| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Duchové, daémoni, či parazité?
Vydáno dne 16. 05. 2012 (2368 přečtení)

Nejsem až takovým horlivým příznivcem duchovních interakcí, či vyjímečných dějů. Mám jen prostou smůlu, že bývám častěji, než zdrávo "v pravý čas na nepravém pravém místě". Což vede k názorovému střetu a vyobcování chatrnými, či mentálně chudobnými. Mezi množstvím tragicky moudrých, nudně nevidoucích a nehledajících (neboť nalezli život), kteří bývají v jatečním houfu vždy přesně na čas, i na správném místě.

Ačkoliv, jednou... Kdo víš

Narodí se snad plni údivu svých vzpomínek?

Kdo ví?nebo jen prostá, ač neobvyklá příhoda :=))

MainUFO © Dýmající zrcadlo & smit.wz.cz © Zdeněk Patrick 1974 - Praha 2012

Mnohým z nás nepochybně chybí praktická zkušenost vlastního setkání, při kterém si uvědomíme, že vše může být i jinak.

Jindy se naopak můžeme domnívat, že právě teď, ano právě v tomto okamžiku, jsme se ocitli uprostřed super duchovních aktivit a podivných interakcí, aby zakrátko po úlevě, že naštěstí nikoli, následovalo trpké zklamání, že tedy zase nic.

Protože nám z duchovního reje unikl malinký detail. Jenž hovoří o zcela prosté, leč rafinované shodě možných okolností. Které sice lelkujícího, či "utloukajícího špačky", nad očekávání překvapí svojí přirozeností chvíle. Ve zcela beznadějně nelogickém ději, majícím v zásobě celý přehržel dosud nepoznaných záludnosti:

Jak jsem již kdesi napsal, v čase svého mládí, někdy kolem roku 1974, jsem s přáteli provozoval "moderní country" (The Truckers, Rodeo, Rodeo Vodomilové & Ladislav Vodička, Country expres, Ohaři). Jakkoliv nevlídní komanči, přenechali nám titíž jmenovaní (rudní a velmi vstřícní) pánové, velký společenský sál, ke kulturnímu vyžití. Při našem provozování muziky ryze americké provenience, nazvané profi odborníky na ideologický boj: "contra hudba". Ačkoliv doba taková, přesto nám závodní výbor ROH poskytl, dokonce dvakrát v týdnu, zcela zdarma, včetně vynaložených energií, svůj společenský sál. Aniž kdokoliv z nás byl tenkrát, říkám tenkrát... naladěn na jejich rudé vlnění.

Zkrátka systém, kdo si hraje nezlobí a tak jediné, co bylo na nás žádáno, zahrát k tanci na podnikové, či ROH merendě. A to my zase rádi. A ponechali nám tyto neobyčejné výhody i přesto, že jsem jednou, při odchodu ze zkoužky, omylem a možná i unaven, zhasl nic zlého netuže, se světly na chodbě i obří rudou hvězdu zářící na střeže budovy, jejíž existenci jsem, pro neobyčejný nadbytek téhož, ani nevnímal. Zhasnutí Rudé hvězdy, jak mi bylo oznámeno, je velmi velký, prý nebetyčný politický průšvih, neboť jakési stranou a vládou pověřené osoby, nazývaní též "hvězdáři", pravidelně každou noc kontrolovali počet svítících rudých hvězd. Zhasla-li, bylo to signálem, že podnik upadl v nemilost, nebo má smrtelný úraz, či neplní plán, nebo má, uprostřed svých zaměstnanců utajenou reakční bojůvku.

Vše se nakonec vysvětlilo poměrně lehce a bez zvláštních emocí: Vypínač Rudé hvězdy, radostně zářící nad našimi hlavami, byl hned vedle a na zcela podobném vypínači chodbových světel, které jsem měl za povinnost při odchodu ze zkoušky vypínat. Z téhož vyplývá i mé doznání, že jsem byl v podniku, který nás zdarma dotoval i elektrickou energií, zaměstnán. Co zámečník a jak se zdá, z neznalosti vysokých politických věd a co programový ignorant vědeckého marx leninizmu, i občasný výrobce vlastních průšvihů.

