| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám...
Vydáno dne 17. 05. 2011 (4411 přečtení)

Falšování dějin - nekonečná Reality show? Nic nového pod Sluncem, systémové falšování dějin, vědomě nesprávně přepisy topografických i kmenových názvů, překrucování jmen, falšování "historických" map, skutečností i datumů, v dalším a dalším uměle vyvolávaném sjednocování pohledů na dějiny lidstva, Evropy, Slovanů, staré a Velké Moravy a odvozeně i Českého národa. Sbírka fals se i nadále slibně rozrůstá.

Nedávno?

Nezávislá historie podivně závislé Evropy

Víme vůbec odkud vítr fouká? © Zdeněk Patrick - Praha 2011

Nezávislé dějiny slezského, lužicko srbského, českého, moravského a slovenského národa v podivně závislé Evropě...

Zpracováno dle článku: šílená teorie: teď je rok 1713, středověk nebyl, ukradli nám 290 let. Ze 13. května 2011

...Aneb má dáti dal, ukradli jsme, ukradli nám :=))

Snad nedávno vydali na toto téma svoji zajímavou studii i dva Němci Hans-Ulrich Niemitz a Heribert Ulig: Na základě faktů - kradeží, či záměn dokumentů za jiné, přepisovaní a vymazávání důležitých textů, přepisování datumů, přiznávají tito autoři i podíl Oty III. (jenž se svoji vládu nechal zřejmě přesunout blíže k roku 1000, lví podíl na falšování a vymazávaní důležitých fakt a datumů, podle německých autorů Niemitze a Uliga sehrála v 9 století i Byzantská říše. jež se prý připojila k masovému překrucování historických dějů, ale ve prospěch koho?? Proč Byzantská říše, jestliže výsledným efektem falšování dějin byla raketově vzrůstající moc římsko katolické církve a odvozeně franckých (protoněmeckých) panovníků?

V souhrnu důkazů, započítáme-li církevní podvody téhož ražení (Solnohradské arcibiskupství, řezenská a pasovská diecese), od časů podrazů Ludvíka Němce, přes Jindru Ptáčníka, Otu I. (včetně dodnes, německými panovníky objednaných a zneužíváných religiozně modifikovaných hagiografických legend o utrpení Sv. Ludmily a Sv. Václava) a uvážíme-li navíc systémové útoky proti slovanské liturgii a jazyku, včetně pálení a ničení slovanských písemností atd. atd.. atd.) pak souhlasím s oběma německými autory, že se jedná o mimořádné spiknutí.

Ti se však, na rozdíl ode mne, domnívají, že bylo tímto způsobem z evropských a odvozeně světových dějin, zašantročeno celkem a pouze 297 roků.

Tomuto vymizení říkají Fantom času.

Zkrátka zatím, co odvážní němečtí autoři jsou přesvědčení, že kvůli systémovým podvodům středověk neexistoval a píše se teprve rok 1713 n. l, přináším a budu přinášet další další důkazy o tomto až chorobném falšování.

Jakkoliv se oba němečtí odvážně domnívají, že mohlo být tu ubráno, tam postupně nějak přidáno jen několik let, jsem přesvědčen, že z historie lidstva zmizela celá tisíciletí. A nebyla to relativita času, aniž teoretizovaní kolem možných teorii paně Bohra, či záměny časových linií, ale Zlý úmysl. Jenž se nakonec projevuje i v neutuchajících církevních snahách, ukrást např. dalších 7 let a přesunout smrt českého knížete Václava (Sv. Václav + 28. září 928), se vší multimediální parádou na rok 935 n. l. a umožnit tak zastřít úzké souvislosti se smrtí Jindry Ptáčníka (+ 28. září 935) a v utajení smrti přesunuté až na 2. červen 936 n. l. Ve prospěch vlády Otona. Připomínám, že i smrt Sv. Ludmily má zcela jiné datum, než jaké podvrhla Svatá římsko katolická církev, která se na těchto podvodech (falzifikace listin, dokumentů, historických fakt i datumů) zejména a cíleně podílela.

