Dělit nedělitelné?

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 19. 10. 2009Kdo je povolán darovat svobodu a práva? ...

© Zdeněk Patrick - 2009 Praha

Ještě "To" vlastně ani nezačalo a již se někdy cítím jako levná, způli vyklepaná "Partyzánka" (chcete.li - "Detva") v tlapkách nihilistického rudého náčelníka ÚS. Někdejšího zasloužilého člena Strany. Dělícího nedělitelné, rozdávajícího nerozdávatelné.

Neodbytný dojem je navíc umocněn vzpomínkou, jak taková levně vyklepaná "Partyzánka" (o něco hubenější "Detva") vypadala a s jakou rychlostí, napůl vyklepána, mohla být lehce vykouřena.

O co lépe se prý budu cítit, budu-li omylem vykouřen čilými pohrobky Adolfa Hitlera tentokráte opět z velké Euroasie!

Člen Strany žije od narození do smrti pod dohledem Ideopolicie. Ani, když je sám, nemůže si být jist, že je sám. až je kdekoliv, až spí, či bdí, pracuje, či odpočívá, až je v posteli, či ve vaně. Může být sledován bez varování, aniž ví, že je sledován?

Přátelé, chování k ženě a k dětem, výraz tváře, když je o samotě, slova jež si mumlá ve spaní, dokonce i charakteristické pohyby těla? To vše se zkoumá ze žárlivou pečlivostí. Každé podrážděné chování, které je příznakem nějakého vnitřního zápasu. To vše musí být odhaleno.

Závadné myšlení znamená jistou smrt.

George Orwell

1984 str. 194

"Každá ze tří mocností, na které se teď svět dělí, je fakticky neporazitelná a mohla by se stát porazitelnou jedině v důsledku pomalých demokratických změn, kterým však vláda s tak rozsáhlou mocí může snadno zabránit. Druhé nebezpečí jej také jen teoretické. Masy se nikdy nebouří z vlastního popudu a nikdy se nebouří jen proto, že jsou utlačované. A pokud nemohou srovnávat, nikdy si dokonce ani neuvědomí, že jsou utlačované?

George Orwell

1984 str. 179

Současný vědec je buď napůl psychologem a napůl inkvizitorem, který do detailu zkoumá význam výrazu tváře, gest, intonace hlasu, zkoumá účinky drog, šokové terapie, hypnózy, fyzického mučení na pravdivou výpověď. Nebo je chemik, fyzik, či biolog, který se zabývá jen těmi odvětvími svého oboru, které mají nějaký význam při zabíjení lidí. V obrovských laboratořích Ministerstva míru a ve výzkumných stanicích neúnavně pracují týmy odborníků. Někteří se prostě zabývají logistickým plánováním příštích válek, jiní vymýšlejí větší a větší raketové střely, stále ničivější výbušniny, smrtonosnější plyny, rozpustné jedy, nebo nové druhy choroboplodných zárodků?

George Orwell

1984 str. 191

Nová hnutí vyrostla samozřejmě ze starých hnutí, usilovala podržet si jména a přiživit se na jejich ideologii. Jejich skutečným cílem však bylo zastavit pokrok a zmrazit dějiny ve vhodném bodě. Měl nastat známý výkyv kyvadla a pak se kyvadlo mělo zastavit. Jako obvykle Ti nahoře měli být vyhnáni, těmi uprostřed, kteří by se tak stali Těmi nahoře, ale tentokrát si podle promyšlené strategie Ti nahoře mají udržet své postavení navždycky...

George Orwell

1984 str. 187