| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Říše, nad kterou ani Slunce nezapadá
(Létající oko n-té generace)

Vydáno dne 11. 12. 2005 (2826 přečtení)

Motto:

Kdysi dávno, na počátku řeckých dějin, žil jeden nejmenovaný, nicméně standardně ukrutný tyran. Jeho "demokraticky" uzákoněné nevkusné choutky byly financovány z vybraných daní, jimiž pravidelně, se souhlasem státem povolených bohů, zatěžoval své poddané. Bylo by trapné nepotvrdit tu skutečnost, že daně byly vždy řádně a logicky zdůvodněny a vybaveny důmyslně prostými únikovými děrami. A tak se nikdy nestalo, aby nevyhovovaly liteře pružně měnících se zákonů. Daní i zákonů bylo nakonec takové množství, že jednoho dne, když se standardně ukrutný tyran opět rozhodl, v zájmu "narovnání cen", vyhlásit novou daň - chyběl rozumný důvod.

Dlouho přemýšlel on i jeho věhlasní poradci, aby nakonec dospěli k poznání, že je nutné vyhlásit daň z počtu zubů.

Ten, kdo má méně zubů, zaplatí nižší daň, neboť ujídá z tyranových koláčků podstatně pomaleji, než ten, jenž má zubů nežádoucí přebytek. Vždy další týden bylo možné znění zákona pružně, za plného konsenzu s názory státních bohů, upravit tak, že vyšší daň zaplatí naopak ti s menším počtem zubů, neboť přepočítáváním chybějících zubů se vše velmi prodražilo.

autor

Pravý zákon je založený na spravedlnosti a obecném dobru. Nespravedlivé "zákony si nezaslouží být nazývány zákony o nic více než pravidla, která odsouhlasí banda lupičů".

Cicero

Evangelium Vitae: Papež Jan Pavel II. je přesvědčen, že nespravedlivé zákony nejsou zákony, a prohlašuje některé zákony za neplatné. Opakovaně hovoří o tom, že občanské zákony odvozují svou platnost od přirozeného mravního zákona, a proto zákony, které podporují zlo, nejsou morálně závazné.Říše, nad kterou ani Slunce nezapadá?

(Létající oko n-té generace)

(Napsáno, až na některé citace, v roce 1996)

© Zdeněk Patrick

Sveřepě neodbytná touha nepřirozených "autorit" hrát si na neomezené pány práskající bičem "narovnaných" cen a vyhlašujících daně na cokoli, právě v tom v okamžiku, kdy se jakýmkoli způsobem zmocní vlády a zachce se jim čehokoli, na co si právě zamanou.

Jak úzko by nám mělo být, kdyby se tito převelicí duchové jednoho krásného dne, nekonečně podporováni svými mecenáši (pragmaticky harašícími svými přepoctivě vydělanými miliardami), takřka jednomyslně zvolili do čela světového managementu. Aby vzápětí, prostřednictvím svého (ne-pochybně poctivě nashromážděného) majetku, participovali na moci s kýmkoli, kdo je dostatečně zvrácený. S cílem zmocnit se informací a rozličných technologií, které by i poblíž nekonečné a laskavé poctivosti budily takový děs, že i hrůza by strachem strnula.

Následné úřední hry na utajování skutečností, by sprovodily ze světa "běžně zavedených starostí" všechny ty nadstandardní fyzikální zákony, jež ve své podstatě pouze unavují. Nebo, nedej bože, dokonce odvádějí pozornost poctivě pracující veřejnosti od úspěchů - těch nejvybranějších a (já se to nebojím říci) i nekonečně oblíbených politických "osobností".

Beze stopy by zmizely jakékoliv informace o neidentifikovatelných technicko-fyzikálních jevech, o programech čipů vsazených do mozku nic netušícího uživatele, družicových systémech Velkého bratra, sledujících svým velkým Okem a Uchem vybrané jedince s možností následné eliminace. Za své by vzaly i informace o projektech s neviditelností, či pohybu v čase. V té době by zcela jistě televizní obrazovky naopak přinášely (v aktuálních zprávách z okolního světa) nezvykle nezaujaté a zejména podezřele přesné a dokonce i pravdivé informace o radostných přírůstcích libovolné zoologické zahrady.

