| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část
Vydáno dne 05. 06. 2008 (3277 přečtení)

Malé odbočení:

AKCE: Bílou vlajkou pro mír a proti radaru?
Vá?ení přátelé, bíla vlajka? Vyhla?ování pieselandu na nedělitelném území ČR?
Společně se zemskými ?kůdci, kteří v úzké spolupráci s komunisty, v roce 1989, podvedli nejen český národ, ale zejména ostatní etnika této země?
Jedině vyhlá?ení konce beztrestného drancování země, mezi ně? nyní počítám jakékoliv dřívěj?í, nyněj?í i budoucí projekty současného i minulého vládního uskupení podporovaného mediálními ?oldnery a prostituty, kteří vedou, skrze TV a dal?í media, nasílenou psychologickou, sociální a informační válku proti této zemi a jejímu obyvatelstvu. Potlačováním Pravdy a překrucováním historických skutečností!
Proti českému jazyku a vlastenectví! Proti lidské přirozenosti a sounále?itosti - nezákonnou a neústavní propagací asociality, l?í a zvrhlostí!
Mé stanovisko: "?ádný radar, ?ádný Uhl, ?ádný prolhaný Havel, ?ádný spoluvládce s "Mar?any", ?ádný kní?e, ?ádný slouha Trautenberků, či agent Kató, jako? i mnozí nezelení pseudozelení ničemové, ani nikdo jim podobný. Ani? je u nás vítána podvodná "Lisabonská smlouva!"
Zdeněk Patrick


Komentář ze dne: 03.06.2008 08:55:17

Autor: Jardou? (@)
Titulek: Proč ?árovky neregistrují...
......Co takhle přidat nějaké video k popisovaným úkazům...

Komentář ze dne: 03.06.2008 09:58:37
Autor: RED (@)
Titulek: co kamera ?
Pokud mate opakovanou zku?enost, proc to nenatočíte.

Číhající dravci... 2. část

main_U.F.O.© Zdeněk Patrick 2008

Nejdříve se pokusím čtenářům přiblí?it podstatu mých opakovaných pohledů k noční obloze. Prvotní informace, je? byly samovolně sestavovány okolnostmi v časech, kdy v?e bylo nádherně tajuplné a čisté.

Včetně noční oblohy!
První rozeznávání souhvězdí nádherně zářících na kři??álové čisté obloze. Kouzelně vycházející obrovský Měsíc, jeho? krátery byly, ve zvlá?tě vyvedených okam?icích, viditelné pouhým okem. Ale i pozděj?í vandry přírodou a nocování pod "?irákem". S pohledem na hvězdami ozářenou oblohou, je? uchovaly vzpomínku na pravou a nedoformovanou tvář oblohy.
Kdy? je mi dokonce povoleno i tu?it, ?e ?árovka mů?e mít své ?havící vlákno, jakkoliv svítím, či poměřuji i jinými vymo?enostmi, a navíc mi není neznám fakt, ?e oko je nevyzpytatelný orgán a setrvačnost přirozenost, je? musí být započítána.

Slíbil jsem, ?e budu reagovat na komentáře z článku "Kdo, ?e je skutečným pánem vzdu?ného prostoru ČR."

Společným jmenovatelem dotazů je: Proč nepřidám video k popisovaným úkazům. Zřejmě ani o videosnímky nejde. Přesto odpovím:

Zdánlivě lehká a jednoduchá odpověď neexistuje!

Zanedbám-li některé detaily, pak je důvod celkem prozaický:

