| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Nic moc...
Vydáno dne 20. 08. 2011 (2670 přečtení)

Vážení čtenáři, dovoluji si upozornit, že tento článek zcela odpovídá svým obsahem i formou svému titulku. Jako obvykle: Nic moc... Přestože příběh původem z lůna TOP pařezových hájů, přesněji z oblastí někdejších jihočeských pralesů, může být i věrným odrazem právě měnících se skutečností, přestože kolem marně panuje medialně vyrobená virtuální realita.Nezávislá historie chajdy v podivně závislém Černohorském Orličansku...

Země Zlaté hvězdy Margity© Zdeněk Patrick - Praha 2011

© All rights reserved.& smit.wz.cz © Zdeněk Patrick

Užíváme si nezvykle krásných a slunečních dní. Právě jsme postavili další nezávislý "větrák" na výrobu el. proudu a těšíme se na lukostřelecké endorfiny. Co nemilého však opět zaznamenáváme, jsou přemnožené a hladové vosy. Vzájemně se, s neobyčejnou zuřivostí, napadající žihadly. Nad talířovými GM zbytky a to tak zuřivě, že jedna z nich bez oddychu útočí žihadlem i na kovovou lžičku od kafe.

Až do svého úplného vysílení.

Nepříliš radosti nám činí i přemnožené hejno, v naší chajdě opět bytujících sršáňů.

Předevčírem, jsme z terasy chajdy, v tentýž čas jako obvykle, zaznamenali nejen velkou sílu chemtrails letadel z SRN, ale i neobyčejné množství pomalu pohybujících se, nadmíru a očekávání svítících objektů. Přesně tak vypadala (již popisovaná) zelená koule, když vylétla vzhůru k noční obloze. Nemohu se zbavit dojmu, že nadmíru svítící objekty chtěji být při přeletu našeho údolí viděny.

Marně...

Ač krásný večer, sousedé tiše zalezlí v setmělých chajdách. Asi právě čučí, při dvou stupňovém "lahváči" na nezdravě, prý umělecky blikající vyvalovač očí.

Pozorujeme nyní let jiné světelné koule, kterak se blíží k jednomu z dalších chemtrails letadel. Vyděšený (?) autopilot okamžitě reaguje na možné bezprostřední setkání s mimořádně svítícím objektem. Velkým obloukem se vyhýbá svítícímu objektu. O celých devadesát stupňů mění směr svého letu (západ - východ) a již si to zlopověstný letoun, i se svým smrdutým chemtrails odpadem ze SRN, namířil na sever - přímo na Prahu.

Tentýž den, či spíše noc, je Měsíc pátý den v úplňku.

Ráno snídaně v trávě a opět pln dojmů, pečlivě strážen hejnem sršňů z naší chajdy, pozoruji roj včel, sedících tiše kol dokola, těsně jedna vedle druhé, na okraji sudu s vodou. Když některé ze včel, o nichž jsem se zprvu domníval, že se topí, naopak hodnou chvíli plavaly - naznak". "Vykoupaná" včela v poklidu právě vylezla na okraj sudu a druhé ji svými těly zahřívají.

Myslím si.

A hup, již je v sudu s vodou další plavec s křidélky vířícími vodu a hbitě se pohybující včelka si ve sluneční pálavě očividně užívá vodních rozkoší a radovánek. Mocně pádlující křidélka dávají tušit, že si včelky velmi oblíbily plavecký styl "znak". A tak vyvádějí již několik dní. Neviděl jsem ještě nic podobného. A hup a již je ve vodě další a další včelka.

Očividně si užívají.

I přes záchranné prkénko, které jsem včelám do vody podstrčil.

Hovořím-li o sršáních, lovících čmeláky a včely, pak si pochvaluji spolupráci s vlašťovkami.

Právě se potácím, na půl udušen ven z chajdy. Spěchám na čerstvý vzduch svižně pronásledován oživlým sršáněm, jemuž byl biolit na hubení hmyzu, živou vodou nastříkanou s milimetrovou přesnosti přímo do papule.

Zatím, co sršáň naopak nečekaně po biolitu zdárně prospíval, já nikoli. Odhodil jsem sršání životabudič, prodejcem lstivě nazvaný "účinný hubitel dotěrného hmyzu" a již hodnou chvíli smrtelně chroptím venku na trávě, kde zcela určitě zhynu. Ovíván sršáními křídly. Ach...právě v okamžiku, kdy bídně hynu, zákeřně skolen chem_biolitem, pečlivě monitorován zrzavě oranžovým hmyzem, mne napadá nový akční plán.

Přežiji-li živou sršání vodu made in IG Biolit, určitě svůj tajný projekt zrealizuji...

Přiznávám, že mi přemnožení sršáni, svoji bedlivou ostrahou a dotěrností, začínají lézt na nervy. Snad proto, že mi tolik svým chováním připomínají současné soudruhy estébáky, kteří se stejnou dotěrnou drzostí, vlezle a dlouhodobě pronikají do mého soukromí, aniž kdy služně pozdravili.

"Poplach". Konečná hoři, vystupovat!?

Buším, popostrkáván svoji sangvinicko & převažující cholerickou vybaveností, na výdřevu chaty.

A hleď. čtyři strážní sršni okamžitě přilétají na kontrolu, co že si to dovoluji ve své vlastní chajdě.

