Slovanské pyramidy

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Země zlaté hvězdy Margity 1. díl, Vydáno dne: 24. 09. 2006

Na Ukrajině nalezena slovanská pyramida z období cca 3 000 let př. n. l.

Ukrajina - nedaleko LuhanskaSlovanské pyramidy

© Zdeněk Patrick - 2006 Praha

© Země Zlaté hvězdy Margity

Suže konstatuji, že zásadní informace o našich předcích nezískáváme z domácího pramene servilně zakaleného přisluhující protentokrátní obludou Her Hevil & Hevil und his State Destroyers, nýbrž až z daleké Anglie.

Jakkoliv Ukrajina leží téměř za našimi humny.

Nález pyramidy na ukrajinském Luhansku byl oznámen krátce po objevení možné slovanské pyramidy v bosenském Visoku. Za slovanskou pyramidu je považován nedaleký pahorek Vysočica. Avšak teprve důkladný průzkum má tuto hypotézu potvrdit, či vyvrátit.

To ovšem nevadí protektorátní obludě vyhlásit slovanskou pyramidu, pokud vůbec dovolí o ní hovořit, za dílo Ilyrů (o nichž tiše doufá, že široká veřejnost netuší o čem je vlastně řeč.). Hlavně, že není pro tento kratičký okamžik slovanská.

Ilyrové je pojmenování pro keltské kmeny sídlící na území dnešní Jihoslávie a části dnešního Rakouska, kde naopak sídlili nejen keltší Rakotové, ale i slovanští Vendové (Venedi). Podle téhož pramene jsou pyramidy po celém světě a tak evropské nejsou prý až takovým hitem.

Povšimněme si v souvislosti s tímto vyhlášením, jak lehce se změní slovanská pyramida na evropskou!

Archeologové na Ukrajině svůj nález slovanské pyramidy naopak již potvrdili, Tvrdí, že byla vybudována staroslovanskými uctívači Slunce. Tedy přímými předky všech slovanských národů v Evropě. Pyramida je součástí celého náboženského a kalendářního komplexu nalezeného pod mocným nánosem půdy. Stáří je datováno rokem cca 3000 př. n. l. Což koresponduje se starověreckými slovanskými legendami, ale i legendami o Koledovi (též Koladovi - hýbateli Svarogová hvězdného kola), jenž sestoupil společně s ostatními svarodžici (samozrozenci) ze souhvězdí Velkého vozu (respektive Velké Medvědice) a daroval našim slovanským předkům kalendář.

Mělo se tak stát roku 6 400 př. n. l. přičemž si připomeňme že chaldejský (sumerský) kalendář byl nastartován až roku 3 760 př. n. l.

V českých zemích zemích byl onen starověrecký svatý muž a svarodžic uctíván pod jménem Koloděj . , či Koleda. Otáčející svargou (Nebeskou bání, nebem), v přeneseném významu "kolem dějin". Dodnes jsou, přes christianizační propast, na tyto oslavy zbytkové vzpomínky v podobě vánočních "koled" a názvů místních lokalit (viz na př.Jižní Čechy) viz heslo Koleda, Koloděj zde .

Samotná luhanská pyramida je kruhová a je vybudována z 2 tunových desek na sebe postavených. Podle uspořádání a tvaru připomíná ukrajinským archeologům spíše než egyptské - jiho a středoamerické pyramidy.

Mohu se velmi mýlit, avšak porovnejme si v této souvislosti i etymologickou podobnost názvu jihočeské obce Čičenice, ležící relativně nedaleko obce Koloděje, s názvem Chichen Itza (čti Čičenica), kde se nalézá pyramida slunečního boha Mayů Kulkuna - Létajícího hada.

Jestliže zanedbáme nesporný fakt, že starověrečtí Slávové doslova žili kultem Slunce, pak nelze opomenout, že někdejší staroindická legenda o jednonohém hadu jménem Tata Naga (česky Táta Njádža) se naopak vyšuměním časů proměnila na slovanskou pohádku s dominantní protagonistkou Babou Jagou.

Když i česká verze o Ježi babě, pochází z téhož ranku (g je změkčeno na dž, jak přikazují pravidla sanskrtu). I ona původně byla, podle věrohodných indicií, legendárním létajícím jednonohým hadem.

Ježi baba?

Chaloupka Baby Jagy na kuří nožce, jež se díky Bož eně Němcové proměnila na Perníkovou chaloupkuž

Nikoli.

Čarující Jadža (baba, babiti staročesky, či staroslověnsky - čarovati, kouzliti).

Posvátný had se zlatou korunkou. Ochránce prahu každého správného Slávka.

A perníková chaloupka?

PR AGA.

PĚR Adža. Dům, či příbytek Adži (PR - egypt. dům příbytek, PUR sanskrt - město, dům, příbytek, PUR ink. - dům, příbytek)!

Po oznámení nálezu vyslala ukrajinská Akademie věd do oblasti Luhanska pracovní tým, jenž má potvrdit, či naopak vyvrátit tvrzení o stáří nalezených pyramid, jež mají být nejméně o třista let starší než egyptské pyramidy.

Archeologové však již nyní nepochybují o významu a stáří pyramidy a považují nález za jeden z nejvýznamnějších v celé historii.

Slovanské pyramidy v Evropě mohou být pro mnohé nezasvěcence, odkojené protektorátní informační rétorikou, nečekaným překvapením. Nicméně korespondují s dávnými starověreckými legendami našich slovanských předků - uctívačů Slunce a jeho Svatého světla (Svanto_vida). Z dob, kdy na nebesích vládlo souhvězdí Velkého býka.

Popisující dokonce i nejstarší období - před 20 000 lety.

Hovoří se v nich o pradávné slovanské vlasti z dob před cca 20 000 př. n. l.), jež před 15 000 lety, po celoplanetární katastrofě definitivně spočinula na dně oceánu, o velké zimě, kterou způsobil únosce bohyně Morany a její pozdější milenec Kostěj (Kostroun) Nesmrtelný, o slunečních chrámech a zařízeních pohybujících se díky sluneční síle, drahokamech, jež posilovaly myšlení, či reprodukovali mluvené slovo, či hudbu.

Jsou dokonce možné i jisté souvislosti s jiným významným objevem, jenž provedl český vědec přímo v ukrajinském hlavním městě Kyjevě.

Krátce před "Velkou říjnovou socialistickou revolucí" a hrůzovládou masového vraha Vladimíra Iljiče alias Lenina.