| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo?
Vydáno dne 11. 06. 2010 (5312 přečtení)

Richard Hoagland tvrdí (Skrze pana Jaroslava Chvátala..viz poutací stránka Matrixu- 2001.cz): ESA - Evropská kosmická agentura je připravena, na základě svých výzkumů dat pořízených sondou Mars Express (Start 6. 2. 2003 Označení: 2003-022A), prý letos (tedy je?tě roku 2010) oznámit světové veřejnosti, ?e Marsův měsíc Fobos je obří pravěkou kosmickou lodí dlouhou 27 km (rozměry 27 x 22 x 19 km): Na snímcích je patrné, ?e povrch Fobosu, pokud není pokryt nánosy prachu, či ?umem z přenosu, je uspořádán geometrickými detaily, jimi? je povrch jakoby obitý?.

V proklatém čase konců čas... Sají a drancují mocí bezbřehou zmámeni, sami podivných časů neblahé znamení: A pak? Strach a Hrůza samou hrůzou... Strachy zkamení......Mo?ná obojí do jednoho...

© Zdeněk Patrick- 11. června 2010 Praha

Jistou soubě?nost zvlá?tností s "na?ím" Měsícem lze zaznamenat okam?itě: Fobos ukazuje Marsu stále stejnou tvář a ji? v druhé polovině minulého století se vyskytovali tu a tam odvá?livci, kteří tvrdili, ?e Fobos a Deimos jsou umělými (dutými) objekty.

Byli skvostně umlčeni. Mediálním tichem.
Ti je?tě odvá?něj?í se domnívají, ?e i Měsíc byl dopravním prostředkem, obří prehistorickou lodí, přeplněnou válečným materiálem a invazními jednotkami?
Budi? jim země lehká - RIP.

Ustavení na obě?né dráze i jiné speciality na?í "přirozené" dru?ice jsou zcela vyjímečné a překvapivé. Dovolím-li si uva?ovat ve své pracovní hypotéze (Je? není ani původní, ba ani nosná.) s dobou "před a po Měsíci" (Viz tvrzení Arkadiánů, při obhajobě domovských práv, či čas chaldejských legend, kdy a nyní citují: "Měsíc je?tě neexistoval a základní kámen Babylonu nebyl je?tě ustaven - tedy čas cca před 60 000 - 40 000 lety.), pak jednoznačně si musím odpovědět, co bylo, kdy? nebylo.

Mo?nou odpověď lze nalézt jednak v zapsaných legendách o Hyperboreji: Jeden ze tří malých měsíců byl v časech rozkvětu "Země za severním větrem", stále nízko v nadhlavníku.

Uvá?íme-li jiný, a pro někoho zcela jasný (z paleontologických nálezů vyplývající), náklon zemské osy směrem ke Slunci (Země věčného slunečního světla, le?ící u severního pólu, nazývaná souhrnně Hyperborea, byla zemí nejen na?ich slovanských prapředků, le?ící z části v mírném, převá?ně v?ak subtropickém pásmu.), pak se na nás vyrojí nespočet otázek, z nich? se nesvobodným du?ím dělá nevolno nebo?? Ačkoliv tvrdí, ?e jsou zarytí ateisté, soudí a posuzují svět zpoza mří?í římsko katolického dogmatu. A to tak, ?e by leckterý krvavý Inkvizitor se?loutl nevyléčitelnou závistí. Nikoli jinak je to i s marx-leninisty, nebo? neberou v potaz základní religiozní materii samotné podstaty, je? stála za "oběma nerozlučnými revolucionáři", aby jednou prov?dy, přesně nasměrování, nedospěli nikam jinam, ne? k surovému násilí.
Je-li řeč o třech měsících země: Co způsobilo, ?e po nich nezůstaly ani vzpomínky nato? památky?
A co současný velmi podezřelý Měsíc? Podle analytického a zpětného rozboru sounále?ejících příznaků se tento objekt objevil v časech katastrofických konců "Zemí za severním větrem", je? je spojován u Slovanů s Kostějem Nesmrtelným (V na?ich legendách ?ivoří ji? jen jako Kostroun, či Smr?ák. Plně nahrazen svoji milenkou krasavicí Moranou.).
Kostěj, vzdu?ní Asové, Asurové - tedy Greys.
Se v?í pravděpodobností nebyla zničena Hyperborea přirozenou, ale vybuzenou celoplanetární katastrofou. Související s válečnými událostmi kosmického rozsahu, v nich? sehrála technicky vyspělá Atlantida svoji mrzkou roli.
Kdy se tak stalo?
Je?tě před 25 500 lety byla Hyperborea kvetoucí vyspělou oblastí. Její úplný konec lze uva?ovat kolem roku 20 500 př. n. l. Kdy? děje eposu Ramajana lze uva?ovat velmi přibli?ně kolem 19 750 př. n. l. (časování dějů upřesním a? někdy později).

Proč o tom zhola nic nevíme? Jednoduchá odpověď: Jsou-li političtí náčelníci a ?amané Dagonovy mitry a jejich ideopolicajti (A? po sám okraj přeplněni příkazy VB, posvátnými dogmaty i povinnými rituály), věrným zrcadlem svých voličů?

A navíc, skrze hony na čarodějnice, ale i mno?ství informací, kdo, kde, co a kolik zase ukradl, vypsal zvlá?tních daní, vytuneloval, se vytrácela skutečná informace. V ruku v ruce, pomalu a jistě s poklesem v?eobecné ?ivotnosti společnosti a zákonitým ustrnutím vzdělanosti. V?e nasíleno následným výtryskem ubohosti právě resistuovaných, či recyklovaných politiků, u nich? vlastně ani netu?ím, zda nosná my?lenka na počátku verbálních kreací genia má jakékoliv spojitosti s čímkoliv. Na př. s koncem kreativního vstupu. Navíc chybí jistota, jakou řečí mne obdivovaný Genius, trvale trčící ze závislé obrazovky, právě oslovil.
A takový je nepochybně i zrcadlící se odraz, který si retardovaného genia zvolil za svůj předobraz...
Myslím si.


Domov bohyně Léto...
Bo?ský vládce Jaro
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? Právě čtete
Legenda o zalo?ení Babylonu


Sodomské chatrče a elita lidstva
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí...

Rozhodně si nenechte ujít skvělé fotografie Fobosu pořízené sondou Mars Express Evropské kosmické agentury. Rozli?ení je natolik kvalitní, ?e některé detaily jsou nad očekávání blízké té nejdivočej?í fantazii. Av?ak v souladu s podivnostmi Marsu.


Ostatně, zde naleznete Download fotek z 10 - 15. dubna 2010, av?ak?

Pozor! Nejsem si v?ak jist, zda se jedná free download:
Zroj: http://www.esa.int/SPECIALS/Mars_Express/SEMK17CKP6G_1.html#subhead3


V předvečer výročí barbarského činu...
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo?
Poděkování za porá?ku Čechů...


Souhvězdí Orion...
Nehorázná provokaceSouvisející články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 10 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0