Když naopak TV Landsmanšaft 2 by nás pravidelně informovala o nesnesitelné české nesnášenlivosti, zpupné rozpínavosti a znepokojivě chorobné xenofobii. K zahození nebudou ani oblíbené relace o stavu hašteření na domácí "politické scéně". Vedle nezajímavých informací o rozprášení bandy dalšího velikého drogového bose, jenž bude ostatně zakrátko propuštěn pro nedostatek důkazů. neboť je téměř jisté, že si jeho banda působící (pod přímým dohledem policejních kamer) na Václavském náměstí) nevydělávala své poctivé miliony prodejem drog nezletilé mládeži. Problém ostatně prakticky neexistuje, neboť program genocidy byl úspěšně nastartován ve slavných dobách VLSR.

V rámci urychlené výměny národa.

Televizní diváci by zajisté s povděkem přijali zpestření televizní nabídky v podobě osvětové činnosti Dr. Kevorkjana a jeho vyspělé techniky eutanasie. Rovněž dobře cílené přehlídky "4% většiny" jásajících nad možností vychovávat děti nejsou k zahození. Zvláště tehdy, jestliže paralelně s tímto skvělým pořadem zahájíme pravidelné vysílání relace o nezadatelném právu žen bojovat proti přirozeným mužským aktivitám Ty preventivně označíme jako nepřípustné sexuální harašení.

Vítáme i jakékoliv "narovnání" čehokoliv, jež nás konečně odkáže do patřičných mezí. Tedy i "narovnání cen". Když za zanedbatelný fakt budeme i nadále považovat naše platy, jež nedosahují ani úrovně zabezpečení běžného evropského povaleče na sociální podpoře. Ano vítáme též mediální prohlášení prozíravého politika a poslance pana Kocoura. O tom, kterak lůza stejně vše prochlastává v putykách.

Říše nad kterou nejen Slunce nezapadá, ale i nad kterou čas nemá pražádnou moc a prozřetelnost je zcela bezmocná. Říše pohybující se časem.

Strašná vize v souvislosti s předchozí úvahou, nikoli však nemožná.

Rozhodně není třeba si dělat jakékoliv iluze o časech, kdy se dobře situované vládní strany, i se svými přívrženci, pohodlně vměstnají do jediného autobusu.

O době. kdy kandidáti, toužící být zvoleni v druhém kole prezidentských voleb, alespoň o jeden hlas, musí uvěznit jednoho, či dokonce část svých politických odpůrců. Nebo naopak, "zákonnými" prostředky, zakázat sčítání volebních lístků tam, kde byl volební boj jasně prohrán.

Připočteme-li k tomuto chválihodnému procesu i tu skutečnost, že jejich kolegové mají oči snad i na zadku, aby jim neuniklo nic podstatného, co musí být za tepla transformováno do podob příjemných oku, či uchu vašeho neomylného šéfa - pak jakýkoliv optimismus je pouhým aktem neinformovanosti, či pohodlného úniku z reality systémem "naučené" nevědomosti.

Fascinujícím faktem jsou pak dobrovolní blbci, kteří odkudsi vybíhají, aby vyrobili "na počkání" jakákoliv falza ke spokojenosti daného systému.

A tak se může stát, že jakkoliv se nad našimi hlavami pohybují objekty mimozemské entity prokazatelně využívající relativistickou fyziku, pro zavedený systém věcí a tedy potažmo pro nekonečný zástup programově orientovaných ignorantů, a nedej bože i těch blbců - problém v zásadě neexistuje.

A tak se může stát, že systém zavedených věcí, ještě více osmělen svoji nekonečnou hanebnosti, bude zákonnými prostředky vyžadovat, abychom začali považovat lež za pravdu.

Ano, tušíme správně. Pravda jako nadbytečná relikvie zatuchlosti bude s okamžitou platností postavena mimo zákon.

Wanted Live or Death?

Death only systémem Total ReCall! Když realita je na hony vzdálená pečlivě odfiltrovaným televizním pravdám.

Kdy se tak stane?

Možná tehdy, až nestydatost systému věcí dosáhne svého vrcholu a televizní moderátoři vám s hollywoodským úsměvem oznámí, ze vaše celoživotní úspory byly kýmsi zcizeny.

Podle málo známého, ale stoprocentně osvědčeného scénáře.

Použitého před mnoha a mnoha desetiletími ve Francii (se vším všudy a sakumprásk).

Zároveň vás úředníci systému ubezpečí, že státu se velmi, ale velmi ulehčí, když brzo zemřete. neboť důmyslně zašantročil i vaše celoživotní příspěvky na důchodové požitky.

