| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlep?í od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror <--
Podivné souvislosti-->
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin <--
Zvlá?tní jevy--> <--
Ostatní-->
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  obsah


Blaník 1-->
Blaník3 -->
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror <--
Podivné souvislosti-->
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin <--
Zvlá?tní jevy--> <--
Ostatní-->
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Autorská práva
Vydáno dne 06. 09. 2007 (3124 přečtení)

Jakkoliv nerad, musím upozornit, že výpočty let vlády nejen chaldejských vládců, ale i odpočítávání či délky trvání jug (atd.) pomocí 360 stupňů (atd), pocházejí z mého objevu, či autorství a přinejmenším očekávám, při použití mého díla, alespoň odvolávku na autora. Když nic jiného. Prosím nyní zainteresované pány a dámy, aby tak učinili v dalších vydáních svých skvělých děl. Případně se se mnou spojili. Autorská práva vztahuji i na všechny překlady Nostradamových prorockých veršů, které jsem kdy zveřejnil a zejména uplatňuji svá autorská práva na svoji teorii relativity, až již ji kdokoliv zapíše ve svém díle, či článku v jakékoliv krypto-matematematické formě.

Zdeněk Patrick Praha 2007

Pro tento krátký okamžik dávám znovu vypisuji tu část knihy (Dýmající zrcadlo - nakl. Baronet), kde jsem výpočty vlády chaldejských vládců poprvé zveřejnil.Pokud jen na malý okamžik připustíme možnost, že sumerské legendy mají reálný základ, pak období krátce před rokem 6 000 - 6 400 př. n. l. je, v souladu s legendami, obdobím katastrof, změn v postavení hvězd na noční obloze a ničivých záplav připomínajících potopu světa.

A nezbyl téměř nikdo, kdo by vyprávěl.
Pokud uvažujeme 1 200 let lidského hemžení sumerskými legendami a 2 500 let budování zavodňovacího systému nespokojenými Igigy, pak lze předběžně dojít k následujícímu závěru.
Království z nebes sestoupilo do města Eridu před rokem 8 345 př. n. l., práce na zavlažovacích systémech byly započaty bohy Igigy v době dramatických klimatických změn kolem roku 8345 př. n. l. Ukončeny byly přibližně rokem 5845 př. n. l.. Rokem stvoření legendárního sumerského předka.

Další budování zavlažovacího systému je již jen v kompetenci právě stvořeného lidstva.
Což je velmi zajímavé snad i proto, že stav věcí skutečných odpovídá legendám.
V té době prý ještě vládne ve městě Uruku otec Utanipištiho - Ubaratutu. Poslední král před potopou. Ta by podle sumerských legend spadala do roku 4 645 př. n. l. (Wooley 4 250 př. n. l.).
Celý problém s datací nabývá na neřešitelnosti v okamžiku, kdy nahlédneme do "Seznamu králů před potopou". Celkem osm králů vládlo plných 241 000 let. Nad tímto číslem zaplesá nejedno vědecké srdce, neboť je dostatečným důkazem, že vše jsou jenom legendy připomínající nebetyčný blábol amatérského pseudovýzkumníka.
Nabízím levné řešení (jenž prozatím nebylo nikým publikováno), založené na poznatku, že mnozí neprozíraví vědečtí aspiranti opomenuli možnosti šedesátkové soustavy. Zároveň připomínám jistý stupeň lstivosti, se kterou se Sumerově hravě vypořádali s odměřováním oběhů planet.
A ubezpečuji váženého čtenáře, že Jan Kepler (1571 - 1630 n. l.) nemohl být vrchním sumerským poradcem pro nebeské záležitosti, ani kdyby se "na kusy rozkrájel".
Ponecháme tedy v klidu všechny jeho zákony, eliptické dráhy, poloměry, společná ohniska, rychlosti, siderické a synodické oběhy planet. Musíme se jen smířit s tím, že spojnice jakékoliv planety se Sluncem opíše, za jeden její den, úhel 3 600. Tatáž planeta oběhne své Slunce, po jakékoliv dráze, libovolnou rychlostí, v nedefinovatelné vzdálenosti od Slunce (za jeden její rok) rovněž 3600.
Její možný Měsíc oběhne kolem planety týmž způsobem, jako planeta kolem Slunce - celých 3 600. Kolem Slunce, společně s planetou, opět svých 3 600. Rovněž vzdálenosti hvězd, blikající na nebeské báni, můžeme poměřovat pouze úhlově.
Zdánlivé otáčení nebeské sféry (posouvání jarního bodu po ekliptice vždy o 10/70 let - 3 600/ 25 200 let) jež dalo vzniknout zodiaku (zvířetníku) poměřujeme úhlem 3 600. Jednotlivým dvanácti znamením je přiřazen úhel 300.
Nyní si připomeňme skutečnost, že relativně nedávno a celkem hravě, se sumerským odkazem operovali ještě naši prarodiče (pár, tucet, mandel, kopa). Hodina, minuta a vteřina patří do téže šedesátkové soustavy, jako ostatně 3600 - úhlová míra kruhu.
Když rozměr poloměru (potažmo i číslo p) je zcela lhostejný. Což se za okamžik projeví jako geniální vynález národa, jenž měl na tisíce let upadnout v zapomenutí. Základem necht´je magické číslo sar - 3600 (je dělitelné čísly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 36, 40, 45, 48, 50, 60, 72 - ale i dalšími násobky čísel, z nichž právě číslo 360 sehrává dominantní roli).
Od něho Sumerové odvozují nejen počty měsíců v roce (12), sumerskou hodinu, minutu, plošné, či váhové, míry, ale zřejmě i počty let vlády jednotlivých králů před potopou tak, jak jsou uvedeny v Seznamu králů.

