| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Není-li divné?
Vydáno dne 05. 05. 2012 (5529 přečtení)

Vyhlášení doktríny směřující, se vší vyplývající brutalitou perverzních psychotických úmluv, k urychlené likvidaci národních států, odvozeně české státnosti, vyhlášené mě zcela lhostejným cizím státním příslušníkem - panem Rompuyem, co nedílné součásti zdávna připravovaného projektu Adolfa Hitlera "Nové Evropy", úzce propojeného s brežněvovskou doktrínou (Použitou, se vší surovostí, při zdůvodnění agrese do Československa v roce 1968)"omezené státní a národní suverenity":

To není nikomu divné?

Není-li Vám to divné, článek nečtěte. Není pro Vás...Není-li divné, pak co vlastně očekáváme v příštích okamžicích? Útěk od osobní odpovědnosti, do vyšších forem bytí pro zvláštní vyvolence, či "Pomoc modrookých mimozemšťanů"? :=))

Nezávislé dějiny v podivně závislé Evropě © Dýmající zrcadlo & smit.wz.cz © Zdeněk Patrick 2012 - Praha 2012

Reálná myšlenka na možnou globální genocidu lidstva, která se, jak je čím dál tím patrnější, setkává u vládnoucí asociální domorodé oligarchie (oligarchie - míněn názorově nesourodý, ač jednoduchý spolek nenáhodných zbohatlíků, soustředěných kolem společného jmenovatele, jimž je násobek skryté touhy po moci a naduté hluchoty, skrze svoji nemravnost a asocialitu.), napojené na mezinárodní organizovaný zločin, zde v zastoupení všemi parlamentními a senátními stranami, neobyčejné odezvy. V devastaci veškerých hodnot, které nám byly, i přes nepřízeň věků, zachovány. Aniž volené orgány a státní instituce respektují Ústavu, své vlastní zákony, zvykové právo, reálnou pravdu a skutečné potřeby obyvatel naší vlasti. Aby poslušně, dle příkazu úzkého uskupení neznámých poručníků, pečlivě vykonávali toto fašistické dílo. Aby mohli být o to více hluší k potřebám svých voličů. Jsou vlastně, jako ty mlýnské kameny, které připravenou asocialitou a plebejstvím semelou i jejich děti.

Útoky malthusianů jsou i v naší vlasti vedeny, nikoli jen kvůli vykrádání a drancování naší rodné země, ale ve prospěch samé podstaty fašistických nehodnot nekontrolované moci podivných uskupení, které urychleně vyrábějí genocidní podmínky:

Již nikoli v skrytu, ale s drzostí až šílenou, vystupují jistá uskupení, vydávající nákladné tzv. "studie" o oteplování planety, prosazující ekoterorizmus s neobyčejným množstvím přidružených fašizoidních tendencí, směřujících k urychlené likvidaci a nefunkčnosti sociálních a státních institucí, aby naopak vyhlašovaly, co nejčasnější potřebu urychlené, prý vysoce "humanní" likvidace miliard lidských bytostí.

Aniž je jediný z těchto možných zločinců a teroristů zatčen a obviněn z organizované přípravy genocidy lidstva. Aniž je zjižtěno jmenovitě, kdo tyto aktivity, v čase mohutné ekonomické a celospolečenské krize - financuje.

Aniž je možná náprava věcí obecných, státních a mezinárodních bez přesného popsání "Průšvihu" při všeobecné mezinárodní spolupráci států a národů, jako rovný s rovným, s nutným a ničím nepotlačeným pocitem lidské sounáležitosti.

Neděje se tak.

I to je divné...

Ačkoliv je zjevná trestně právní odpovědnost za masivní organizované mediální masáže podporující, až již verbálně, či nekonáním, organizované spiknutí při přípravě i výrobě válečných konfliktů, směřujících k "humanitárnímu" vraždění lidských bytostí na této planetě, nebyl nikdo právně stíhán a obviněn z přípravy a propagace nepromlčitelných zločinů proti lidskosti, či rovnou již z praktikovaní genocidy.

I to je divné...

A navíc: Asocialita a podvody současných i minulých vládních stran, hodnotíme-li stav i neradostnou vizi národního hospodářství, drancování, rozkrádání, devastace lidských hodnot, jsou oprávněným podkladem k podezření z možného a mnohdy již zjevného religiozního i pragmatického fašizmu, s cílem vyvolat krvavé nepokoje ústící do světové války. Prý v zájmu ozdravění ekonomiky a banskterství.

Neznám podivnější téze a přesto není nikdo, v této souvislosti, ani v náznaku stíhán a poháněn k zodpovědnosti.

Aniž jsou v ČR voláni k odpovědnosti váleční zločinci propagující a praktikující humanitární masové vraždění. Aniž jsou voláni k odpovědnosti globálně infiltrované a v naší vlasti nežádoucí osoby, cílevědomě pracující na vyvolání "jugoslávských a kosovských" krvavých etnických nepokojů.

