| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Arcanum - nejtajnější z nejtajněších
Vydáno dne 11. 08. 2006 (5000 přečtení)

Motto:

Kdysi jsem četl nedostižné myšlenky jakéhosi sociologa - myslitele z dob rozvinutého post puč hadrového věku o tom, že nebýt Jaromíra Erbena, jenž "přitáhl" ptáka Ohniváka z ruských pohádek, tak by se Češi zřejmě chlubili jiným cizím peřím.

Tento názor hraničí téměř s dokonalostí.

Absolutly sehr schönes ideas!

Skutečně!

Zhola nic již tedy není nemožné!

Nedá se tomu totiž nic vytknout!

Pak se ovšem milí bratři smiřte s faktem, že mýtický a nikdy neexistující praotec Čech byl dle téhož pramene ve skutečnosti jen... podlým zlodějem koní a vrahem. Z téhož kanálu pak nedávno vyšla geniální teze, že se Češi, jakýmsi zlým nedopatřením proplakali ze solidního germánského plivance až do 21. století.

ARCANUM Arcanorum

Nejtajnější z nejtajnějších, kouzla všech kouzel.
© Zdeněk Patrick - 1999 Praha
© Země Zlaté hvězdy MargityMotto:

Až jednou dočteš až k těmto řádkům, pak věz, že jsi byl pro mne můj jediný Zářící Čintamáni. Naplněný velkým duchem a mocnou invencí, jež mne vždy inspirovala.

táta

Nikoli tedy Doudljěbové, Charwaté, Slovjěnci, Srbové, Ljutici, Chotové (Kotýni), Bójové, Marwani, Djučané, ani západní Havolané, a již vůbec souhrn veškeré starověrecké vedské vzdělanosti, s veškerou bohatostí všeslovanských legend, pověstí i pohádek všech zúčastněných rodů a kmenů, jež stávaly i u kolébky smluvního počinu našich starověrných (údajně pohanských) předků! Českého národa.

Zkrátka zdá se, že někteří specialisté spoléhají na to, že jsme již zapomněli na své české, moravské, slovjěnské, slovenské, ruské, srbské, chorvatské a v tomto případě zejména doudljěbské, či keltské praprababičky, které nám vyprávěly svoji verzi.

Tak odlišnou od informační černé díry...

Když kdysi předci dnešních Slovanů, přišli zpoza hvězdy Arktura, které vládl Sirius, přinesli na nám důvěrně známá místa této překrásné planety, vedle mnoha vzpomínek na svoji někdejší domovinu i vzpomínky na zázračné krystaly, z nichž některé noseny na čele, svými účinky násobily lidské vědomí, nebo naopak obsahovaly pohádkově nepřeberné množství informací, hudby, či zasvětitelských obřadů.

Jiné bylo možno naopak použít k získávání čisté sluneční energie, jež byla uctívána spolu se Sluncem. Někdejší domov slovanských Bohů ze Siria byl pak celými generacemi zákrytně vzpomínán v pohádkách o Princezně se zlatou hvězdou na čele uchylující se před nebezpečím do jiné země.

Bogyní se zlatou hvězdou na čele, ještě dlouho po éře účelově krvavé christianizace, byl našimi slovanskými předky zákrytně míněn Sirius - Margita! Tatáž dominantní hvězda starého Egypta, jež byla domovem i božského Usireva!

Sirius je nejjasnější hvězda v souhvězdí Velkého psa vzdálená 8,7 světelných roků (je 2,5x větší než naše Slunce). Roku 1862 byl objeven průvodce Síria - Sírius B s pravděpodobnou dobou oběhu 52 let. Bílý trpaslík, malá hvězda viditelná pouze silnými dalekohledy. Jeden krychlový centimetr váží 40 tun.

Dogonové, kteří rovněž přišli na tuto planetu z oné oblasti, tvrdí, že Sirius byl trojhvězdou. Třetí hvězda však nebyla doposud nalezena.

