| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Opat Prokop
Vydáno dne 09. 05. 2007 (4864 přečtení)

Prokop - Sv. Prokop (cca *975 +25. března 1053) Kanonizován a posléze prohlášen za svatého 4. července 1204 (svátek Sv. Prokopa). Stal se jedním z prvních patronů Českých zemí.

O to vzácnější, že praktikoval víru ve slovanském ritu.Opat Prokop

©Zdeněk Patrick 1994

Země zlaté hvězdy Margity 1.díl

Pocházel ze zámožného rodu (z Chotouně u českého Brodu), a snad, skrze Vršovce Polemíra a zejména svoji matku Přemyslovnu Onoslavu (Ognislavu), vnučku kyjevského knížete Vladimíra, spřízněn s kyjevskými knížaty. Podle této verze (Emilie Bednářová Mysteria Země České dil pátý) se ve skutečnosti jmenoval Předslav.

Vzdělanec, jenž procestoval slovanskou část Evropy, Kyjevskou Rus, Bulharsko i Řecko.

Zabýval se i léčitelstvím a proslul jako zázračný oční lékař.

Věnoval se zejména slovanské literatuře, respektive slovanské liturgii. Tužíme, že byl orientován nejen na moravské velmože, ale i na velmože z okolí kněžny Ludmily.

Stal se knězem a posléze i vyšehradským kanovníkem. Ale již v r. 1009, ve věku 34 let, přenechává rodině veškerý svůj majetek a odchází, zřejmě znechucen spory s mnichy latinského ritu, do sázavských lesů a tam se v osamění oddává rozjímání a úvahám o Bohu.

Jeho rozčarování souviselo s potlačováním slovanské bohoslužby a vyháněním kněží slovanského obřadu, na jehož počátku stál Adalbert (Vojtěch Slavníkovec), někdejší druhý pražský biskup, dosazený řezenskou markou:

"Víru pravou zružil a písmo slovanské zavrhl a místo toho ustanovil písmo latinské, když pravé biskupy i kněze pobil a neznámo kam rozehnal," psalo se o velkém Evropanovi, jenž i své dobré slovanské jméno zaměnil za německé - o svatém Adalbertovi (někdejším Vojtěchovi Slavníkovci).

Jak písemně zaznamenáno, kolem roku 1032 pobývá svatý Prokop stále v jeskyni u řeky Sázavy, kde žije jako poustevník. V této době se k němu připojují mnozí další a jeho věhlas vrůstá.

Roku 1934 se s Prokopem setkává kníže Oldřich, jež v okolních lesích lovil lesní zvěř. Natolik si jej oblíbil, že nejen vyslechl Prokopovu vizi o slovanské liturgii, ale navíc společně založili klášter řádu Sv. Benedikta, avšak slovanského obřadu. Téhož, jež byl předky ustaven k ochraně před nevzdělaným německým klérem latinského ritu. šířícího víru krví a mečem. Vždy jen k vlastnímu prospěchu.

Vybudování kláštera bylo ukončeno až za knížete Břetislava, neboť kníže Oldřich zemřel krátce po svém setkání s Prokopem (9. listopadu 1034).

Tlak německého kléru nabyl opět, po smrti Sv. Prokopa, na neobyčejné drzosti a kněží slovanského obřadu byli, v souladu s řezenskými směrnicemi, surově vyháněni nejen ze slovanského kláštera na Sázavě, ale i ze své přirozené vlasti. Mnozí, pokud nezahynuli jako psanci, odešli kamsi do Uher. Zdánlivě zcela zapomenuti.

K tomuto fenoménu se váže legenda:

Slovanští kněží se však, podle legendy, ještě jednoho dne vrátí.

až přijde jejich čas.

Stane se tak ke konci věků, prý až uplyne 1000 let od jejich vynuceného odchodu.

V posledních dnech utrpení, kdy se Hospodin smiluje nad českým královstvím a Strážný duch země vyšle z hory Blaník rytíře proti všem nepřátelům České země.

Několik dní bude trvat nemilosrdná bitva, jež vyhubí všechny nepřátelé Čechů.

Hadi a štíři vypudí poslední zbytky Němců a cizozemců ze skal a oni budou prchat před posvátnou berlou svatého Prokopa. A ona je vymete mimo náš čas a tehdy bude Česká země skutečně a navždy svobodná?

