| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Junkers a Globální prediktor
Vydáno dne 21. 06. 2019 (271 přečtení)

Historie je v davově-"elitárních" společnostech nástroj řízení a z tého? důvodu neustále měněna ideovědci a artefakty pilně ničeny.

Dříve ne? si popovídáme o Globálním prediktoru pana Junkerse si řekněme cosi o přinále?itostech onoho fenoménu: Zákon vremenii (času), matrice, společenská pyramida, egeregor, protonance, Káde?, podpis globálního Prediktora, fale?ný mesiá? Maytrea z projektu NASA blue beem (Modrý záblesk).

Jestli?e ruský prezident V: V: Putin řekne:

"Kdy? na nás zaútočíte jadernými údery, my propadnem v na? raj, ale vy zdochnete. ale to není nic jiného ne? pragmatické shrnutí mo?nosí západu. Nejste schopni toti? povznést lidstvo k vy??ím metám. Ani? jste byli kdy schopni."

A no i my se propadnem v na? raj, ale vy zdochnete. ale to není nic jiného ne? pragmatické shrnutí mo?ností západu. Nejste schopni toti? povznést lidstvo k vy??ím metám. Ani? jste byli kdy schopni.

A Globální Prediktor řídící vy??í procesy, ani? tu?í, co to vlastně řídí a kdo je vlastně vyvoleným národem. Snad ti , kteří poručili v?echny termodynmické zákony Desatera. Nebo snad jsou jími Če?i a če?tina andělskými hlasy schválena, co andělský jazyk. Mimochodem Evropská Unie je ji? dávno mrtvá. Právě v okam?iku, kdy USA a NATO spáchali válečný zločin v Jugoslávii, aby podobný chtěli spáchat v ČeskoSlovensku.https://youtu.be/QKozOp2HFCc

Junkers a podivní Globální Prediktoři

© Zdeněk Patrick, Praha 2017

Stávající Globální prediktor v?dy a za ka?dých okolností útočili proti Čechům, v?echny zničujíící války byly vedeny za zničení českého národa. A jsa dnes popoháněn udavačským havloidem, ?e Če?i jsou výbu?nou směsí neobyčejné razance. Nebo snad mů?e být Vyvoleným národem ten, jen? poru?uje v?echny termodynamiclé zákony Universa - desatero přikázání. A odkud vlastně Če?i strz. Elamité při?li?

Právě z těch míst odkud při?el signál BRsT

Ze souhvězdí BOOTes (Pastýře) před cca 120 000 lety, aby se aktivně zapojili do kosmické války s je?těry a jejich uctívači. Z tého? důvodu byl vybrán Vy?ehrad, co zvlá?tní území Ultava Assa Alba místo vítězné letecké bitvy světlých posledního soudu s tzv. chrámem událostí, jen? byl ustaven k posledním časům. A jednoho dne se ustrnou ptáčkové i kameny a začnou s posledními Čechy zpívat andělkským jazykem chorál Kdo? jste Bo?í bojovníci a zákona jeho. Proste? od Boha pomoci a doufejte v něho. ?e konečně s ním slavně zvítězíme. Nepřátel se nelekejme a na mno?ství nehleďme Pána svého v srdci mějme... prozatím se mů?eme bránit proti bezzákoníkům ?alováním matce Zemi

Je? se odrá?í v odli?né, kymácení planety, ze které nemohou prediktoři uprchnout nebo svázáni odli?ným kolébáním - zajati matkou Zemí.

VIDEO: Mluvil jsem s vůdci ostatních planet, pozorují nás z dálky a jsou znepokojeni vývojem Evropské unie! Pouhých 5 dní po Brexitu pronesl Jean-Claude Juncker v Evropském parlamentu informace o schůzce se Syndikátem, který ovládá vy??í procesy řízení na planetě Zemi! Procesy se urychlují a je třeba se rychle naučit nová fakta o fungování tohoto světa!

Tento článek je předvojem a přípravnou salvou před vydáním mé nové knihy, která zřejmě způsobí obrovský poprask, ale čas a události vy?adují, aby některé informace se dostaly k lidem a k ?iroké veřejnosti co nejdříve, i kdy? mnozí je?tě nejsou na konfrontaci s novou realitou připraveni. Lidé ve Spojených státech hlásí neuvěřitelné fyzikální fenomény, které donedávna je?tě byly tabu.

Probíhají mohutné politické změny, resety a pády ukotvených systému a na povrch se dostávají nové procesy, nová média, nové politické proudy, modely nového člověka, bionika, umělá inteligence, autonomní systémy a roboti. Jen?e člověk, který poprvé přečetl slabikář, nedoká?e pochopit studii o kvantové fyzice, proto v tomto článku nebudu psát o ničem, co by bylo za hranicí ?kolské fyziky a obecného pochopení. I tak to ale bude pro mnohé lidi ?ok, hlavně pro fanou?ky Valerije Pjakina. Není to úmysl, je to nutnost osvětlení procesů k záchraně na?eho národa. 23. června si těsně odhlasovala Brexit. ?ok otřásl celou Evropskou unií a v?ichni čekali, jak zareaguje vedení Evropské komise. Diskuse v Evropském parlamentu byla pochmurná, plná frází a stigmatických poznámek o ?patném vývoji EU a o tom, kdo vlastně za Brexit nese zodpovědnost.

