| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Oldřich a Bogьnja Pierucia
Vydáno dne 26. 03. 2007 (3938 přečtení)

Roku 1004 na knížecí stolec opakovaně usedá, pod laskavou asistencí císaře Jindřicha, kníže Jaromír. Jeho mladší bratr Oldřich se stává nejen pánem Žatecka, ale i kádrovou rezervou v plánech německého císaře Jindřicha na téma "vazalové na českém knížecím stolci". Z téže alternativy vyplývalo i pravděpodobné Oldřichovo zabezpečení jednou německou manželkou, jejíž nezajímavé jméno se nám nedochovalo.Oldřich a Bogьnja Pierucia

© Zdeněk Patrick 1994/2006

Země Zlaté hvězdy Margity 1. díl

Hovořím o časech novokřesťanství, kdy i starověrectví českých Slávů bylo stále ještě aktivní. A tak tomu prakticky bylo až do 28. září 1092, kdy Břetislav II., krátce po svém uvedení na knížecí stolec, vydává na církevní nátlak nařízení, jimž jednou pro vždy eliminuje, pod trestem utopení, upálení atd. starověrecké (pohanské) zvyky.

A nyní začíná známa legenda o Oldřichovi a Boženě, jež sice nepostrádá reálné jádro, nicméně je velmi pravděpodobné, že pasovským a řezenským arcibiskupstvím povolený kronikář Kosmas a jeho následovatelé, pozměnili zásadní data onoho příběhu.

Jak dobře tušíme, Kosmova kronika tvrdí, že roku 1004, za vlády knížete Jaromíra, kníže Oldřich při lovu v hlubokých lesích, nedaleko Peruce (městečko Peruc) u Loun, spatřil při lesní studánce spanilou "Boženu peroucí prádlo. I vyslal Oldřich pro mladíci s pletí bělejší a lesklejší než slonová kost", své posly, by krasavici promptně dopravili do Oldřichova regionálního, nicméně sídelního lože.

Tak se i stalo, bez ohledu, že Oldřich byl již ženat a zmíněná pradlena, alespoň dle Kosmy, provdána za jakéhosi Křesinu (Palacký se domnívá, že Křesina mohl být jejím otcem. Václav Hájek z Libočan naopak tvrdí, že byla dcera Domarodova).

Již na počátku roku 1005 se z hříšné lásky Oldřicha a Bož eny narodil syn Břetislav. Tentýž, jenž pro svůj údajně neurozený původ, marně hledal urozenou nevěstu. Připomeňme si jen, že problém vyřešil český Achiles únosem Jitky.

A nyní si vyjmenujme záměrné nepřesnosti, jichž se Kosma dopustil, aby co vzorný katolík a Sluha boží, skryl před potomky daleko větší prohřešek, než je bigamie:

V té době bylo starověrectví (rozuměj pohanství) mezi Slávy stále ještě rozšířeno, což nebylo možno v kronice připustit.

Vlastnit více manželek nebyl u starověreckých Slávů až tak nepřekonatelný rozpor.

Pradlena peroucí v posvátné studánce, je naopak pro starověrectví mimořádně zcela šokující přestupek.

Peruc ani městečko Peruc v době Oldřicha a Bož eny neexistovala!

Václav Hájek z Libočan tvrdí, že se Bož ena byla Domarodová (domácího rodu) a místo jmenovalo Opučná. Teprve na počest peroucí Boženy bylo přejmenováno na Peruc.

Ve skutečnosti tak bylo označováno místo starověreckého uctívání.

Místo setkání i původ Boženy se zdá být Kosmou účelově deformován v podobném ritu, jako mnoho jiných historických fakt.

Posoudíme-li však výhody slovanského jazyka, jež možnou pravdu zakonzervoval díky své ohebnosti, můžeme, po více než tisíci letech, vytušít, že "pradlena" Božena u potoka právě "pierúcia" svojí "bielizeň", se zalíbila Oldřichovi nikoli jako pradlena. Budoucí žena českého knížete Oldřicha nepochybně byla "Pjěrúcií" (Bogynja Pjěrúcia - kněžka boha Perúcija), vysokou sluneční kněžkou, zasvěcenou všem tajemstvím boha Pěrúcia (Pjěruna, Peruna).

poznámky pod čarou:

deva (sanskrt) - bohyně, božena, bogynja, brzena, též déva diva (později hanlivě i divous) Djevice - Djvice - Děvín sídlo vznešených duchů, děvy, diva.

bogьnja - zasvěcená bohu, odvozeně pak bohyně, (bogьnja, bodží_nja), Bogiňa, Bohyně, Božena, Bohyňka, Boženka.

Po násilné christianizaci byly narozeným dětem při křtu starověrci dávány novorozencům ze vzdoru starověrecká jména, tituly kněžek, či vlchevců (viz Blažena - Vilemína, Božena, Danica, Denice, Danuša atd...)Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2050 hl.)
 
Ne (1322 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4710

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0