A protože jsem býval na zkoužkách hudební skupiny, jako jeden z prvních, krátil jsem si dlouhý čas přípravou hudebních nástrojů, tu lelkováním, možná že jsem i prošel již setmělým sálem sem a tam. Aniž jsem měl potřebu rozsvítit světla.

Zkrátka má černá hodinka.

Pamatuji se, že jsem v ten osudný zimní večer, který probíhal v podivné duchovní režii, seděl na vzdáleném konci dobře vytopeného společenského sálu, když tu náhle slyším charakteristické cvaknutí kliky, otevírající se dveře a těžké, jakoby udřené kroky, směřující ke mně. Aha, pomyslím si, konečně přichází pan Steel kytarista. Služně pozdravím, jsa mladší.

A nic.

Jen hlasité kročeje neomylně směřující ke mně.

Jeje, nějaký nahluchlý cizinec...

Sehnul jsem se, abych přicházejícího spatřil proti světlu prosvítajícímu zpoza otevřených vstupních dveří.

Nikdo tam, jen hlasité kroky, které jsou již tři metry ode mne.¨

Stále nikoho nevidím, ale snad bych měl... Myslím si v té chvíli.

Pro jistotu jsem vychytrale poodstoupil o několik metrů zpět a to tak výhodně, abych konečně spatřil mlčícího vetřelce proti oknu a světlu pouličních lamp.

Nic.

Nikoho nevidím.

Velmi jsem zpozorněl. Kroky se zastavily přesně v místě, které jsem tak lstivě, před malou chvíli opustil. Opět jsem se sehnul, abych se ještě jednou proti oknu přesvědčil, že na sále, mimo mne, nikdo není. Ani v náznaku matná silueta. Situace se stává vážnou, neznámý vetřelec se opět dává do pohybu. Kročeje se ozývají již půl metru ode mne, již mi musí dýchat na čelo: Avšak nikoho známého, aniž kohokoliv jiného - nevidím. A měl bych?

Měl bych! Asakra...

Hbitě sebou mrsknu a obíhám v oblouku rychlým krokem celý sál. Sedám na židli, abych příštích okamžicích přišel záhadě na "kloub". Trpělivě vyčkávám nedaleko vypínačů sálových světel.

Nic se neděje.

Je mi jasné, že Vetřelec váhá.

Snad jej má fyzis, či mé poctivě vypracované svaly neodradily?

K mé radosti se tak nestalo a očekávám další postup neznámého Vetřelce, který zásadně odmítá odpovědět na pozdrav. Stále více jsem udiven neobyčejným okamžikem.

Situace se však odvijí podle mého plánu: Pán Nikdo se opět vydává neomylně mým směrem. Soudě podle hlasitých kročejů. Přiskočím k vypínači a rozsvítím všechna světla v sále, abych okamžitě zjistil, že jsem v sále beznadějně sám.

Ajaj... je zle, vysavač energií, či jakýsi darebný duch z temného portálu, o jehož pravé podstatě se dovím až od pana Vládi, o pěkných pár desítek let později. již je opět dva tři metry od mne. Nikoho, ani nejmenším náznaku, nevidím.

Jakkoliv poctivě vyvaluji oči.

Nevidím nikoho, přestože je mr. Nobody, jak odhaduji podle kročejů, již jen metr ode mne.

Jistota je matka moudrosti, či nějak tak. Je mi jasné, že reálně funkční svalstvo mlčícímu a zejména neviditelnému ničemovi, ale zhola nic neříká. Jsem proti stávajícímu okamžiku v očividné nevýhodě. O to urychleněji se tedy přesouvám na druhý konec sálu, abych se velkým obloukem vyhnul možnému střetu s neznámem.

