Holografický přenos z Chicaga (CNN)

Autor: Administrator <>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 06. 11. 2008

Nedávno, ale i podstatně dříve, jsem psal o utajovaném programu holografického přenosu virtuálních postav a dějů, jež má posloužit, až přijde čas, k dezorientaci ohromeného lidstva elektronickou verzi sestoupení Svatého ducha, respektive novodobého Mesiáše. Mocného virtuálního vládce globalizovaných Nových pořádků.

Když zjevení mimořádných religiozních autorit, či setkání s hodnými mimozemšťany, jež od nás převezmou zcela vypleněnou a vydrancovanou planetou, není vůbec marné.

Když pěkně poprosíme....Aby udělali obraz té šelmě, kteráž měla ránu od meče, ale ožila zase.

I dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy, aby i mluvil obraz té šelmy, aby to způsobila, kteřížkoli neklaněli by se obrazu té šelmy, aby byli zmordováni. A rozkazuje všechněm, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným....

Četl jsem dnes smutný vtip:

Já jsem stále svobodný. A co vy?

Bin Ladin

Z tohoto soudku NASA zřejmě pochází i část umění Davida Coperfielda, aniž je nějak dotčena jeho zručná sláva.