| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Čas tří Sluncí...
Vydáno dne 10. 05. 2011 (2677 přečtení)

Kalen_dar - Koledův dar: Má to být jeden z nejpřesnějších dosud používaných kalendářů a pokud jsem mohl nahlédnout a částečně i pochopit, pak se zdá, že ano. Nedávno jsem narazil na stránky (https://www.vedy.sk/sk/dejiny.php), které uvádí natolik fantastickou alternativu datace preslovanského živlu, že stojí za úvahu se i tímto fenoménem zabývat a zkoumat v širších souvislostech: Zda se skutečně jedná o zásadní informaci, či jen o zbožné přání.

Prozatím jsem stále posuzoval odděleně fakta archeologického výzkumu, možné artefakty romantických badatelů, starověrecké starožitnosti i legendy a báje (mnohdy jen z velmi úzkého pohledu lužicko srbské, slezské, české, moravské a slovenské a Celtoi historie, odvozeně i z Velesovy knihy. Abych dospěl k poznání, že Severije/ HyperBorea je podstatně komplexnější záležitost.

Přiznávám, že motivací je hledání časového intervalu, kde se stala zásadní chyba lidského společenství, kterou všichni tušíme, či začínáme o ní uvažovat.Země zlaté hvězdy Margity ve stínu mnohosti světů i duchovních forem

© Zdeněk Patrick © smit.wz.cz - Praha 2011

Váženého čtenáře upozorňuji, že původní pramen slovanského časování se nalézá na:https://www.vedy.sk/sk/dejiny.php. Zároveň si dovoluji, z ryze taktických důvodů, často používat slůvko prý. A to až do té doby, než celou záležitost uspokojivě prozkoumám. Pro začátek postačí říci, že časování preslovanských vědomostí je prý v souladu s Koledovým kalendářem, jenž je umně sestaven tak, že nemá dodnes sobě rovného. Začíná označením: Léto (Лѣто) 957 518 - čas příchodů božských bytostí a počátek nového osidlování Země (nazývané Midgard. Gard - slovanské označení pevnosti, gradu, gorodu, opevnění. Po slůvku Mid se prozatím pídím.) od roku 2010

Ponechávám každému jeho vlastní vývojovou alternativu, ke které se přikloní. Přesto si dovolím začít až rokem označeným Léto 604 384 (od roku 2010):

Léto 604 384 - Tolik let nás prý dělí od časů "třech Sluncí", kdy se buď protnula trajektorie naší Sluneční soustavy s dvěma jinými, kdesi při periferii naší Sluneční soustavy. Nebo je hovořeno o jiné, prozatím utajené soustavě v naší, či jiné galaxii. Aniž lze vyloučit výbuch relativně nedalekých nov. Pokud si vůbec dovolím uvažovat o něčem takovém.

V této podivné, až neuvěřitelné konstelaci bájných informací nelze nevzpomenout pangermánské a německo-fašistické hnutí, na jehož čele stanul podivný "Arij" - Adolf Hitler. Jehož možný Y-chromozom (DNK gen) Hs neprestajně ukazuje zcela překvapivě jiným směrem, než je R1a Arij (slovanský) chromozom pocházející z otcovské linie R a R1 (Severije/Hyperboreje), nýbrž ke kořenům vzdáleně "africkým". Je až z podivem, s jakou drzou lehkostí si tzv. "pangermánci" přisvojili a znehodnotili veškeré preslovanské symboly, včetně symbolu života - svastiku, byť jej vystavili světu na odiv v obráceném gardu. Výsledně: Opačné polarity směřující nikoli k životu, nýbrž jednoznačně k smrti. V negaci života a svobodného ducha.

Pokud posuzujeme vyplývající zločiny, znehodnocující, snad i záměrně, preslovanskou symboliku, nechť padá tíha na pravé viníky, nikoli však proto, aby bylo vyrobeno nové dogma, ospravedlňující jiné a stejně odporné zločiny.

Jednoznačně nelze říci, kde fašizoidní hnutí, nyní již nejen německy hovořících, vyštrachalo preslovanské starožitnosti a legendy, aby si je posléze zdeformovalo k obrazu svému.

Proč by to dělali?