Ře?ilo se, jestli vinu měla vláda Tonyho Blaira, anebo mizerná politika Evropské unie, která se od roku 2015 nedokázala vyrovnat s migrací. Po několika předřečnících vystoupil i předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Ten den nebyl opilý, neměl opičku, nebyl veselý, nepotácel se, naopak byl vá?ný a zdálo se, ?e Brexit je opravdu vá?nou zkou?kou pro něj i pro celou Unii. Jen?e poté při?lo něco, co nadzvedlo obočí i Federice Mogherini, evropské komisařky pro zahraniční zále?itosti, která seděla v parlamentu přímo za Junckerem.

"Viděl jsem, sly?el a poslouchal jsem některé vůdce jiných planet?"

Jean-Claude Juncker mluvil souvisle a jasně a to, co řekl, vyděsilo i tlumočnice, které poslancům do sluchátek tlumočili Junckerův proslov do ostatních jazyků. ?éf Evropské komise toti? naprosto ?okujícím způsobem oznámil, ?e byl a stále je v kontaktu se Syndikátem, který řídí na této planetě tzv. vy??í procesy řízení. Odhalil skutečnost, ?e projekt Evropské unie je pozorován jinými entitami, z jiných planet, z jiných světů a procesy v EU po Brexitu je vedou k velkému znepokojení s vývojem celé Evropské unie a světové bezpečnosti ohledně proliferace jaderných zbraní. Jean-Claude Juncker doslova uvedl následující výroky:

"Měli byste vědět, ?e ti, kteří nás z dálky pozorují, jsou znepokojeni. Viděl jsem, sly?el a poslouchal jsem některé vůdce jiných planet. Jsou velmi znepokojeni, proto?e zpochybňují způsob, jakým bude Evropská unie pokračovat. A proto bychom měli upokojit Evropany a ty, kteří nás pozorují z dálky."

"Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont très inquiets. J?ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d?autres planètes qui sont très inquiets puisqu?ils s?interrogent sur la voie que l?union européenne va poursuivre. Et donc, if faut rassurer, et les européens, et ceux qui nous observent de plus? loin."

Jeho výrok je zachycen ve videu v úvodu článku. České titulky zapnete tlačítkem "CC" v li?tě videa. Tiskový odbor EU jeho výrok v archivním tisku jeho projevu okam?itě zcenzuroval a zmínka o jiných planetách byla ze zápisu pohotově odstraněna a vymazána. Video se v?ak dostalo na veřejnost včas a bylo zachráněno [1]. ?éf evropské komise právě toti? svým výrokem popsal svůj zá?itek z projektoru, kterým je umo?něna komunikace se Syndikátem.

Globální projektor (GP) je technologické zařízení, které nepochází z této planety, je to technický prostředek, který je popsaný v Bibli jako Archa úmluvy. Velmi nebezpečné zařízení, o kterém více podrobností odhalím v mé nové knize, proto?e toto je za hranicí únosnosti obsahu tohoto politického serveru. Čekal jsem téměř 3 roky, abych mohl odhalit tyto informace a právě při?el čas, aby se více lidí dozvědělo informace a podrobnosti o vy??ích procesech řízení na této planetě. Junckerův výrok koncem června 2016 při?el ve stavu nejvy??í krize Evropské unie, kdy Brexit představuje něco, co navedlo celé lidstvo k vlastnímu zničeni.

Iterace varianty vývoje planety Země po Brexitu vyděsila nejen Evropskou komisi

Syndikát disponuje technologiemi pro určité projekce, které zde nemá smysl rozebírat do detailů. V kostce jde o znalosti toho, co se stane v budoucnu, kdy? lidská civilizace v určitém bodu udělá krok jinak, ne? by krok měl vypadat ve variantě č. 2 nebo ve variantě č. 3. Celý časoprostor je kvantové kontinuum, kde ka?dá událost je projevem události v superpozici. Pokud pro?ijete svůj ?ivot, má nějakou podobu. Pokud se vrátíte v čase do dětství a pro?ijete ?ivot znovu v tom samém čase, vá? ?ivot bude naprosto odli?ný.

?ivot je toti? slo?ený v kvantovém prostoru ze série a řady superpozičních událostí, které poka?dé a v ka?dém jednotlivém průběhu a iteraci se projeví jinak na základě faktoru náhody v dané superpozici. Ve věku 7 let spadnete z kola a těsně minete hlavou obrubník a spadnete na trávu. Nic se vám nestane. Pokud situaci iterujete (pro?ijete) znovu, padnete hlavou na obrubník a do konce ?ivota máte posti?ení, ?ivot se vám naprosto diametrálně změní.