Monitorující velitel zrzavě oranžové letky však, v souladu s mým tajným projektem, bezhlavě vede své podřízené do předem připravené pasti. Nedoletí? Na římse čekají dvě vyhládlé vlašťovky a ty nedávají sršňům žádnou šanci. Za několik málo okamžiku se objevují další a další vlašťovky. Nakonec celé velké hejno vlašťovek i jiřiček. Buším tedy do výdřevy chajdy a průběžně vyhlašuji několik po sobě jdoucích osobních poplachů. Suše konstatuji tajný projekt je nadmíru úspěšný. Jde to i bez biolitu. Dlouhý čas jsem neviděl takové množství chytrých a vynikajících letců, jakými vlašťovky určitě jsou.

Objevuje se i nádherný mořský orel. Neobyčejný letec, kroužící velmi nízko a nebezpečně blízko vlašťovek. Necelých deset metrů od nás. Aby vzápětí ustoupil vysoko na oblohu. Popoháněn vzdušným komínem a hejnem bleskurychlých a statečných vlašťovek.

Je hluboká noc a opět slyšíme neurčité kradmé kročeje. Není to ani mimozemec, ani srnka, či dokonce divoká svině, ale lehce našlapující zvědavec s nenechavými prstíky a velejemnými slechy. Myslím si: Zřejmě faš komunistickým břídilům opět vypověděla poslušnost mikrovlnná technika, nebo si sklerotik zapomněl veledůležitou součástku, či sofistikovanější modul vyzvednout u lépe organizovaných soudruhů z pražské Ostrahy.

Již náš starý známý jemně bere za kliku.

Rozsvítím na schodech a vyhlašuji sršním strážcům bojový poplach.

Zabuším do výdřevy chajdy.

Otevírám krátce vstupní dveře, abych vyfoukl směrem k nevítanému vetřelci i mohutný oblak kouře z vítězného doutníku. Dýmající doutník, jak dobře vím, zaručeně nechutná nerudným mimozemcům, ni jejich zeleným koulím, ani hmotně zainteresovaným poslancům, ale ani zde bytujícím sršáňům.

A hle je to tu... Dobře vím, jak zabolí sršání kousnutí - již se ozývá charakteristicky temně tlusté, až výhružné bzučení ve spodních frekvencích.

Strážní létající jednotka nezklamala.

Zpoza dveří kdosi potlačuje zachroptění. A v ten samý okamžik slyšíme vzdalující se lidské úpění, úsilovně klopýtající tmavým lesním porostem. Ano, řekl bych, že se cizí cizinec a vetřelec v jedné osobě, v rostlém terénu docela skvěle orientuje. Jako divoké praseš Či překrásná Vasilisa se svítící lebkou babušky Jagušky?

Fungující, co vyspělé mikrovlnné GPS zařízení?

Jsem již pevně rozhodnut, že denním rozkazem velitele mírových sršních sil, po zvážení všech pro a proti, vyznamenáme "in memoriam", sršního velitele stráže, který ráno, sic zcela marně, přesto však hrdinně - obětoval svůj život ve prospěch a při obraně cizích zájmů.

Ač plně nepochopil vážnost situace, skrze licoměrnost cílené provokace a číhající vlašťovčí zobáčky. Bude vyznamenán nejvyšším Československým řádem za projevenou statečnost a věrné služby, panem úřadujícím ministrem "Cizího válečného průmyslu, Křížových výprav (V cizích službách, za cizí ropou a zadluženci a dalšími levnými otroky.), kterého si, pro tento slavný, nicméně kratičký okamžik vypůjčíme. Zřejmě zdarma. Od již vydrancované a urychleně krachující pražské konkurence. Přesněji: Za daně ze zubů a daně placené domorodci za cizí cizince, UCK dealery drog, prostitutky kteří jsou vyňati z obvinění za erozi způsobenou prošlapáním pražských chodníků. Zároveň bude platba nasílena o pokutu splatnou při každém zločinném pokusu o překročení hranic mezi jednotlivými čtvrtěmi, či autorizovaném překonání cest obecných. Vesměs právě vybíraných v již krachujícím Pragitae. Souhrn daní vyšel skrze EUzákon známý názvem "Ber - Dej" aneb "Daň Robina Hooda", aneb "chudákům beru, bohatým 3x dávám.

Říkám Československým?

Ano správně, všechny své pozemky jsem, krátce po věrolomné přísaze VHB "na mou čest", preventivně vyhlásil, tak jako mnozí z nás, za nedotknutelné svobodné Československé území. Mimozemcům a jiným nepovolaným osobám, levé i pravé ruce ďábla, všem EU náckům, odvozeně pak i pracovníkům ČT, tak jako TV a tlf mag. signálům, mikrovlnným šmírákům z pomocných stráží praktikujících pod taktovkou Dlouhého Ivana organizovaný mobing, tak jako zemským škůdcům, jakož i vlastizrádcům a Havlům vstup na území svobodného Československa, co nejpřísněji zakázán.

Bdělí sršni nadšeni.

Když se daří, tak se daří!Celá tisková zpráva | Komentáře: 24 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Zveme vás na setkání a modlitbu za mír nejen pro Českou republiku 13. července – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1316 hl.)
 
Možná (1335 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4700

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0