Usedám na vyvýšené pódium, odkud mám dostatečný rozhled na celý, nyní již osvětlený sál. Poprvé v životě si uvědomuji hloubku knižního obratu "nevěřím svým očím". Neviditelná bytost se opět vydává mým směrem. Jsem již rozhodnut nechat bestii přistoupit, co nejblíže. Jak jen to má husí kůže na chodidlech dovolí.

Již tuším že určitě stojí z oči v oči. Mírné mrazení mi signalizuje, že není třeba čekat husí kůži na chodidlech a bystře seskakuji z pódia a volím další ústupový manévr, abych vybral výhodnější bojové pozice. Určitě jsem nevídané strašidlo zmátl, neboť setrvává v klidu mnohem déle, než předtím. Vyčkává a jistě promýšlí svůj další manévr, jak mne vystrašit. Po celou dobu, nikdo z nás obou, od mého služného pozdravu, nepronesl jediného slova.

A již je rozhodnuto.

Vetřelec se vydává přímo ke mně. Neustoupím ani o píď. Mám pocit, že v příštím okamžiku musí do mne narazit. Tak blízko opět šlepěje zněji. Vyrážím do protiútoku. Machnu do prázdna.

Proboha... Začíná mi konečně svítat.

Cvičně poodstupuji o dva metry.

Po chvilce se kročeje opět dávají na cestu ke mně...

Sál pamatuje nejen Rakousko Uhersko, ale i mnohé divoké taneční zábavy a parkety, ač služně vypadající i pěkně vysušené, nejsou na tom se stářím lépe. Dávají mi, při každém kroku na srozuměnou vrzáním a sténáním, jak se při každém mém kroku mými tehdejšími 75 kg stlačují a ohýbají. Aby se vzápětí, asi po minutové prodlevě a opět postupně, za stejného vrzání a sténání, vracely zpět do původní polohy.

Aniž zapomenu na cvaknutí kliky a otevírající dveře při samém počátku duchařského reje? Unavená pružina střelky, či čehosi podobného v zámku, se rozpomněla na svůj původní úkol a charakteristicky zacvakla v příhodném okamžiku příslušné zařízení zámku do původní polohy. Navíc podpořena (pružina) náhodnými otřesy kolem projíždějící lokomotivy, při které se dveře i za pomocí proudění vzduchu ze studené chodby otevřely.

Na druhou stranu mi zbývá vyřešit ještě několik banalit:

Již nikdy se mi nepodařilo starobylou podlahovou krytinu rozeznít. Ani náhodou.

A ještě jeden poznatek. Parkety, pod "strašidlem" si vrzaly a sténaly ve stále stejném rytmu i monotonní hlasitostí pravidelných kročejů, aniž braly ohled na některé mé akcenty zrychleného přesunu.

Snad někdy příště :=))Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Zbraňové systémy i jiné zavrženíhodné technologie (09.02.2011)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera ještě slunečná a nejplodnější planeta v širém okolí... (12.02.2010)
Sodomské chatrče a elita lidstva (11.02.2010)
Ač si nepřipouštím, přepadají mne rovněž? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Oranžově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o založení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteříž zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strážci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelíš mne služební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečnější... (18.01.2009)
Když vládne imperiální Smrtonoš ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví šmíráci:... (03.11.2008)
Vážení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad našimi hlavami (07.10.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (09.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Když vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Družice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být totéž... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233 n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Když nám vládnou Marťané (08.06.2007)
Výzkum Měsíce a fikce Apollo 20? (28.05.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do položky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze životopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Když hvězdnaté nebe brázdila prý jen lež (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo ještě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
Šílení astronauté na oběžné dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Bydžovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
První předmluva k Dr. Faustovi (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý již dávno odlétly! (23.08.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 16 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0