Konec světa...

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 25. 03. 2008

zn. Med (věd)" Moravská vína jsou skutečně ta nejlepší...

Jakkoliv jsem ve své amatérské vizi kdysi napsal, že pro mne nastane konec světa, až velmi známé zpravodajské služby oznámí, že jsou konečně na stopě mimozemcům. Nikoli však pro zásadní nedostatek mimozemců....

Pravda o kosovské Mitrovici (www.matrix-2001.cz)nebo rutinní cvičení politických mrtvol?

Glosy © Zdeněk Patrick - 1945/2008 Praha

Po shlédnutí několikanásobného omílání vystoupení Humanitárního bombardéra, jsem nakrátko dospěl k optimistickému názoru, že konečně nastal kýžený "Konec světa"?

Jakkoliv jsem, s jistou nadsázkou, vložil slova o konci světa, není od věci upozornit z hrobu právě "vylézající", aby Ještě chvilenku posečkali. Na ten správný okamžik, kdy vysílajíce své rozpoznatelně "správné" signály, vykročí konečně tím správným směrem. Tehdy jim přejme krásného Soudného dne!

Možná, že z jejich strany kráčí jen o rutiný nácvik na tu velkou slávu!

Usuzuji tak z faktu, že politické mrtvoly, nyní o překot vylézající ze svých hrobů, již opět chroptí na TV1, či TV2 o tom, že dlužíme tomu, a tam těm taky, a oněm ještě víc. A co teprve kolik dlužíme za raketýring z dob Sv. Václava, křížové výpravy, pobělohorskou genocidu a vyhánění a konečně i za "narovnání" vzhledem ke konečnému řešení naší otázky!

Pravděpodobně tak usilovně chroptí, abychom se již nikdy nevzpamatovali z jejich "šokové terapie" a náhodou se nezeptali, co dluží světu a nám!

To se to škodí, krade, loupí a drancuje, když ministr vnitra preventivně zhasínal!

Sedm rošťáků u prolhaného TV hořčáku, podprůměrní překrucovači dějin a souvislostí, vlastizrádci, humanitární bombardéři, zemští škůdci, vylepovači karikatur, zlo dějní zastánci a propagátoři nelidského mučení, preventivního vraždění a koncentračních táborů, drzí lupiči cizích území, spolupachatelé "klimatických změn" a s nimi i radarističtí aktivisté mektající o bezbolestném radaru a své velké nenávisti proti novému, cizími zpravodajskými službami, ze země promptně vydupanému nepříteli.

Tam, či onde nový "třídní" nepřítel skutečně povstává. neboť jeho práva jsou usurpována.

Velkým poradcem pro nadstátní terorizmus, čipizaci a závěrečné bezzákonnosti!

Politická elita včerejšků a velkých revolucionářů, neochvějně a hrdinně bojujících ve velké revoluci roku 1989 za Nový občanský řád, nelidský a zcela oproštěný od zákonnosti a zejména od domorodých občanů - lokajové Sběře a najatí hlupáci, v ruku v ruce s mediálními prostituty.

Takový mám celkový dojem...Dlouhá léta jsem váhal, zda, či ne zda a tentokráte se nemýlím!

Mám-li si vybrat mezi důmyslnou projekci velkoněmecko - franských chaganů a pana Solany o nutnosti okamžitého rozmrazení wehrmachtu u Stalingradu, celý systém prosazovaných zvráceností, nově budovaným distribučním střediskem drog v Kosovu a ještě úžasnějšími projekty nedávné i současné administrativy Spojených států, pak docházím k názoru, že Rusko by vedli notoričtí hlupáci, kdyby, milí a vážení občané a zřejmě nesvéprávní domorodci u možných cílů služeb, jež s nikým nekamarádí, jen na malou chvíli zaváhali!

Bohužel my, stále ještě svébytný národ, již nejsme schopni prosadit ani svá nejzákladnější a nezadatelná všelidská, ústavní a zejména našimi předky vydržená práva!

A to je velmi, ale skutečně velmi divné!

Prozatím nic víc a nic méně.

Snad pouze odkazy na zajímavé články:

Propagace mučení...(www.zvedavec.org)

Pravda o kosovské Mitrovici (www.matrix-2001.cz)

Jedna velká lež a hromada důvěřivých blbců (www.matrix-2001.cz)

Jak pracují inkvizitoři Sisyfa a mediální zvůle v ČR (www.osud.cz)

Rádi by to udělali ke kulatému výročí 20. dubna, narozenin nezapomenutelného vizionáře Velké Evropy - Adolfa Hitlera. To by bylo ovšem příliš nápadné, a tak zemští škůdci a potomci někdejších protektorátních "vlastenců" se chystají uznat ukradení Kosova drogovými dealery na 2. dubna. 2008

Dopis prezidentu ČR v PDF formátu

Předání petice předsedovi PSP ČR

Bělehrad - Srbská státní prokuratura pro válečné zločiny se bude zabývat obchodem s orgány kosovosrbských zajatců odvlečených, pod dohledem EU, teroristy z UCK do Albánie.
Kosovo = Srbsko