Bezzákonní modlitba nejmenšího z posledních

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Dýmající zrcadlo 2.díl, Vydáno dne: 22. 11. 2013

Velkomožná Bestie,

Ty, jež přebýváš na výšinách všeho možného i nemožného a nasloucháš všemu, co se děje v širém světě a někdy i jinde. Dokonce nasloucháš i mým nehodným telefonním rozhovorům, či bedlivě střehneš na mé SMS zprávy. Ty, jež sleduješ mé nehodné E-maily a brouzdáš mými textovými soubory. Ty ze všech nejrychlejší, jež připlouváš na zvláštních bannerech do mého nehodného počítače.

Ano! Přicházíš milostivě z pářících se bažin Internetu, abys střežila každé mé slovo a vidíš do mne skrze svatý čip, jenž v rámci Tvé milosti sestoupil snad i do mého nehodného těla. Vidíš vše na mých účtech a neustále se přehrabáváš v mých aktivech a zázrakem je měníš v pasiva.Ctihodná a přeslavná Bestie, pan Velkomožný,

Ty, která podrobně znáš moji DNK s jasně zločinecko - nezaměstnatelnými mutacemi. Ty, jež kontroluješ myšlenky možná možných kriminálníků, abys vzápětí svým kýchnutím neomylně určila zač je toho loket. Ty, jež ustanovuješ níži našich odměn. Ty, jež nám milostivě přiděluješ všechny naše denní průšvihy (za které ti poníženě a velice servilně děkuji), odpusť, že jsem bral nadarmo logo firmy tvé a hanil reklamní šoty tvé.

Prosím poníženě, narovnej konečně výši mých daní a umenši moji nestydatě vysokou sociální podporu.

Sešli na mne své exekutory, aby mi ukázali tvoji moc a sílu.

Navyš, prosím i moji daň z počtu zubů a vysokého krevního tlaku.

Blahoslavení budiž všichni multimediální žoldnéři a prostitující moderátoři, či novinoví retardéři, neboť oni Tě postavili na tvé nádherně podstaty dotýkajíce se samotných temných nebes. Budiž pochváleno jméno toho, jenž sleduje mne i mé blízké, neboť dobře víš, že žádný klacek není na nás Čechy dostatečně dlouhý a humanitární bombardér, na mou čest... viditelně již na vše nestačil.

Blahoslavení chudí duchem chrochtající blahem při demontáží nejen československé a české státnosti, ale i všeho lidského.

Funící a chrochtající!

Neboť Oni budou opatřeni zlatými padáky a vystoupí mezi vybrané a zlaté děti přicházející z temných nebes. Stanou pak po tvé levici i po pravici tvé, aby soudili všechny nás nehodné.

Proto použij proti nám cokoli, co uznáš za vhodné.

Použij proti nám vše, v čem jsme byli až nechutně dobří, jako důkaz naší nestydaté podlosti. Nechť nás blahoslavení chrochtající i nadále vykrádají, neboť jsme byli tak nestydatě pracovití.

Prosíme zatrať nás, neboť je to naše vina, naše vina, naše převeliká vina.

Nechť jsem denně terorizován nechutně skvělými nezákonostmi bez_zákonodárců, aby jedna z korun Bestie byla vložena i na slavné hlavy Zemských škůdců.

Poníženě prosím, informuj mne stále a pravdivě o všech přírůstcích libovolné zoologické zahrady a zločinech prezidenta, abych byl i nadále mimořádně dezorientován.

Dej, abych nikdy nevěděl odkud kam vlastně jdu.

A pokud někam vlastně jdu, abych se cítil neustále proviněn.

Jedině tak dojde má nacionalistická duše nepokoje.

Xenofiobie a šovinismus na naše kacířské hlavy, myslící si, že jsme tu doma. V rodné zemi našich otců a prabáb.

Nechť je stále hrána se mnou hra s pěti míči na jednu branku. Přesně tu, do které se mohou střílet góly v můj neprospěch.

Zamlč mi prosím jakoukoliv pravdu, jež by mi byla příjemná.

Dej prosím, nechť se vše nepotřebné a nepříjemné dovídám s dostatečným předstihem, abych ani na okamžik nevycházel ze žalu a smutku. Jen tak bude mé tělo poničeno dobře cílenými stresy a srdce dostatečně perforováno. Aby mé hříšné tělo konečně, zdoláno těžkými infarkty a jedinečnými potravinovými jedy, přineslo zisk veškerému pohřebnickému průmyslu! Když poníženě prosím ministerstvo pro všeobecné umenšování zdraví, pro rozkvět zdravotních neduhů a nelehkou smrt, aby v opačném případě mé přílišné odolnosti zabezpečilo mé asistované vyvanutí! Jakkoliv si to nepřeji!

Dodávej mi prosím léky snižující mou bez tak ubohou sexualitu.

Dodej na trh prací prášky, či čistící prostředky, které mi nenápadně nápadně rychle vyrazí dech z těla, umenší plodnost, aby mé nehodné jméno bylo snadno a navždy vymazáno z knihy života.

Potlač prosím moji hysterii při pojídání masa posvátným obřadem obohaceného o BSI - nemocí šílených krav. Abych své hříšné tělo zavčas proměnil ve žvatlající trosku, které nemůže pomoci již ani pokoutní zákon o eutanázii, ani Dr. Kevorkjan.

Kostní moučka budiž pochválena.

A ještě jednou budiž pochválena.

Požehnej rovněž všem vojenským laboratořím, neboť ony umenší mnohé Tvé starosti. HIV-AIDS, SARS a Ebola, Ptačí chřipka, Černý mor - Antrax, Big Eye nebo Orange Gas?

Nestydatí starci, snad nechcete žít věčně!

Ztrestej nehodného a vnukni patologům, aby pokoutně i v rámci bezákonného "zákona" rozprodali mé tělo na náhradní díly obzvláště výhodně. Jakkoliv si to ve své hříšné zpupnosti vůbec nepřeji.

Pokorně tleskám i tabákovým korporacím falšujících tabák pod přísným dohledem státních úředníků, za smradlavě návykovou drogu.

Nechť je někdejší tabák nejméně třiceti násobně požehnán ionizací, amoniakem, močovinou a kravským lejnem.

Nechť je Tvá asocialita pochválena.

Dopusť, aby Tví skvělí baviči byli i nadále bezproblémoví a bez úrovně. Zakrvácené obrazovky nechť nepřetržitým krvácením oblažují mysl naší a Tvé nádherné zvrácenosti, nechť jsou i našimi cestami. Nechť se platba v hotovosti, společně s obranou proti zločinu, stane odporným zločinem. Ochraňuj nás i nadále před naší poctivostí a nezřízenou pracovitostí.

Rozprodej prosím naší zemi komukoliv, kdo si jen zamane. Vnucuj nám bez ustání myšlenky kulturní fronty, o tom, že jsme špinavá česká prasata a potomci nevolníků, neschopní, nanejvýš líní, xenofobní a navíc chorobně závistiví.

Až na věky věkův a jestliže si přeješ, tak i na věčné časy.

Čest práci, či tak nějak podobně, nebo i jinak.. Jménem Bestie, L.U.C.I.D.U. a svatého čipu - reset.

Praha léto 2005