Plošná míra Sar = 60 ginů = 180 Še
Váhová míra mana = 60 ginu (Šekelů) = 180 Še
Předpokládejme nyní, že časový údaj byl dán oběhem planety kolem ústřední hvězdy a vše bylo poměřováno tak, aby porozuměly i ty bytosti, které přicházely z jiného koutu vesmíru a jejich planeta obíhala své Slunce za 3600 (ale i 360) pozemských let.

Seznam králů před potopou

(copyright © 1994 Zdeněk Patrick)

Alalu král v Eridu vládl 28 800 let 28 800 : 360 = 80
Alalgar král v Eridu vládl 36 000 let 36 000 : 360 =100
Enmenluanna král v Badtabiře 43 200 let 43 200 : 360 =120
Enmengalama král v Badtabiře 28 800 let 28 800 : 360 = 80
Dumuzi Pastýř král v Badtabiře 36 000 let 36 000 : 360 =100
Ensipazianna král v Laraku 28 800 let 28 800 : 360 = 80
Enmenduranna král v Sipparu 21 000 let 21000:360 = 58 + 1/3
Ubarututu král v Šuruppaku 18 600 let 18600:360 = 51 + 1/3
Celkem 241 200 let 241200 : 360 = 670

"Seznamy králů" tvrdí, že před potopou vládlo celkem 8 králů (v 5 městech) celkem 241 200 let (241 200 : 360 = 670 let zdánlivě skutečných, přičemž 1 rok - 3 600 - má 12 měsíců po 30 dnech.). Poněkud polovičaté a nic neřešící rezumé. Rozhodně se však pro nás umenšila doba panování předpotopních vládců Sumeru na celkem přijatelný časový interval.

V následujícím okamžiku se pokusím potvrdit hypotézu o mimozemské civilizaci sídlící na Nébiru (pravděpodobně hvězda v souhvězdí Cassiopei), respektive sídlící na objektu pojmenovaném Marduk (jež se na počátku věků vynořila z těch oblastí vesmíru, které bylo v době vzniku eposu Enúma eliš stanoviště Polárky - možná hvězdy nazvané Nébiru).
Jsem přesvědčen o tom, že počty let uvedené v "Seznamech králů" jsou pravdivé do té míry, pokud vyjadřují převod časových měr mezi dvěma odlišnými systémy obíhajícími v té době kolem Slunce (Šamaše) po různých drahách, s různou délkou oběhu - avšak se společným jmenovatelem 3 600.
Připomeňme si nyní i míru sar = 60 ginů = 180 Še.
Jakákoliv planeta oběhne kolem Slunce a urazí-li tuto dráhu za libovolnou dobu, v libovolné vzdálenosti od ústřední hvězdy, po libovolné elipse - úhlovou dráhu 60 ginů = sar (pro nás 3600 - 1 rok, 1 gin = našich 60). Přičemž by se pozemský sar stal neužitečným, pokud vznikl sám o sobě, nekonfrontován s časovou mírou odměřující časový interval srozumitelný pro všechny zúčastněné strany v tomto případě - délku panování předpotopních vládců.
Předpokládejme tedy následující možnost.
Oběhne-li Země 6 x kolem Slunce (překoná-li úhel 6 x 60 ginů = 360 ginů), pak hypotetický objekt - sídlo boha Marduka - urazí na své pouti kolem Slunce pouze 6 ginů.
Celý jeden sar (Mardukův oběh -1 rok) trvá (360:6) x 60 = 3 600 pozemských let.
Tvrdí-li dosazený pozemský náčelník, že vládl plných 43 200 ginů, pak Igigové, Anunnakové, či stále hypotetičtí obyvatelé planety Marduk pochopí, že 43 200:60 giny = 720 pozemských let. Tvrdí-li však cosi podobného pozemšťan, pak je to logicky 10x méně - tedy 72 let. Jinými slovy 600 pozemských let je teoreticky 1 velký gin na planetě přicházející od hvězdy Nébiru). V Seznamu králů po potopě je pro změnu použit pouze pozemský sar - respektive gin.

