| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Jak lehce eliminovat domorodce?
Vydáno dne 12. 12. 2009 (3148 přečtení)

Sliby, barevnými sklíčky a střepy zrcadélek!

Sci - fi

Nejdříve však musíme, po dohodě se stranou a vládou, uspořádat sametové taškařice a na svou čest prohlásíme, že nechceme v zemi zavést kapitalizmus a nezaměstnanost.

Se lstivým úmyslem se omluvíme těm, kteří by se pohříchu měli sami omlouvat všude kolem. I do daleké minulosti. Pokud míním vše upřímně a nikoli s pokoutními úmysly.

A protože vystoupíme z Varšavské smlouvy, nebudeme již potřebovat ani zavedené trhy, ani zbrojní průmysl, jehož likvidací navýšíme nezaměstnanost Slovenska. V některých oblastech až k 30 procentům. Postupnými kroky vytvoříme neodbytný dojem, že není jiné cesty, než rozdělit obrany schopný a potravinově soběstačný stát.

Po vzoru Jugoslávie. Jak natožVykořenit lid a zaútočit na jazyk, skrze jeho skvosty!

© Zdeněk Patrick - 2009 Praha

Cílem našich snah nechť je, v rámci konečného řešení, nevratné rozdrancování země a vyhlášení státního bankrotu národního státu.

K témž cíli zabezpečíme, nepřijetím zákonů a vydržením práva přeskupovat své zájmy do libovolných "parlamentních" stran, trvalou kontinuitu našich záměrů. V souladu s našimi základními koncepčními požadavky dokonale odstřihneme majoritní společenství od práva rozhodovat o své vlastní rodné zemi.

Abychom v závěru "operace" na ně navržili své činy, jako jejich odporný hnůj.

V souvislosti s naší přirozenou křivostí a v dokonalém rozporu s našimi sliby, "vstoupíme" do NATO.

Vzápětí vyšleme humanitární bombardéry a žoldnéře do slovanské země. V souladu s původním utajeným cílem. V rámci plánu vykořenění a zničení národních slovanských států, vyvraždit, vykořenit a zlikvidovat slovanský živel.

Nasílený o následné vyhánění z rodné země.

A dodatečně tak vyhrát druhou světovou válku.

S vizí usilovných příprav na další uměle vyvolanou světovou potopu krve.

Postupnými mediálními masážemi, přepisováním dějin i cílenými kampaněmi, nasílíme hlasy a požadavky, již nezakrytě směřující k okamžitému zrušení dekretů protektorátního zločince Dr. Edwarda Beneše.

Ve spolupráci s zemskými škůdci zničíme potravinovou soběstačnost rodné země.

Jako levné dary neschopným hlupákům (viz osud světově proslulých výrobců ušlechtilých kladenských ocelí), zejména pak levným prodejem konkurence schopných podniků všehoschopné zahraniční konkurenci.

Zlikvidujeme tak pro domorodce výhodné domácí výrobní technologie.

Promyšlenými politickými zběsilostmi zničíme i výhodné zahraniční obchodní vztahy a odejdeme ze zavedených trhů. Abychom je přenechali svým páníčkům. Nasílíme akci "Klín" směřující ke konečnému rozkouskování českého státu.

Abychom následně pokoutně rozprodali i jejich pomyslně nedotknutelný státní zlatý poklad. Abychom hledali cesty, jak abonentním movitým sběratelům vnutit drahocennou svatováclavskou korunu.

Nejlépe opět za měnu, jež prokazatelně směřuje ke dnu. Abychom tak nesmyslně zadlužili národ, jehož státnost chceme zničit postupnou demontáží, zástupnými krizemi a benevolencemi státních úředníků při drancování země i velkotunelážních dílech.

Vše skrze lži o sociálně spravedlivé občanské společnosti.

Navýšenou asocialitou, námi nadirigovaného fundamentálního kapitalizmu, posílenou o spotřební šílenství a vnucované dekadence, postihneme co nejširší vrstvy občanů ČR. Přičemž námi očekávanou nespokojenost nejvíce vykořisťováním postižených etnik, nyní strádajících až na samé možné hranici únosnosti, použijeme jako mocnou zbraň. Místo logiky, empatie a soucitu s těmi nejvíce postiženými, mediálně zaútočíme na tzv. majoritní společnost . V souladu se směrnicemi vytasíme osvědčená zaklínadla o typické české nesnášenlivosti, diskriminaci minorit, xenofobii a neonacionalizmu.