Na prvním místě je moje potřeba vidět v?e na vlastní oči, aby nic z pozorovaného neuniklo paměti. Přičem? i periferní pozorování sehrává nezastupitelnou roli.
Druhotnou příčinou, či mojí dlouholetou zku?eností, je postupující zklamání nad snad cílenou a zvy?ující se neschopností současných fotografických a video přístrojů kloudně zachytit cokoliv, co je na noční obloze, jinak, ne? jako bílou čmouhu nebo neprůkazné mihotání světélek.
Respektive záznamy v barvách neodpovídajících reálné skutečnosti.
Na druhém místě se pohybuje setrvačnost obslu?ných činností aparátů, kdy? prodleva mezi stiskem "On" a zachycením potřebného okam?iku, je v úrovni brontosauřích nervových impulzů.
Dospěl jsem k poznatku, ?e vět?ina těch, co pí?í proč nepřilo?ím video, velmi dobře tento problém znají.
Ustavit kameru do polohy "On" a pozorovat příslu?né jevy, důmyslný výrobce zamezil automatickým vypínáním kamery. Jestli?e se přesto nějaký snímek podaří, pak vám jej znehodnotí svévolná úprava nevy?ádaným SW: při prvním a dal?í připojení na PC.
Svítící displeje fotoaparátu spí?e zvěční vás, ne? by vá? fotoaparát věrně zachytil cokoliv důle?itého na obloze. Zároveň postupně nabývám dojmu, ?e skrze povinně příslu?nou infra?árovku vám satelitní pozorovatel přečte i číslo va?ich bot, společně s va?ím registračním IP, či MAC adresou. Toté? lze potvrdit i při snímání videokamerou.
Při denním snímkování jsem naopak získal zku?enost, ?e při fotografování chemtrails letadel nad Prahou mi po ka?dé malé serii zdařených snímků fotoaparát v?dy oznámil skrze : "No Card", trvalé uzamčení karty "neznámým" systémem.
V?dy po přeletu stejného vrtulníku! Tomuto fenoménu jsem úspě?ně čelil nepohodlnou záměnou karet.

Pou?ití Night shot (noční focení) je pro takové účely zcela vyloučeno, nebo? výrobci prozřetelně, zřejmě v souladu s vojenskými odborníky, uspořádali systém, aby fotil jen do bezpečně nezávadné vzdálenosti několika metrů.
Při prohlídce létajících objektů aparaturou pro noční vidění se naopak vystavuje pozorovatel nebezpečí, ?e jej, v čase kvapného úprku, pro?enou krajinou dosud nevídané a podivně blýskající: "prasátka", přicházejících z temných nebes!

Zkrátka věnujete-li se tak zavr?eníhodné činnosti, na ní? i mediální prostituti (a skrze ně i ve?kerá naučená nevědomost) povinně kroutí pochybovačně hlavami, nemáte ?anci. A vy přesto pozorujete cosi, co následně nutí zavedený systém věcí zařadit mo?ného pozorovatele mezi povinně druhořadé občany.¨

Kupodivu v?dy podle stejného, přičinlivými globalizátory motivovaného, scénaře.
A přesto vstupujete na horkou půdu, nebo? jste si vědom, ?e pozorujete celosvětový prů?vih, o něm? je zakázáno říkat pravdu. Něco, co ostatní musí vnímat pouze zprostředkovaně. V deformované podobě, na hony vzdálené pravdě. Kdy? jiné ji? zcela ovládl neutě?ený strach a vyplývající nanávist ke v?em, kteří hovoří o těchto příznacích.
Pokud pro vysvětlení stačí tento útr?kovitě podaný stav současné situace a popis cenově dostupné vybavenosti domorodého amatéra, jeho? hlavní činnosti jsou zcela jiné povinnosti, pak je v?e OK.
V opačném případě vyčkejte svého "času, jako husa klasu?"

A tak na komentář: Co kamera - Pokud máte opakovanou zku?enost, proč to nenatočíte.

Odpovídám: Natočte sám, pokud máte odvahu a odpovídající aparaturu!
Přičem? "odvahou" nemám na mysli logice vzdálenou, mo?nou je?itnost kdy? v samotném důsledku.. jsa ji? ro?něn nebeskými výzkumníky badateli do chutněj?í podoby si marně připomínám moudrost předků: Neznalost problematiky neomlouvá?

Odvrácená část té?e problematiky: Jakkoliv existuje tisíce zajímavých snímků, pro jistotu znehodnocených mno?stvím podvrhů, slou?í jen "naučené nevědomosti" v?dy a jen k negaci vlastního problému.

Jinou nepřekonatelnou barierou je (v některých vyjímečných případech) rychlost pohybu objektů, či naopak tak bezprostředně překvapivě malá vzdálenost, ?e by mnohé svěrače lehce přestřihly i desítku ocelový drát.
Tak minimální, ?e vás jakákoliv odvaha "provokovat" neznámé a nevyzpytatelné činitele velmi rychle opustí!

Pokud jsem napsal, ?e pozorujete něco, co bezprostředně reaguje na va?e podněty, úmyslně jsem neřekl celou pravdu, nebo? je, v současné úrovně chápání, skrze oči uměle vytvářené fiktivní reality, nesdělitelná.