Mezi utajované skutečnosti zařadíme i zprávu o tajemném zmizení nezcizitelného statunového zlatého pokladu státu. Právě toho, jenž byl společně se státním znakem a státní zástavou, nedotknutelným symbolem státnosti. Státní poklad, na který věnovaly své zlato chudé ženy a ještě chudší mužové.

Kdysi dávno. Na samém počátku československé státnosti Nikoli tedy novodobí bankovní lupiči v rouše státního úředníka. Připravujícího rozpad republiky na základě blíže neurčeného nátlaku, jenž bude v budoucnosti prezentován požadavkem "o zrušení dekretů prezidenta republiky, válečného zločince Dr. Beneše".

Postupimská dohoda byla totiž (jak se nepochybně dovíme z TV Landsmanschaft 2) pouhým cárem papíru reprezentující podlé zájmy proradné hrstky válečných dobrodruhů.

Pak snad přijde konečně den, kdy se na televizních obrazovkách objeví virtuální moderátor - počítačově zpracován (počítačovou animací). Nikdy neexistující osoba moderující týmově připravené "pravdy" umožní rezonovat i ty nejpodlejší lži bez zjevného zaváhání, či hnutí "mysli".

Do nezávislé TV (rozuměj: na občanech nezávislé a "nevypínatelné" TV) - pronikly tyto osvětové trendy, prosazující první příznaky virtuálního moderátora, již v roce 1999 a částečně i roku 2000. Prozatím pouze v zábavně soutěžním programu. Zvrácenost tedy vítězně postupuje ke světlým zítřkům.

Tehdy se konečně všechny nezaměnitelné pravdy stanou přitěžujícími okolnostmi. "Cenzura" budiž pro příště nahrazena úrovní "přísně utajovaných skutečností". S obsahem diametrálně se lišícím od doporučených publikací, jejichž autorství budiž připsáno již zmíněným dobrovolným brigádníkům s nezaměnitelným IQ. Pracovitým pilířům retardace, jež se nadějně a nezadržitelně urychluje v "informační explozí". Neomylně řízenou zavedeným systémem věcí.

Tehdy, v předem určeném čase, nám vaši oblíbení politici zamlčí, že již včera připravovali zákony, kterým se vbrzku budete divit i vy. neboť se vás bezprostředně týkají. Respektive vašich nezadatelných lidských práv a svobod.

Nechte se překvapit dnem, kdy světové agentury oznámí, že svět je ohrožen teroristickým spiknutím. Přičemž všeobecný zájem bude požadovat okamžité usmrcení možných vůdců spiknutí.

Nedílnou součástí "nutné" prevence boje proti terorizmu budou zejména "některá" omezení v oblasti nezadatelných občanských svobod a lidských práv.

Nic podobného, jako jsou lidská práva a svobody, nebude žádoucí.

Listopad 2000

Magazín PC WORLD (str. 28)

Chcete sledovat své zaměstnance?

Pokud již delší dobu sníte o tom, jak budete sledovat své zaměstnance - máte nyní možnost. Nadnárodní společnosti Eurotel a Paegas představily službu, která zjištění SIM karty umožní?

Pomocí mobilního telefonu můžete odeslat SMS na hledaný mobil. Během okamžiku se vám vrátí odpověď, jež bude obsahovat všechny potřebné údaje k zobrazení polohy (vašeho zaměstnance) na mapě počítače.

S minimálními náklady.

Je pouze nutné zakoupit speciální kartu SIM a software pro databázi osob, jejíž polohu pomocí jejich vlastního mobilu hledáte na monitoru svého počítače??

Pokud zakoupíte jiný speciální SW můžete nejen sledovat počet úhozů na klavesnici svých zaměstnanců, ale i zda skutečně pracují na správném díle, jež si za okamžik přivlastníte. Následně pak můžete, s vašimi kolegy, u Vámi vybraného zaměstnance použít obzvláště razantní mobing (Oblíbená společenská hra na pronásledování a psychické utloukání vybraného jedince).

"Miluji Velkého bratra."

"Miluji Velkého bratra."

"Miluji Velkého bratra."

Jakýkoliv rozhovor budiž zaznamenán a uložen po dobu života každého možného kriminálníka. A tím je každý, kdo jde proti nám. Pokud kapacita techniky toto kouzlo povolí - i s možností průběžného rozhodování na podkladě okamžitého vyhodnocování informací záznamů příslušné databáze. Řádně a pravidelně aktualizované našim dokonalým systémem.

