| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


V bídném čase nečasů a sloty...
Vydáno dne 15. 03. 2011 (2903 přečtení)

Jakoby zlé síly opustily samo peklo a sám Satan, obklopen legračními přívěsky lidské duchovní bídy, okrášlené skalpy z nečasu a sloty, konvertoval opět do vrcholné politiky. S cílem ustavit nád námi čipošelmostroj sčitatelných duší. Vševládnou vrchnost RFIDů, sčítající z nejzazší hlubokosti lidské mysli zlomeného lidského ducha. S čísly regionálního koncentráku povinně vytetovanými i nemluvňatům hluboko do srdce. V nesmyslném reji loutko stvůr globálního marasmu a multi kulti samonosného šílenství.Vyjadřuji účast se všemi lidmi, kteří v předstihu před námi, procházejí s hlavou vztyčenou, byť nadmíru pomuchlanou, skrze až neuvěřitelné planetární katastrofy, mnohdy však způsobené téměř mravenčí pílí celozrůdného ekvivalentu někdejšího lidství.

Nicméně neodpustím si otázku: Jak dalece je problémem při holých stěnách a prázdných střechách na atomových elektrárnách, ze zákona instalovat záložní (lokální) energetický fotovoltaický zdroj: Pro chladící čerpadla a pomocnou armaturu?

...s neurčitostí možné vývojové varianty

© Zdeněk Patrick - Praha 2011

Glosy

Jak legenda vypráví, v časech, když rozhněvaný Bůh chtěl potrestat neposlušnou lidskou havěť, sečetl jí.

Nás sečtou jen marniví pupíci a přisluhovači přisluhovačů? Poctivě prošacují, s rudými karafiáty za klopou a zeleno hnědo modrými kapesníčky v TOP náprsence: Kde ještě a kolik v náš neprospěch? A kdo a kolik... z kola ven?

Avšak ani dnes, při pohledu na krčské údolí, či spíše neproniknutelnou a nedýchatelnou bio chemickou směs s bílo a šedým popílkem padajícím z nebes, zůstává naděje skrze stesk po čistém a dýchatelném vzduchu s přirozenou cirkulací, křišťálově čiré hvězdné obloze, jasném Slunci a již nezaměnitelná jistota: Děti, které nebyly počaty ze samé a přirozené lásky, skrze systémově uspořádané stresy a plíživě vnucovanou sterilizaci, ale i děti jejich dětí, se již nikdy nenarodí. Celé rody i národy budou navždy vymazány z této planety? Pane? Aby nesmrtelný duch očíslován pomsty chtivou tetáží skomíral ve všeobjímající láskyplné nečinnosti? Nemajíce přirozeného práva vlastní účinné odpovědi proti lžím, bezpráví a zvůli?

Je jim cizí pravda i dobročinní.

Posilují se našim utrpením.

Přicházejí zplozenci temnot

Jakoby se veškeré záležitosti značně urychlovaly? Aniž jsme schopni rozeznat, skrze stupňující se mediální šmíru, kde vlastně končí hlupáci, kde začíná spiklenecké černé dílo samovyvolených, kde tvrdě pracují temné síly o jednu z dimenzí výše postavené a kde již nastupují moci veskrze univerzální a zda se, že již krajně nakvašené.

A říci pravdu, zdá se být stále více, až nepříjemně mrzuté.

A přesto vše? Protože jsou již prostě k neposlouchání a nedívání a k smíchu "okoukáni", při mizícím bílém bodu uprostřed nestřídmě šílené obrazovky, při běhu odtud a zase zpět. Skrze povalující se nicotu a v nepravdě protínající se bildboardy:

"Pamatuj rebele, nevolit nás znamená propadat naději a pravdě. Zde vás zpracují vámi zvolení bodří satanoví úderníci. Pamatuj! Nevolit nás, znamená propadat pravdě a naději. "

V ten samý čas je řvoucí ticho prolomeno mlčky přeposlaným poselstvím: Naše planeta není až tak velká, aby unesla bezuzdné hory bezostyšného řádění, tolik lží, bezpráví a nejnižších pudových surovostí. Je příliš malá, než aby se beztrestně nechala drancovat, aniž pažravostí zasviněný vzdušný obal byl prodáván co obchodovatelná položka - ze zelenkavé falše ukutými poukázkami: k dalšímu znečistění. Při řevu lží, skrze pravdyprázdné krajně extrémistické mediální uskupení, s generálním příkazem drze nazývat právoplatné této země - krajními extrémisty a rebely. Sami fašizoidně nečistí extrémisté. Nesliční duchem.

V ruku v ruce s vadnými zaklínadly:

"Vždy" v klidu obrazovky pozorujte, v bezpečné vzdálenosti od utrpení a konce jiných, pečlivě odfiltrovaného od bolesti - A jen považte prosím: V námi zprostředkovaném přímém přenosu.

Aniž máte povoleno znát příčinnosti událostí.

Právě vás, za bukem v anonymitě vždy číhající temní bardi, čeká jedno z převelkých překvapení.

Věřte nevěřte?

Ne zde a nikoli ve vámi systematicky uspořádaném čase nečasů beznadějně děravějící matrixové sítě, šumícím v marností nad vašimi nechvályhodnými skutky a dalšími neblahými úmysly. Jakkoliv se náhlíte uspěchaně splnit svoji poslední osvícenou pětiletku.Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Dny "Mlčení"... (07.06.2012)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 16 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0