Jen bych si dovolil varovat před nepříli? oprávněným optimismem, ?e postačí "blik blik" a máte vyděláno! To, co nad va?ima hlavami prolétává vět?inou velmi přesně ví, co sakumprásk obná?íte!
Bohu?el?

Nyní se pokusím odlehčenou formou a poněkud nadneseně obejít některá podivná fakta, související s důsledky aktivního přístupu k problematice U.F.O. Ani? jiné dal?í dílčí poznatky hodlám, kdy po?eptat do vlastního ucha!

Pokud to, co létá skrze vzdu?ný prostor mocných i nemocných států, nejsou výdobytky jen jedné provenience, pak opatrnosti není nikdy nazbyt!

Spoléhat mů?ete jen sám na sebe! V?dy a za v?ech okolnosti musíte být, sám sobě, přísným oponentem.
Zároveň si musíte uvědomit, ?e od jistého roku minulého století, zcela určitá skupina spolupracujících deprivantů disponuje zapůjčenou technikou. Včetně vyspělé holografie a mikrovlnných kouzel!
Schopnou drasticky pozměnit nejen va?í vněj?í podobu, ale i přenastavit do výhodněj?í polohy i stav, respektive nestav, va?í mysli. Tak lehce získáte ten dojem, ?e dálniční grilování a sterilizace je ?ádoucí a tedy zákonem povolena vymo?enost, za kterou rádi zaplatíte a euthanázie jedinenčným naplněním bezplatného zdravotnictví....

Pokud chcete skutečně něco na obloze spatřit, pak se musíte chovat jako trpělivý rybář na českých vodních tocích, jen? hodlá ulovit piraňu, krokodýla, ?raloka nebo tuleně. Samo o sobě nesmyslné chování dostává jinou akceleraci v časech, kdy Velká voda upraví příslu?né poměry.

Můj, na obě dvě nohy kulhající, příměr lze nasílit o vizi quazi re?iséra krvelačných thrilerů, jen? se rozhodl točit dominantní (tedy super krvelačné show) scény ji? jen On Live. Kdy? Pirani na českých i slovenských vodách byly ji? mediálně zprostředkované k vidění. Včetně preparovaného ?raloka mediálně viděného pod Závistí a posléze uloveného na Kampě.
Tato kampaň, či spí?e průzkum bojem, co v?e si mohou mediální prostituti dovolit, nebyla nikterak náhodná, nicméně nehodlám se jí více zabývat!
Teprve tehdy, jestli?e se na Vltavě krokodýl, či jiná jmenovaná havě, očividně na trvalo usadí, a je k vidění celá desetiletí, pak bychom měli pátrat, nikoli, co o?etřovatelé zoologické zahrady zanedbali, ale spí?e zkoumat, co se s na?í planetou ve skutečnosti děje.
Není-li tomu tak, a naopak mediální prostitut, právě ten, jen? nám nedávno předhazoval své podivné ?raločí podvrhy, nyní vypráví o ?ílenství krokodýllogů a podvr?ených červených krokodýlech s tykadélky viděných kdesi na Vltavě, pak bychom měli zbystřit. ¨
Chcete-li si tedy získat zásluhy o dal?í zbytečný noční snímek červeného krokodýla s tykadélky, pak nabízím zásadu:
Jako "zarputilý" rybář, hodlající ulovit zlatou rybku, vstává ve tři ráno, aby navečer přicházel naopak k ránu. Pravidelně a se v?í trpělivostí, s příslu?ně modulovaným nad?ením a zaujetím. Nevynechá jediný den i kdy? se mu zdá, ?e ryby ve Vltavě ji? dávno nejsou!
A bohu?el mám dojem, ?e to, co nás na na?i obloze potkalo není "zlatá rybka".
A věděli to i komunističtí borci z velení PVOS (protivzdu?ná obrana státu), kdy? vět?ina krásných letových dní, se při výskytu některých zvlá?tních jevů, zkrátka nekonala.

Zájemce o zlatou rybku z nebes důrazně varuji před nabízeným systémem "Rybář". Pozorovatel ve skutečnosti není ani rybář, ani háček. Je červíčkem napíchnutým na háčku, lákající číhající dravce na své bezmocné svíjení, aby v příslu?ném okam?iku, svým legračním fotoaparátem, udělal své poslední "blik blik".