Budiž rovněž prováděna neustálá kontrola jednotlivců, jejich finančních prostředků, s možností dodatečně námi vložených úprav. Včetně "zákonně" stanovenými druhy finančních represí.

Stejným způsobem nechť jsou evidovány a rozpracovány zájmové skupiny, náboženské obce a podnikatelské korporace nepatřící k našemu úzkému kruhu vyvolených.

Nechť jsou všichni vedeni jako možní teroristé.

Nutným předpokladem úspěšného zavržení těchto snah je několikanásobně propojená operační síť dostatečně výkonných počítačů. Ty nechť jsou vybaveny několika přísně oddělenými přístupovými rovinami pomocí HW+SW tak, aby se automaticky, v určených okamžicích, pravidelně napojovaly na družicové systémy. Ty nechť jsou vybavené výkonnými kamerami, přístroji na odposlouchávání prostých i telefonních rozhovorů. Je žádoucí monitorovat a ústředně vyhodnocovat cokoli, co nás zajímá. S možností okamžité reakce mocenských struktur a zásahových sil.

Zcela evidentně je nutné prosadit čipy vsazené do jednotlivých občanů, neboť v připravovaném systému sehrají dominantní roli.

Tím také bude definitivně ukončena přechodná éra čipů vsazených do karet. Deklarované funkce občanského průkazu, cestovního pasu, vojenské knížky, platebního účtu, důchodového a nemocenského pojištění s konečnou platností převezme mikročip vsazený pod kůži občanů.

Stane se tak pochopitelně později.

Po období kvalitní mediální kampaně o neudržitelném nárůstu hlášených krádeží a zneužívání karet neoprávněnými osobami.

Když vraždy "bezčipových" (!) dětí šílenými maniaky, vhodně medialně upravené, nejsou rovněž nehodnotné.

Po uzákonění vsazení čipů psům a závodním koním, lze taková ustanovení předběžně rozšířit i na hovězí dobytek.

Zde doporučujeme argumentovat prevencí proti BSI (nemoci šílených krav). Zanedbejme pro tento okamžik fakt, že jsme již s jistým předstihem prozíravě zařadili do potravinového řetězce obyvatel býložravý dobytek krmený masem právě těchto, ale i jinak uhynulých tvorů.

Po úspěšné aplikaci čipů vsazených pod kůži dobrovolníkům (z řad vědeckých kapacit) bude připraven a okamžitě aplikován zákon o povinné vybavenosti každého občana zavedeného systému tímto skvělým čipem..

Již nyní považujeme za neúnosné, či spíše prakticky nemožné, zaměstnávat, být zaměstnán, být v nemoci ošetřen, pobírat důchod, platit nájem, prodávat, či nakupovat bez tohoto čipu, jenž bude pravděpodobně umístěn pod kůží vaší pravé ruky.

Zjevení S. Jana

Kap.14/ verš 16.

A rozkazuje všem, malým

i velkým, bohatým i chudým,

svobodným i v službu podrobeným,

aby měli znamení na pravé ruce své,

aneb na čelech svých.

Kap. 14/ verš 17.

A aby žádný nemohl kupovati

ani prodávati, než ten, kdož má

znamení aneb počet té šelmy,

aneb počet jména jejího.

Použití hotovostní platby budiž, z jistým předstihem, prohlášeno za trestný čin, jehož posuzování musí postupem času dosáhnout té nejvyšší přísnosti.

Obecně musí být hotovostní platba vnímána jako jeden z nejzávažnějších a společensky velmi nebezpečných zločinů.

Podstatně nebezpečnějších, než se prostému občanu dnes jeví i ta nejodpornější a nejotrlejší násilnost.

Veškeré platební transakce jedince, jakékoliv obchodní, či podnikatelské korporace budou monitorovány ústřední bankou a bratrskými pobočkami. Vše nechť probíhá na úrovní vyspělého počítačového systému (s vyhodnocovacím centrem napojeným na příslušné mocenské složky).

Ty nechť jsou vybaveny výkonnou aparaturou umožňující kontrolu jakéhokoliv počítače v jakékoliv úrovni. S možností dodatečné kontroly uskutečněných spojení a výpisu textů obsahujících sledovaná slova. až se jedná o počítače zapojeného v síti, či nikoli

Problémem nemůže být ani následná totální devastace možného kriminálníka, či samotné obsluhy počítače - účinnými podpůrnými programy virtuálních virů. Bude-li to nutné při ochranně zájmů zavedeného systému věcí.

