| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3
Vydáno dne 09. 04. 2011 (3744 přečtení)

Refrén hitu, pro mne stále neznámé, vynikající country skupiny. Cituji:

"Já bych to neviděl, zase až tak černě,
já bych to nevzdal ani náhodou,
dokud se otáčí matička Země,
dokud je ještě hlava nad vodou"...

"Vlivem internetu se podle katolické církve rychle šíří uctívání Satana, což nebývale zvyšuje poptávku po vymítačích ďábla - exorcistech. Růst satanismu znepokojil katolický klérus natolik, že kvůli němu podle listu The Daily Telegraph uspořádal v Římě speciální šestidenní konferenci."

Citát převzat z článku: viz https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/230276-satan-na-internetu-zvysil-poptavku-po-vymitacich-dabla.html

Funkční odkaz viz níže...Je jim cizí pravda i dobročiní...

Víme vůbec odkud vítr fouká? © Zdeněk Patrick - Praha 2011

Nezávislé dějiny slezského, českého, moravského a slovenského národa v podivně závislé Evropě...

Plameny pekelné opět, tak jako za skvělých časů středověkých honů na čarodějnice a další nepřizpůsobivé (rozuměj neposlušné nárůdky), jsou v nadmíru utěšeném kurzu.

Sympatická zpráva inspirovaná nepochybně "pravdoláskou, co nejpodleji škodit bližnímu svému" přichází po internetu až do, skrz naskrz, bezbožné ČR. Skrze moudrý článek článek: "Satan na internetu zvýžil poptávku po vymítačích ďábla".

Doporučuji, neboť v časech třetího tisíciletí téměř neuvěřitelné téma!

Zapomenu, že se na počátku třetího tisíciletí, opět objevují praktiky oprašující koncentrační tábory, fašistickou metodiku surového mučení, ale i praktické zkušenosti historicky ověřené zkušenými devianty Svaté inkvizice, kteří tentokráte ve spolupráci s psychiatrickými odborníky, budou řešit, kdo je posedlý Satanem, kdo nikoli.

Podobnou taktiku, když posedlost Satanem zaměnili za těžce nepříčetnou a nevyléčitelnou posedlost antikomunizmem, řešili psychiatrickými výzkumy i minulí velcí páni celého Vesmíru a na věčné časy podivné provenience.

Spíše se zdá, že nesvatým Svatým otcům jde na nervy, spíše než hojně rozmnožený globální Satanát vládnoucí "nad mnohými vodami", pomalu postupující cenzura internetu.

Jakkoliv musím souhlasit s faktem, že satanistické praktiky:

Šmírovat, vyhledat a zničit, stále škodit, nepříčetně drancovat a lhát - se velmi rychle, od roku 1990, a utěšeně rozšířily (Jakkoliv se i v předchozí etapě slibně nelenilo.). Avšak, a na tom si trvám, nikoli díky internetu. A pokud ano, pak skrze infiltraci šmírovacích polosoukromých služeb, které bez ostychu používají sprosté satanistické praktiky. S cílem vytvářet pocity marnosti a beznadějné bezvýchodnosti.

Na cestě ku zlatému věku Sběře.

Svatým otcům tedy již zcela očividně nevadí agenti nastupujícího Zlořádu, v patách následovaní velko distributory s vynikajícím logem: Skrze lehké drogy - tvrdé drogy dětem, aniž multi kulti - stojící skrze propagaci celé škály vzorných nepřirozeností v příkrém rozporu nejen s přírodou, ale i samotným Kristovým učením.

Nevadí jim ani sprosté masové vyvražďování "bezbožných zemiček", bývalé i novodobé křížové výpravy za ropou, zlatem a fašistickou světovládou, aniž nepříliš promyšlená hra banskterů na Janovu apokalypsu, kterou je nutné považovat za neškodnou alegorii. Nicméně postupující čile vpřed, skrze programovou genocidu lidstva.

Svatí nesvatí otcové, programově nevidící a neslyšící, nejsou ani v nejmenším rozporu ani s démonickým projektem celosvětové čipizace.

Suše konstatuji: Vadí jim jen nezávislá část internetu. To ostatní, mnou vyjmenované - nikoli.

A to vše z neinformovanosti? Ale protože Satan není jen na internetových stránkách, ale již bystře píše i o vymýtání ďábla (Povšimněme si náhlého obratu: Ze Satana náhle jen proti ďáblu - protivníku. Při obráceném znaménku absolutních hodnot!), provádí školení jak svého protivníka nejsnáze eliminoval, můžeme se těžit na další věrohodné příznaky netmářského prokroku.

Nebudu nyní řešit, kde se právě nachází satanova Sběř, aniž dlouho římsko katolickou církví ututlávané třetí fatimské poselství, jež hovoří o Satanu, který nedávno s konečnou platností pronikl, skrze gangsterizmus nejhrubšího zrna, do vysoké i nízkointelektuální politiky, aby zcela ovládl římsko katolickou církev.

Jen si dovolím faktickou poznámku: Skutečná satanova Sběř se zcela jistě netrmácí levně předraženým, téměř již neprůchozím Internetem a navíc:

Nebezpečí při vymýtání Ďabla spočívá v rizikovém, z vesela očekávaném počinu:

Mohlo by se dobře tak stát, že velká část nesvatých otců Vatikánu a porůznu infiltrovaných agentů Zlořádu, se vlastnoručně vymýtí skrze dobře proškolené exorcoristy. "=))

Houšť a větší kapky říkám si nakonec - vymýtejte Satana a jeho skutečnou Sebranku, "dokud je ještě hlava nad vodou"...

Tento mnou upoceně uspěchaný článek si nedělá žádné iluze o valné konstelaci hvězd ovlivňující bystrosti autora.

ZP.

A proto doporučuji váženému čtenáři skvost:
Satan na internetu zvýžil poptávku po vymítačích ďábla...

PS.

Satanistické praktiky a religiozita blízká tomuto směru, se skutečně šíří skrze I_net. Domnívám se však, že skrze agenty téhož podlého systému, aby mohlo být voláno po cenzuře. Jakkoliv je primitivní satanizmus součástí skupinových mobingů, mikrovlnného terorizmu a čile bujícího pronásledování a šmírování, nikdo nic neslyšel, nikdo nic neviděl. Aniž školní šikana není nic jiného, než prosté dětské napodobování gangsterizmu, v podobě nejen mikrovlnného a skupinového mobingu, na tvrdo praktikovaný rodinou dítěte, kteří se "jen" nechali (viz zvukový záznam školení v systému "Vít Barta") "nasadit na zákazníka" z něhož kápne profit...


Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část...Právě čtete
Když nikoli ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Dny "Mlčení"... (07.06.2012)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 8 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0