| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Co se vlastně děje?
Vydáno dne 22. 04. 2010 (3876 přečtení)

Je to mrzuté po několik dní vidět srpek Měsíce ležící nadhlavníku v té nejnepřirozenější poloze, v našich zeměpisných šířkách a délkách dosud nikdy nevídaný:

Ležící v mrtvé poloze, jak benátská gondola na vlnách, či měsíc na tureckém symbolu, aniž se přihlásí další, či alespoň třetí pozorovatel...

Aniž jsou odborníci konečně přinuceni, neboť mají co vysvětlovat...... že bychom skutečně již nevěděli "odkud vítr vlastně fouká"?

Zanedbaná historie i budoucnost lidstva © Zdeněk Patrick - 1994/2010 Praha

Víme již, čemu čelíme?

Spíše nebezpečné, než mrzuté (přesněji však obojí), se ukazuje být neuvážené žvatlání o nedalekých technicko fyzikálních jevech, o nichž placení nebezpeční lháři a zpomalovači informačních dopadů (moderátoři) tvrdí, že jsou výmyslem. Očividně spoléhají, že jejich lží, v čase konfrontace se skutečnou pravdou, budou zapomenuty jinými obřími starostmi.

Nicméně viděl jsem a z téhož odvozuji relativně blízké překvapení. A není jediné, které nás již pravděpodobně provází...

Jakkoliv se místní pamětníci spíše ustrašeně divili, neboť ještě nikdy neviděli Měsíc zapadající na až tak neobvyklých místech (severo, severo, severo západu), až ani údiv se nezdá být v osamocenosti sdíleného pozorování méně šílený, jako spíše mediální mlčení.

Rovněž tak 6 hodinové rudé zatmění Měsíce (mediálně upravené na necelou hodinu), nikdo hlasitěji neokomentoval.

Podobně lze odvodit, podle dosud dochovaných zaznamenaných čar, dokumentujících prostým způsobem vrhaný stín v jednotlivých ročních období, sledující odvozeně skutečnou polohu Slunce skrze stíny na zdi, poměřovaný kvůli optimální poloze fotovoltaických článků. Měřeno po několik roku. Podle téhož lze usoudit na větší výkyv planety, či dramticky změněný lom světelných paprsků. V krajním případě signalizující ztrátu jednoho z kymácivých pohybů planety, jenž se zcela zásadně vytratil do ztracena. Tak jako se "Sluneční svit" (Elektronicky měřený sluneční svit a výkon fotovoltaiky, pravidelně automaticky zapisovaný do příslušného souboru v PC) od roku 2004, v přímé závislosti na výskytu chemtrails, zřetelně vytrácel (zdůrazňuji, že každoročně o dalších 80%. A to až do dnešních dní).

O to více je mrzuté, spatřit nehlučné blesky z čisté bezoblačné oblohy (stalo se tak ještě za dřevních dob "Rudé záře na Kladnem"). Denně, vždy v přesný čas, při východu Měsíce na Krčským údolím?. Pozorováno (beze změn) více než dva měsíce.

Co však říci o snovém západu Slunce (cca před 3 roky), zapadající v srpnových dnech tam, kde nezapadá ani v tom nejkrajnějším zimním období. Zrcadlení? Kdo víš. Stalo se při relativně lehce zašmouhané modré obloze.

Představa planety s posunutou myšlenou osou (Možná již prosta jednoho z pohybu při kymácení se kolem ústřední hvězdy), planetami(?) nad všechny dřívější poměry zařícími, tak jak nikdy jindy?

Když svit Slunce je stále více a více uměle potlačovaný popírači chemtrails.

A co říci k "Train efektu" při mohutných až neskutečně lokálních záplavách. A co o četnosti záplav vůbec? O neobyčejné četnosti blesků a fotonových záblesků vycházejících z několika stále stejných míst.

Co si naopak myslet o mohutných a přesto nehlučných výtryscích fotonových záblesků na noční (tedy i denní obloze), jež v žádném případě nesnesou pokusy o pozdní vysvětlení (viz astro.cz).

Kde hledat příčiny dříve nevídaných, divně nehlučných blescích, o snovém utajování technicko - fyzikální jevů, zahalených dezinformacemi a mediální tmou, při úporném štěbetání sprostých programových lží. Jak vysvětlit apokalyptickou četnost nehlučných kruhových blesků s následnými, několikrát opakovanými relativistickými jevy?

Že netušíme, co se vlastně děje? Nedokážeme se snad již běžně orientovat? Pak jsou naše životně důležité receptory asakra velmi obluzeny. Čím?

