Zemští škůdci

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 21. 11. 2006

Chemtrails a důsledky

Motto:

Zatímco mlhavý pocit křehké svobody již beznadějně vyšuměl nad našimi hlavám a zmizel v černo černé díře plné marnosti a pažravého chrochtání, když vzápětí, zcela programově zaplnila veškerý prostor podlost.

Řvoucí nátlakové korporace a hordy nestydatě povykujících lupičů se na nás vyřítily z temnot multimediální nicoty. S nimi vykročila do širého světa i jejich nemravná asocialita.

Přesto se mnohá mysteria odehrávají zcela tiše a takřka bez povšimnutí.

Jsou však věrohodným příznakem oprávněné naděje, že jejich moc prezentovaná skrze dosazeně volené náčelníky z pomocné školy není až tak světaborná.

Ani nikdy nebyla!Zemští škůdci

© dmk1994/2006 ¨Chemtrails a důsledky

Kde jste vy slavní chartizáni, Watch buldoci a slovutní sebechválou a neohrožeností, nicméně zřejmě zaprodaní ochránci práv a svobod?

A co proti nám máte nachystáno v reálném čase vy bezzákonící a temní strážci skutečných pravd? Chemtrails3 důsledky

Mimo pronásledování kuřáků, osnování cílené diskriminace, propagace euthanasie strýčka Adolfa, či jiných pokleslostí.

Co, mimo zcizení chrámu Svatého Víta, vyrábíte vy církevní otcové?

Doufáte snad, že nebude nikoho, kdo by poměřil, zda je tráva stejně zelená, Slunce svítí, jako kdysi a vítr věje jako v dobách našeho mládí?

Již plné čtyři dlouhé roky se obloha nad našimi hlavami zcela zásadně proměňuje v neproniknutelný a nedýchatelný hnojník. Uvědomíme-li si, že v ostatních zemích se tato zrůdnost praktikuje již celé roky, jímá mne vztek kombinovaný s údivem.Chemtrails5 a důsledky Chemtrails a důsledky

Svit Slunce poklesl jen za rok 2005 o plných 80%, přičemž zdokumentovaný rok 2006 má podstatně tragičtější průběh.

Zaváděný systém věcí vede totální chemickou válku s lidem, jenž stojí mimo zájem novodobé otrokářské oligarchie.

Budují špiclovskou kamerizaci nasílenou o zločinnou čipizaci.

Tu náhodně, tam lokálně. Avšak vždy se Zlým úmyslem zotročit již nikoli naše tělo, ale i naši duži.

Na pozadí ochrany naších práv a svobod.

Neodpustitelně ničí zemi, vykrádají nezcizitelné, ničí hospodářskou půdu, hubí lesy.

Chlubí se pokrytím mikrovlnnými fujtajbly, budují komunikace střežené zdraví nebezpečnými Wifi technologiemi, laserovými systémy a zneužívají mikrovlnnou techniku na pozadí děsivých proměn vzdušného obalu planety.

Přičemž nestydatě zakrývají, že to vše použijí proti nám a našim dětem.

Lžou, podvádějí a kradou?

Podivná letadla neznámé provenience, v dobách energetické i dopravně letecké krize, vypouštějící nad naší republikou i po celé planetě, každou vteřinu, minutu, každý den, týden za týdnem, měsíc po měsíci, rok po roku, gigantická množství neznámých chemikálii.

Aby mohli slavnostně vyhlásit, na základě "nezvratných klimatických změn a nebezpečí teroristických útoků", mimořádné zákony. Pohlédnete-li odvážně, od svých botek k nebi, spatříte rovněž ono malé překvapení? Možná tam naleznete cosi, co vám multimediální prostituti zatajují. centrails a důsledky

Všechen zmar je direktivně nasílen nesmyslnou kamionovou dopravou, pálením toxických odpadů a prodáváním vzduchu k dalšímu znečistění, drásáním mateřské země, uhelných zásob, nesmyslným zadlužováním a podivně prohranými arbitrážemi (které jsou čímkoli, jen ne arbitrážemi).

Zemští škůdci plánovitě ožebračili svoji rodnou zemi, aby ji vzápětí předhodili jako tranzitní zastávku nekalého úmyslu.

Už ani síra na nás neprší z potemnělé bezmračné oblohy, skrze kterou pronikají sluneční paprsky jen velmi úsporně. Chemtrails3 důsledky

Proměny klimatu jsou sváděny na populační explozi a zákony nepostižitelnou a nestíhatelnou "daň civilizačnímu pokroku".

Opak je však pravdou.

Chraňme se těch, kteří tyto globalizační téze pažravých hegemonů globalizovaně šíří. neboť přiliš času již nezbývá.

Přestože technika vystoupala do výšin temného nebe, Oni nás obrazně i doslova dusí "svými" spalovacími motory z konce 19. století, laboratorně vyšlechtěnými nemocemi, genetický upravenými zrůdnostmi a paranoidní ztrátou soudnosti. Motivováni svojí nemilosrdnou touhou po světovládě, nestřídmou touhou po moci, však zapomněli na jeden nesporný fakt.

Jsou zcela ve svém bludu zcela osamoceni.

Jakkoliv mimozemci možná již dávno doklepali na pomyslná vrata naší planety.

Pokud, jako nečekaní hosté, služně zaklepali!

Uvažují-li kdy vůbec o významu slova "host" a "slušně".

Obávám se, že z věrohodných příznaků lze vyčíst, že nikoli:

Vnucené sebedestrukční tendence, jimž jsme se nedobrovolně, nicméně s radostí zbaběle oddali, se udivujícím způsobem podobají tomu, co je zdávna napsáno:

Majíce uši, neslyší. Majíce oči, nevidí..."

Když nic jiného pak svými postoji umožňujeme nebývalý rozkvět Zla, jež nikoli jen v podobě státního, ale již i globalizovaného terorizmu, vysouvá svá nepřirozená chapadla a Velký Žabák opět skřehotá svá pseudo-demokratická zaklínadla.

S demokratickou vizí palečnic, Španělské botky a jehlami pod našimi nehty.

Mikrovlnnými, psychoelektronickými a nanotechnologickými zbraněmi.

Zdeněk Patrick Šmitmajer, Praha 20. 11. 2006