| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I.
Vydáno dne 12. 03. 2006 (6118 přečtení)

Moto:

Karel Hynek Mácha necelých 175 cm vysoký, podlouhlý obličej s nepříli? hustým vousem, (spí?e chmýří, ne? mu?ně opravdové vousy) na snědé pleti. Chmyří je? mů?e připomínat podivně začouzenou tvář kanonýra, jiskrné tmavé oči, vysoké čelo, černo hnědé vlasy sčesané dozadu. Pod pravým okem jizva. V?dy prý výstředně oblečen. Spí?e jako důstojník, čím? na sebe poutal pozornost lidu a aktivizoval v?udypřítomné a ostra?ité oko bedlivé C&K rakousko uherské policie.

Opomeneme-li krejčího Jana Ka?ku, divadelního ochotníka, jen? pro Karla Hynka Máchu "?il" (či spí?e pře?íval), pak hlavním dodavatelem Máchových oděvů byl man?el jedné z jeho Me?etinských tet Václav Bárta. Krejčí a někdej?í kanonýr a vojenský vyslou?ilec v jedné osobě.

Jasně, ?e ?il z dobrého vojenského, erárem vyřazeného sukna.

Nebyla to tedy výstřednost, ale věcný pragmatismus, kterým se Mácha řídil. Nebo? chudoba cti netratí. Pře?ívané vojenské obleky se "zlatými" epoletami, čí dvojřadými do zlata vyle?těnými vojenskými knoflíky. I levné dobře přiléhající ko?ené holínky, či vysoké jezdecké boty, občas doplněné ostruhami, či bičíkem, zde byly relativně levně k mání. Díky dobovým pamětím je vět?ina obleků Karla Hynka Máchy dobře popsaná. Z té?e post erární provenience pocházel i ?edý plá??, s červenou pod?ívkou, opatřen červeným límcem a opět zlatými vojenskými knoflíčky, či naopak červená čapka s očividně čtyřhranným dýnkem a stříbrně vy?itým českým lvem, kdy? na druhé straně čapky se skvěl zlatý drak.

A je?tě jedna maličkost, je? se pojí nejen s následujícím článkem, ale i s ostatními z nově připravované knihy: Mlýnská ulice ve Svatopetrské čtvrti, farní ?kola u Svatého Petra, v?e nedaleko dne?ní ulice Na poříčí, to v?e bylo Karlu Hynkovi Máchovi důvěrně známo. Zde strávil část svého dětství a ?kolní léta.

Připomínám, ?e autorka následujícího článku desítky let netu?ila, snad a? do tohoto okam?iku (12. 3. 2006) jakékoliv souvislosti se souběhem věrohodných i méně věrohodných příznaků vyskytujících se průbě?ně celým tímto podivným příběhem, které postupně, tak jak poplyne čas, v pravý čas vyjdou najevo.

Neznámý kanonýr

© Vlasta ?mitmajerová 2006

Pokračuj dáleSnad ka?dý z nás ?el někdy ulicí Na poříčí, ač ji? spěchal na Masarykovo nádra?í, kde stál ji? připravený vlak nebo na náměstí Republiky. Mo?ná i směrem zcela opačným, na autobusové nádra?í Na Florenci, či nav?tívit obchodní dům Bílá labu?, který se zde je?tě donedávna, av?ak nyní u? "v době minulé" nacházel. Znali jej dobře nejen Pra?áci, ale téměř ka?dý "venkovan".

Kamerový systém snímající automaticky ve?keré snímky mého ?ivota, ukládá v?e kamsi do tajného sejfu mých mozkových závitů. Někdy odvíjí nečekaně jednu vzpomínku za duhou, jako dlouhometrá?ní film. Mé archivní snímky rozhodně neskrblí svou rozmanitostí. Některá vzpomínka mne dokonce tak překvapí, ?e mne nutí k zamy?lení, zda se vůbec odehrála.

Takový je i příběh jeho? jsem byla svědkem v době nepříli? vzdálené a týká se právě této ulice. Dodnes mi není zcela jasné čeho jsem byla vlastně účastníkem.

Jdu Havlíčkovou ulicí a zahýbám do ulice Na poříčí. Ji? po několika krocích si uvědomuji přeplněnou komunikaci. Je krásný slunný den. Lidé plynou s davem, předcházejí se, uhýbají si navzájem. Chodník je zcela zaplněný spletí lidských postaviček do posledního místečka.

Ka?dý je sám se sebou, zdánlivě jakoby v tichém polospánku, s myslí egocentricky dovnitř se ubírající, je? bloudí jen po obrysech davu, či dějů právě minulých. Někdo dokonce spřádá sí? ji? rýsujících se událostí budoucích.