Niemitz a Ulig nazvali tuto neuvěřitelně zrůdnou praktiku falšování dějin a faktů:

Fantomový čas.

Já bych to tak nenazval.

Jen se vždy ptejme: "V čí prospěch"!

Římské Říše?

Franské říše,

Velkoněmecké říše?

Římsko katolické říše?

Nemyslím. Pilné nástroje netřeba počítat.

Problém souvisí se samou podstatou Průšvihu, jenž trvá do dnešních dní: S drancováním planety, uzákoněnou nenávistí k dětem, jež se mají teprve narodit, devastací lidských hodnot systémově nastrčenými zmetky, šmírováním a špiclováním, ale i dalšími snahami o překrucování dějin a datumů v přísně kontrolovaném rámci šíleného procesu "sjednocování náhledů". V čí neprospěch? V neprospěch původního a autochtonního obyvatelstva R, R1, R1a a R1b atd.

A nyní se ptejme: Proč by to dělali?

Pokusím se vysvětlit: Opakující se Průšvih v přibližně stejném časovém intervalu několika tisícíletí. Se všemi průvodními jevy, vadnými zákony, devastací hodnot a zejména pohyblivě pružným metrem při poměřování zločinů proti lidskosti.

Ačkoliv je náš duch stále nakročen vyrazit z 3D, setrvává ve hmotném světě, jenž je vzhledem i fyzikálními zákony neuvěřitelně krásný, rozmanitý a bohatý ve všech směrech. Navzájem úzce i volněji provázán. Navíc? V neuvěřitelné rovnováze automaticky i vyvažován, neboť fyzikální a chemické děje, v některých časových intervalech, mohou být vzhledem k dění na planetě zdrojem vychylování z rovnováhy. Lidská bytost je na rovnováze dějů na planetě, tedy i rozkošatělou faunou a florou, nejen okouzlena, ale i přímo životně závislá. Jsme to snad my, kdo cíleně ničí tuto nádhernou planetu a narušuje rovnováhu sil?

Odpovídám: Jednoznačně - nikoliv.

A přesto: Jsou zde! Vlastně i musí někde být, chorobně motivované a nikoli tajemné síly, které skrze nerovnováhu na planetě chtějí omezovat druhé, neboť sami omezeni, aby snáze směřovaly ke svým hromadám ukradeného zlata, stříbra a drahokamů.

Zničení dna Atlantického oceánu ropou, skvěle pojištěné ropné tankery a průběžné ničení pobřeží ropou, zničeni tichomořských ostrovů, respektive téměř nevratné zničení dna Tichého oceánu pokusnými atomovými výbuchy, s miliony tunami rozličného, tedy i radioaktivního spadu, uměle vyvolanými potopami krve, aby i další ničemnosti byly průběžně a drze sváděny na jakéhosi pana Vonáska z Kotěhůlek. S cílem vysmívat se naši neinformovanosti, provokovat, se záměrem obehnat nás vězením nepravých zákonů, nad kterými zůstává rozum stát.

Směřující? Ach pane H? Dokonce k patologické nenávisti k ještě nenarozeným dětem.

Nechtějí se snad podělit s dětmi o čistý vzduch, jasné slunce na modré obloze, s přirozenými obláčky i mraky, o krásy a podíl na rovnováze planety?

Vše, co se v důsledku neinformovanosti obzvláště dobře naučené nevědomosti děje, se na této planetě opakuje, a právě proto, nebo i právě proto, ničemné síly falšují, překrucují, šmírují, ničí a lžou, neboť z této planety milují jen sebe a zlato.

A opět kradou čistý vzduch i vodu, ale i sluneční svit. A nejraději by nám uštědřili i daň ze zubů.Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Dny "Mlčení"... (07.06.2012)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 9 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0