| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR?
Vydáno dne 02. 06. 2008 (5767 přečtení)

Kdokoli si jen zamane!

U.F.O. © Zdeněk Patrick - 2008 Praha

31. května 2208 Jih (podhůří ?umavy)

11 : 45 : 00 kuchyňského času II.Současný stav vrůstajícího úbytku soudnosti se pravděpodobně reálně promítá i na zásadních proměnnách vzdu?ného prostoru ČR. K tomuto optimistickému názoru docházím na základě řady poznatků, vyplývajících z pravidelných pozorování a na podkladě zmapování uměle vyvolaného nezájmu veřejnosti o cokoliv, co by směřovalo k pradivé informaci, následnému pochopení událostí a neodkladné nápravě..

Po dlouhé době jsem odjel (mo?ná, ?e opět snad i prchal) směrem na jih, z bohatého ruchu podivných zítřků. Tentokráte o něco později, ne? mívám ve zvyku. Tak?e mé ?ance, ?e spatřím mimořádně jevy vyskytující se minulý rok v?dy kolem 22. hodiny večerní, se rozplývaly vniveč.

Opomenu-li bohatě (v podhůří ?umavy) expandující chemtrails, je? cílevědomě rozsévala podivná letadla přilétající ze směru nedaleké SRN (v podstatně nasíleněj?í podobě, ne? jsem v poslední době v Praze zvyklí), připočtu-li podivné vyloupení chaty, spočívající toliko v rozbití několika oken a odebrání 5kW el. proudu, evidentní prohlídce ve?keré el. instalace a odčerpání vody, pak jen ji? dříve vzpomínané kruhové blýskání připomínalo loňské časy.
Pomalu se blí?í půlnoc a nebe se zčásti vyjasňuje.
Obloha se čas od času rozzáří bodovými zá?ehy, jejich? podstatu stále je?tě nechápu. Jakkoliv dnes navíc, nehlučné bodové zá?ehy pokračují stejně nehlučnými vý?lehy přes celou nebeskou kupoli o stále stejné frekvenci.
Nejsou to v?ak blesky!
Jakoby nad na?ima hlavama právě probíhaly manévry mimozemských uskupení.

Vidím souhvězdí Velké Medvědice a pak několik desítek nedefinovatelných hvězdiček, nad kterými se ti?e podivuji.

Je právě 11 : 45 : 00 (kuchyňského času II.), kdy? se na západní obloze objeví velmi jasný záblesk a následně mů?eme spatřit pomalu letící "huňatě jasně zářící hvězdu" je? svým jasem připomíná oblouk CO2 svářečky. Pojmem "huňatosti" světla chci čtenáři přiblí?it nejbli??í mo?ný dojem z rozptylu světla, procházejícího skrze nasíleně dotováné chemtrails.
Je zcela nev?ední ticho. Z nebes se neozývá ?ádný zvuk. Vidím jen obrovskou huňatě zářící hvězdu mířící přímo k nám, je? právě prolétá souhvězdím Velké medvědice.
Nemluvíme, a v?ichni zúčastnění víme, ?e je to přesně tentý? objekt, jen? pravidelně hostuje nad na?imi obydlími (jak v Praze, tak zde). A právě tehdy, kdy? prolétá ji? zmíněným souhvězdím, hvězdičky nad kterými jsme se je?tě před krátkou chvíli podivovali, zablesknou několikráte jasněj?ím světlem, jakoby na počest prolétajícímu "huňatě" svítícímu objektu.
Jednou z leva, po druhé zprava, postupně několik v trajektorii letu.
Říkám "posvícení" na pozdrav, nicméně spojení se zábleskem směrem k letící hvězdě. Výstřely?
Nic se záva?ného se v?ak neděje. Hvězdičky opět pohasnou a čas od času zmizí za chemtrailsovým svinstvem.
V tom se ozývá zvuk letícího letadla?
Není mo?ná?
Vystupuji ze tmy a nahlí?ím dále na ji?něj?í část oblohy. Ano právě letí, opět ze směru od SRN, jakkoliv je?tě před malou chvíli "nebylo", ani vidu ani slechu, chemtrailsové letadlo. A vedle, v jisté konstantní vzdálenosti, se pomalu sune - huňatě zářící objekt.
Kamuflá? ze strany letadla, doprovázející "huňatou hvězdu", nebo kamuflá? světelného objektu, vyu?ívající právě letící letadlo! Pak bych nechtěl být v ků?i pilotů.
Pozorujeme podivnou letku je?tě nějakou chvíli, kdy? huňáč, jen? byl zcela určitě tým? objektem z někdej?ího na?eho pozorování, náhle zcela zhasl a chemtrails zásobovatel osaměle poblikával.
Nicméně obloha se dále rozsvěcela jasnými bodovými záblesky a nyní bylo jasné, ?e záblesky vycházejí ze stacionárně uspořádaných objektů kamuflujícími se jako hvězdy.

Dne 1. 6. 2008 - 00 : 30

Obloha opět blýská kruhovými záblesky a zářící objekt se objevuje tak, jako včera, i kdy? s jistou prodlevou.
Pozorovatelna je v?ak nyní na zcela jiném místě a objekt, jakoby zachytil stopu, mění trasu a míří k pozorovateli. Ten řádně poučen se okam?itě skrývá za stromy.
Objekt odlétá a vzápětí pohasne.
Je?tě jeden nový poznatek: Krátce před zábleskem se část vzduchu "tetelí" (cca 2- 3 vteřiny) o stejné amplitudě i frekvenci, kterou bych odhadl na 30 Hz.
Tetelí se místně i uvnitř obydlí.
Toté? tetelení se objevuje i na monitoru notebooku.
Podobně jako při útoku mikrovlnnými zbraněmi, či mikrovlnnou "baterkou"!
Nebo se jedná o důsledek elektromagnetického vlnění, ovlivňující přímo rozvodnou elektrickou sí??
?árovky v?ak nic podobného neregistrují a svítí si svým "tempem".
Podivné!
Alespoň pro mne?

(Průměrně skutečná bouřka s přirozenými blesky a hlasitým hromováním, tentokráte dokonce i s krátkým nicméně vydatným de?ti při?la ( v těchto místech) a? na samém sklonku pří?tího dne.).Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0