Roku 2000 se kněží slovanského ritu do kláštera skutečně vrátili. Před tisíci lety odešli do Uher, aby se vrátili zpět do Čech ze Slovenska - někdejších horních Uher.

Uvidíme, jak dalece pokročil čas a skutečná touha mnichů latinského ritu po odpuštění nepravostí.

Poznámky pod čarou: Jádro legendy o čertem vyorané strouze, kterou musel čert vyorat ve skalách při svém útěku před "berlou sv. Prokopa" může mít reálné jádro. Pokud uvedeme některé záměrné dezinformace na pravou míru.

Sv. Prokop vybudoval svůj prostý útulek na Sázavě, nedaleko jeskyně zvané Zákonice.

Z dochovaných pověstí víme, že v zákrutě řeky byla tehdy z dávných dob osada zvaná "Černé Búdy".

Promptně dosazené slovo "Černé" napovídá, komu vlastně "nekalé rejdy" v Búdách (slovanských střediscích starověreckých vzdělanců) skutečně vadily.

Je jasné, že k systematickou záměnou slovanských črtů za pekelně pohádkové čerty oddané peklu, stojí nesmiřitelný boj novokřesťanů s pohanskou (rozuměj starověreckou) nomenklaturou.

Sv. Prokopovi, opatu sázavského kláštera, bylo nad slunce jasnější, že jakýkoliv styk s vlchevci a črty, ač slovanskými vzdělanci té doby, neprospívá jeho jedinečnému záměru ochránit slovanský živel před lstivě pronikajícími vetřelci přicházejícími s nekalými úmysly.

I vydal se za a nyní cituji: "Za tovaryšstvem dáblů, či čerty milebuzskými a vypořádal se s nimi" po svém a hravě. "Ti pak, prý po krátké poradě, raději odešli do pustin Lobečských, kde dlouhý čas kraji kokořínském pobývali".

S méně poslušnými vlchevci a črty ukutými v řetězech "vyorával" pak Prokop brázdy ve skalách a popoháněl svoji nebezpečnou berlou, o níž se zdálo i římskému papeži poté, co odmítl kanonizovat Prokopa a prohlásit jej za svatého.

Ten se mu prý ve snu zjevil a hrozil svoji berlou papeži se slovy: "Nepovolíš-li mi povinnou poctu, pak" - a v tu chvíli zvedl svou pastýřskou hůl - "takto tluka dotluku tě!" Ještě téhož jitra roku 1204 spěchal úřadující papež Innocenc 3. , aby učinil potřebné kroky ke svatořečení Sv. Prokopa a zasvětil mu 4. červenec.

Podle dobových zpráv byl Svatý Prokop skutečně velmi vysoké a silné postavy jiskrného zraku, bílé pleti, černých vousů a hnědých vlasů. Znám byl jako silák a není pochyb, že byl velmi energický a vznětlivý.

Takže být neposlušným črtem, dal bych si sakra pozor.

Črt, čert - vlchevec,starověrecký (pohanský) vzdělanec, jenž vrypy zaznamenával v dřevních dobách starověrectví důležité informace. Místa, kde kdysi přebývali lze vystopovat i podle obsahu místního názvu. Viz Čertovka,

Čertův vrch, Čertoryje, Črtoryje, ale i v činnostech črtat, načrtnout, či čárat. Zlými bytostmi - čerty- ztotožněnými se silami pekelných temnot se stali přičiněním zlého úmyslu katolického kléru, jenž tak rád manipuloval s vědomím svých oveček pomocí výmyslu a pomluv (k této manipulaci patří vedle síry a ostatního pekelného puchu i slovo čertit se). K původní činnosti a obsahu starověreckých vlchevců respektive črtů a odvozeně pak i pohádkově zlých čertů patřily rovněž kovářské respektive podkovářské práce v souvislosti s nedalekými stájemi (nedaleko dnešního Karlova mostu, poblíž posvátného

Perunova chrámu) obřadních běloušů (brunů).

Není bez zajímavosti, že ani ateistická uskupení, v minulosti i přítomnosti plně ovládající mediální průmysl a propagandu, nehodlala středověký katolický vydrmolenec "čerti", podle skutečné pravdy nastavit na pravou míru.

Přihlouplí čerti by dozajista z pohádek nezmizeli!Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2050 hl.)
 
Ne (1322 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4710

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0