Mávnutí motýlím křídlem

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Glosy, Vydáno dne: 09. 08. 2008

Pamatujte si tyto dny a pozorně naslouchejte:
Kosovo = Srbsko

"Příliš si hochu viděl", řekl soudruh.

"My si tě už pohlídáme", dodala soudružka

Nejdříve poděkování paní doktorce Procházkové z nemocnice na Homolce, jež mi vysoce profesionální operací navrátila ztracený zrak, který jsem postrádal po účelovém mikrovlnném ataku polosoukromých silových složek.

Na této stránce se postupně objeví odkazy na jednotlivé články, týkající se neobvyklých poznatků a jevů. Přičemž odkaz na tento článek bude stabilně zařazen v nabídce.

Smyslem sumarizace není prevence, nýbrž prostá snaha "jak příležitostně nezemřít strachem", či ve vylhaných válečných konfliktech vygenerovaných skrze hypotéční duše.Tu a tam, pak všude... všude

main_U.F.O.© Zdeněk Patrick 1973 / 2008


Technicko - fyzikální jev nad Prahou ...
Nemusí to být totéž, nicméně...
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973)
Družice a číhající dravci
Létající baňky
Orlický fenomén roku 1982
Genius loci
Obdélníkový kouř a to ostatní
Blesky a další relativistické jevy nad Prahou
Nebeská holografie
U.F.O. již dávno odlétly!
U.F.O. - Nechme se překvapit!
Skuteční vládci vzdušného prostoru ČR? .... 1. část
Skuteční vládci vzdušného prostoru ČR? .... 2. část
Když i pravda již pláče falešně...
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčkuž
U.F.O. nebo silové systémy?
Světelné výbuchy na obloze
6. července 2007
Známé mimozemské objekty
Aniž víme, co je dobré?
Sestřelen nad Prahou?
Zde je celý článek: Divné, divné, divné? z 1. června 2009
U.F.O.? - Nechme se překvapit!
Cosi nad Čínou (cizí video) - Nechme se překvapit!

Zuřivé mlčení odpovědných sousedů se Zlým úmyslem. Zároveň je i usvědčujícím důkazem. Nicméně nedovolme, aby jednoho dne právě proto byla umenšena naše práva a svobody.

Sám pro sebe si třídím některé životní poznatky, které se týkají jedinečných setkání, jež sice nejsou pouze mojí exkluzivitou, nicméně stále více nabývám dojmu, že vše souvisí se vším, co jsem kdy viděl a poznal.

Uvažuji-li v této rovině, pak nemohu jinak, než konstatovat, že mne od průšvihu zachránila má programová netečnost k negativním jevům obestírajících možná každého z nás.

Nevím, jak přesně, či lépe bych tuto, zčásti neúmyslnou, kamufláž popsal.

Neuvažuji-li nesmiřitelný třídní boj, jenž byl se mnou, bez mého souhlasu, veden od útlého dětství až do věku, kdy většina z nás může každým dnem očekávat přirozené "natažení pérek".

Od skalpování dětskými hrabičkami neohroženým ochráncem pískoviště soudruha Klementa Gottwalda, slibů soudruha Hadraby o uříznutých a dobře opečených končetinách v balíčku zaslaných mým rodičům, proklamační soudružské škrcení pětiletého kluka, dobře zinscenovaná, nicméně soudruhy deprivanty zpackaná poprava mého tatínka elektrickým proudem, či daší jedinečně napínavé zážitky v časech budování vyspělé socialistické společnosti a nového člověka se socialistickým morálním kodexem, jež dočasně vyvrcholily i nařčením z neuvěřitelného (a považte jen ještě k tomu věří na UFO), aniž si mohu (neboť není komu) stěžovat na detaily organizovaného mobingu, jenž nasílil zejména po roce 1989, pak stále hledám odpověď.

Nicméně ji znám velmi dlouho, neboť vše se vším úzce souvisí.

A přesto jsem neměnně udiven, koho to vlastně neustále, na cestě životem potkáváme.

Jejich jiskřící očka jim záhy pohasínají, zjistí-li že jejich neomalená mávnutí motýlím křídlem nemusí zůstat v Univerzu bez odezvy.

O to důrazněji vřískají, objeví-li se pravda bez jejich povolení.

To jsou ti, kteří mají uší a neslyší, mají oči a nevidí!

Deprivanté s hypotékovou duší a hubitelé lidství.

Není jich však tolik a tak řvou, aby vyvolali dojem přesily.

Řvou jako faraonovi vojáci, kteří právě spatřili hrozivé množství nepřátel.
Každý z nich řve strachy, posílen dojmem, že ostatní řvou odvahou.

Zcela opomenu i fakt, že jsem byl přesně 17. listopadu 1989, opět v mém bezvědomí, zařazen jako beznadějně nevyléčitelný "nestraník" mezi nomenklaturní pracovníky. Skvělý trik byl dokončen slavnostním padákem týmiž soudruhy přeskupenými do Občanského fóra.

Avšak i pro tuto nekalou menšinu sumarizuji výčet části podivností, které postupně chronologicky seřadím, jak jsem je kdy spatřil (vždy s minimálně jedním svědkem).

K tomuto cíli použiji pouze svá pozorování, zčásti již tam, či onde zveřejněné.

To je totiž ten průšvih, jenž nedává spát bankovním rodinám, deprivantům světového managementu, či hojnému zástupu bláhově souznějících. Zde je totiž podstata všech novodobých i někdejších "honů na čarodějnice".

Podstata pro jejíž pochopení trochu historických fakt, fyziky, segmentů píar, sociologie, psychologie, strojařského a elektrotechnického minima nebude na škodu.

S vědomím, že nůžky mezi novými objevy a klesající vzdělaností se, zvláště po roce 1989, propastně rozevírají.

To co nyní páchám nemůže být nazýváno databází, neboť nebude obsahovat ty závažné projekty, jejichž zveřejnění by přivodilo neblahé důsledky, kterých mi beztak létá kolem hlavy habaděj s přebujelým množstvím přehršlí.