| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích?
Vydáno dne 22. 12. 2011 (4315 přečtení)

Změnit minulost, přítomnost, tedy i budoucnost, lze neobyčejně snadno. Mimo jiné i objednaným nuceným sjednocením názorů na historické události, když fakta zamlčíme, některé zápisy podvrhneme, jiné budeme pálit, co prý nepříčetně kacířské. Jiné libovolně, dle přání Donátorů, popliveme.

Zkrátka lhát a lhát, mocní a ničím neomezeni si vynucovat poslušnost ke Lži. Jsou i jiné možnosti? Snad ano. Skrze tuto otázku, pro mne zajímavým způsobem, reaguje jeden ze čtenářů, jehož nick je: Vláďa.

Komentář ze dne: 20.12.2011 17:42:40

Autor: Vláďa
Cituji:

Tož je přesně to, co já a další vlastně také "děláme" v jiném levlu reality. Taky "mažeme" ale trochu jinak, ne?-li pouhým smáznutím :-). Vemte komplexní realitu (viz. to, co jsem již dříve vysvětloval z času budoucího (pro někoho dosud marný boj) a přirovnejte k vašemu předchozímu příměru. Je to v podstatě to samé, avšak už nemusíme jen a pouze na rozdíl od vás všeobecně věřit v úspěch. On se opravdu stal, jinak by toto zde nebylo možné. Nemohl bych Vám nyní psát, nemohl bych udělat pár vstupů a to zcela reálných např. o dva tři a více dní dříve atd. Maximum v nata?ení času je limitováno jen schopnostmi dát to zpětně do kupy.Vážený pane Vláďo: Protože předpokládám, že mne pouze testujete a sem tam i vytěžujete, dovolil jsem si recipročně vybrat z Vašeho komentáře, co se mi jen hodilo. Abych, v příhodném čase svého možného vymazání, poznamenal:

Některé Vaše poznámky jsou pro mne příznakem, že Vy, či Vaši poradci, víte o čem hovoříte. Je to pro mne příjemným poznatkem, pokud nehovoříte jen o opravě matrixové sítě. Těším se na odpověď.

Nyní:

Předpokládejme oba, že věřím Vašemu popisovanému úsilí eliminace nežádoucích postav a dějů v minulosti, či v přítomnosti. Vybral jsem tedy z historických postav Karla Velikého, která se zdá být přímo ideálním cílem Vámi popisovaných snah. Společně se svým synem Pipinem, vládcem Aquitanie. V prostoru, jenž má společného jmenovatele, souvisejícího se vším, co se odehrálo v časech a ve prospěch náčelníka Frankonie - Karla.

Závěrečnou otázku nechávám nevyslovenu do času blízce budoucích.

Zdeněk Patrick

PS.

Ačkoliv mohu přidat poznámky i o jiných zásadních technicko fyzikálních jevech, pracujících vždy kupodivu ve prospěch nežádoucích osob a nelidského systému, v tomto článku se pozastavím jen u jediného příkladu. Jakkoliv těžce prokazatelného. Z téhož posledního poznatku vyplývá, že nechávám váženému čtenáři, ale i Vám i sám sobě, možnost vyklouznout z nastražené časové pasti. A návrat zpět. Do virtuální reality, právě pořádající, jasně že ve svůj temný a nekalý prospěch, zbožštění nezbožnými marně nezbožného.

...Prezident Akademie je dále povinen ze všech svých sil přispívat k vyhubení vlkodlaků, permoníků, draků, vodních žínek a bludiček...

Berlínská Akademie věd (18. století)

Výňatek jmenovacího dekretu prezidenta akademie

"Celkový jeho vzhled byl nádherný a důstojný, až již seděl, či stál: živé oči, zlaté splývavé vlasy a jeho stále usměvavá tvář nádherně doplňující symetricky statnou a navíc velebnou postavu"

Koho máme právě na mysli? Otce a navždy sjednotitele, laskavého uvětšitele širší evropské velkovlasti - Velké Frankonie - Sv. Karle Magne.

Toho Velikého?