Pomyslné nů?ky se rozevřely natolik, ?e vzniklá propast viditelně vystra?ila světový managment tak, ?e k zastření problému je schopen my?lenky vymlátit ve?kerou lidskou populaci. Tedy mimo sebe! A zbytku ukázat "přátelskou entitu" a její slavné z nebes sestoupení.

A pokud skutečně mimozemci existují (A já jsem ?ádného, a? na jeden mimořádně nepochopitelný jev, neviděl), pak varianty na?ich jednání musí v?dy vycházet z hor?ích mo?ností.
Pozorovateli nezbývá nic jiného, ne? zcela opu?těn na odlehlém místě, při pozorování neobvyklých indicií, ne? se tvářit , vzhledem k nebesům, jako netečný a bludný balvan.
V okam?iku, kdy je zjevně objeven, doporučuji proměnu v muchomůrku tygrovanou, zvlá?tě nejedlou a silně jedovatou. Ani? má krev a enzymy jsou k mání, kdy? naopak jsou velmi znečistěny v?ím mo?ným a nemo?ným, tedy smrtelně nepo?ivatelným svinstvem! A mé maso příli? staré, tuhé a nechutné!
A má mysl neprostupná a chráněná mocnými kouzly, jemu? mimozemci nemohou rozumět.
I kdy? silně pochybují o účincích takto prezentované bezmoci: Zvlá?tě, kdy? nevím nic o gurmánských choutkách mimozemců ve vztahu k muchomůrce tygrované.
Nic lep?ího, jak objektivně přiblí?it nepředvídatelné situace mne nenapadá. Nabízím náhodným pozorovatelům bezmocnou alternativu obranného systému: Nekrmit, nedrá?dit a v pravém okam?iku vysublimovat do ztracena.
A vá?ený čtenář skutečně předpokládá, ?e právě v tentý? hraniční okam?ik statečný hrdina vytáhne legračně fungující kameru a blik blik?
A představa, ?e jsa loven tygrem lido?routem, jej pozoruji skrze kameru, mne fascinuje.
Jakkoliv jsem cosi podobného i páchal. Tenkrát, kdy? jsem optimisticky doufal, ?e mám rychlé nohy, pevné svaly a neexistující existence je?tě stále létaly, pro mne, v bezpečné vzdálenosti! Nicméně pokročí-li domestikace pozorovatele tak dalece, ?e jednoho večera stojí v z oči v oči velkému problému, a místo vámi očekávaného "blik blik", pozorovatel ti?e sublimuje do podoby bludného kamene, s přesvědčením, ?e pří?tě ji? nebude ?ádné pří?tě, nebo? spořádaně splyne s informačně retardovaným davem.
Pokud to je?tě, z půl metru bedlivě zkoumající "zelená koule", kdy dovolí!.
Nicméně, od této chvíle jsou pozorovateli, jasné v?echny podoční pa?ovací vaky a tisíce nových vrásek politiků, vracejících se z přátelské náv?těvy Velké Oceánie.
Na rozdíl od těch, kteří nav?tívili někdej?ího velkého, kdysi rudého bratra. Ti mají ohro?ená jen játra a ledviny. Od velkých dru?ebních pitek.

Prosím vá?eného čtenáře a opakuji, ?e pou?ité obraty jsou ve velmi nadnesené formě a nelze je uva?ovat jinak, ne? jako varování před lehkomyslným přístupem při setkání s cizorodými a nevyzpytatelnými jevy.

Se v?emi triky a technickými kouzly, o nich? se prozatím nehovoří a jim? porozumí v časech uměle generovaného ústupu vzdělanosti a vzdělavatelnosti podstatně méně jedinců, ne? kdykoliv dříve.
Nicméně...V ?ádném případě není třeba se hroutit jen proto, ?e si mimozemská entita zavazuje tkaničky u bot několikanásobně dokonaleji a rychleji. Ani? naopak líně jásám nad jejich dokonalostí v očekávání, ?e nás naopak zachrání před na?í vlastní hloupostí.
Nic takového nám nehrozí. Posoudím-li souhrn svých poznatků!
V?e zále?í na ka?dém z nás. Ka?dý sám za sebe je odpovědný za daný stav zaváděných apokalypticky motivovaných a cíleně prosazovaných vymo?eností.
Nejsou z tohoto světa!

. Jestli?e jsem nic neviděl, nic nesly?el - v?echno jsem si vymyslel v bludném paronidním oparu mysli?

Máte-li ten dojem, pak vy i já jsme hledali Pravdu tam, kde nikdy nebyla!Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0