| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlep?í od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Skuteční vládci vzdušného prostoru ČR? .... 2. část
Vydáno dne 05. 06. 2008 (3256 přečtení)

Malé odbočení:

AKCE: Bílou vlajkou pro mír a proti radaru?
Vážení přátelé, bíla vlajka? Vyhlašování pieselandu na nedělitelném území ČR?
Společně se zemskými škůdci, kteří v úzké spolupráci s komunisty, v roce 1989, podvedli nejen český národ, ale zejména ostatní etnika této země?
Jedině vyhlášení konce beztrestného drancování země, mezi něž nyní počítám jakékoliv dřívější, nynější i budoucí projekty současného i minulého vládního uskupení podporovaného mediálními žoldnery a prostituty, kteří vedou, skrze TV a další media, nasílenou psychologickou, sociální a informační válku proti této zemi a jejímu obyvatelstvu. Potlačováním Pravdy a překrucováním historických skutečností!
Proti českému jazyku a vlastenectví! Proti lidské přirozenosti a sounáležitosti - nezákonnou a neústavní propagací asociality, lží a zvrhlostí!
Mé stanovisko: "Žádný radar, žádný Uhl, žádný prolhaný Havel, žádný spoluvládce s "Marťany", žádný kníže, žádný slouha Trautenberků, či agent Kató, jakož i mnozí nezelení pseudozelení ničemové, ani nikdo jim podobný. Aniž je u nás vítána podvodná "Lisabonská smlouva!"
Zdeněk Patrick


Komentář ze dne: 03.06.2008 08:55:17

Autor: Jardouš (@)
Titulek: Proč žárovky neregistrují...
......Co takhle přidat nějaké video k popisovaným úkazům...

Komentář ze dne: 03.06.2008 09:58:37
Autor: RED (@)
Titulek: co kamera ?
Pokud mate opakovanou zkušenost, proc to nenatočíte.

Číhající dravci... 2. část

main_U.F.O.© Zdeněk Patrick 2008

Nejdříve se pokusím čtenářům přiblížit podstatu mých opakovaných pohledů k noční obloze. Prvotní informace, jež byly samovolně sestavovány okolnostmi v časech, kdy vše bylo nádherně tajuplné a čisté.

Včetně noční oblohy!
První rozeznávání souhvězdí nádherně zářících na křišťálové čisté obloze. Kouzelně vycházející obrovský Měsíc, jehož krátery byly, ve zvláště vyvedených okamžicích, viditelné pouhým okem. Ale i pozdější vandry přírodou a nocování pod "širákem". S pohledem na hvězdami ozářenou oblohou, jež uchovaly vzpomínku na pravou a nedoformovanou tvář oblohy.
Když je mi dokonce povoleno i tušit, že žárovka může mít své žhavící vlákno, jakkoliv svítím, či poměřuji i jinými vymoženostmi, a navíc mi není neznám fakt, že oko je nevyzpytatelný orgán a setrvačnost přirozenost, jež musí být započítána.

Slíbil jsem, že budu reagovat na komentáře z článku "Kdo, že je skutečným pánem vzdušného prostoru ČR."

Společným jmenovatelem dotazů je: Proč nepřidám video k popisovaným úkazům. Zřejmě ani o videosnímky nejde. Přesto odpovím:

Zdánlivě lehká a jednoduchá odpověď neexistuje!

Zanedbám-li některé detaily, pak je důvod celkem prozaický:

