) soudy ČR.

Terorizmus v praxi:

Falzifikáty složenek znějícími na 121 000,- Kč/ na osobu/postel/postýlku jedné domácnosti, nastávající maminky 2x tolik, tzv státního dluhu, rozepsaného dnes již i na ještě nenarozené děti + cca 7 000Kč/za každou další 1 vteřinu/počet postelí a postýlek + 2x tolik nastávající maminky tzv. procent z úroků a dalšího penále z prodlení plateb.

Státního dluhu, z něhož stále nebyl občanům ČR předložen pravdivý a vyčerpávající výklad:

Přesný počet, proč se zadlužujeme, aniž je známo za co platíme, komu vlastně platíme (číslo účtu, důvod plateb, způsob platby, kdo vydává příkaz k platbě, jméno majitele banky, ale i cílová země, kam platby směřují.).

Zkrátka pane Kalousku, mám-li platit nepříliš povedený a nanejvýšší míru nedůvěryhodný účet, musím bezpodmínečně znát každou, i tu sebemenší částku uspokojivě ošetřenou přesným zdůvodněním jednolivých položek předkládaného účtu. Aniž mne zajímá jakékoliv nadbytečné blabla... bla.

Pak na oplátku, recipročně předložím účet svůj!

Neboť nás prostě za pochodu, jako lstiví a zruční zloději, podle dohody mezi tlupami vyvrhelů, na svém jarmarku prošacovali. A pak, dle velikosti úspor rozeslali v pořadí již své druhé návěští raketýringových požadavků, mající připravit půdu k dalším zločinným počinům. Nikoli nepodobným pirátské "Dani z míru", či chcete-li z počtu zubů.

Říkam-li druhé návěští, pak tím prvním nás začali programově a průběžně masírovat jejich mediální žoldnéři a prostituti.

Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte. Času není nazbyt?

Poctivě a těžce jsem pracoval, jako mnoho jiných pracovitých a poctivých občanů této země. Za tu nejmenších z možných mezd (Ani náhodou odpovídající vynaloženému úsilí, píli a spolehlivému výkonu, aniž mým schopnostem), mlčel jsem, platil jsem cokoliv jste si vymysleli: Daně, daně z ukradené hodnoty, nemocenskou i důchodové zabezpečení, ale i další všemožné poplatky. Nikomu jsem nezůstal nic dlužen. A nezůstanu ani do budoucnosti:

Pane Kalousku, domnívám se, že jste právě, jako první z celkového počtu odpovědných a nekonajících v prospěch ČR předložil lidu ČR jen velmi malou část Svého velkého dluhu. Není to totiž dluh můj, ale jen velmi malá část Vašeho velkého dluhu České republice.

Upozorňuji vás, jako svobodný občan ČR, že právě Vy nesete jednu z nejvyšších osobních odpovědností, společně s přidruženými, kteří bezostyšně, z příkazu vnějších sil, drancující moji rodnou zemi.

Máte co vysvětlovat: Prosím neprodleně sdělte, kde se hodláte skrývat před svým vlastním svědomím? Víte-li vlastně, co obnáší?

Nikdy jsem Vás a Vám podobné společníky z parlamentních stran, opakujiž Nikdy jsem Vás nevolil, aniž jsem schopen pochopit logiku Vašich amorálních počinů, který hodnotím v úrovni "státního" a medialně prosazovaného terorizmu páchaného na nic netušících občanech. Páchaného v souladu s potřebami cizích uskupení velmi pochybeného původu.

Vydejte prosím úplný počet ze svého jednání, nahraďte celý díl Vámi napáchaných škod, i konkrétní část zašantročeného zlatého pokladu ČR a bystře odejděte do ústrání. S jedinečnou šancí, tak jak mnoho občanů ČR, se zúčastnit časově omezených rekvalifikačních kurzů a zejména prací obecně prospěšných s nárokem na jednorázovou odměnou. A to pouze ve výši nezbytně nutné ke krátkodobému přežití (Popisuji systém, který jste pomáhal vytvořit.).

To, co jste spáchal Vy a Vaše uskupení - Ne! To nebyl nadsazený "předvolební trik", nýbrž sprostý akt prošpikovaný lží, opepřený notnou dávkou již neskrývané arogance. Avšak zřejmě se mýlíte. Vámi vnucovaný standard" modelového chování nikdo služný tolerovat nebude. A vy dobře víte, o čem je řeč.

Styďte se.