| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara
Vydáno dne 18. 06. 2012 (2722 přečtení)

Kam vlastně zmizeli slovanští Veneti, zdávna obývající okolí Brestu a vlastně celé Brataňsko (Bretagne, Bretaňský poloostrov), poloostrov u Biskajského zálivu, na nejzápadnějším "konci Země" (Finistera), za nimž je již jen Atlantický oceán? Výteční mořeplavci živící se rybolovem a námořním obchodem s Velkou Bratanií (Anglií) a slovanskými kmeny na pobřeží Veltického (Slovanského moře), mezi nimiž vynikal zejména kmen Vagrijů ze slovanských Bodrců...nezcenzurované "Comentari de bello gallico"...

Nezávislé dějiny země Zlaté hvězdy Margity v podivně závislé Evropě © Zdeněk Patrick - Praha 2012

Téměř soukromý cestovatel, zastupující zájmy senátu Říše Římské, ve skutečnosti otrokářů a majitelů obchodních karavan, sám skvělý pozorovatel, autor pokročilejší, snad nepřeženu když, co neznalý tvrdím, že "spisovné" nově vyráběné umělohmotné latiny, výtečný intrikán a manipulátor, o to větší stratég s neobyčejným akčním radiusem. Zejména však nebetyčný masový vrah - Gejza(r) /Caesar se zmiňuje o své nejslavnější válečné výpravě proti slovanským Venetům, obývajících oblasti Brestu (dnes Francie) viz Comentari de bello gallico, "Zápisky o Válce galské"

Cílem bylo nejen zničení obchodních styků mezi Brataňském (Bretagni) a Velkou Bratanii (Anglií), ale i římská kontrola obchodních cest z Veltického (Baltického) pobřeží do Galie a Velké Bratanie.

Není snad tajemstvím, že Slované byli z dávna výtečnými mořeplavci i staviteli lodí s nízkým ponorem, které by mohly dokonce proplouvat i umělým kanálem, Slovany vybudováným v časech, kdy si smyšlení zakladatelé Říma Romulus a Remus ještě ani neučůrávali do "pampers" z fíkových listů.

Umělý průplav (V celkové délce 54 km) spojoval řeku Travu s Labem (u Launbergu). Procházel bodrckým územím (Bukovce) skrze Lubeč Bodrckých Vagrijů později zvaných Varjagové. Jak již řečeno sloužil obchodním lodím s nízkým ponorem, plavících se z pobřeží Veltu (Veltického, či Slovanského moře) do moře severního moře a odtud za obchodem do Velké Bratanie (Anglie) a Brataňska (Bretagne).

Loděnice Vagrijů lze předpokládat v již zmíněném Ratiboru na ostrově stejnojmenného jezera, ze kterého (u Lubeče) v ustí odtoku do řeky Travy. Se stálou pobřežní námořní ostrahou.V Lauenbergu sídlili od pradávna slovanští Polabané, v Meklenburku Obodrité (Bodrci), v Holštýnsku Vagrijové.

roku 56 př. n. l.

Marné římské obléhání venetských měst si urychleně žádalo konečné řešení, když nejblišším, jak to bývá i dnes zaběhnutým zvykem, byla římská provokace. Vlastně krádeže potravin hladovými hordami římských násilníků, zběsile řádícími mezi pobřežními obyvateli.

Jasně, že viníci byli Venety okamžitě zadržení bezprostředně po tomto neslýchaném zločinu. To ovšem byla voda na mlýn za bukem vartujícího páně Gejzara / Kajcera, či chcete-li Caesara.

Kdesi na řece Loiře ukryté římské veslice kázal připravit k boji. V téže době měli Venetové asi 200 lehkých obchodních lodic vybavené koženými plachtami, s vysokými příděmi a vysokou zádi, většinou zakotvené v přístavu. Lodice nikoli válečné, ale rybářské a obchodní, schopné plout na širém moři, nikoli se ploužit při pobřeží, jako římské galery.

Slavná Gejzarova námořní bitva byla vlastně sakumoprásk pirátským aktem. Tak, jako zločinci přicházejí za kuropění, připlížily se Gejzarovy / Kajcarovy pirátské veslice, aby ostrými srpy, přivázanými na tyčích, v překvapivém ranním zákeřném přepadení římští bandité z galer přeřezali kožené plachtoví a lanoví venetských lodic. Vzápětí se staly venetské lodě neovladatelné. Masakr trval až do sedmé hodiny večerní. Toho večera skončili Veneti, co slovanský národ, aby se v zápisníků masového válečného zločince Gejzara (Kejcara), odvozeně tedy i pro nás stali neznámými Gally? Skrze systémově vnucenou nesvědomitost. šířenou zcela závislými, scholasticky naučené nepravdy mumlajícími historiky...

Porážkou Venetů se Gejzarovy rázem otevřela cesta na Velkou Bratanii a tak se i stalo. Obchod mezi Veltickým pobřežím a Velkou Bratanií rázem ustal, jakkoliv se v daleké budoucnosti jeví mocným obchodním partnerem Novgorodští kupci: Viz traktáty o obchodních cestách z Nižního Novgorodu až do Travnej.

Dovolím si na okraj poznamenat, že na Římu nezávislý obchod směřující skrze slovanské obchodníky, přes průplav a baltské pobřeží k Velké Bratanii (Anglii) a do Brataňska (Bretagni), se rozvíjel pro VIP Říma tak nesnesitelným způsobem, že bylo nutné zakročit. Problémem Římanů však bylo, že na svých veslicích se pouze plazili vždy v bezpečí pobřeží, či po řekách, aniž se mohli odvážit tam, kam slovanské lodice. Daleko od pobřeží, na širé moře. Jedinou římskou šancí bylo pirátství.

Napadení venetských lodí v přístavech, či nedaleko pobřeží. Což se nakonec povedlo, jak se z deníčku od Gejzy / Kejzara dočítáme.

Takže nikoli námořní boj s venetskými válečníky, ale teroristický akt a vzápětí pirátské přepadení obchodních lodí.Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 13 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0