A to tak vtíravě a neodbytně, že se zakrátko musí každý nepravdivě informovaný člen majoritní společnosti, ve svých vlastních očích, vidět jako možná možný "nebetyčný zločinec". K témuž cíli vede i masové potlačování jakýchkoliv pravdivých zpráv, aby naše manipulace s občany dosáhly, co v nejkratším možném čase, co nejvyšší možné mety.

Bude-li třeba, pak se uchýlíme i k osvědčeným praktikám goebels rudě politrucké propagandy. I praktikám dějinami osvědčených totalitárních systémů.

Fašisty a nacionalisty, aniž nám to nebude divné, v Čechách německy hajlujícími na Hitlerovu počest, zabezpečíme levným dovozem a z dostatečně početné skupiny místních hlupáků.

Vše nasílíme infiltracemi agentů, vyškolenými pro vytváření odpudivých a zcela primitivních fašistických bojůvek. Které navíc a zcela prokazatelně směřují svoji ubohou činnost, jen k sadistickému terorizování nejubožejších a nejvíce postižených.

Z absurdní skutečností jedinečně vyplývajících z idiotizmu, vytlučeme maximální, avšak stejně primitivní, důkazový materiál.

Spořivost lidu, známou z časů prvorepublikových kampeliček, které během dvou let, krátce po vzniku Československé republiky, převálcovaly mocný německý kapitál, aby se koruna stala jednou z nejvtrdších evropských měn, využijeme dnes k opačně. K prospěchu ponížení všeho českého. Našim zdvojeným cílem je zničit jednak dobrou pověst peněžních ústávů prosazujících nežádoucí druh lidového spoření, jednak eliminujeme zrůdnou českou spořivost a obrátíme v náš prospěch, tedy sil právě opačných.

Jak?

Infiltrací podvodníků do managementu nově ustavených kampeliček. Ti pak, v souladu s chaganským Signum Laudis, zabezpečí takovou devastaci důvěry v kampeličky, aby již nikdy v budoucnosti nebylo možné nezávislý český kapitál vybudovat.

Obstrukcemi, strojeným nezájmem a asociální politikou, mediální prostitucí, programově jalovou stravou, nepodloženými operacemi žen, i stejně nezákonnou chemickou sterilizací mužů a žen, mediálně vyvolanými stresy i prodloužením pracovní doby, cílenými stresy při diskriminací mladých žen a matek, nebezpečnými biochemickými přípravky atd. snížíme porodnost na nejnižší možnou úroveň. Nižší, než kdy byla po Bílé Hoře a době prvního Temna.

Kamerovým systémem monitorovaným, volným drogovým trhem, masově zaútočíme na děti a mládež

Nebezpečně vtíravé nacionalistické heslo "Zdravé děti - budoucnost národa" nahradíme v příhodné době sloganem "Zdravé prostitutky zárukou zdravého národa". (viz např. http://www.denik.cz/z_domova/zdrave-prostitutky-jsou-dulezite-pro-zdravi-naroda.html).

Dle příkazů rady ministrů nejvyššího sovětu velkého chagana, skrze postupně celosvětově zaváděné povinné bezhotovostní platby, drze začneme prohrabávat osobní účty i nově vytvořené registry jednotlivců. Databáze sdružené v globálně využitelných registrech a megadatabázích. Sběrem informací o movitém a nemovitém majetku, stanovíme výši možného zadlužení národních států, abychom mohli zahájit program fiktivního a nikdy neexisitujícího zadlužení jednotlivce.

Následnými logickými kroky, vedoucími k témuž cíly, podpoříme dobře honorovanými mediálními kampaněmi.

Nekonáním odpovědných, navýšíme kriminální činy, podvody a úplatkářství.

Umělé a zejména "shůry" nejvyššího sovětu při radě ministrů přikázané zadlužení národních států zahájíme zničením tradičních technologií, vadnými rozhodnutími při řízení hospdářství.