I to je divné... Velmi podivné.

Uměle vyrobená a stále více prohlubovaná pseudokrize bank, odvozeně krize ekonomická a celospolečenská, na které bezostyšně parazitují a profitují jednak cizokrajné korporace a z nich odvozené gangy mafiánů, jsou nasilovány surovými ataky na duchovní svět dětí skrze pseudozákonodárství a pseudopedagogy, ve smyslu otrokářského pojetí nucené a zejména se zlým úmyslem vnucené předčasné sexuality malých otroků.

Tak to již je sakra příliš...

Masivní propaganda směřující k osvětě, jak zabránit početí.

Masivní propaganda bojující za nasílení počtů potratů.

Dívky mohou jít na potrat bez vědomí rodičů, ale například při jiných banálních lékařských úkonech musí mít svolení otce i matky. Není-li toto zářný příklad pervezní psychozy nejen tvůrce zákona, ale i navrhovatele téhož?

"Lidové" nápoje světových firem obohacené o buňky lidských embryí?

Pracovní diskriminace mladých žen, u kterých jsou vystopovány mateřské tendence

Můžeme sledovat pracovní zotročení nejplodnější části obyvatelstva, směřující k úplnému vyhoření, aniž jsou respektovány zákonitosti výkonnosti.

Mediální propaganda i praktické kroky směřující k naružení celistvosti rodin.

Stresování a uměle vyvolané frustrace lidských bytostí, podprahové a mikrovlnné zločiny proti lidskosti, navyšování elektronického a elektromagnetického smogu.

Propagace drog. Volný, či ničím nerušený prodej drog na městských prostranstvích.

Likvidace mateřinek a jeslí, prý z důvodu stárnutí obyvatelstva.

Likvidace a "sjednocování" škol, při intenzivním budování "masážních" salónů a pornoshopů.

Navyšování počtu žáků ve třídách, přetěžování neužitečnými výmysly, takže čas zbývá pouze na frontální výuku. Rozuměj příkazové papouškování, bez rozdílu, aniž citlivějšího přístupu k osobnosti a přirozené vybavenosti žáka.

Nejsou peníze na školství, ale na polotajný projekt UIV systém (viz nejpovinnější část programu Bakalář - hlášení neznámému subjektu při MŠMT), neústavní projekt šmírování děti a mládeže, sběrem veškerých... zdůrazňuji... veškerých dat, a to již od úředně zmapovaného početí - s jediným cílem: nemilosrdně diskriminovat lidskou bytost od samého zrození (někdy se zdá, že až s religiozní nenávistí pomsty do kolikátého kolene.) je velmi bohatě dotován. Ostatně jako kamerizace, čipizace a mikrovlnné šmírování.

Budeš potrestán, protože si se narodil? Aniž je organizovaný mobing trestný, či alespoň nemravný.

Více než podivné...

Likvidace potravinové soběstačnosti, firma Monsanto a související dostavba silových a mocenských (Hitlerových) dálnic z dob protektorátu Böhmen und Mähren, kamionová doprava smrti a smradlavých potravin z jednoho konce světa na druhý a zase zpět. Navýšení hluku nad únosnou, nikoli tedy pseudo zákonem tolerovanou mez.

Některé účinné "léky" mají "přidružený" efekt: Okamžitou mocnou chemickou sterilizaci "klienta" Povšimněme si slůvka "klient" a poskytovatel služeb. V tomto případě privatizované zdravotnictví. Zde má místo i nasílená propaganda fašistické euthanásie se snahou ustavit nemravnost v podobě uvraždění "nadbytečné" lidské bytosti, jako běžný standard.

V ruku v ruce s koncentračními tábory pro bezdomovce a nepřizpůsobivé oběti - vymetence asociálního a zhola nemravného koštěte velkého přítele absolutní moci skrze totální čipizaci.

Stále si spokojeně vysedávajícího v parlamentu.

I to je sakra velmi podivné...

Zprivatizované vězenství, pseudoautorským zákonem ACTA zprivatizované právo na odborné disputace, citace, myšlení a svobodnou polemiku. Zprivatizované cesty a komunikace v zemi našich předků, neboť prý i otrokářské karavany putující naší... zdůrazňuji... naší rodnou zemí, musely také platit clo (z TV propagandistické masáže.).

Zprivatizovaný svit Slunce a smrtící pokuta za jeho nehlášené, tedy šedé používání jednotlivcem, zprivatizované počasí, zprivatizované zdroje vod.

A co nás čeká? Autorizované cesty, komunikace a přístupové RFIDy licencovaných, tedy i časově omezujících přístupů k bydlišti, do práce, či obchodů? Autorizovaní výběrčí s licencí výběru daně z deště? Autorizovaní prodejci licencí na dýchání vzduchuž Autorizovaní prodejci licencí dluhů z dluhů a daní z nezákonného počtu zubů? Autorizované privátní soudnictví?

