| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Diskrétně Vás obsloužíme
Vydáno dne 23. 07. 2007 (3774 přečtení)

Čas od času sledují podivné, takřka asynchronně synchronizované děje, jež spolu zdánlivě nesouvisejí a přesto logicky reagují na cokoliv, co vás může vnitřně zcela rozházet v nekontrolovatelné explozi. Podobně jako nic netušící hlubinou rybu, jež zavítala, evidentně na konci svého nepříliš bohatého života, na vodní hladinu.Do pekel Vás odneseme bez vyzvání!

© Zdeněk Patrick - 1998 Praha

Nikterak se před svými přáteli netajím, že mne vždy zajímalo vše, co souvisí s prapodivným nočním viděním na Dobytčím trhu z 20. na 21 července roku 1571. Mimořádnému, avšak notoricky známému příběhu vymykajícímu se zjevně nejen střízlivě středověkým představám, ale i přízemním technologiím nesoucích agresivní pečeti nejen konce dvacátého století, ale i nezaměnitelných trendů z počátku tisíciletí třetího.

Jakkoliv se o příznacích podobných vizí tiše nedoporučuje hovořit jinak, než jako o sci-fi fantasmagorii, je jasné, že se i po přehodnocení tohoto příběhu kloní spíše ve prospěch středověké teze o typické prezentaci těžko detekovatelných "ďábelských" sil. I když je pravda pravdoucí, že význam vědecky nepravděpodobné přehlídky bojeschopnosti techno armády Golemů, či filmových terminátorů, lze uvažovat i v jiné rovině.

Konstatuji, že tzv. vidění z Dobytčího trhu předcházela řada evropských podivností a ono samo by mohlo být nedílnou součástí celého systému fiktivních skutečností vnucené virtuální reality, jež se jednou, v daleké budoucnosti, rovněž stanou veledůležitým dějinným aspektem.

Z oboru zlobného utajovaní jakýchkoliv skutečností.

A jakkoliv nám pro nedostatek informací unikají potřebné souvislosti, nelze jinak než potvrdit, že se do tajností Dobytčího trhu (dnešního Karlova náměstí) nesmazatelně zapsal i Faustův dům, jakkoliv se nám ústa okamžitě roztahují do křečovitě povzneseného úsměvu.

Vystavěn byl na Novém městě pražském, v jihozápadní části dnešního Karlova náměstí. Poblíž vršků, kde se kdysi rozkládalo někdejší velké pohřebiště zvané na Skalkách (v místech kláštera Na Slovanech, či Emauzy).

Nedaleko Moráně (Na Moráni - ulice spojující pravý cíp jihozápadní části dnešního Karlova náměstí s nábřežím nedaleké Vltavy.), kde naopak, za dávných časů, stávala modla vznešené někdejší choti samorodžice Dažboga, později konkubíny Kostěje Nesmrtelného, kruté bohyně smrti - Morany (V příslušném dějinném okamžiku nepříznivých událostí násilné christianizace nahrazena kostelíkem sv. Kosmy a Damiána, jenž měl být založeným knížetem Václavem.

A protože bude s viděním na Dobytčím trhu souviset i úniková cesta ve směru k městské bráně pod vyšehradskými šancemi (na dnešním Ostrčilově náměstí), nelze jinak než připomenout, že relativně nedaleko od Faustova domu, v místech dnes zvaném "Na Slupi", prý naopak stával posvátný háj s chrámem slunečního boha Svantovita respektive Pjěrucia. Zdaleka viditelná socha se zlatou hlavou na sloupu, byla při násilné christianizaci latinsko-franckým klérem, za aktivní spolupráce domorodých asistentů, svržena, zneuctěna a odhozena do nedalekého Botiče.

A strážena dnem i nocí.

První podivností prozatím neurčitých souvislosti s operací "Dobytčí trh" je pragmatické označení sporného místa jako "Faustův dům". Jakkoliv doktor Faust mohl vidět Prahu maximálně jen ve svých "ďábelských" vidinách.

Nepochybně neustále přítomný náboj víry podvědomě pulzující v posvátných hájích Morany a Svantovita, věky stvrzený nedalekým klášterním tajemstvím Cyrilo-Metodějské vzdělanosti, má být od příštích okamžiků povýšen i vyfabulovanými souvislostmi s pekelnými seancemi doktora Fausta.

Pro středověkého spotřebitele a průměrného plátce tehdejších daní v tomtéž okamžiku vysublimoval u Faustova domu imaginární, avšak zdaleka čitelný neviditelný nápis:.

"Pozor předměstí pekelná! Vstup jen na vlastní nebezpečí! Do pekel Vás odneseme bez vyzvání! Vstup přísně zakázán!"

Cosi podobného praktikuje, jasně že v modifikované variantě, i dnešní mocenský systém.

V nezaměnitelné podobě nevyhlášeného zákazu nočního vycházení. Když v nočním úsporně osvětleném pražském přítmí již neřádí pekelné síly, nýbrž děravými zákony a státem "tolerovaní" drogoví šéfové, zabijáci důchodců, či profi zloději aut. Zatímco i běžní kriminálníci se třesou strachy u šíleně blikající televize Velkého bratra.