Státní dluhy porostou i promyšlenou ztrátou desítek až stovek miliard, zašantročených při cyklicky se opakujících se miliardových arbitrážních podvodech. Podvodnými kampaněmi o důvodech globálního oteplování, obhajujícími politické i vědecké manipulace s naměřenými fyzikálními hodnotami, ústícími do mezinárodního skandálu ClimateGate. Téhož skandálu, jenž bude servisními a polozákonnými (nezakonnými) silovými složkami, silově i masivními mediálními masážemi rozmělněn. Ve prospěch právě nastupujícího fundamentálního global fašizmu. Aniž sdělíme skutečnosti o pravých příčinách stmívání planety.

Nesmyslnými nákupy a pronájmy zastaralé, či technicky nedokonalé vojenské techniky, pronájmy bojových letounů, strážících naši nesvobodu u ruských hranic. Maniakálními nákupy gigantického množství kamerových, šmírovacích a silových elektronických systémů. Zadlužíme národní stát čímkoli. Ve jménu fiktivních dogmat o stálém nebezpečí, budováním finančně náročných databází a dalších elektronických systémů. Rozdáváním nebezpečných mikrovlnných šmírovacích přístrojů lidovým milícím ( pomocným strážím pana Langera). Abychom, podobně, jako ve Velké Britanii, vyhledávali možné teroristy, nikoli mezi skutečnými viníky, ale mezi nic netušícími občany a dokonce i mezi tříletými dětmi v mateřských školách?

Vše s charakteristickými rysy svobodu potlačujícího represivně totálního policejního státu.

V souvislosti s urychleně postupující přikázanou čipizaci (na př. povinnou čipizací hospodářkých zvířat a psů, nekonečných zón parkovišť, s povinnou bezhotovostní platbou, či tunelážní operací "OpenCard") zatížíme rozpočty tak lehce, abychom výsledně několikanásobně navýšili dluh státního rozpočtu, potažmo virtuální zadlužení jednotlivce.

Mediálními kampaněmi, opět bohatě dotovanými, budeme připisovat námi vytvořené dlužní katastrofy - dokonce ještě nenarozeným dětem. A vy si občané zvykali na další naše neoprávněné zestátnění své lidské podstaty.

Státní účet zatížíme navýšením dalším objektivně nutným nákupem neupotřebitelných ležáků našeho zbrojního a biochemického průmysl (Léčiv - viz Tamiflů, či neprověřené očkovací látky). Vše nasíleno bohatě dotovanými hysterickými kampaněmi o smrtící nákaze.

O níž nás podrobně informovali naši mocní vizionáři, čarodějové z tajných laboratoří a mocní kouzelníci servisních služeb, již před několika desítkami let.

Dluhy radostně porostou i financováním zbytečného senátu, jenž byl vytvořen parlamentními stranami, co přebohatě dotovaná sociální síť pro naše odlužené různobarevné soudruhy.

Nejvíce si smlsneme, na miliardové finanční podpoře garantované národním státem, v unikátním systému u moci pevně zabetonovaným "parlamentním" stranám.

Vše nasílíme neuvěřitelnou benevolencí k dracování a velkotunelážím. I k neúměrným odměnám a zlatým padákům, jež nezákonná neviditelná ruka trhu neadresně rozdá plnými náručemi. V odměnu za zničení významných i méně významných komodit. Rozhazováním financí při maniakální výstavbě několikanásobně předražených dálnic, vývozem kapitálů získaného středověkým clem darovaným zahraniční firmě.

Uzavíráním nesplnitelných smluv se zahraničními piráty, jejíž nesplnění je pojištěno vysokou pokutou. Není pochyb, že se zcela jistou finanční státní ztrátou.

Podivně prohranými arbitrážemi, podivnými zadluženími podniků i obcí, zadlužení nákupem propadající se měny za zlaté státní rezervy, i děti ještě nenarozené. Které se již nikdy nesmí narodit, neboť chceme vyměnit národ za jiný: multi - kulti, jež bude lehce ovladatelný. Nemajíce v této zemi kořeny a v logice vyplývající vztah.