Pohyb jednotlivců i celých skupin nechť monitorují družicové systémy. Přesně tak, jak již to dnes realizujeme na úrovni automobilů, městských psů a dostihových koní.

Zachariáš

Kap. 5./ verš 3.

Toto prokletí vyjde na širokost

vší země...

Kap. 5./ verš 6.

I řekl jsem: Co jest? Kterýž

odpověděl: Toto jest efi vycházející.

Řekl také: Toto jest oko její

prohledájící všecku zemi...

Není rovněž žádným tajemstvím, že počítačové programy Velkého bratra jsou připravené rozeznat (v kamerových sekvencích) možné teroristy dle charakteristických pohybů přesně tak lehce, jako běžně provádíme identifikaci jejich hlasové modulace a frekvence.

Otisky prstů?

Lze doporučit povinný odběr a příslušnou centrální evidenci genů! A ti, kteří se budou zdráhat naplnit literu zákona, tedy výše jmenovaní "real criminals", nechť jsou vybaveni čipy vsazenými přímo do mozku. Vše směrovat k rázné eliminaci nezákonných myšlenek, či dílčímu přeprogramování některých mozkových aktivit

U zvláště nepokojných jedinců budiž pak povoleno použít zvláštních introvertních podnětů směřujících do příslušných center. S účinně uspořádanou plně automatizovanou kontrolou myšlení.

Léto 2001 - Česká republika.

Televizní zpravodajství přináší informaci o nově připravovaném zákonu o čipech vsazených koním, neboť je nadále neúnosné cejchování žhavým železem. Bude se také vztahovat i na jiná hospodářská zvířata. Zákon je vítán zejména ochránci a milovníky zvířat.

Městští psi mohou mít vsazený čip (kontrolovaný družicovým systémem) prozatím dle libovůle svého dosavadního majitele již nyní.

A jak čas pokročí a lid si navykne čekejme utažení šroubu v podobě povinnými podkožními čipy nejen pro psy.

Jasně že "demokratický a právní" stát se řídí příslušnými "lidově demokratickými" zákony, které připravují naši svědomití právníci s dokonalým právním vědomím.

Jak však tyto zvrácenosti prosadit, když i dostatečně devastovaná společnost stále ještě považuje naše zvrácenosti za nepřijatelné a nikoli za veleúžasné, geniální a velice humánní dílo?

Je nasnadě, že je to úkol velice nadlidský a časově náročný.

29. března 2001 - Čt1 (večerní zprávy)

Naši zákonodárci připravují zákon o elektronické kartě nahrazující občanský průkaz, řidičské oprávnění, spořitelní knížku, běžný účet, platební kartou, ale i další informace jež poslouží k upřesnění mikroregistru jedince s možností lehce vymahatelných pohledávek.

Přihlouplá moderátorka viditelně jásá.

Jaký rozdíl je pak mezi číslem vytetovaným na ruce, elektronickou kartou, podkožním čipem a informacemi monitorovanými policejním státem a spřátelenými družicovými systémy?

V okamžiku, kdy již evidentně ovládám veškeré světové finance, mohu lehce zdevastovat stávající společnost několika světovými válkami, velkými říjnovými revolucemi, promyšleně financovanými "ismy" a tak bezuzdným vražděním, že se každý jedinec na této planetě a potažmo i jeho potomci, okamžitě otráví, jestliže se v nepříčetné nenávisti k našemu systému - kousne do vlastního zadku. Není marné vyprovokovat i kontrolované dlouhodobé regionální konflikty.

Nepozorovaně řízený rozpad rodin rovněž není marný.

Pak lze globálně zmapovat situaci, jak dalece pokročila devastace přípravou zákona o zrovnoprávnění svazků buzerantů, když výchova dětí není vůbec marná a naopak jakékoliv přirozené aktivity prohlásit za nezákonné "sexuální harašení".

Součástí téhož díla musí být soustředěná mediální kampaň propagující přípravu zákona o euthanasii. Využití nemoci kuru (původní nemoc lidožroutů z let 1926) s cílem vyšlechtit nový, pomalu působící vir. Ten následně vložit do lidského potravního řetězce v podobě hovězího masa (nabízí se však celá škála možností). Býložravé krávy krmit bezostyšně masem uhynulých a bezpečně nakažených zvířat nemocí "šílených krav". Nyní již zbytečnou slámu (co s níž) pálit v jakýchkoliv pecích

O AIDS doporučujeme hovořit jako o prastaré nemoci, či nemoci přišlé, tak jako ostatně i nemoc šílených krav - z kosmu - potažmo z komet.