Na prvním místě je moje potřeba vidět vše na vlastní oči, aby nic z pozorovaného neuniklo paměti. Přičemž i periferní pozorování sehrává nezastupitelnou roli.
Druhotnou příčinou, či mojí dlouholetou zkušeností, je postupující zklamání nad snad cílenou a zvyšující se neschopností současných fotografických a video přístrojů kloudně zachytit cokoliv, co je na noční obloze, jinak, než jako bílou čmouhu nebo neprůkazné mihotání světélek.
Respektive záznamy v barvách neodpovídajících reálné skutečnosti.
Na druhém místě se pohybuje setrvačnost obslušných činností aparátů, když prodleva mezi stiskem "On" a zachycením potřebného okamžiku, je v úrovni brontosauřích nervových impulzů.
Dospěl jsem k poznatku, že většina těch, co píší proč nepřiložím video, velmi dobře tento problém znají.
Ustavit kameru do polohy "On" a pozorovat příslušné jevy, důmyslný výrobce zamezil automatickým vypínáním kamery. Jestliže se přesto nějaký snímek podaří, pak vám jej znehodnotí svévolná úprava nevyžádaným SW: při prvním a další připojení na PC.
Svítící displeje fotoaparátu spíše zvěční vás, než by váš fotoaparát věrně zachytil cokoliv důležitého na obloze. Zároveň postupně nabývám dojmu, že skrze povinně příslušnou infražárovku vám satelitní pozorovatel přečte i číslo vašich bot, společně s važím registračním IP, či MAC adresou. Totéž lze potvrdit i při snímání videokamerou.
Při denním snímkování jsem naopak získal zkušenost, že při fotografování chemtrails letadel nad Prahou mi po každé malé serii zdařených snímků fotoaparát vždy oznámil skrze : "No Card", trvalé uzamčení karty "neznámým" systémem.
Vždy po přeletu stejného vrtulníku! Tomuto fenoménu jsem úspěšně čelil nepohodlnou záměnou karet.

Použití Night shot (noční focení) je pro takové účely zcela vyloučeno, neboť výrobci prozřetelně, zřejmě v souladu s vojenskými odborníky, uspořádali systém, aby fotil jen do bezpečně nezávadné vzdálenosti několika metrů.
Při prohlídce létajících objektů aparaturou pro noční vidění se naopak vystavuje pozorovatel nebezpečí, že jej, v čase kvapného úprku, proženou krajinou dosud nevídané a podivně blýskající: "prasátka", přicházejících z temných nebes!

Zkrátka věnujete-li se tak zavrženíhodné činnosti, na níž i mediální prostituti (a skrze ně i veškerá naučená nevědomost) povinně kroutí pochybovačně hlavami, nemáte šanci. A vy přesto pozorujete cosi, co následně nutí zavedený systém věcí zařadit možného pozorovatele mezi povinně druhořadé občany.¨

Kupodivu vždy podle stejného, přičinlivými globalizátory motivovaného, scénaře.
A přesto vstupujete na horkou půdu, neboť jste si vědom, že pozorujete celosvětový průšvih, o němž je zakázáno říkat pravdu. Něco, co ostatní musí vnímat pouze zprostředkovaně. V deformované podobě, na hony vzdálené pravdě. Když jiné již zcela ovládl neutěšený strach a vyplývající nanávist ke všem, kteří hovoří o těchto příznacích.
Pokud pro vysvětlení stačí tento útržkovitě podaný stav současné situace a popis cenově dostupné vybavenosti domorodého amatéra, jehož hlavní činnosti jsou zcela jiné povinnosti, pak je vše OK.
V opačném případě vyčkejte svého "času, jako husa klasu?"

A tak na komentář: Co kamera - Pokud máte opakovanou zkušenost, proč to nenatočíte.

Odpovídám: Natočte sám, pokud máte odvahu a odpovídající aparaturu!
Přičemž "odvahou" nemám na mysli logice vzdálenou, možnou ješitnost když v samotném důsledku.. jsa již rožněn nebeskými výzkumníky badateli do chutnější podoby si marně připomínám moudrost předků: Neznalost problematiky neomlouvá?

Odvrácená část téže problematiky: Jakkoliv existuje tisíce zajímavých snímků, pro jistotu znehodnocených množstvím podvrhů, slouží jen "naučené nevědomosti" vždy a jen k negaci vlastního problému.

Jinou nepřekonatelnou barierou je (v některých vyjímečných případech) rychlost pohybu objektů, či naopak tak bezprostředně překvapivě malá vzdálenost, že by mnohé svěrače lehce přestřihly i desítku ocelový drát.
Tak minimální, že vás jakákoliv odvaha "provokovat" neznámé a nevyzpytatelné činitele velmi rychle opustí!

Pokud jsem napsal, že pozorujete něco, co bezprostředně reaguje na vaše podněty, úmyslně jsem neřekl celou pravdu, neboť je, v současné úrovně chápání, skrze oči uměle vytvářené fiktivní reality, nesdělitelná.

Jen bych si dovolil varovat před nepříliš oprávněným optimismem, že postačí "blik blik" a máte vyděláno! To, co nad vašima hlavami prolétává většinou velmi přesně ví, co sakumprásk obnážíte!
Bohužel?

