Případ "Anička"

Autor: cassurgis <(at)>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 14. 06. 2007

Případ "Anička"

Samé podivnosti?
Ani náhodou!
Pouze sofistikovaný sled událostí, které vylétly jako zdánlivě nekontrolovatelná, řekněme i "bláznivá střela".
Na samém počátku nejsou jen barevné snímky profesionální kvality, pořízené na větší vzdálenost, skrze několik dostatečně silných cihlových zdí, a jistou porci nábytku, ale události, o nichž nám cíleně nepřirozeně blýskající obrazovky s podprahovými snímky, zásadně nevypráví.
Nicméně, z kampaně "honu na neurčito" skutečně vyplývá řada nesrovnalostí a tak sám pro sebe si mumlám že:Případ "Anička" a hon na neurčito

© dmk 2007

1) Celkem bez povšimnutí prošla informace o monitorování sousedů tzv. "chůvičkami".

Nic podobného "normálně" zavedený druh občana nepoužívá. Ani nemůže. Nic podobného, mimo neškodnou "hračku" s krátkým dosahem, se zcela jinými výkony a funkcemi, domorodci na běžném trhu nespatří, ani koutkem oka.

Domnívám se, mohu se však i mýlit, že to, co zmíněný pán z Kuřimi, pokud nestál na ramenech místních obrů, pravděpodobně použil k monitorování sousedů, mohl být, co do výkonosti a kvality snímků, speciální mikrovlnný systém, který používají speciální agenti a specializované vojenské služby pro vizuální sledování zločinců, možných teroristů a ...třídních nepřátel!

Nebo vás právě monitoruje váš zvrhlý, náhle zbohatnuvší, soused, jenž si brousí zuby na Váš byt a hledá vaše slabiny.

A ubezpečuji, že to, čím provádí beztrestně nezákonný elektronický harassment v návaznosti na následný skupinový mobing, není neškodná hračka na hlídání nemluvňat.

Nejjednodušším takovým zařízením, nedosahujícím parametrů případu "Anička", o němž má průměrný občan "jakous takous" informaci, je ruční mikrovlnná aparatura PRISM 500, používaná speciálními jednotkami k detekci pohybujících se subjektů skrze zeď (tržní mechanizmy a domorodé "neviditelné ruce" trhu tuto vymoženost ke šmírování občanů, rovněž ignorují).

Podobně, jako Prisma 500, pracuje i echo na vyhledávání ryb. Avšak v úrovni, jež nedosahuje vzpomínané kvality video záznamu.

Co je nanejvýš pozoruhodné, nikdo neporušil ústavní práva a raději se tato část umně sestaveného trileru. vytratila do ztracena.

Opět připomínám kvalitu snímků a výkonnost aparatury, jež nepotřebuje "chůvičky" neexistujícího typu!

2) Změna identity "Anička", respektive výroba nové identity, je sofistikovanou a logisticky mistrně zvládnutou technologii, jež používala, podobně jako výzvědné služby i Státní Tajná Bezpečnost komunistického Československa.

Dnes navíc i za kontroly DNK, očního skanu a pod dohledem "nezávislých" soudů.

Změna identity, kdy jeden člověk, či celá skupina zmizí z povrchu planety, když na jiném místě se objeví nový jedinec s historii rodiny sahající až do devátého kolene, není nic nového pod Sluncem.

Pouze udiví, mechanizmus, navozená atmosféra a prostředí, v jakém se vše odehrává.

3) Jak bezpečné je žít v systému, jehož odborníci (mimo to že lžou) z jakýchkoliv důvodů, "nerozeznají" 13 ti letou dívku od dospělé ženy a kde mohou být jakákoliv data podvržena tak, že kvůli systémové záměně DNK, se z hodinu na hodinu můžete stát jedinečným protagonistou trileru "Nepřítel státu", či nebezpečným sektářským vůdcem smyšlených kultů.

4) Každá bezpečnostní, výzvědná, či kontrašpionážní agentura pečlivě sleduje a monitoruje "riziková" společenství, ježby mohla ohrozit výjimečnost postavení vedoucích, či stínových elit. Takže mnozí známí vedoucích sekt, mnohdy na drogách, byli jednak pod přímým dohledem tajných služeb, jednak dosazení provokatéři. Jejichž identita zanikla dnem možného masakru.

5) Na území Československa v dobách raného státního terorizmu se aktivizovali mnohé skupiny občanů rozličných profesí ve volně prostupných a průběžně měnících se uskupení dle zájmu (druh hudby, koníčků, světového názoru, potřeb) , či místa (levné hospody, chaty, usedlosti, zahrádky atd).

Státní bezpečnost infiltrovala do těchto náhodných spolků své "koně". Ti pak, dle okolností usměrňovali, či naopak pomáhali naružovat přirozený vývoj a tendence.

V té době překvapivě existoval i jedinečný autoritativně řízený spolek, praktikující ve svém společenství pragmatickou eugeniku, sdružující se pod hlavičkou turistického boomu. Z jejich středu měli být vybíráni nadaní jedinci na právě připravovaný obrat systému zavedených věcí. Pragmatická infiltrace do vedoucích postavení a funkcí připomíná systém "Pyramida".

Z tohoto společenství byli vylučováni lidé geneticky poškození, nezdraví, či názorově postižení. Většinou pod záminkou podivně laděného sektářství.

Nedělejme se si iluze, že spolek nebyl naopak zcela infiltrován agenty STB.

6) Zapomeneme-li na televizní mumraj "Anička", či reálné nepravděpodobnosti, jež spolu s podezřele jednotnou kampaní, bezprostředně souvisejí s rekognizačně hlásaným obnovením pomocných stráží státní bezpečnosti, vyplývá pro mne následující resumé:

- Zatímco nezákonné praktitky zůstávájí orgány činnými v trestním řízení zcela nepovšimnuty, občan "náhodně" monitorující své okolí, odhalí zločin. Chválihodný akt, jenž legalizuje, v očích spravedlivého občana, protiústavní špidlizaci a kamerizaci kohokoliv. Sofistikovaná aparatura se, možná programově "smrskla" na neexistující typ "chůvičky".

- Kampaň vedená mediálními prostituty se obrací proti sektám, čarodějům a nebezpečným vizionářům tápajících v Janově Apokalypse. A já bloud jsem si lámal hlavu, kdože po kuřácích přijde na pořad dne. Považte jen! Náčelníci sekt mají i počítače.

Cosi shnilého tu zapáchá...

- Bylo možno registrovat posuv používaných TV pojmech. Tak nějak si představuji praktiky Svaté Inkvizice. Vše pod bedlivým okem strážců občanských práv a svobod?

Pod péčí primitivní masáže TV odborníků nabývám dojmu, že nebezpečnou sektou se může stát i nic netušící jedinec. až nazraje čas?

Snadno a rychle.

Na počátku všeho chlapec mučený agentkou podivného uskupení, jejichž identita kolísá podle nálady mediálního prostituta.

Zachráněný jiným podivínem, jenž i podle zvykového práva, nelegálně monitoruje své sousedy.

Sofistikované změny identity, používané tajnými agenty nakonec vyústili, místo prostého ústavního prosazovaní zákonnosti, v retorická cvičení borců, tvrdě cvičících dle propracovaných tezí Malleus Maleficarum (Kladivo na čarodějnice).

Připomeňme si, že v krutostech a surovostech, jež byly inspirovány pilnými inkvizičními úředníky, lze najít kořeny i globálně šířeného fašizmu.