Též zlikvidujeme výhodné obchodní vztahy, snížíme vzdělanost, mladou inteligenci budeme vyhánět do zemí, které nejsou schopné se postarat o své vlastní, natož o cizí.

Z nedávno prosperující země postupně vybudujeme domorodců prostou, tranzitní kamionovou dopravní oblast. Globální křižovatku velké Frankonie. V souladu s původními plány Dagoberta II. i cílem středověkých křížových výprav.

Ty, kteří naše neoprávněné požadavky odmítnou - buzeracemi a cíleným mobbingem, až k vyhoření znechutíme. Abychom je posléze vyhodili na dlažbu. Pokud jsme tam ve své neomylné prozřetelnosti, ale i skrze kádrový materiál, neučinili již v zlatých časech námi řízeného Občanského Fóra.

S přislušnými pomluvami, lékařskými, genetickými, finančními, telefonickými a satelitními snímky, zápisy do registrů naši mohutné globální databáze.

Aby si bývalý třídní nepřítel, dnes možný nepřítel vrchního sovětu global satanistánu nikdy již ani neškrtl.

Zaútočíme zejména na nejplodnější skupinu národa. A protože již Hitler věděl, že české ženy jsou nositelkami pro velko říši nebezpečných hodnot, vyhodíme na dlažbu ženy nad 40 let. S přednostním právem vyloučit z pracovního procesu právě ty ženy, s typickymi mateřskými příznaky.

Zatížíme rodinné rozpočty až k neuvěření. Na chudé a důvěřivé, i na ty v zákony dosud věřící, vyšleme podvodné dealery, aby beze cti zadlužili důvěřivé a neinformované. Na které naopak, s přivřením oka zákona, vyšleme zuřivé bandy vymahačů a exekutorské tlupy.

Ostatní zaměstnáme zbytečnostmi, abychom beze zbytku vysály jejich původní nadšení a životní elán.

Abychom je však zcela rozladili a dokonale vysmáli, necháme se průběžně vidět a slyšet, jak velmi lidsky hovoříme o asociálních sociálních sítích a dáváme "nenuceně" najevo, že se nestačíme divit se nad "blbou náladou" ve společnosti.

Což ve své drzé sebestřednosti naštěstí můžeme opakovat, skrze odborně připravené mediální prostituty - téměř každý den. A což i plníme.

Zvláště, když od 11. Září se i pravda se stala vysoce obchodovatelným artiklem.

Postupně vytvoříme armádu nezaměstnaných, měnící se v bezmocné tlupy bezdomovců, o nichž průběžně budeme zákeřně mediálně šířit zlou pomluvu, že nechtějí pracovat. Když přirozený výběr, v úporném zimním čase, vybuduje stále tikající všehoschopné a snadno použitelné silové tlupy násilníků. Jejichž dosud tolerované nezákonnosti, zpětně oprávní naše dluhy při nákupu elektronických zbraní. Včetně nákladů nutných k odbornému použití, při silové eliminaci nespokojenců.

Nevědomou mládež a děti, pod mohutnou státní kamerizací, předhodíme narkomafiím. Zaútočíme na národní pospolitost a nazveme každého, kdo soucítí s rodnou zemí šovinistickými nacionalisty. Budeme šířit posvátná a nedotknutelná dogmata devastace a jakoukoliv snahu o nápravu budeme mediálně pranýřovat, jako xenofobní šovinistický zločin, hodný nejvyššího trestu!

Neboť náš cíl byl stále je - zastrašování a devastace všeho lidského, zničení nezávislého myšlení středních vrstev a vykořenění všeho lidu. V souladu s demontážemi národních států.

Soustředěně, nicméně polehoučku pomaloučku, skrze vytypované nespokojence, zaútočíme i na jazyk, jimž pospolitost hovoří. Bude nám hlavně vadit sexistický nádech.

Vymyslíme si cokoli.

Zaútočíme i zaonačenými výsledky pseudovědeckých výzkumů a vzneseme stále neodbytněji požadavky zakázat některá česká slova, výměnou za jiné nesexistické slovo (mužstvo - team, zmužile - odvážně; počítač - compach; učitel, učitelka - okamžitě nahradit podobným ekvivalentem, jakým je nádherně nesexistické slůvko "teatcher").

