| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Slávové - 3.část
Vydáno dne 28. 01. 2007 (4365 přečtení)

Protože hodláme i nadále ponechat utajované skutečnosti jen pro sebe, neprozradíme tu holou skutečnost, že počet husitů (mužů a žen), kteří (14. července 1420), za necelou hodinu, porazili na hoře Vítkov armádu čítající více než 100 000 vybraných evropských rytířů, nepřesahoval počet 27 bojovníků a bojovnic plus jeden Žižka (jiné prameny hovoří o 26 bojovnících, třech ženách plus jeden Žižka).

Jakkoliv hovoříme o armádě čítající více než 100 000 křižáků, bezpečně víme, že se na horu Vítkov nevešlo více než 30 000 křižáků.

I kdyby se Zikmund na hlavu postavil.Slované - 3.část

© Zdeněk Patrick - 1994/2006 Praha

© Země Zlaté hvězdy Margity

Jací byli Slované ve skutečnosti?

Neměli vládce. Nikoli proto, že by to sami neuměli. Nýbrž jen a jen proto, že jim byla volnost a svoboda nade vším. Vláda se prováděla prostřednictvím stařešinů a lechů, kteří mohli být kdykoliv radou stařešinů obce odstraněni. Systém slovanské vlády lze nazvat "priamy my Slave" (přímý mezi Slávy).

Tedy žádná pomyslně dědičná oligarchie typu "habsburský chaganát"..

Bojovníci byli ozbrojeni dvěma malými oštěpy, lukem a krátkými šípy, jejichž šípy byli napužtěny smrtelným jedem. Každý bojovník pak měl svůj protijed.

Velkou zbraní byla lest a znalost kraje. Povětšinou lesnatého, s hlubokými bažinami a vodními plochami. Taktika vlákání nepřítele do těchto tenat nebyla dlouho k překonání. Snad jedině v zimě. A nebyli to jen táborští "Boží bojovníci" (boga styři), či československé legie v Rusku, kteří tuto taktiku použili.

Nicméně, protože hodláme i nadále ponechat utajované skutečnosti jen pro sebe, neprozradíme tedy holou skutečnost, že počet husitů (mužů a žen), kteří prakticky za hodinu porazili (14. července 1420) na hoře Vítkov více než 100 000 armádu vybraných evropských rytířů, nepřesahoval počet 27 bojovníků a bojovnic plus jeden Žižka (jiné prameny hovoří o 26 bojovnících, třech ženách plus jeden starý Žižka).

Jakkoliv hovoříme o armádě čítající více než 100 000 křižáků, bezpečně víme, že se na horu Vítkov nevešlo více než 30 000 křižáků.

I kdyby se Zikmund na hlavu postavil.

Neprozradíme ani fakt, že několik set československých legionářů s puškami a ručními bombami porazilo u Zborova po zuby vyzbrojenou několika deseti tisícovou německo-rakouskou uherskou armádu.

Snad jen to, že husité byli první, kteří v Evropě masivně použili střelného prachu a slůvko "píšťala" se k nám ze světa vrátilo ve vyněmčené podobě "pistole".

A státním tajemstvím jistě nebude, ani fakt, že českoslovenští legionáři, vzhledem ke svému počtu, poprvé na světě použili taktiku boje "v rojnicích".

Staří Slávové byli rovněž nedostižnými lovci a obchodovali zejména s kožešinami: Česká krzna nosili králové celé Evropy, včetně anglických. Kůže z černých kun byli rovněž značkovým zbožím, jež bylo velmi žádané.

Stravou jim bylo pečené maso, polévky z masa i krve, jichž se později velmi účelově až teatrálně hrozili "mírumilovní" budoucí předkové teutonských "rytířů".

Ryby, zvěřina, hovězí a tetřeví maso, přičemž odmítali jíst kuřata, neboť se domnívali, že jejich pojídání způsobuje mnohé vyrážky, nádory a nebezpečné choroby.

Pekli nekvašený chléb, či placky z prosa. Z prosných zrn zhotovovali kaše i pečivo.

Med i mák jim zpestřovali stravu, tak jako ovoce a zelenina.

Lovili v řekách ryby na udici, nebo sítěmi pletenými z lýka.

Vybírali med z brtí, připravovali sladké březové a javorové šťávy.

Pili medovinu, vařili pivo a dováželi víno.

Pokud byla pořádaná hostina, byl jeden stůl volně přístupný komukoliv, kdo by, ač nepozván, přišel. Mnozí cizinci si to však vysvětlovali po svém.

Přicházeli většinou nepozvaní a v nadbytečném množství.

Pitky byly nadmíru bohatýrské.

Mládenci pili dokud v rukách udrželi kolující roh medoviny, poháry s vínem, či pivem. Čímž se nikterak nelišili od okolitých barbarů.

Podle svého regionu a potřeb obchodovali se zlatem, stříbrem, cínem, jantarem, kůžemi, medem. Přičemž si oni sami oblíbili zejména jižní ovoce a kvalitní víno z dovozu.

Jejich artiklem byli jak již řečeno černé kuní kůže, ale i kůže z bílých veverek, sobolina, hermelín, bobřina. Byli zdatnými kováři i zlatníky.

Používali pro výrobu svých zlatých šperků (viz moravské nálezy) neopakovatelnou technologii, jejíž podstatu se podařilo vysvětlit až ve dvacátém století.

Zatímco užmudlaní a špínou páchnoucí barbaři ze širokého okolí později šířili své představy o smrdutých Slovanech, ty si s osobní hygienou vypořádali po svém. Téměř u každé chýše, či zemljanky (podúrovňová obydlí s drnovými střechami jež uspokojivě řešila vyrovnání se se zimními teplotami) byla dřevěná chatka - parní lázně. Obliba parních lázní a očisty kouřem z konopných semínek pohazovaných na rozežhavené kameny, jež se zároveň polévali vodou.

Sv. Ondřej zaznamenal na své apoštolské misi do Velkého Novgorodu své zkušenosti s parními lázněmi Slávů. Dřevěná chatka a polévání rozežhavených kamenů bylo doplněno o další procedury. Polévání louhovým kvasem, vyšlehávání březovými metličkami (věníky), končilo poléváním studenou vodou.

Své mrtvé pohřbívali většinou žehem (?ъgom), přičemž mnohdy byli bojovníci pohřbívání po způsobu Keltů. Mnohdy i se svými koňmi. či ženami.

Na mohyle mrtvého se následně konal pohřební rituál "strava" (Jež dodnes lze zaznamenat v podobě smutečních hostin). Sv. Bonifác píše o tomto slovanském (venedském) zvyku anglickému králi Aethibaldovi.

Mladík, jenž byl panicem, či dívky, nemající sexuálních zkušeností byli pouze polovičními v postavení s ostatními členy kmene. Dokud se dívka nevdala mohla vést volný sexuální život. Muž mohl mít až dvacet žen, když i omezený počet souložnic nebyl prohřeškem. Zájem o udržení rodu byl nade vše.

Do slovanských svatyní neměli cizinci přístup. A tak západní špioni, mistři převleků získávali informace, převlečeni za řádné, bohu Svanto_vídovi, obětující Slovany.

Slované vůbec prý byli podivným lidem. Jejich válečníci ve službách kordobských chálifů nosily na masivních zlatých řetězech zlaté hřivny.

Pokračování někdy příštěSouvisející články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2050 hl.)
 
Ne (1322 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4710

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0