Nedávné beztrestná mediální hysterie avizovaných pěti milionů obětí v ČR, hysterie kolem SARS, avizované smrtící ptačí chřipky, či zločinná příprava nuceného plošného očkování serém smrti firmy Baxter, v přímé souvislosti s prasečí chřipkou.

A co, říkáte pane Vonásku z Kotěhulek fašistickým tezím Kill Billa o nutnosti sterilizovat lidstvo, jako jednoznačně nejprogresivnější formu likvidace 6 až 10 miliard lidí?

Nic?

Pak se neptejme, co se vlastně děje.

Jestliže elementární příznaky věrohodnosti urychlujících se proměn prokazatelně programově směřují nikoli na naučenou nevědomost usměvavých lumpů, vysmívajících se nám stále drzeji z různých stran a předvolebních poutačů, ale směřující k zvláštní, mediálně nasílené, mimozemské nepřirozenosti. Nemající nic společného nejen se základním posláním člověka udržet lidský rod na této planetě, ale i se všemi hodnotami, které vyznáváme a které vyznávali naši rodiče i prarodiče atd.

Pokusím se pojmenovat (tedy poněkud zjednodušit) problém, před kterým právě stojíme:

Zcela nejasné příčiny změn provázející naší ústřední hvězdu, odrážející se ve větším svitu planet. Souběžně s těmito změnami v naší sluneční soustavě souvisí i část klimatických výkyvů na Zemi. Zneužité skupinou "povolených" a global ohřevistů, Kteří by tak rádi zdanili, vedle dýchání, svitu slunce a počtu zubů, vše zbývající Včetně naší duchovní podstaty.

Když větší část poklesu svitu a ochlazení má na "svědomí" nejen několika vrstevné chemtrails clony, ale i úzce související s pokusy systému HAARP. Aniž zapomeneme na navýšení mikrovlnného záření vojenskými a policejními a soukromo-policejními šmírovacími systémy, posouvajícími dramatické vymírání včel, ale i tzv. "sebevraždy" velryb do zcela jiné informační úrovně.

Co však způsobilo změnu kymácení se planety při kroužení kolem Slunce (tato nevědecká poznámka vychází, jak již řečeno jen z prostého měření stínu na obyčejné zdi a není tudíž pro jiné subjekty směrodatná.) je "ve hvězdách". Možná jiný lom světla, zaviněný zvyšujícím se zasviněním prý neexistujících chemtrails (Aneb, co nesmíme na obloze spatřit?).

Jak vysvětlit animozitu a až hysterickou aroganci některých uskupení? Možná stravou a změnami v kosmickém záření dopadajících na Zem? U některých uskupení tato hypotéza neplatí, neboť jejich podstata byla scestná snad od samého počátku trvání. Touhou po moci s cílem být jedinými "povolenými".

Což je paradox, ne-li šílenství. Vezmu-li do úvahy, co všechno se pohybuje nejen na oběžné dráze, ale dnes již dokonce 1,80 m nad rostlým terénem. Můžeme to sice popírat, nevěřit, zpochybnit, kriminalizovat, či na tvrdo "hospitalizovat" pravdu a věčně si lhát (nikoli však věčně)? To je ale tak vše, co s tím uděláme.

O to větší překvapení.

Čekáme-li tedy zdávna avizovaný "Průšvih" jsme pokrytci. Jsme v něm "až po uši".

Připomínám, že každá z lidských bytostí je ve své přirozenosti dostatečně vybavena rozeznat, co je dobré a co nikoli. A je-li lidská bytost solidně orientována, jsou nalezena i správná řešení jistě odpovídající i danému, jakkoliv velkému "překvapení". I když nepopírám, v případě ohrožení rodu, právo na aktivní a nebezpečí odpovídající účinnou, dostatečně pádnou obranu. Přičemž i v jednoduchostí řešení skryté lidské a duchovní podstaty je hledaná síla.


Co se vlastně děje?
Podívejte se dnes (nejlépe hned teď ) na noční oblohu 2010092701 Před branami Věčnosti...
Před branami Věčnosti...
Strážci a Svatí duchové České země... ?
Co zjevnější?


V následující nabídce je odkaz na webové stránky (www.boston.com/bigpicture/2010/04/more_from_eyjafjallajokull.html) dokumentující kvalitnými snímky samotný počátek aktivity islandské sopky poskytnutý čtenářem. Dovolím si upozornit na počáteční fázi plnou blesků.


V následující nabídce je odkaz na webové stránky (scienceworld.cz) poskytnutý čtenářem s nickem "letadlo". Kratičký článek označený "fyzika" hovoří na téma "blesky a sopky". Nikoli nezajímavý, nic méně nic moc... Viz můj názor v komentářiSouvisející články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Dny "Mlčení"... (07.06.2012)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 10 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0