Je mi trapné opakovat, ale na i na samém počátku deformace dějinných skutečností trůní Tentýž Zlý úmysl, jako kdysi dávno, dnes, či zítra: v neustálém "sjednocování" dějin lidstva v procesu záměn, výrobou fals, šířením lží, vytrhávání dílčích událostí z kontextu plnohodnotých dějů a programovém překrucováním skutečností:

Žádný germánský, či pragermánský gen ve smyslu a ve vztahu k němectví, nikdy neexistoval. Odvozeně neexistovaly ani přidružené starožitnosti, legendy, pohádky, ba ani symboly.

Nedostatek téhož, přiměl náčelníka raketýrů Jindru Ptáčníka k usilovnému sběratelství. S cílem tento zásadní nedostatek identity a idejí "napravit", Činil tak pilně, jako někdejší náčelníci kráčející v otrokářské linii Římské říše, tentokráte skrze specialisty řezenské a pasovské marky (Zákrytně: Špionážní a diverzní centra při diecezích římsko katolické církve). Nechal pátrat, nakupovat, ale i vykrádat příslušný materiál a možné artefakty. Jmenovatelem výsledných aktivit byla nakonec skvěle zdokumentovaná neskrývaná nenávistná kampaň proti všemu slovanskému. Zejména pak proti jednotnému jazyku Vanů vůbec. Abychom přišli "na kloub" a odhalili pravé příčiny někdejších i dnešních podivností, jsem se vydal nikoli lehkou cestou kompilací legend, faktů i výsledků archeologických výzkumů. Jakkoliv není veselé probírat se řadou lidských nepodařenců, kteří ač nadaní a nad míru informovaní, napomáhali a napomáhají v dalším ničení, které, velmi mírně řečeno, neprospívá nikomu na této planetě. Jedním z těchto borců, který k mému údivu zasvěceně hovoří i době tří Sluncí, jakkoliv se zásadně liší v dataci, je Karl Maria Herbert Willigut: Narozen ve Vídni, plukovník rakouské armády, přezdívaný svými soukmenovci Weisethor - Bílý Thor (Thor: moudrý a vyvolený vůdce množství, ve skutečnosti pověřený vítězi daemonských válek deportací zločinných uskupení.), se zabýval zejména starověkými náboženstvími (nic podobného, co by se mohlo nazývat tímto pojmem, však neexistovalo.) a jeho úkolem bylo předávat své znalosti a moudra členům černého řádu SS, jež se měl stát organizací elity ovládající tisíciletou říši. On sám byl o sobě přesvědčen, že patří k vyvoleným a jeho rodokmen sahá až do daleké Atlantidy. Tvrdil, že jeho rodová nordická pokrevní linie směřuje až k prehistorickým Asům (vzdužným bohům ) a Vanům (vodním bohům). Měl to zcela jistě nějak zamotané. Jak se časem ukáže.

Odvolával se do vzdálených věků před 228 000 př. n. l., kdy po Zemi, jež prý měla tři Slunce, pobíhala fantastická obří stvoření. Byl to on, jenž navrhoval znaky SS (Schvarze Stein - Černé Slunce), včetně stříbrných prstenů se čtyřmi "posvátnými runami" (dovolím si upozornit že slůvko RUNA je rovněž slovanského původu a vznikla z pojmu PYHA/ RYHA, kterou vzdělaní črtové (čertové a čantoryjové) rýhami a vrypy zaznamenávali potřebné informace.) a smrtihlavem (Kostějem Nesmrtelným), který nosili vybraní vůdcové SS. Kněží (viz Reinhard Tristan Eugen Heydrich / 7. března 1904 - 4. června 1942 - Hrdinové, nebo padouši? ) religiozně militaristického černého řádu s tuhou disciplínou, pasoucí po slovanských starožitnostech. Přesněji po tajemstvích země České. Zločinné uskupení orientované na konečné řešení "české otázky" - směřující k surovému vyvraždění Českého národa. A odtud fouká i dnes. Skrze deprivanty, vlastizrádce, zemské škůdce!


Uroboros...


Čas tří Sluncí...


V časech Astraii a Maji Zlatogorky


Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?)


Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0