Vnořené dotazy

Autor: Zdeněk Šmitmajer <z_smitmajer(at)volny.cz>, Téma: MySQL, Vydáno dne: 29. 09. 2005

MySQL plně podporuje vnořené dotazy od verze 4.1 a výše. Jednoduchý vnořený dotaz může vypadat nějak takto, viz dokumentace k MySQL:DELETE FROM t1
WHERE s11 > ANY
(SELECT COUNT(*) /* no hint */ FROM t2
WHERE NOT EXISTS
(SELECT * FROM t3
WHERE ROW(5*t2.s1,77)=
(SELECT 50,11*s1 FROM t4 UNION SELECT 50,77 FROM
(SELECT * FROM t5) AS t5)));

Jeho cena se pohybuje na trhu práce okolo cca 150.000,- a na rozdíl od jednoduchého, jehož cena by se měla podle odborných zpráv pohybovat okolo třetiny předešlé ceny. Pokud tyto dotazy vytváříte jak na běžícím pásu ve fabrice a vaše hodinová mzda se pohybuje tak okolo 95 Kč, pokud zrovna ten který měsíc výplatu skutečně dostanete, je něco v nepořádku.