Seznam králů před potopou

(copyright © 1994 Zdeněk Patrick)

Alalu král v Eridu vládl 28 800 let 28 800 : 600= 48
Alalgar král v Eridu vládl 36 000 let 36 000 : 600= 60
Enmenluanna král v Badtabiře 43 200 let 43 200 : 600= 72
Enmengalama král v Badtabiře 28 800 let 28 800 : 600= 48
Dumuzi Pastýř král v Badtabiře 36 000 let 36 000 : 600= 60
Ensipazianna král v Laraku 28 800 let 28 800 : 600= 48
Enmenduranna král v Sipparu 21 000 let 28 800 : 600= 35
Ubarututu král v Šuruppaku 18 600 let 18 600 : 600= 31

celkem 241 200 let 241200: 600=402 Woolley se prokopal skrze Ur a Obejd (4 500 př. n. l. - jižní Mezopotámie - osídlení s monumentálními stavbami, a tepelně zpracovávanou bronzí) k názoru, ze první urská dynastie vládla mezi 3100 - 2930 př. n. l. (Hrozný 2600 - 2500 př. n. l.).

Jestliže je možné stanovit datum potopy intervalem 4 500 - 4 250 př. n. l., pak první vládce před potopou vládl Eridu mezi roky 4 902 - 4 629 př. n. l. - což odpovídá i stáří 16. vrstvy - kdy byl v Eridu postaven první chrám (po roce 5000 př. n. l.).

Seznam králů po potopě I. Kišská dynastie

(copyright © 1994 Zdeněk Patrick)

Z nebes sestoupilo království do města Eridu a potom i do ostatních měst.
Gaur král v Kiši vládl 1200 let 1200 : 60 = 20 let
Gulla Nidadabaannapad 900 let 960 : 60 = 16 let
Palakinatim 900 let 900 : 60 = 16 let
Nangiština
Bachina
Buanun 8459 let 8459 : 60 = 140 59/60 let
Kalibum 360 let 360 : 60 = 6 let
Galumum 840 let 840 : 60 = 14 let
Zukakip 900 let 900 : 60 = 15 let
Atab 600 let 600 : 60 = 10 let
Mažda (jeho syn) 840 let 840 : 60 = 14 let
Arpurim 720 let 720 : 60 = 12 let
Etana Pastýř 1500 let 1500 : 60 = 25 let
Balich (jeho syn) 400 let 400 : 60 = 6 2/3 let
Enmenunna 660 let 660 : 60 = 11 let
Melamkiš 900 let 900 : 60 = 15 let
Baršalnuna 1200 let 1200 : 60 = 20 let
Meszamuk 140 let 140 : 60 = 2 1/3 let
Tizkar 306 let 306 : 60 = 5 1/10 let
Ilku 900 let 900 : 60 = 15 let
Itasadum 1200 let 1200 : 60 = 20 let
Enmenbaregesi 900 let 900 : 60 = 15 let
Agga 625 let 625 : 60 = 10 5/12 let
Celkem 24 510 let celkem 408 1/2let

23 králů vládlo plných 24 510 let, 3 měsíce a 3 1/5 dne. Což je neřešitelný problém spadající snad jen do oblasti nezávazných legend, či spíše pohádek. Pokud však uvážíme nabízený přepočet, pak 408 1/2 let vlády je více než reálná varianta.

Podle této hypotézy by vládla I. Kišská dynastie od 4 250 - 3 842 př. n. l. (pokud byla uvažovaná potopa světa v roce 4 500 př. n. l. pak lze hovořit i o časovém intervalu 4 500 - 4 100 př. n. l.).

I. Urucká dynastie

Samotný Uruk byl osídlen již někdy kolem roku 4100 př. n. l. (monumentální stavby, tavení rud, kovové nástroje) - tedy krátce po "Wooleyově potopě". Výstavné centrum říše se širokými třídami i náměstími. S velkolepou svatyní bohyně Innany.
Pátým vládcem od potopy světa, jenž sídlil v Uruku, měl být Gilgameš. Dvoutřetinový bůh (po otci pozemšťan, po své matce, bohyni Ninsun - bůh). Od potopy prý dělilo jeho vládu celých 2045 let. Nyní však opustíme předešlý přepočet oběhů, neboť se zdá, že tabulka udávající počet I. Urucké dynastie působí velmi nesourodě. Snad byla dodatečně pozměněna starověkými písaři k větší slávě v očích potomků.
Co však víme zcela bezpečně?...Celá tisková zpráva | Komentáře: 21 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (583 hl.)
 
Ne (381 hl.)
 
Možná (312 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1276

  Novinky
10.01.2018: Čtení článků Zdeňka Patricka

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

- 30. 9. 2019 4 779451
- 30. 9. 2019 - 3 599 747
30. 9. 2019- 1 041034
30. 9. 2019 138670

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0