Zpět "na cestě do (nové) Evropy"?

Autor: cassurgis <(at)>, Téma: Glosy, Vydáno dne: 17. 05. 2009

Evropa

"Dem Wege zum noen Europa"...Než přiskáčí z hlubokých nebes!

glosy © dmk 2009 Praha

Již několikrát jsem se setkal na stránkách Internetu se sloganem: "Občané přestaňte se konečně bát."

Naopak jsem přesvědčen, že se občan nebojí.

Nemá čeho, nemá ani proč. Protože, jak se hříšně domnívám, nic neví a nic ani vědět nechce. Jedná se o jednu z dalších podivností, jež nás na cestě k radostným zítřkům potkala.

Stejná, jako drzost zelených lýkožroutů, prosazujících (mimo jiné) zdánlivě dávno přežité šmírovací mechanizmy, jakými se mi jeví soudružské kontroly, zda protizákonně nevytápíme své haciendy jinými biomasami.

Když každá záhada má své vysvětlení. Jednou takové, jindy onačejší.

V jedné nejmenované nemocnici na kraji města, kdesi v daleké cizině, zcela mimo náš nebezpečný dosah, na jednom centrálním pracovišti intenzivní péče, bylo dlouhodobě pozorováno, že na jednom z lůžek je podstatně větší úmrtnost, než na jiných. A protože doktor Kevorkjan, dlouhodobě zavítal na stáž na právě opačný konec světa, zdála se být záhada celé řady úmrtí zcela nevysvětlitelná. Až jednoho dne? Pozorný lékař si povšiml uklizečky, která odpojila pacienta z přístrojů, aby z místní zásuvky oživila svůj vysavač.

Ten byl tak hlučný, že přehlušil veškeré úpění a poslední naříkání pacienta na tomto světě. Poté, uklizečka sbalila svá "fidlátka" a již pilně spěchala na další pacienty? Chci říci, odpočívejte v pokoji neřádi.

Zmíněná uklízečka vykonávala svoji práci se stejným zaujetím a plnou odpovědností ke svému niternému projektu, tak jako ostatně tisíce drobných úředníků jinde. A to tak, že jim zcela unikají souvislosti.

Nabízí se hříšná otázka, zda i my si můžeme být jisti, že tisíce pracovitých včeliček, které právě budují monstrum, aniž tuší souvislosti, vědí, co činí.

Je-li pak omluvou splacení hypoték?

A představa, s níž se lze rovněž setkat, že Bildebergové kdy ustoupí, byť jen o píď, ze svých cílů, je zcestná. Vzhledem ke zločinům, které již byly spáchany, ale zejména proto, že konečné cíle řešení lidské otázky určily zcela jiné autority. Když obavy, že právě z té neblahé aliance, jejíž část čas od času možná přiskáče z hlubokých nebes, jsou pokládány za liché lidové pověry.

Stejnými, jako lidové pověry o U.F.O., Chemtrails, podkožní čipizaci (jež je součástí teorie o spiknutí NWO, kde volný pád budov sehrává subdominantní funkci.), ale i podivných fašizoidních praktikách prosazovanými "politickými elitami" v ČR?

Zpět "na cestě do (nové) Evropy"?

Nechme se překvapit. Spíše se však nalézáme v daném průšvihu, až po uši...

Fotografie: z archivu pana Čvančary.