Ba právě?

Popis jeho osoby, jenž se jako jediný mohl dochovat, pochází z pera Karlem autorizovaného životopisce Einharda. Ten pečlivě a pod přímým dohledem svého donátora, zaznamenával všechny skvěle vybavenosti, když nedostatky i hrdinské činy KarlaMagne zkrášlil k nepoznání, viz kronika Vita Caroli Magni:

"Pověstný svou chůzí více než mužnou, hlasu jasného, i když nikoli hlasitého. Celkový jeho vzhled byl nádherný a důstojný. až již stál, či seděl."

Nejen tento výčet tedy vedl Svaté otce římsko katolické církve vyhlásit jej za svatého a dodatečně, v časech fašistické instalace NWO, i za vznešeného otce evropské velkovlasti?

Volně opsáno z Wikipedie

Autor: neznámý, ač zcela jistě nově naturalizovaný multi kulti Böhmen und Mähren, těžící na přímou volbu posledního prezidenta říšsko německého léna (někdejší tzv. ČR).

FRANCKÝ VLÁDAŘ, Sv. KAREL ten VELIKÝ, druhý z vládců tzv. karolinské dynastie (748 - 814 n. l.)

Podivně závislý výklad dějin podivně závislé Evropy © Zdeněk Patrick - Praha 1988

& smit.wz.cz © Zdeněk Patrick © autor: Zdeněk Šmitmajer /73. production Praha 2011

Karel byl prý vysoký (Prý 7 délek jeho chodidla, což v přepočtu znamená, neměl-li malé botky - ctihodných 1, 96 m. Nenosil-li při proměřování své ušlechtilosti úmyslně botky o několik čísel větších.). Když naopak, a nelze to utajit: Výška jiné nadprůměrné tzv. "germánsky plavé modrooké bestie", co modelu vzorové dokonalosti nadrasy, v těch časech nepřesahovala výšku 1,6 metrů. Karl hlavy kulovité, pevně sedící na krátkém tlustém krku, nadměrný břich symetrizován vysokou postavou. Očí ač velkých a živých, neevropsky šikmých. Bohužel, dodnes pečlivě utajené DNK.

Aniž uměl psát. Číst a malé počty se naučil až v pokročilém věku.

Proč hovořím v souvislosti s českými a moravskými dějinami o Karlu Velikém? Je to stejný důvod, jako hovořit o Dagobertu II. a Samo_děržaví. Také on dostane za vyučenou, jakkoliv se jeho "historické dokumenty" nikterak neliší od jiných franko - nemeth fals, vyrobených na objednávku panovníka.

Avšak nikoli jen kvůli listinným podvodům, nýbrž kvůli podivnostem, které provázely nejen jeho vládu: Podivnými, "z nebes" přicházejícími intervencemi, aby z pohledu pozdějšího vývoje událostí, posuzujeme-li jejich dopady, pracovaly vždy v neprospěch Y_chromozomu Hs R1a (Arij Slovanská), ale i při potlačení vědomí sounáležitosti nositelů bratrského Y_chromozomu Hs R1b (Čeltoi / Keltské). Nebož, cokoliv bylo v minulosti i přítomnosti učiněno, nebylo dobré. Bylo zlé. Mnohdy s vnějšími znaky pragmatické nelidskosti, jež může být oslavována jen duchy sníženými. A oslavuje-li duch snížený, neboť přičinlivý hlupák, jiného ducha zlem stišeného, jakkoliv by jej, před povinnými zraky ostatních, vyzdvihoval až do nebes, je - li on sám stojícím nad zhovado.

Netajím se, že právě mapuji podezřelé okolnosti kolem svatosti KarlMagna, prý sjednotitele a otce námi nepožadované velkoevropské vlasti. Spíš dodané podobně drze, jako přichází nevyžádaný spam.

794 n. l. Bretaň - Francie pozorování zvláštních světelných sloupů v Bretani" Angličan Roger z Wendoveru, vyjmenovává ve své knize "Květy historie" řadu neobvyklých nebeských úkazů, jež se vyskytly v letech 447 až 1235 našeho letopočtu. Dílo popisuje mimo dvou komet z roku 729, meteorického deště roku 747 i pozorování zvláštních světelných sloupů v Bretani roku 794.