Budeme polehoučku potichoučku požadovat eliminaci zásadních pokladů češtiny. Osočíme ten jazyk jako jazyk mužského elemetu, jakkoliv je, na rozdíl od smutných a duší deprimujících otcovských jazyků germánských kmenů, mile mateřský a libý. již od samého počátku, díky nebezpečně motivovaným maminkám, zcela srozumitelný.

Navíc je nutné, skrze neustálé osočování všeho národního a jazyka obzvlášť, vytvořit mezi prostým lidem tak hrůzné představy, že sami Češi pod neustálým nátlakem povinně zavrhnou. Jako těžce říši nebezpečný šifrovací kód zarytých nepřátel Vrchního sovětu Velké Frankonie.

Skze náš, téměř česky píší tisk, vytvořme atmosféru marného vzdorování informacemi, že poslední Čech bude za 100 let žena, hovořící německy.

To vše, ale i další, musí vybičovat naše snahy o postupnou eliminaci téhož.

Bystře zaútočme i skrze, pro nás nadbytečně nebezpečná "I" "Y". Vytvořme z češtiny nevábnou a nepoužitelnou kostru, s množstvím zakázaných a evropskými úředníky nedoporučených slov. Určeme přesná procenta povinných a svoji sexuální orientací zcela zjevných bytostí i v českých pohádkách. Ošklivé čarodějnice nahraďme ještě šerednějšími čaroději atd. A hlavně? Využijme přirozených protikladů mezi muži a ženami, násílené o přirozenou dědičnou roli vyplývající z role nositelek zázraku života a zázračných tvůrkyň domovů, mezi mužským elementem Slávů odedávna považované za motivující a posvátné.

Přesto drze zaútočíme na to nesnesitelně negermánské sexistické přechylování, zbytečné množství pádů, nadřazenost mužského rodu před ženským. Musíme dát jednoznačně najevo, jak výhodně nadčasové je používání od sexu oproštěné, smutně deprimující chrchlání němého otcovského jazyka.

Souladu se směrnicemi i sjednocení evropských národních dějin překrucujme české dějiny k našemu obrazu. Přičemž téma "Adolf Hitler" i statečná vítězství abweru a wermachtu, včetně poválečných českých zločinů, musí být denně jednou z hlavních náplní České televize!

Zahrňme je, v našem téměř česky píšícím tisku, celou sprškou beztrestných urážek.

S různorodými náměty: na př., že v Evropě nejvíce kradou Češi, navíc jsou největšími evropskými špindíry, kteří k svému nečistému životu, mimo průběžně pašovaného a smradlavého německého odpadu, potřebují znečistit ještě tři další planety. A navíc, jak se lze dodatečně v denním tisku dohledat, jsou povětšinou hlupáci, kteří nic nechápou.

Urážejme je všude tam, kde jsou nejvíce citliví: Šiřme lži, že jsou líní Švejkové a a zdávna se jim nechce pracovat. Bez oddychu je zahrňme pomluvami a označujme tolerantní národ, který jsme chtěli, při křížových výpravách, zcela vyhladit. Tak jako Korutanské Slovany a Polabské Srby, za národ vysoce netolerantní, xenofobní rasistický, přeplněný (na počest Hitlera hajlujícími) neonacionalisty. Z českého národního hrdiny Jana Žižky, našeho úhlavního nepřítele z časů křížových výprav, vytvořme největšího českého zločince a nebezpečného vraha všech dob. Jak ostatně bude patrné i z našich bohatě dotovaných bildboardu.