Nyní se pokusím odlehčenou formou a poněkud nadneseně obejít některá podivná fakta, související s důsledky aktivního přístupu k problematice U.F.O. Aniž jiné další dílčí poznatky hodlám, kdy pošeptat do vlastního ucha!

Pokud to, co létá skrze vzdužný prostor mocných i nemocných států, nejsou výdobytky jen jedné provenience, pak opatrnosti není nikdy nazbyt!

Spoléhat mů?ete jen sám na sebe! V?dy a za v?ech okolnosti musíte být, sám sobě, přísným oponentem.
Zároveň si musíte uvědomit, že od jistého roku minulého století, zcela určitá skupina spolupracujících deprivantů disponuje zapůjčenou technikou. Včetně vyspělé holografie a mikrovlnných kouzel!
Schopnou drasticky pozměnit nejen vaší vnější podobu, ale i přenastavit do výhodnější polohy i stav, respektive nestav, vaší mysli. Tak lehce získáte ten dojem, že dálniční grilování a sterilizace je žádoucí a tedy zákonem povolena vymoženost, za kterou rádi zaplatíte a euthanázie jedinenčným naplněním bezplatného zdravotnictví....

Pokud chcete skutečně něco na obloze spatřit, pak se musíte chovat jako trpělivý rybář na českých vodních tocích, jenž hodlá ulovit piraňu, krokodýla, žraloka nebo tuleně. Samo o sobě nesmyslné chování dostává jinou akceleraci v časech, kdy Velká voda upraví příslušné poměry.

Můj, na obě dvě nohy kulhající, příměr lze nasílit o vizi quazi režiséra krvelačných thrilerů, jenž se rozhodl točit dominantní (tedy super krvelačné show) scény již jen On Live. Když Pirani na českých i slovenských vodách byly již mediálně zprostředkované k vidění. Včetně preparovaného žraloka mediálně viděného pod Závistí a posléze uloveného na Kampě.
Tato kampaň, či spíše průzkum bojem, co vše si mohou mediální prostituti dovolit, nebyla nikterak náhodná, nicméně nehodlám se jí více zabývat!
Teprve tehdy, jestliže se na Vltavě krokodýl, či jiná jmenovaná havě, očividně na trvalo usadí, a je k vidění celá desetiletí, pak bychom měli pátrat, nikoli, co ošetřovatelé zoologické zahrady zanedbali, ale spíše zkoumat, co se s naší planetou ve skutečnosti děje.
Není-li tomu tak, a naopak mediální prostitut, právě ten, jenž nám nedávno předhazoval své podivné žraločí podvrhy, nyní vypráví o šílenství krokodýllogů a podvržených červených krokodýlech s tykadélky viděných kdesi na Vltavě, pak bychom měli zbystřit. ¨
Chcete-li si tedy získat zásluhy o další zbytečný noční snímek červeného krokodýla s tykadélky, pak nabízím zásadu:
Jako "zarputilý" rybář, hodlající ulovit zlatou rybku, vstává ve tři ráno, aby navečer přicházel naopak k ránu. Pravidelně a se vší trpělivostí, s příslušně modulovaným nadšením a zaujetím. Nevynechá jediný den i když se mu zdá, že ryby ve Vltavě již dávno nejsou!
A bohužel mám dojem, že to, co nás na naši obloze potkalo není "zlatá rybka".
A věděli to i komunističtí borci z velení PVOS (protivzdušná obrana státu), když většina krásných letových dní, se při výskytu některých zvláštních jevů, zkrátka nekonala.

Zájemce o zlatou rybku z nebes důrazně varuji před nabízeným systémem "Rybář". Pozorovatel ve skutečnosti není ani rybář, ani háček. Je červíčkem napíchnutým na háčku, lákající číhající dravce na své bezmocné svíjení, aby v příslušném okamžiku, svým legračním fotoaparátem, udělal své poslední "blik blik".

Pomyslné nůžky se rozevřely natolik, že vzniklá propast viditelně vystrašila světový managment tak, že k zastření problému je schopen myšlenky vymlátit veškerou lidskou populaci. Tedy mimo sebe! A zbytku ukázat "přátelskou entitu" a její slavné z nebes sestoupení.

