Válka menších bohů

Autor: Administrator <>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 31. 03. 2009

se starobabylonskými duchy

glosy © dmk 2009 Praha

Crowd of the Two Faced and War Criminals, are… right now… on the Road, where is „HighWay to Hell“. In direct… excatly theare.

When the World will be dividend. Death & Mass Graves You can see behaind Puppets of the Hell.Jakkoliv je jisté množství informací z oblastí před životem, mezi zrozením a smrtí, tak i po životě, všeobecně nesdělitelných a nepřenosných, čas od času se objeví dostatečně velký díl těch, kteří o těchto věcech hovoří. Jedni s cílem porovnat své zkušenosti s ostatními, druzí marně hledající své běsy, třetí šmírující a kamsi stále účinně žalující. Ale ani oni nemají jistotu, zda se nemýlí a neodchýlili se již z požadovaného směru.

Tehdy, v rámci důmyslného sestrojeného guláše zmatených pojmů, vypouštějí ostražitá stranická a nadstranická doupata specializovaná monstra jednoduché mysli, s obzvláště rozeklaným jazykem… s případně druhou, či třetí náhradní tváří - místo maršálské hole. Ti nám pak defilují po obrazovce se svými zvlčilostmi. Přičemž je v BuM zcela lhostejné, kdo omešen strouchniví na postu premiéra, či v čele ekozeleného teroru. Či kam právě ukáže „v pravdě“ uhnilý prst humanitárního bombardéra. Jedinou důležitou funkcí v této plejádě marností je ministr státní nebezpečnosti plnící úkoly záhadné nedemokratické provenience.

Nicméně to však zdaleka není, z hlediska důmyslného propojení negací a nákladnosti, tak jednoduchý proces. Zejména v časech, kdy pravdivá informace, byť mnohdy téměř nulové sdělovací hodnoty, ač obtížně sdělitelná a nepřenosná, se řízením dvojtvářných brigádníků mdlého ducha stává nebezpečnou utajovanou skutečností a po informacích hladový Internet nebude mít již dlouhého trvání. Soudím-li z tu a tam a pak celoplošně prosazených cenzur Internetu, z hackerských úspěchů, automatizovaných likvidačních připojení a nasílených výhružných komentářů.

V čase, kdy zasviněný vzduch je opět na prodej, není již zhola nic, na čem by se ještě nedalo vydělat hned dvakrát. Ale i o moc strachující se nemocní mocí mají své kříže, jimž se skrze úpornou cenzuru a oblíbenou mediální prostituci, velkým obloukem vyhýbají. Nepochybně mají přesnější informace o příčinách nebývalého rozkvětu mučíren, koncentračních táborů, budovaných masových hrobů i vzrůstajících tendencí fašizujícího šmírování a čipizace.

Jediné, co jasně vyplývá na povrch jejich snah je skutečnost, že se obávají právě narozených, či dokonce ještě nenarozených dětí.

A právě v ten čas, kdy se na světové scéně odehrávají děje, jež spolu úzce souvisejí, i když v mediální rovině průběžně upravovaném matrixovém síťoví - prakticky nemohou existovat jinak, než jako bludná chyméra podpořená polosoukromými silovými složkami i toho nejtěššího kalibru, exekutorskými a vymahačskými bandami, včetně preventivní MK ULTRA brutální chemoterapie.

A přesto se děje odehrávají tak, jakoby dávno zveřejněný a notoricky známý scénář, sám sebe s předstihem vymazával, aby zločiny spiknutí nebývalého rozsahu nebyly, za nasílené podpory mediální prostituce, postižitelné. Když právě to je ohromující. Jakkoliv nikoli deprimující, neboť vše bylo dávno přesně popsané. Aniž je znám starověký autor.

A je divné, že to většinově není divné.

Z téhož důvodu není divné, že vše je již dokonale divné.

Tehdy, kdy je již vše dokonale divné, zákonitě je vše dříve nedivné - nebezpečně divné. Což může též znamenat, že vývoj univerza právě dospěl od rovnovážného stavu s jistým předstihem s paradoxně retardovanou duchovní sférou, k očekávanému uspořádanému chaosu a entropické smrti.

Svět na planetě, neobyčejným podvodem volným pádem padajících budov, vytržený ze základů karmické příčinnosti a důsledků ztrácí význam, pokud již nebyl vržen do jiné dějové kauzality s efekty, možná nikoli nepodobnými lavinovitě se vyvíjejícím vztahům bezmocného trpaslíka a mohutné černé díry.

Když třetí alternativa není o nic lákavější, než právě probíhající na půl čtvrtá, v níž se možná objeví nový notoricky známý kaprál ověnčený řádem Signum Laudis, jenž ve své zničující horlivosti a bezbřehé zaslepenosti zničí vše, co bylo kdy vybudováno.

Válka prastarých a starých bohů Chaldejska s elohim, tak úspěšně pokračuje, aniž kdokoliv soudný, skrze nadbytek nedostatku příslušných informací, je schopen cokoliv posoudit. I když možná podsunutý scénař Apokalypsy mu probíhá před očima z minuty na minutu, hodiny na hodinu, den za dnem…

Nebývalé množství variant katastroficky protichůdných zpráv o poslání havarující entity v Roosevellu, nasílené kombinacemi kooperujících dezinformací o bezprsých Marťankách toužících po plastické operaci, jsou stejně brutální, jako středověká inkviziční vize čarodějnic na létajících košťatech, či negativistické postřehy psychotronicko ufologicko polosoukromých sdružení. Postrádají totiž čirý úmysl hledat s cílem nalézat řešení a východiska. Jejich jedinou vnější doménou je svatozář výlučnosti při vzájemném opisování a sestřelování nepřizpůsobivých.

Skutečnost se zdá být, vzhledem na urychlující se krizi lidského společenství, jehož karmické určení kdosi ve své egoistické sebestřednosti nasilně zpřetrhává, aby ještě včera neobyčejně živou planetu vítězoslavně odhodil mezi nepotřebné kosmické odpadky nedaleko obří černé díry.

V souběhu s výskyty technicko fyzikálních jevů, co do četnosti, odpovídají mediálním kampaním, usilovně zastírajícími otřesné zločiny a fašizující trendy dvojtvářných, kteří mají, tak, jako ostatně mediálně známá U.F.O., sakramentsky na pilno.

Nicméně stále se jim nedaří, jakkoliv by rádi spustili hekatomby nákaz, hladomorů a celosvětových masakrů.

Ptejme se, dokud je čas: „V čí prospěch?“

Výběr článků

kliknutím myškou = stop

pohyb myškou = posuvmatrix-2001.cz

Autor: Jill BolteTaylorová s přičiněním Jaroslava Chvátala (plus dvě skutečně zajímavá videa)
Nulový bod a tajemství levé a pravé hemisféry?matrix-2001.cz
Rockefeller: "Internet je najväčším nebezpečenstvom pre národnú bezpečnosť"MW Magazin - www.mwm.cz
Poselství míruCez okno - www.cez-okno.net
Biometrika na pochoduosud.cz


Práškovací systém, chemtrails a umělé stmívání planety,