I na mne čeká malé překvapení ihned za rohem na ulici Na poříčí, kam mám právě namířeno.

Dav se zdá být cizí, mechanický, bez jakéhokoliv lidského projevu. Také já se skrývám pod maskou lhostejnosti a anonymity. Jen letmo sleduji své bezprostřední okolí. Příli? daleko mé oko nedohlédne. I vozovka je zaplněná jedoucími tramvajemi v obou směrech. V?e bublá a vře pod pokličkou civilizace.

Scenérie bě?ného pracovního dne ničím nenapovídá, ?e by se právě v této chvíli mělo stát něco nev?edního, co učiní tento den pro mne neobvyklým.

Mou pozornost náhle poutá postava ?tíhlého mladého mu?e, snědé tváře, podivně začouzené, men?í drobněj?í postavy. Ani to by nebylo nic podivného. Mohlo by jít o kominíka.

Tento mu? je v?ak nezvykle oblečený. Je to kroj dragouna, nebo vojáka z doby dávno minulé. Červeno ?edá kamizola jako ulitá tvaruje postavu. Prýmky a dvojřadové zapínání se dosud blýskají na poněkud u?mudlaném oblečení. Jezdecké holínky z měkké obno?ené ků?e pohodlně padnou svému nositeli. Ten v?ak jde krokem nejistým. Mám skoro pocit, ?e se ka?dou chvíli zastaví. Únavou zcela zachvácené tělo se pohybuje jakoby ze setrvačnosti.

Nikdo si ho zjevně nev?ímá. (Asi tak, jako dnes přehlí?íme bezdomovce, nebo? v nás vzbuzují němou výčitku, proč se nelep?í stav důstojného lidského zabezpečení.) Fascinuje mne to, ?e se mu nikdo ani neuhýbá a jeho postava jde přímo, rovně jako by byl sám a to hem?ení kolem jen podivná kulisa, která mu nijak nepřeká?í. Doléhá na mne pocit, ?e jej vidím pouze já, já jediná!

Zpomaluji svou chůzi, zastavuji se, uhýbám proudícímu davu, couvám do ústraní a hledím jako u vytr?ení do přibli?ující se fascinující tváře.

Je to tvář odhodlaného mu?e.

Jde do boje, či na smrt?

Jeho oči planou, jsou černé jako uhel. Hledí pevným pohledem vpřed, jakoby v nějakém zoufalém odhodlání. V jeho pohledu se zračí neskonalá vůle donutit za ka?dou cenu oslabené vyčerpané tělo k pohybu vpřed.

Tam je záchrana, či nějaký dosud nesplněný úkol?

Nyní vidím zblízka jeho umouněnou tvář. Snad od válečného prachu a ruce umazané jakoby od ?míru. Zahlédnu i těkající oči, které ukrývají strach a nejistotu. Mu? mne mechanicky míjí. Můj pohled vůbec neregistruje, snad ani okolní dav. Otáčím se za ním a v němém údivu je?tě chvíli hledím za mizející postavou dokud ji neztrácím úplně z dohledu, nebo? dav je příli? hustý. Výjev s neznámým kanonýrem, jakoby přicházejícím ze zcela jiného světa? To v?ak není ten správný výraz.

Výjev z jiného času?

Mu? byl zjevně otřesený. Mo?ná tím, co právě vidí, či snad bojem, který nechal někde v dáli za sebou.

?el kamsi za svým posláním, snad prchal do úkrytu a ji? z posledních sil se blí?il k jakémusi cíli, který v této chvíli zná jen on sám a nikdo jiný.

Čas, který nás dělí nám brání i v na?em ?ir?ím pohledu. Izoluje nás jen pro určitou skupinu lidí a dějů, a tím také omezuje i práh na?eho poznání. Stále nás klame svou věčností, ale i na?í vnitřní i vněj?í proměnou. Zaměstnává nás v ka?dičkém okam?iku. Jakousi náhodou někdy snímá svá pouta z na?ich pa?í a to v daném okam?iku a pouze jen omezenému populačnímu celku. Dává nám jen velice málo ze svých nekonečných mo?ností.

Vidím náhodného chodce ze za?lých starých věků, kráčejícího stově?atou matičkou Prahou, téměř na prahu třetího tisíciletí, odcházejícího kdovíkam?

To se nikdy nedovím.

Snad tehdy, a? i mé kroky ztratí svoji sílu a brány času se mi otevřou dokořán. Pohltí mne celou a i já vstoupím do nadčasových prostor.


Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem II.
Hrad Ouska, brána do pekelné Prahy roku 2006?Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: (c) Vlasta ?mitmajerová

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0