A pokud skutečně mimozemci existují (A já jsem žádného, až na jeden mimořádně nepochopitelný jev, neviděl), pak varianty našich jednání musí vždy vycházet z horších možností.
Pozorovateli nezbývá nic jiného, než zcela opuštěn na odlehlém místě, při pozorování neobvyklých indicií, než se tvářit , vzhledem k nebesům, jako netečný a bludný balvan.
V okamžiku, kdy je zjevně objeven, doporučuji proměnu v muchomůrku tygrovanou, zvláště nejedlou a silně jedovatou. Aniž má krev a enzymy jsou k mání, když naopak jsou velmi znečistěny vším možným a nemožným, tedy smrtelně nepoživatelným svinstvem! A mé maso příliš staré, tuhé a nechutné!
A má mysl neprostupná a chráněná mocnými kouzly, jemuž mimozemci nemohou rozumět.
I když silně pochybují o účincích takto prezentované bezmoci: Zvláště, když nevím nic o gurmánských choutkách mimozemců ve vztahu k muchomůrce tygrované.
Nic lepšího, jak objektivně přiblížit nepředvídatelné situace mne nenapadá. Nabízím náhodným pozorovatelům bezmocnou alternativu obranného systému: Nekrmit, nedráždit a v pravém okamžiku vysublimovat do ztracena.
A vážený čtenář skutečně předpokládá, že právě v tentýž hraniční okamžik statečný hrdina vytáhne legračně fungující kameru a blik blik?
A představa, že jsa loven tygrem lidožroutem, jej pozoruji skrze kameru, mne fascinuje.
Jakkoliv jsem cosi podobného i páchal. Tenkrát, když jsem optimisticky doufal, že mám rychlé nohy, pevné svaly a neexistující existence ještě stále létaly, pro mne, v bezpečné vzdálenosti! Nicméně pokročí-li domestikace pozorovatele tak dalece, že jednoho večera stojí v z oči v oči velkému problému, a místo vámi očekávaného "blik blik", pozorovatel tiše sublimuje do podoby bludného kamene, s přesvědčením, že příště již nebude žádné příště, neboť spořádaně splyne s informačně retardovaným davem.
Pokud to ještě, z půl metru bedlivě zkoumající "zelená koule", kdy dovolí!.
Nicméně, od této chvíle jsou pozorovateli, jasné všechny podoční pašovací vaky a tisíce nových vrásek politiků, vracejících se z přátelské návštěvy Velké Oceánie.
Na rozdíl od těch, kteří navštívili někdejšího velkého, kdysi rudého bratra. Ti mají ohrožená jen játra a ledviny. Od velkých družebních pitek.

Prosím vá?eného čtenáře a opakuji, ?e pou?ité obraty jsou ve velmi nadnesené formě a nelze je uva?ovat jinak, ne? jako varování před lehkomyslným přístupem při setkání s cizorodými a nevyzpytatelnými jevy.

Se všemi triky a technickými kouzly, o nichž se prozatím nehovoří a jimž porozumí v časech uměle generovaného ústupu vzdělanosti a vzdělavatelnosti podstatně méně jedinců, než kdykoliv dříve.
Nicméně...V žádném případě není třeba se hroutit jen proto, že si mimozemská entita zavazuje tkaničky u bot několikanásobně dokonaleji a rychleji. Aniž naopak líně jásám nad jejich dokonalostí v očekávání, že nás naopak zachrání před naší vlastní hloupostí.
Nic takového nám nehrozí. Posoudím-li souhrn svých poznatků!
Vše záleží na každém z nás. Každý sám za sebe je odpovědný za daný stav zaváděných apokalypticky motivovaných a cíleně prosazovaných vymožeností.
Nejsou z tohoto světa!

. Jestliže jsem nic neviděl, nic neslyšel - všechno jsem si vymyslel v bludném paronidním oparu mysli?

Máte-li ten dojem, pak vy i já jsme hledali Pravdu tam, kde nikdy nebyla!Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létáš, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera ještě slunečná a nejplodnější planeta v širém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipouštím, přepadají mne rovněž? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oranžově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o založení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteříž zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strážci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelíš mne služební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdušného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze životopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Když hvězdnaté nebe brázdila prý jen lež (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (687 hl.)
 
Ne (490 hl.)
 
Možná (427 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1604

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně ještě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0