Opakuji čeština, ale i slovenština, stejně tak ostatní slovanské jazyky, jsou nebezpečně obtížné šifrovací kódy domorodců, jež jsou pro nás nepřijatelné. Podobně jakým se kdysi římsko katolickým kněžím germánského jazyka jevila i námi prokletá staroslověnština (společný jazyk všech Slávů a zároveň, díky arcibiskupovi Metodějovi i čtvrtý liturgický jazyk.). K eliminaci nedotknutelných českých a slovanských specifik si vymyslíme cokoliv. Jakýkoliv sprostý trik je vhodný: např. genderova lingvistika. Vytvořme dojem nutnosti odstranit v jejich mateřském jazyce nerovnosti a podřízenosti žen. Vytvořme mediálně z češtiny jednou provždy celospolečenský skandál. Pronikejme až k samé tvorbě jazyka, abychom jednou provždy a s konečnou platnosti vyřešili českou šifru. Šifra je to navíc obtížná i pro zápis rebelů a buřičů do naší skvělé globální databáze, ve které skrze špiclování, odposlouchávání, kamerizaci, prohrabávání osobních finančních účtů, vedeme slibně vzrůstající evidenci všech možná možných otroků a nepřátel říše, abychom je, v souladu s našimi představami, vydali k nasílenému výslechu.

Kamkoli vrchní sovět v pravdě dávno uhnilým prstem ukáže.Související články:
Mnichov 1938 jinak (04.10.2018)
Čas mého svítání, utkaného Rudou září (21.08.2011)
Fukušima 1? (26.03.2011)
Z hluboka dýchat... (05.03.2011)
Ve znakové řeči.. pro Vás: (12.05.2010)
Černý pasažér... (25.04.2010)
Kvalitu světa nezničily děti... (06.04.2010)
A dýchat smím? (26.03.2010)
Tehdy, až Strach a Hrůza samou hrůzou zkamení? (26.02.2010)
Dávno, dávno, odstaven a téměř navždy přemalován (06.02.2010)
Omlouvám se za své bludy a rouhání se... (03.02.2010)
Češi opět v Praze? (25.01.2010)
Aby smutek neměl kam přisednout... (02.01.2010)
Titížisté a zimní radovánky? (23.12.2009)
Hrozba globálního oteplovaní? (09.12.2009)
Nejsme na tom o nic hůře, než zítra? (24.10.2009)
Hromy a blesky 2. (06.09.2009)
Blýskání na lepší časy... I. část (06.09.2009)
Ideozločin.... (07.07.2009)
Země je placatá, pane Stwora... (29.06.2009)
Povodeň prý způsobily běžné letní bouřky (25.06.2009)
Petr Cibulka (15.06.2009)
Mediální manipulace... (15.06.2009)
Již šest let není na Pražském hradě agent KGB... (12.06.2009)
matrix-2001.cz... (22.05.2009)
Až tak? (19.05.2009)
Zpět "na cestě do (nové) Evropy"? (17.05.2009)
Výběr... (23.04.2009)
Šedivci mezi námi? (20.04.2009)
My zase můžeme... (05.04.2009)
Výběr článků 2...Kobyla již sebou křečovitě škube (17.03.2009)
Roskas... (19.02.2009)
Energie pro přežití 3. část (10.02.2009)
Blízké aktivity nenásilí... (02.02.2009)
Jak snadno vykořenit národ? (27.01.2009)
Energie pro přežití.... 2.část (01.01.2009)
Pokusy na lidech v Česku legální? (15.12.2008)
Blízký program Neviditelných (27.11.2008)
Když devět stále ještě není sedm (24.11.2008)
Zapírají, nebo programově lžou? (17.11.2008)
Levá i pravá ruka Ďábla... (22.10.2008)
Opakování je matka moudrosti? - 1 (16.10.2008)
Ďábel v hudbě (14.10.2008)
Nácvik možné simulace letu U.F.O.?... (24.03.2008)
Bratrstvo všeobjímající zášti a humanitárního bombardování (17.02.2008)
Volba osypáním (10.02.2008)
První den hrůzy (09.02.2008)
Mrtví vstávají z hrobů, hluží slyší, slepí opět vidí (04.02.2008)
Svobodné volby (21.12.2007)
Energie pro přežití (06.08.2007)
Výtahové strany (02.07.2007)
Heslo: Extremista a nedej Karl Marx dokonce vesmirnilide.cz (14.05.2007)
Záhady, které mi stále vrtají hlavou (11.05.2007)
Dogma a nebezpeční odpírači (23.04.2007)
Zdravice (21.02.2007)
Návrh vlády středovýchodo západního Hevilstanu (05.01.2007)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 5 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2050 hl.)
 
Ne (1322 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4710

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0