Náš typ: Hieronymus Bosh

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Dýmající zrcadlo 2.díl, Vydáno dne: 08. 03. 2007

Mnohá tajemství jsou skryta, jakkoliv na ně pozorně hledíme.

Jsou nám utajena, nikoli jen naší nevůlí, nýbrž také proto, že se nám nedostává informací.

Je jen na nás, jak mnoho zásadních poznatků necháme povalovat v nicotě!Náš typ: Hieronymus Bosh

Kdo je kdo © Zdeněk Patrick - 1994 - 2006 Praha

Hieronymus Bosh vlastním jménem Jeroen van Aken

Holanďan narozen asi roku 1450. Zemřel roku 1516. žil v době renesance, kdy nastal na jistou dobu průlom dosud zakázaných a tabuizovaných témat. Období snažící se navázat na tradici antických mysterií.

Vážený občan města Hertogenbosch

Člen katolického Bratrstva Panny Marie

Setkal se pravděpodobně i i Leonardem da Vincim, jehož práce důvěrně znal...

Bohatě ženat zabýval se malováním mystických obrazů. Podle celé řady replik se znalec Bohumil Wurm domnívá, že byl již za dobu svého života velmi úspěšným malířem.

Dílo: Návrat marnotratného syna (Postava poutníka připomíná první kartu velké arkány tarotu nazývanou poutník, nebo blázen.)

Zahrada rozkoší (triptych)

Peklo

Tunel ke světlu (podobný posmrtnému zážitku)

Pokušení svatého Antonína (první s poustevníků sv. Antonín žil na přelomu 3. a 4. století v egyptské použiti nedaleko Rudého moře). Dominantou obrazu Pokušení svatého Antonína je hořící trojrozměrná věž , z nichž vychází paprsek procházející otvorem do temné místnosti, kde již jen tušíme přenos převráceného obrazu na stěnu systémem camery obscury.

Na jeho obrazech lze spatřit létající lodě, cameru obscuru, podivné démony a síly zla z vnějšího prostoru, či jako součást celé přírody i podivná zvířata fantastického světa, jenž se zdá být všude kolem nás.

Mnozí jeho dílo chápou jakou utajené poselství zasvěceného.

Nejpozoruhodnějším příznakem podivnosti provázející celé dílo Hieronyma Boshe, je shoda výřezu jednoho z obrazů , znázorňující ve skutečnosti palentologický "pohřeb" z Dolních Věstonic objevený až 13. srpna 1986. Tedy prokazatelně několik staletí po smrti Hieronýma Boshe. Jedná se o trojhrob dvou mužů a jedné ženy. Muž po pravé straně ženy leží na břiše, a muž na levé straně přikloněn k ženě

S rukou spočívající na jejím klíně.

Rituální pohřeb z dob 27 000 př. n.l. objevený na Moravě v roce 1986, můžeme v jisté proměně, ze stejných rituálních konstelaci, objevit i v Boshově díle.

Jakými cestami šly vize pozoruhodného malíře, jehož obrazy mnohdy jakoby inspirovali i dílo Salvatora Dalliho?