Raději však toto, nešli lstivý Otto...

Autor: cassurgis <(at)>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 10. 01. 2010

Každý bolavě rozpadající se metastázující systém, nenuceně hnijící na smrtelném loži sousedově, do posledního našeho dechu tyjící z každé vítané situace způsobené "vyšší mocí" (viz major), sahá při své nemohoucnosti, zvůlí nasíleného policejního systému, k rétorice odvádějící pozornost od skutečného původce, či příčiny samotného puchu, neboť jak jinak a lépe zastřít, že původce i důsledek jedno jsou.

Přičemž zdůrazňuji, že ten minulý systém též zapáchal, avšak v samé podstatě mnohem méně a nikoli tak složitě, než současný.

Jakkoliv veskrze, díky různobarevnosti hnědých soudruhů z Biomasy, tak průhledný...desátek Svatým otcům, zbytek nové pseudoelitě, pánům z Bilderberguž

© dmk - 2010 Praha

Přesto vše, co jsem kdy pozoroval, jsem doslova fascinován poznatkem, že ti, co stojí nejen u původní kolébky, ale i u samotného zřídla současných i budoucích problému otrokářsko neofeudalistického uspořádání NV0, jdou "na hrad" s drzým sloganem:

"Lepší Otto, než-li toto."

A protože jsem, ač deprivanti "opravdu" neradi souhlasí, stále při smyslem a tuším, kdože má být ten Otto, sám za sebe odpovídám : Raději mizerně a toto, než-li slibnotvůrný Otto.

Pro mne tedy není překvapením s jakou rozhodností se mediální borci, ziskuchtivě prostituující s NVO, z hodiny na hodinu, vypořádali se smrtícím ohřevem klimatu a vyplývajících nasílených práv restriktivního systému soudružských návštěv soudružky Biomasy v doprovodu mocného šéfa se zelenými tykadélky, kteří s námi, po dalších "svobodných" volbách, konečně zamávají se vší rozhodností.

Přiznávám se rovněž, že v časech radostného budování, kdy se i jednotlivá roční období vděčně stávala úhlavním třídním nepřítelem zlatých zítřků, jsem po každé systémové masáži, svádějící neúspěchy skvělých soudruhů neomylně vedoucích masy - na kalamitní situaci (Přičemž nebylo vhodné jakkoliv zpochybnit odhodlanou připravenost stranických elit na zimní období, mediálně zveličenou 2 (slovy: dvou) centimetrovými závějemi kalamitek? Vybíhal jsem, nikoli jako dříve s pásmovým metrem, ale malým pravítkem a měřil. Což, pro úplnost své databáze činím dodnes (Místo měření: nedaleko pražské obce Libuše.).

Pro systém, v domnění, že masy jsou již řádně zmasírované (a nepamatují si již někdejší prvo republikové několikametrové závěje s 3-4 metry sněhu i špičkové mrazy kolem -41 stupňů), bezostyšně používal pro 5 (slovy: pěti) centimetrové závěje kalamitek, při mediální masáži bláboly "o nečekaných" přívalech sněhu, když běžných 20 stupňů mrazu se stávalo sibiřskou, a ještě lépe arktickou zimou.

Čas neúprosně plynul a již jsou zde opět rozmnožení soudruzi z Bioamasy a Bildebergu, a tak není divu, že se jejich mektání stává, čím dál tím lépe srozumitelnější.

Po prvním skřehotání o přívalových deštích a dramaticky nevratném ohřevu klimatu planety, sváděné na bezbranného pana Vonáska z Kotěhulek, jsem, jako vždy před tím i poté, postrádal rozumný rozpis skutečných příčin.

Z téhož pak vyplývalo, že cílem není prosperita a spokojenost občanů, ale jen další tajení utajovaných skutečností, aby se naopak skutečný cíl skupiny pánů z Ottů stal nad Slunce jasnější.

Říkám a podtrhuji? Nad Slunce jasnější.

Hodnotím "pln obdivu" s jakou bravůrností se současní Ottové a jejich náhončí, uspořádaní do "demokraticky" zvolených stran a účelových výtahových uskupení, vyrovnali, doslova z hodinu na hodinu, s kdysi přirozenou nadílkou sněhu a mírnými mrazy: "Přívaly sněhu ohrožují Česko, ale na zimu jsme připraveni. Úklid však začne, až přívaly sněhu přestanou Česko a Prahu dusit (přeloženo z newspeaku do srozumitelného jazyka: "Až přestane mírné sněžení?").. Právě zasedá krizový štáb magistrátu. 66 antisněžných sypačů připraveno k akci".

Aniž, kdo vzpomene včerejší celosvětově praktikovaný "klimatický" podvod. O oteplování planety způsobené prunéřovskou tepelnou elektrárnou a panem Vonáskem. Podvod, jenž má Ottům přinést další kradě a účelové daně:

Korouhvička se otočila z hodinu na hodinu až ejhle:

Arktické mrazy (- 11 stupňů) udeřily na Česko. Vlaky nejezdí kamionová doprava na (Hitlerových) dálnicích ohrožena.

Neustálé přívaly sněhové kalamity útočí na Česko a Evropu. První oběti sněhových přívalů?

V Praze trvá sněhová pohotovost , Morava bez el. energie zavalená přívaly sněhu. Přeloženo z newspeaku do srozumitelného jazyka: Vidíte, vidíte?? Jak se ti vodu nemilující, buřičtí odpírači a tříplanetární znečisťovači živící se hnijícím německo rakouským odpadem, bezbožní rouhačtí husiti opět zachovali!

Změřil jsem tedy výšku sněhových přívalů. Tam, co ji měřím vždy: 12 centimetrů, či někde mizerných 15 cm.

A sypače připravené na zimu?

V Praze jsem nepotkal ani jeden.

Snad proto, že jsem, kvůli "arktickým mrazům" (kolem - 4 /-6 stupňům sibiřské zimy) nevystrčil ani nos?

A že vše kolabuje pod sněhovou kalamitou?

Není-li to dostatečným důkazem neschopnosti, línosti a účelového nekonání, u dobrého bydla "na věčné časy" zabetonovaných soudruhů a svobodných pánů Chrochtalů z Biomasy?

Přišla totiž obyčejná, v těchto krajích očekávatelná a kdysi běžná zima. Dokonce natolik mírná, aby, až zase zapomeneme, dokumentovala ohřev planety?

A co klimatické zbraně?

Dali jsme si na ně?