| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Nomen Omen 2
Vydáno dne 06. 12. 2007 (4439 přečtení)

Fenomén, jenž byl našimi slovanskými předky při dávání jmen novorozencům preferován, byl z mystické oblasti tzv. "Nomen Omen", v němž má být jméno nositelem rodičovského přání, či nápovědou, lépe snad sudbou budoucích dějů.

Jméno podle této doktríny obsahuje předzvěst, či určitou typickou vlastnost budoucích dějů, týkající se nositele jména.

Nebo naopak nositel jména do jisté míry charakterizuje období v něž žije.Především, pokud uvažuji osídlení Českých zemí Slovany, stojí Morava, Slovensko a Panonie mimo tyto úvahy. Důvodem je skutečnost, že území Slovenska, potažmo území příštího Samoděržaví a následnické Velké Moravy, bylo osídleno Slovany dávno před příchodem praotce Čecha pod památný Říp.

K tomuto tvrzení přispívají zejména čistě slovanské názvy v topografii Římského Imperia, jehož hranice nekončily v Trenčíně, či v Mužově.

Nomen omen /2. část

© Zdeněk Patrick 2006

Celkem devět částečně mýtických vládců, jejichž jména, podobně, jako jména bájných praotců, obsahují charakteristické příznaky, provázející období časů jejich možné vlády.

Zdánlivě neurčitá jména, spíše, jak se domnívám téměř mimočasového určení!

Z téhož důvodu (možné fabulace) nechť vážený čtenář pečlivě uváží mnou předloženou variantu možného vysvětlení některých částí zapomenuté historie našich předků. Žíjících v souladu nejen se svoji starověreckou vírou, ale zejména s přírodou.

7. Jaruna

8. Čech (Čehi - pastevci, věk pastevectví),

9. Soroka (sorok čtyřicet, Straka - praotec Krok, věk věž tění),

1. Ljubuťa (věk konce matriarchátu a založení nového rodu ).

2. PreMySlave (konec ryzího pastevectví, věk trojpolního hospodářství)

3. NeSaMySlave * Ne z nás Slávů. Respektive Ne Samy Slávy.

Složením jmen vychází text: Seberechu is Semji Sena (Sens).

4. Mnata * prozatím neurčený čas i děj

5. Vojen - čas bojů (Bojen - odvozeno od jména Bojů, čestných a statečných bojovníků

6. UniSlave - čas spojení Slávů?

7. KresoMySlave (Křest, Krist mezi námi Slávy, věk svatého Martina, či spíše průběžně nasílené christianizační misie?)

8. Neklan se sídlem na Levém Hradci boje s Vlastislavem - Lucké války. Ne klan - ne Kelian. Slávové měli pro Bony název Bojové, pro ostatní keltské kmeny používali pojmenování Keli. Též významově kapusta, zelí). Velesova kniha jim říká Kelči. Přičemž Bojské kmeny rovněž odděluje a navíc je považuje za slovanské.

9. Gostějvid (věk Kostějova světla) , čteno zpět: Divjat Gostěj (devět kupců, devět božských řemeslníků, viz chaldejský epos Bůh války Erra, jenž hovoří o sedmi božských kovářích)

Devět vládců, devět časových období o prozatím neznámém, nicméně vyfabulovaném časovém intervalu 40 let (viz Soroki a divjat gostěj, respektive Gostějvid). Číslovka devět, je významově totožná se slovem Devata (sanskrt) - božský a sehrává v mystice Slovanů zcela konkrétní roli. Např. utajení viz Devatero kvítí, devatero hor. Tedy neurčité božské tajemství. Respektive utajenou informaci.

Upozorňuji, že nelze následující verzi chápat jinak, než jako dlouhodobý průzkum bojem, jehož výsledky mohou být přehodnocovány a tedy i měněny.

8. Praotec Čech - Čas pastevectví (ovce, kozy, koně, hovězí dobytek v menší míře mnohem později). Čas příchodu pod Říp je pevně dán rokem dramatického konce Bojů v Panonii a rokem, kdy vše bylo již "přecpáno" slovanskými kmeny.

Tedy mezi rokem 100 až 350 n. l.

Kolem roku 400 n. l je již, dle dobových zpráv, bezezbytku osídleno i západní Slovansko. Prostory na západ i jih od současných českých zemí. Od Podunají až po Slovanské moře. Od Berlína po Kyjevskou Rus. Od Jadranu až do Podunají. Od Podunají až k nejižnějšímu pobřeží nynějšího Polska.

9. Praotec Soroki 482 - 522 n. l. (alias Krok, jinak praotec Straka, potažmo Čtyřicet) viz článek Soroki a Libuše.

1. Kněžna Libuše 522 - 538 n. l. , déva zasvěcená Matce Zemi. Čas vnímaný (Z pohledu končícího matriarchátu, jenž byl při exodu nutný, v zájmu zachování rodu.) spíše dominující až při spoluvládě s Přemyslem Orátajem, kdy se z věž tí knjaginy a všeobecně uznávané soudkyně stává zakladatelkou nového národa a legendární Českou kněžnou. Zároveň i pramátí panovnického rodu Přemyslovců.

Jakkoliv i nadále přetrvá povinost spravovat Pravo v zastoupení Velké Mati Zemlji. Jedna z hlavních povinností každé příští kněžny. Právo, které v křesťanské éře využívala nejen česká kněžna Sv. Ludmila, ale zejména česká kněžna Drahomíra , přetrvalo prakticky v lidových zvycích až do dnešních dní - viz dožínkové slavnosti. jež jsou ve skutečnosti starověreckým rituálem díkuvzdání za dary Velké Mati Země.

Čas vlády legendární kněžny?

Vycházíme-li z části její vize, jež hovoří "o přijetí utlačovaného lidu , jež mezi české Slávy příjde", pak jediná schůdná varianta je, že má na mysli Doudljěbi z Povolží, kteří byli do Podunají a jižních Čech zavlečeni Obry (Abari alias Avary) až v roce 557 n, l, žádný jiný utlačovaný národ (vyjma svébytných Slováků) se s českým již nikdy nespojil.

Námi vyfabulované časování je právě v silné depresi.

2. Pre My Slavy Arjan 558 - 598 n. l. (Přemysl Orátaj alias Oráč). Sláv mezi Slávy. Rovný mezi rovnými s příznakem Pre. Pozemská kontrola božských ustanovení a Práv, jenž každoročně vyorává tři brázdy, aby lidu připomněl povinnost trojpolí. Slovenské slůvko "rátaj" - počítej je malým pokladem připomínajícím počítání právě symbolicky oraných brázd.

Věk pastevectví se prolíná z trojpolním hospodářstvím, jež bylo nutné chápat jako zákon.

3. Ne Za My Slave 598 - 638 n. l. - kníže Nezamysl. Význam jeho jména může být chápán, jako Ne z medžu (nás) Slávů. Což je překvapivé, uvážíme-li, že má být synem kněžny Libuše a Přemysla Oráče. Mohl však být synem, dle rodového práva. Tedy zetěm Přemysla Oráče.

Roku 623 Sámo zvolen do čela Wenedů, kteří povstali proti Avarům.

A vládl je jim prý 35 let.

Již roku 630 je zaznamenáno, že Koružka (Korytany) je nedílnou součásti slovanského svazu Samo(vy)_državy. V dobách vlády korutanského knížete, jehož jméno by mělo znít přibližně Valuk. (Snad odvozeno od Velese).

r. 631 - porážka franckého Dagoberta u Vugasti Boru (Wogastiburk) (Vugastisu Vugasti bor, bor - bitva)

Pokračování příště.Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0