Autorizovaní prodejci licencí práva na druhé dítě, později na každé dítě? Autorizovaní prodejci licencí práva na život. S povinností každý druhý měsíc licence práva na život, za příslušný poplatek, přesně stanovený zákony umělohmotné tržní pařáty a EU komisí pro všeobecné blaho lidu, obnovovat, pod hrozbou ztráty majetku i práv na život. S okamžitým obstavením povinných účtů jednotlivce. Autorizovaní prodejci licencí na cokoliv s omezenou dobou platnosti.

Jak z toho ven?

Neřešit důsledky, ale příčiny.

S nejvyšším možným elánem a bez meškání:

Požadovat od odpovědných čitelný závěrečný účet, nejen za posledních 22 let. Ale i let předcházejících. Přesně a detailně vypracovaný účet, nejen zadluženosti ČR, kolik, od kdy, za co, proč, kým, v čí prospěch, ale i našich dlužníků, kteří se dnes drze tváří, jako naši věřitelé!

Postupně obnovit, všemi dostupnými prostředky i způsoby podnikání, potravinovou soběstačnost. Nasílit podporu tuzemských podniků a firem, vyrábějících tradičně osvědčené výrobky a montážní celky (budu-li náhodně jmenovat: sklářství, cukrovary, lihovary, pivovary, rafinerie atd.), Navrátit rodinám s dětmi jejich přirozenost s důrazem na nezastupitelné poslání rodiny a rodů.

Souběžně budovat i poctivý český kapitál za pomocí státních českých bank.

Zastavit ústavní cestou nepříčetné gender i jiné verbální útoky na Český jazyk a odvozeně český národ, při respektování oprávněných práv na dění zúčastněných menšin. Odvozeně prověřit minulé činnosti vedení tzv. ČTV, znevažující pravdivé informace a českou státnost, ve prospěch cizí moci a z téhož důvodu i používající nelogické progace neobjektivního výkladu evropské historie. Aniž lze zanedbat a nechat bez povšimnutí cílenou jednostrannost informací a zdroj financování programů, zkreslujících české a světové dějiny.

Prošetřit styk vládních činitelů s válečnými zločinci a jakékoliv konání v neprospěch českého státu a vyvodit příslušné mocenské i právní kroky s podezřením na vlastizradu.

Pozastavit jednání o navrácení církevního majetku, pokud nebudou zcela vyjasněny všechny okolnosti nabytí vlastnictví movitého a nemovitého majetku římsko katolickou církví po 21. červnu 1621. I v souvislosti se všemi aktivitami podobných společenství, zištně se podílejících se na pozdějším drancování Zemí koruny České. Tedy k vlastnímu prospěchu.

Postavit činnost všech... zdůrazňuji všech... zúčastněných parlamentních a senátních stran, počínaje rokem 1989, mimo zákon. Postavit mimo zákon, či mimo státní službu, každou osobu usilující, jakýmkoli dílem o likvidaci vzdělanosti, sociálních institucí, poslání zdravotnictví, odvozeně české státnosti.

Požadovat přísné přešetření cíleně smrtící operace Baxter s cílem popohnat k odpovědnosti hlavní protagonisty nekalého plánu genocidy skrze plošné očkování pod vyhlášením vyjímečného stavu. Požadovat okamžitou nápravu věcí obecných k prospěchu dělné většiny. Požadovat oprávněné náhrady škod, které vznikly skrze úmysl, servilnost k cizí moci, vnucenou, či naučenou nevědomost ustící k účelové neodbornosti a které jsou dostatečně zmapovány. Požadovat okamžitou revizi všech podivných zákonů, státních i krajských rozhodnutí, skrze podezřelé organizované mafianství napojené na cizí a české státnosti nepřející společenství, či dokonce jejich výzvědné služby.

Vypracovat novou Ústavu ČR, která by nebyla trhacím kalendářem cizokrajných zmetků.

Vyhlásit financování stran státem za nezákonné. Za nezákonné a zpochybnitelné, se zpětnou platností, považovat jakékoliv volby, či zásadní rozhodnutí, ve kterých je procento souhlasících nižší než 60% z celkového počtu možných voličů. Aniž by bylo pro příště povoleno přerozdělování hlasů poražených, mezi vítězné. Platy poslanců, zastupujících nikoli strany, ale konkrétní kraj, odvodit ze zákona určené minimální mzdy. S možností okamžitého odvolání poslance, neplnícího své poslání, sloužit k prospěchu obyvatel, obcí, krajů i státu. A nechat na voličích v obci, kraji, koho si zvolí, aby hájil jejich zájmy, zájmy podnikatelů, a hospodářů země.

To vše s vědomím, že do budoucnosti nelze tolerovat další nespravedlivé počiny a znevažování práce dělného lidu a nadužívání soukromých exekutorských band.Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Dny "Mlčení"... (07.06.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 11 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0