Volba osypáním

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Glosy, Vydáno dne: 10. 02. 2008

Pamatujte si tyto dny a pozorně naslouchejte:
Kosovo = SrbskoAni pravda, ani le??

Glosy © Zdeněk Patrick - 2008 Praha

V souvislosti s intronizací českých kní?at hovoří kronikáři o ?osypání knížete?.

Nikoli spalničkovou vyrá?kou, ale lískovými oří?ky, jež se nejen pro tuto příležitost, již v dobách Keltů, pěstovali na Zeleném lí?ku.

Volebním lístkem byl skutečně lískový oří?ek.

A osypání knížete mohlo být mnohdy i nepříjemné, házel-li jej namíchnutý volič.

Přístup do volebních prostor, přesněji na sněmovní pole, byl povolen pouze beze zbraní, aby volený kníže nebyl osypán místo lískovými oří?ky o?těpy a šípy.

A navíc, jeden každý účastník slavnostní volby knížete, byl povinován zúčastnit se obřadního umývání nohou.

?Kdo měl ?pinavé nohy byl ztrestán, neboť se ?pinavýma nohama nesměl nikdo vstoupit na posvátná místa Slávů.

Na staroslavný hrad českých kní?at a králů, posvátná místa českého národa, se dostavila v minulých dnech chátra, jejichž ?pinavé nohy jsou zanedbatelnou položkou.

Zejména špičkově se opět projevila Brutální Nykyta a její zeleno rudí soudruzi, kteří opětovně dokázali, že jediné, o co tu skutečně kráčí, je tučný ?ok z velké Frankonie na další destrukci všeho, co nikdy nepochopí.

Celkový dojem?

Mistři převleků, šestihlavá výtahová strana a vůdci Mar?anů nestojí ani za oblíbený pra?ský folklor, jež je znám též pod termínem "vyoknění". Chátra, přechodně bytující na hradě českých kní?at a králů, jakkoliv se tvůrci nejpůsobivější hororové noci, na velmi krátký čas, bezpečně usídlili jen v nišších patrech Pra?ského hradu, na tu po?etilost předků (defenestraci), nemá ani příslušnou kvalifikaci.

Snad by se, dle věrohodných příznaků, hodili spíše jako drábi kontrolující, zda nevolníci vytrčili tu správnou ruku ve správný čas a zejména správným směrem!

Jak patrné, tlak franské říše na sesazení, pro ně nepřijatelného oponenta, je až tak silný, že se protagonisté smutného dne a následné noci neštítí již ničeho. Jakýkoliv trik a podlost je nutností a jedině možnou prioritou.

Přičemž le?, jež byla l?í, předkládaná obratem, ze vteřiny na vteřinu, za pravdu, se do široka vysmívala naší bezmoci.

V této souvislosti lze zaměnit i lískové oří?ky za geneticky modifikované z blízkého dovozu. Velmi tvrdé až těžkopádné obří ořechy, jimiž lze nevhodného kandidáta ?osypat? k smrti.

Přičemž mám podezření, že slovo ?zlískat? je obdobou manipulace s celou zelenou snítkou plnou ocelových obřích ořechů z franského dovozu.

Nicméně žádný protikandidát nikdy neměl oprávnění slibovat bezbariové rozdrancování země franskými kupčíky a místní sebrankou.

Měl by nás děsit kandidát nestranící nikomu, tedy ani pravdě!

Z jehož neprůhlednou kartou si tak mistrně pohrávají pravdu vždy milující rudí náčelníci.