Total ReCall aneb Pět ran do čepice...

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Dýmající zrcadlo 2.díl, Vydáno dne: 26. 07. 2005

Moto kapitoly:

Právo
Sobota - neděle 23 - 24 července 2005
"Nezávislé" noviny
Ročník 15/číslo 171

V londýnském metru zastřelen podezřelý

Britští policisté včera zastřelili ve stanici (londýnského) metra Stockwell muže, jenž se, podle místních medií právě chystal odpálit bombu ukrytou (možná) pod dlouhým pláštěm ve chvíli, kdy chtěl nastoupit do soupravy?

Měl prý na těle pod kabátem výbušninu?

Muž zakopl a pronásledující policisté jej srazili na zem a pětkrát do něj střelili.

"Je mrtvý", vypověděl svědek Mark Whitby.

"Protože muž nereagoval na výzvy (civilních) policistů, byl zneškodněn", prohlásil k případu šéf londýnské policie Ian Blair.

Podle nejmenovaných bezpečnostních analytiků šlo o běžný postup při zneškodňování osob podezřelých z přípravy sebevražedného atentátu.

Z přiloženého článku vyplývá, že zastřelený muž byl vyhodnocen jako podezřelá osoba ... a čtěme prosím nyní velmi pozorně! ...Protože:

Vypadal jako Asiat, nereagoval na výzvy tajné policie, zakopl a měl dlouhý plášť pod kterým mohl, před rentgenovýma očima spravedlnosti, skrývat bombu, do které, kupodivu jinak vševědoucí policisté, okamžitě pětkrát vystřelili!

Nebyla tam!

A tak nerozhozen detonací odešel i tento "podezřelý" na "Onen svět" s pěti nehezkými dírkami ve svém zbytečně dlouhém sáčku, či plášti!

Nebo s pěti ranami pod čepicí?

Kdo víš.Pro pět ran do čepice!

Zopakujme si ještě jednou nezbytná fakta!

Zastřelený muž byl vyhodnocen jako podezřelá osoba podle těchto věrohodných příznaků(!!!):

Svým zjevem připomínal Asiata...

Nereagoval na výzvy tajné policie...

Zakopl při útěku před ozbrojenými civilisty...

Měl dlouhý plášť pod kterým mohl... Považte jen... skrývat bombu, do které, kupodivu jinak vševědoucí tajní policisté (v souladu s metodikou Gestapa - GeheimStatsPolizei), okamžitě pětkrát vystřelili!

Jasně že tam bomba nebyla, a tak místo detonace, odešel podezřelý (Reál Criminal - možná možný kriminálník) na Onen svět s pěti nehezkými dírkami ve svém zbytečně dlouhém plášti!

Sice rozhozen, avšak mlčící jako vlastní hrob!

Bude-li kdy nějaký?

Neboť... Pro pět ran do čepice? Spoušť vytvořena z dotyčně podezřelého mozku, všeprůpalnými střelami nejisté provenience, možná možných tajných civilistů?

Bývalého majitele nepozná již ani sám Hospodin zástupů. Natož jeho vlastní matka!

A o to pravděpodobně zavedenému systému i kráčí.

Již nikdo totiž nedokáže spolehlivě určit, zda možná možný podezřelý byl skutečně tím, za koho bude za malý okamžik vydáván!

Neexistence rodičů a příbuzných vítána!

Podle bezpečnostních analytiků šlo o běžný postup při zneškodňování podezřelých osob, tzv (Reals Crimanals - možná možní kriminálníci).

Chudáci dlouhoopláštění, hluší, slepí a klopýtající?

Blahoslavení chudí duchem, ale i z jiných důvodů nereagující.

Obzvláště pak na nevyřčené výzvy tajných civilistů v rouše falešné tajné policie?

Ze všeho pak nejlépe připomínajících bandu narkomanů "na kříži" ( v tzv. "absťáku" - nedostatkem drog vybuzené abstinenční příznaky), jež se právě shánějí po jointu.

Metodika státních zaměstnanců dobře utajené profese samostatný vrah - nemilosrdný zabíječ, s právem beztrestně vraždit. Bez udání důvodů, či nedej Bestie, dokonce důkazů:

Varianta 1. Zastřelit možného kriminálníka pěti ranami do hlavy a následně prohlásit, že podezřelý byl podezřelý, přestože při kontaktování nechtěl spolupracovat jako možná možný terorista!