Problém je v tom, ?e takové ??astné náhody, kdy se vyhneme události, která by nás poznamenala na celý ?ivot, velmi rychle zapomínáme. Neuvědomujeme si přitom, ?e jde pouze o iteraci mo?ného výsledku v kvantovém poli časoprostoru. V jiné iteraci jsme se zmrzačili, v dal?í iteraci jsme vůbec na kole nejeli, ale byla to kolobě?ka, proto?e jsme se narodili jako dívka a ne jako kluk, proto?e i narození člověka je faktor kvantové iterace.

Tyto znalosti jsou součástí Kapitoly II z informací tzv. Syndikátu. A tyto entity vidí, co se stane v dané iteraci a výchozím bodě, kdy? nastal Brexit dne 23. 6. 2018. Tyto entity se obávají, ?e poté, co proběhl Brexit, mezinárodní procesy vyústí v celosvětovou termonukleární válku, která vypukne na evropském území po provedení provokace a určitého incidentu v prostoru Střední Evropy v době, kdy dojde k rozmístění amerických základen ve Střední a Východní Evropě. A k tomu se bohu?el opravdu schyluje. Proto nelze u? déle čekat a tyto informace uvolňuji. Elity připravují svět na 3 mo?né iterace blízké budoucnosti: Varianty A - B - C. V nové knize se dozvíte, proč nahoru, proč dolu a proč singularita.

Brexit neměl v iteraci kvantových mo?nosti nikdy nastat. Nicméně procesy, které se začaly odehrávat, vedou ke III. sv. válce v jedné z mo?ných iterací na?í blízké budoucnosti. USA odstoupily od smlouvy INF, Rusko odstoupilo vzápětí, ihned poté proběhly na obou stranách raketové zkou?ky. Mezitím pod povrchem USA i Ruska probíhá stavění podzemních center, doslova podzemních měst pro miliony obyvatel v projektu a tzv. Variantě B, tedy směr dolů pod zem.

Varianta A je směr na cizí planetární tělesa. Varianta C je singularita, splynutí člověka (jeho neurálního vědomí) se strojem. Tyto informace v?ak u? znáte, pokud jste četli moji první knihu Human Ex Machina, tak?e to vás nepřekvapí. Syndikát komunikuje s ni??í podřízenou rasou, s národem ?idů, která je rasou vyvolenou ve smyslu správců této planety (Progos). Jejich moc vychází ze znalostí a vědomí, které nejsou z tohoto světa, ve smyslu času a prostoru. Informace přijímají pomocí projektorů, ke kterým mají přístup jen určité řídící elity.

Přístup k projektoru je umo?něn jak vrcholným představitelům velmocí a globálních struktur, tak i duchovním, pape?ům, ajatolláhům, leaderům světového průmyslu, miliardářům a také vybraným osobám, které jsou potřebné pro určité změny v iteracích časového kontinua, co? mohou být zdánlivě i obyčejné osoby.

Vystoupení Jeana-Claude Junckera koncem června 2016 tak odhalilo, ?e i tento likvidátor EU a vůdce v roli hroutícího se evropského projektu je v kontaktu se Syndikátem a upozorňuje, ?e tyto vedoucí entity z jiných planet mají obavy o vývoj evropského celku a pozorují EU z velké dálky. Tady se vrátím k úterní události v Jeruzalémě [2]. Vím, ?e je to pro mnoho lidí tě?ké pochopit, ale rituál Andreje Babi?e u Zdi nářků v okam?iku, kdy Luna vstupuje do úplňku, má vliv na procesy časoprostorových iterací na úrovní gravitace a slapových sil nejen planet, ale i kvantového prostoru. To není náhoda, ?e tam byl v tento daný čas, hodinu a okam?ik.

Juncker ře?í alkoholem ani ne tak bolesti zad, jako spí? pocuchané nervy z toho, co vidí v projektoru.

V mé nové knize se pokou?ím i těm největ?ím laikům vysvětlit fyzikální souvislosti s okultními organizacemi Thule, Vril a některými dal?ími, které ovládly k dokonalosti systémy planetárních, gravitačních a slapových sil, které prostupují i do kvantového kontinua. Jak sami tu?íte, moje nová kniha nebude snadné čtení, rozhodně to bude mnohem náročněj?í, ne? byla Human Ex Machina, ale tato nová kniha je koncipována jako metodický manuál a odkaz pro ty, kteří chtějí poodkrýt závoj nevědomí a vyměnit slabikář za náročněj?í četbu. Nečekejte sci-fi, povídku, ani horor, půjde o zpravodajství a reportá? o tom, co mi bylo dovoleno a zpřístupněno podobně, jako bylo zpřístupněno jiným vybraným leaderům médií v jednotlivých zemích světa v poslední době.


Strá?ci a Svatí duchové České země... ?


Co zjevněj?í?


Jsem. Přicházím. I am. I Come.


Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 2/4


Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 3/4


Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 4/4


Tvé cesty a osudy národe český...


Modlitba za Českou zemiCelá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0