Byli to zejména kronikáři klášterů, opaté a biskupové, kteří shromažďovali takové informace. již za Karla Velikého byly pozorovány jevy, vymykající se běžným zvyklostem, a kupodivu byly zapsány s neobyčejnou otevřeností. Nebyly totiž určeny prostému lidu.

Byly zapsány mimořádné jevy umořňující vyhrát, pro Karla Magne, vnuka kralovraha Karla Martella, již prohrané válečné střety.

Byly zapsány i jiné příběhy, odehrávající se na samém konci Karlova života.

V několika spisech se nezávisle na sobě vypráví o události, která se přihodila kdysi v Lyonu, prý ještě za panování Karla Velikého? Pravděpodobně na rozhraní roku 813- 814 n. l. V časovém intervalu, kdy byl jmenován Agobard arcibiskupem z Lionu a rokem úmrtí Karla Velikého.

Překvapivě se v nich hovoří o neznámých létajících bytostech i létajících lodích. Jedna z těchto vzdužných lodí jednoho dne přistála v polích poblíž města. A ti, co z ní vystoupili - tři muži a jedna žena - byli považováni za démony. Obyvatelé města, kteří vše zpovzdáli pozorovali, se seběhli kolem příchozích. Ti se chovali velmi neobvykle a podivně. Zděšení obyvatelé je považovali za čaroděje a nepřátelské posly šlechtice Grimaulda, kteří mají na jeho příkaz zničit jejich úrodu.

Na příkaz lyonského arcibiskupa Agobarda byli zatčeni, neboť byl přesvědčen o tom, že je velmi nepravděpodobné to, co příchozí mužové a žena tvrdili.

Vyprávěli o zázracích, které jim ukázaly podivné létající bytosti z létající lodi. Tvrdili, že pocházejí též z města Lyonu, kam se vracejí po krátké návštěvě z neznámého prostoru, který nazývali zemí Magonia.

Nikdo z lyonských je však nepoznával a nešťastníci se hájili tvrzením, že zatím co pobývali ve vzdušné lodi, na Zemi uplynul dlouhý čas.

Arcibiskup Agobard dal příkaz k jejich výslechu a jednal s nimi tak, jak se postupuje s čaroději. Tři muži a jedna žena byli, v přítomnosti arcibiskupa Agobarda, obyvateli Lyonu ukamenováni. Pak přibiti na dřevo, posléze spáleni a odhozeni do řeky.

Jak dalece je tento příběh pravdivýš Odpověď prý dává sám lyonský arcibiskup Agobard (779 - 840 n. l.) ve svém spisu De Grandine et Tonitrua. O kroupách a blescích. Hledal jsem, avšak takový úryvek jsem v žádném kloudně přelouskatelném jazyce nenašel.

Je to ze samé své podstaty (dodnes cenzory nepřípustné cestování časem) podivné tvrzení, neboť Arcibiskup Agobard, ačkoliv nechal zadrřené příkladně mučit prý, světe div se, nebyl příznivcem honů na čarodějnice. A tak lze, při dokonale přivřeném "měsíčním oku", usuzovat, že "cestovatelům časem se nakonec podařilo, za vydatného přispění Agobarda (který se prý při mučení dozvěděl samu podstatu mise), uniknout ze spárů všeho schopného tmářského davu."

Kam?

Tož nebezpečná otázka směřující na pana Vláďu. Do již zotročené Evropy? Či snad o něco dále? Do podzemních rezervací banskterů - na téměř, hladomory, smrtícími nákazami skrze laboratorní viry a poslední potopou lidské krve - vylidněné planetě.

Těším se na odpověď...

Druhá epištola obecná

Petra Apoštola

Kap. 3./ verš 8.

Ale jedna věc nebude před vámi skryta, že jeden den u Pána je jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 10 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2050 hl.)
 
Ne (1322 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4710

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0