Hvězda zvaná Černobyl

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Silnější než Däniken 2.díl, Vydáno dne: 25. 04. 2006

Moto:

Předobraz novozákonního antikrista, první šelmy Janovy Apokalypsy, na jejíž říší spadne hvězda Pelyněk:
U L J A _ A H O B
V o L J A _ B O H A

VIL - Vladimír Iljič Lenin, masový vrah, jenž jako první povýšil teror na státní princip.

Druhý novozákonní antikrist: respektive druhá šelma Janovy Apokalypsy, jež rovněž povýšila teror na státní princip, má ve svých jménech skrytá slova Uljanov a Wolja Boga.
Kdo nalezne, ten pochopí!


Zde více

Hvězda zvaná Černobyl

© Zdeněk Patrick
Silnější než DänikenZjevení Jana Theologa Kap. 8./ verš 10.

A třetí anděl zatroubil i spadla
s nebe hvězda veliká, hořící jako
pochodeň, a padla na třetí díl řek
a do studnice vod...

Kap. 8./ verš 11.
Té hvězdy bylo jméno Pelyněk,
i obrátil se třetí díl vod v pelyněk
a mnoho lidí zemřelo
od těch vod, neboť zhořkly.

Hvězda je vesmírný objekt vyzařující téměř ve všech spektrech záření. Od radiového až po rentgenové, neboť v jádru hvězdy probíhají díky dostatečným teplotám termonukleární procesy. Hvězda zvaná Pelyněk. Nahlédneme-li do (českého) rostlinopisu, nalezneme rostlinu zvanou Artemisia vulgaris s českým názvem Pelyněk - černobýl. Krajově též nazývaný Černobýl červ. Anglický ekvivalent pak zní Vormwood - lesní červ. Jistě rovněž není tajemstvím, že kolem ukrajinského Černobylu žijí již od 19. století Volyňští Češi, kteří tomuto regionu dali patrně jméno.
Hvězda zvaná Černobýl.
Dne 25. 4. 1986 (ve skutečnosti prý až 26.4.- tento rozpor bude záhy vysvětlen) je datum, kterým oficiální zpráva stanoví den havárie čvrtého bloku černobylského reaktoru. Dva mohutné výbuchy odsunuly snad 400 tun těžkou horní betonovou desku reaktoru. Následující výbuch rozmetal aktivní zónu včetně paliva a hořícího grafitu do okolí. Smrtonosný mrak obsahující 50 tun radioaktivních látek (10 hirošimských pum) se vznesl do výše a postupně více méně zamořil tři čtvrtiny Evropy.
Neřízené termonukleární procesy - Hvězda zvaná Černobyl?
Povšimněme si nyní samotného datumu a položme si zásadní otázku: Proč nám hoři ze sekce utajovaných skutečností neustále vnucují jiné datum černobylské havarie, jestliže všechny zásadní a nevratné proměny černobylského reaktoru proběhly 25. 4. 1986.
Přečteme-li totiž ono datum pozpátku získáváme docela jiný náhled nejen na černobylské události:

2 5. 4. 1 9 8 6

6 . 8. 1 9 4 5 (2)

Toho dne byla svržena atomová puma na Hirošimu!

Jaké drama se vlastně odehrálo onoho kritického dne v samotné atomové elektrárně?

25. dubna l986 ve 13:00:00 bylo zahájeno plánované snižování výkonu čtvrtého bloku, během něhož mělo dojít k blíže nepopsanému experimentu. V průběhu experimentu se obsluha dopustila několika hrubých a naprosto neuvěřitelných chyb.

25. 4. 1986 Čas: 13:05:00 - Pokračuje se ve snižování výkonu 4. bloku. Výkon snížen na polovinu a směna operátorů udělá první chybu - je odpojen havarijní systém chlazení.

25. 4. 1986 Čas: 21:45:00 - Po 9 hodinách vyčkávání na příchod druhé směny operátorů s odpojeným havarijním systémem.

25. 4. 1986 Čas: 23:10:00 - Pokračuje další snižování výkonu. Grafitové tyče regulující průběh reakce v reaktoru jsou vytaženy více, než je únosné - to je další hrubá chyba, a vzápětí následuje prudký, nekontrolovatelný pokles výkonu.

Reaktor se nyní nalézá v nestabilním stavu a experiment přesto pokračuje dál. Osud se naplňuje.

Je odpojen další havarijní signál a to znamená neodvratný konec. Nestabilita lavinovitě narůstá.

26. dubna 1:23:44 - ozývají se dva výbuchy a následuje požár trvající asi čtyři hodiny.

Pak již následoval pouze radioaktivní spad. Do ovzduší celkově uniklo 4 % radioaktivního materiálu (cca 1018 Bq).

Silnější než Däniken (výběr (e) 1. - 5 díl kap. "Hvězda zvaná Černobyl" str. 39 - 950 Kb)"