Varianta 2. Zastřelit možného kriminálníka pěti ranami do hlavy a následně prohlásit, že podezřelý byl podezřelý, neboť zakopl a měl dlouhý plášť. Vzápětí zjistit, že se jedná o omyl, nicméně Sorry? Podle platné metodiky "Jak efektivně zavraždit podezřelého teroristu, aniž by "cekl" byť jediné slůvko nesouhlasu?!

Varianta 3. V zájmu radostného rozvíjení rozvinutého státního terorizmu a Evropským sovětem všeobecně prosazené podkožní čipizace, okamžitě zastřelit kohokoliv jako možná možného kriminálníka. Nejlépe pěti ranami do hlavy.

Je to boží! Myslím ten zlý nápad, jenž kohosi, kdysi dávno napad!

Podkožní čipizace Mr. Jana Apokalypsy. Když Občanské průkazy s čipy již nebudou to pravé a ořechové! Nejdříve však čipizace psů, koček a podkožní čipy dobrovolníkům z řad spolupracujících agentů. Později příjdou na řadu děti ohrožené armádami pedofilů, státní zaměstnanci a nakonec všichni zlí vězni. V souladu s fašistickými doktrínami vybraným pacientům a všem novorozeňatům, při dostatečně velikém stresování strachem nejen z reality Mlčení jehňátek, Vřískotu I. a Vřískotu II., či z možná možného teroristy. ¨

Dále si Bestie žádá čím dál tím méně informací domorodcům, utajení skutečností a větší pravomoce dobře utajeným složkám státní nebezpečnosti.

Podstatně důslednější kamerizaci a přísnější špehování již špehovaných telefonních hovorů, SMS zpráv, E-mailu a Internetových stránek!

To vše konečně povýší státní terorizmus konečně do požadované úrovně třetího tisíciletí.

Všechny vyvolené cíle budou okamžitě eliminovány státně tajnými civilisty!

V potřebné míře i v dostatečném množství!

Nejlépe humánně tankovými střelami, či jak navrhuje naše filantropicky motivovaná frakce: GM nepoživatinami a raketami země vzduch země.

O den později

25. července 2005 - Volně,nicméně pravdivě zpracováno podle zprávy ČTK

Zavražděný možný terorista, byl ve skutečnosti 27 letý Brazilec, jenž již tři roky legálně pracoval v Anglii jako elektrikář. Nebyl vůbec podezřelý, aniž se kdy stýkal s těmi, s nimiž jej po jeho zavraždění spojovala podivná frakce, či ještě divnější společenství, osobující si právo zavraždit kohokoliv, kdo se nelíbí páníčkům, pracující v tomto případě pod hlavičkou "Londýnské metropolitní policie".

Ve skutečnosti byl zavražděn státní tajnou policií (jakkoliv metropolitní policie zní dozajista mnohem lépe a demokratičtěji?) podle varianty 1. - 3. a to pod tíhou jediného důkazu.

Bože můj?

Pouze proto, že měl oděv, jenž se státním civilistům vůbec nelíbil a klopýtl, když prchal před divnou bandou civilistů, kteří jej ohrožovali zbraněmi a byli evidentně i velmi nerudní!

Otázkou stále více aktuálnější je staletími osvědčené Qui Bono - V čí prospěch(?!) vlastně ve skutečnosti masakrují teroristé nic netušící občany?

Podivně nepolapitelní teroristé přiznávající se až po intenzivních inkvizičních výsleších u zlého guantanámského strýčka Fidela,

Pro pět ran do kloboukuž

To jsem si ale oddechl.

Šéf "metropolitní" (městské) policie se sice rodičům a všem pozůstalým v Brazílii omluvil, ale v rámci doktríny "S teroristy se nevyjednává", jedním dechem naštěstí obhájil i další nutné vraždění možná možných podezřelých?

Vyhlédnutá oběť - možná možný terorista - s podezřele dlouhým sáčkem a se sešmajdanou obuví, bude, jak potvrdili šéfové možná možných zločinců (za souhlasného mlčení všech demo_globalizátorů), vždy zastřelena několika ranami do hlavy!

18. 11. 2005

Nejlépe střelami Dum dum?