Ženám nabízet, vedle dobře cílené metodiky pornoshopů a neodkladných rozvodů, i včasné potraty. neboť stávající elixíry mládí, které nás mocné finančníky omlazují, vyrábějí naše specializované laboratoře pouze z lidských embryí.

Ne starších čtrnácti dnů.

Dále je vhodné mediálně se rozčilovat nad zákony o pohřebnictví, ničící bezostyšně veškeré naše předchozí snažení. Systematicky poukazovat na krádeže lidských orgánů a výhody, jaké vedle eugeniky, skýtá genové inženýrství a práce s lidskými klony.

Uzpůsobit zákony a "zvyklosti" tak, aby naopak jistí podnikatelé levně nakupovali lidské orgány, neúčelně pohozené kdesi v pitevně (když ministr zdravotnicví stojí nedaleko a jeho etika jej již dávno předeběhla do pekel).

Proč tesknit nad lidskými zbytky a jinak nepoužitelným odpadem, když prodejem do blízkého zahraničí lze vydělat tak nesmírný balík. Nakonec snad i proto, že bohaté zkušenosti hovoří ve prospěch mýdla z lidských kostí, či stínítek z lidské kůže. (Viz novinový článek "Dnes" a "iDnes" z 21. 12. 2001).

Dumpingově levné české orgány na požádání (v rámci možností zaručené kvality - prověřené na AIDS, BSI atd.), dodáme urychleně, v dostatečném množství a zejména diskrétně. Reklamace ze strany zesnulých nepřicházejí v úvahu, neboť jsou nezákonné. Vše pečlivě a "eticky" ošetřeno našimi "zakonodárci".

Alespoň v této části světa. Zaručen je druhotně i velký rozvoj patologie. Přičemž se během několika příštích let, v této finančně zajímavé komoditě, dá očekávat velký "boom". Protože, nač to nadále tajit radostně očekávaný "přírozený" úbytek důchodců s pravidelnou jistotou terorizujících naše peněžní rezervy.

Co ještě bychom měli udělat v případě, že jsme zarytými nepřáteli všeho, co je lidské? Marné nejsou ani, bohatě dotované programy (započaté německými výzkumníky z nedávných dob II. Světové války) a povýšit konečně likvidaci mas na vědeckou úroveň - s vizí vysoce humánního poslaní. Financovat jakékoliv projekty směřující k likvidaci životního prostředí.

Citlivými asociálními programy vytvořit armády všehoschopných individuí. Zvýšit produkci drogově závislých, urychleně zavést takové chemické prací prostředky, či zubní pasty, které pomohou snížit počet spermií u nižších ras, stejně jako těsné slipy, či texasky. Financovat programy sterilizace duševně nemocných, bezdomovců a méně kvalitních jedinců. Zakládáním genových bank vytvořit databáze možných zločinců a ty vzápětí vyřadit z jakýchkoliv funkcí - potažmo z pracovního procesu. Následně je evidovat jako nežádoucí společenství. Pokud nebude jednotlivec využit v dobře cílených programech jako terorista. Urychlit devastaci afrického kontinentu novými spektry virů, cílenými kmenovými spory a následnými hladomory.

Nezastupitelnou roli v tomto revolučním kvasu sehrají i "semitrue" - přijatelné mezipravdy. Zavedený systém věcí zcela jistě bude počítat i se snížením obecné vzdělanosti (vzhledem k vývoji technologií, jejichž úroveň se naopak mnohdy dotýká samotných nebes), takže vše, co je v této kapitole napsáno, či vymlčeno, bude považováno za nehorázný blábol.

Tak nějak by mohla probíhat i mimozemská invaze.

Dovolím si ještě jednou opakovat moto jedné kapitoly, neboť téma je tak závažné, že je nutné vzápětí se tvářit, jakoby problém nikdy neexistoval.

Za konec světa budu považovat okamžik, až libovolně nezávislý supervisor (např. CIA) prohlásí, že je na stopě mimozemšťanům. Zdá se však, že v dlouhodobém horizontu takové nebezpečí nehrozí - ani náhodou.

Nikoli však proto, že by byl tak zásadní nedostatek mimozemšťanů.Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0