Postupem času se v rámci mlžení ozývají další a další domorodí znalci místních poměrů s tvrzením, že název "Faustův dům" je prý mylně odvozen od českého Fous (Vous) respektive Vaus (čti Faus), což mělo být jméno někdejšího bylinkáře a kořenáře, též možného majitele domu, či nájemce. Jakkoliv onen dům naopak odedávna prý odedávna patřil opavským knížatům, kteří zde pobývali při svých občasných návštěvách Prahy.

Co víme bezpečně je fakt, že Václav, kníže opavský, jej roku 1434 předal do plného užívání jakémusi Prokopovi - nejvyššímu písaři Nového města pražského, jenž ho prý i před tím spravoval.

Od roku 1500, prakticky po celé století měnil majitele, aby se až roku 1724 nakonec stala majitelem Faustova domu rodina Mladotů ze Solopysk (Staročeský rod odvozující své jméno od Solopysk - vesnice jihozápadně od Radotína. Dům tehdy požíval neobyčejné výsady práva azilního práva poskytovat útulek v případě nouze, či naopak bezpečné útočiště pronásledovanému).

Lidová slovesnost má naopak přesné informace, že ve Faustově domě, krátce po svém příchodu do Prahy (9.srpna 1584), pobýval určitý čas i alchymista Edward Kelley (pravým jménem Talbot), který společně se svým krajanem Johnem Dee propašovali do Čech mimo jiné i kouzelné zrcadlo (viz copyright © Zdeněk Patrick Tezcatlipocovo kouzelné kouřící, či dýmající zrcadlo).

Ukončíme pro tuto chvíli výčet možných majitelů a soustředíme se na období, kdy světlo světa spatřila vyfabulovaná historka o doktoru Faustovi z Nového města pražského. Nelze jinak než potvrdit, že je časově umístěna právě do doby, kdy po roce 1500 mizí, na celé desítky let, jmenný přehled skutečných majitelů sporné nemovitosti.

Objevuje se naopak další vyfabulovaná historka o ďáblu, jenž tu obchází za nočního času, aby možného hříšníka ani náhodou nenapadlo slídit v místech Area X3. Natož vkročit v nestřeženém okamžiku do nitra onoho domu.

Historka byla skutečně nad očekávání úspěšná a funkční. Tajemný dům byl dlouho opuštěn a celá léta prý beznadějně chátral a pustl.

A zbytečně zvědavé oči se mu zdaleka vyhýbaly. neboť považte, sám Ďábel již tenkrát se tu procházel a řval prý v ulicích.

Ačkoliv byl i jiný čas, kdy pronájem byl na pořadu dne. Možní zájemci si mohli vyzvednout klíče od domu, jenž ležel na radnici a za příslušnou úplatu byl i odvážlivci vydán.

A dům to mohl být skutečně pozoruhodný.

Připomeňme si nyní některé notoricky známé "skutečnosti", jež Faustův dům rovněž proslavili a o nichž nás informovali, mimo jiné, i Pražské pověstí Adolfa Weniga. Z nich "bezpečně" víme, že hned v temném průjezdu Faustova domu stála mechanická socha bubeníka, jenž bubnovala v právě v tom okamžiku, kdy nevítaný návštěvník vstoupil na příslušnou dlaždici. V zahradě byla naopak kamenná panna, jež postříkala každého, kdo vstoupil na zahradní cestu. Uvnitř komnat pak byl veliký stůl opatřený deskou z leštěného zeleného mramoru, po níž "plula" loď s pohybujícími veslaři. Plavidlo se pohybovalo na zeleném mramoru hned sem, hned tam.

Jinou pozoruhodností byla kovová klika dveří jednoho z pokojů, jež dávala nevítanému vetřelci při dotyku takovou ránu, že jej okamžitě přešla chuť cokoliv v domě zcizit bez povolení majitele, či místních úřadů.

Přičemž při každém úderu vždy vylétla proti vetřelci modrá, strašidelně syčící, jiskra. Zřetelně nepříjemně nabitá pekelnými silami.

V pokojích se dřevěnými vykládanými stropy se objevovali lehké dřevěné schody, jež zase mizeli zajíždějíc do stropu.

Pokud jste šlápli na příslušné prkénko na podlaze. Přičemž se otevíral a zavíral stropní vchod do utajené místnosti, jež byla zařízena jako alchymistická laboratoř.

Plná křivulí, baněk a roztodivných přístrojů.

Ve sklepení pak byli železné dveře, zakrývající vchod do jakési tajné chodby.

Popisovaný poloautomatický bezpečnostní systém, vhodně doplněný tajnými vchody a východy, však hovoří nikoli o doktoru Faustovi a služebníku temnot Mefistofelovi, ale o technice.

Tedy zdánlivě v neprospěch romantické středověké legendy.Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2050 hl.)
 
Ne (1322 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4710

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0