Tehdy prý rovněž sestoupil ze souhvězdí velké Medvědice, společně s jinými Svarogicy (Svarodžici - samozrozenci) i jeden ze synů Perucia Svantovid. Jeho svaté světlo ozařovalo naše předky, podobně jako skvost, či černý drahokam. Ten naopak, při určité konstelaci sil, naopak zářil, jako samo svaté světlo - Svantovid. On sám vždy zazářil jako přenádherný fialový prstenec, jenž lze spatřit kolem černého Slunce (při jeho nejhlubším zatmění), nebo v zelenavém záblesku ranního svatého zásvitu - kdy první Svantovidovy paprsky proráží ochrannou klenbu nebes a osvěcují Zem.

Ač jsou mnozí vědoucí přesvědčeni, že "čintámaní", jak černý skvost pojmenovali, nebyl jediný. Titíž se pak domnívají, že je to tentýž, o němž hovoří i keltské legendy (připomeňme si, že keltské kmeny Bojů a Kotýnů, či Kotů (předkové Chodů) sídlily právě v oblastech Šumavy (Gabrety) a kolem hory Tábor. Mnohdy je tento černý drahokam nazýván "Zářící" (Rayeta - sanskrt), jindy Gor Rayeta (sanksrt) - Zářící hora.

S tímto drahokamem se pak váže nejedna legenda (Lux en berk Viz Václav, český král a římský císař Karel IV. Lucemburk, jedinečný přemyslovský potomek), z nichž jedna obzvláště lákala po celá tisíciletí mnohé barbarské náčelníky, přičemž Hitler a jeho kumpáni nemohli být výjimkou! neboť prý majitelé černého krystalu mohli ovládat celé říše.

V průběhu katastrofických událostí se však mnohé změnilo natolik, že nastal čas hledání. Čas, kdy se ani jeden významný slovanský rod neobešel bez mocného kouzelníka a léčitele.

V těch dobách, kdy naši keltští a slovanští předci již společně obývali tuto krajinu nazývanou později též Velké Chorvatsko (České země), sídlil na Boubíně i jeden z nejmocnějších čarodějů, čittů (myslitelů) a vražů (léčitelů, viz vrač) všech dob, jehož jméno bylo, z pouhé nevědomosti pozměněno z Čitto Vraže na "žito" (kouzelník, Čittovraž, Kitovraz), našimi keltskými předky nazývaný též kouzelník Mvldvin - Vltavský, či chcete.li - Merlin, byl černý drahokam ukryt kdesi v podzemních svatyních pohoří Gabrety (Šumavy), či kdesi v povodí řeky Vltavy (Ultzavy). Snad v podzemních prostorách jihočeské hory Tábor.

Byl to tentýž kousek světa, kde husité hledali útočiště v dobách, kdy očekávali konec časů a příchod biblické šelmy.

I stalo se, že jednoho dne byl kouzelník Žito, respektive Čitto vrač (Kitovraz) nucen okolnostmi opustil svůj lid, a nejzářivějšího kamene, z něhož vycházel Svento sviet, světlo Zářícího, se zmocnil náčelník horských barbarů.

Nelze říci, kdy se tak stalo, a tak nezbývá než dát za vděk pohádkovému bon_motu:

Bylo nebylo, žil byl ... snad v dobách, kdy na nebesích Gabrety (Šumavy) mezi sebou bojovali démonové djasové a a kladní dévové (později zaměněni iluminátorskými pseudo christianizátory za čerty a anděle).

Démoni přilétali vzduchem pokryti orlími pery a hory se bortily pod účinky jejich zbraní a roztavená skála se rozstřikovala široko daleko.

Jakkoliv mohl náčelník horských barbarů, skrze Rayatě, držet moc a vládu na velkou říší, nebyl ve skutečnosti ani moudrý Rajan, ani král králů, ani knjaz knjazev (panovník panovníků - vládce s mečem). Ze svého lupu, s nímž si povětšinu času ani nevěděl rady, se však příliš dlouho nepotěšil! Zakrátko moudrý kouzelník a léčitel Čittovraž získal zářící drahokam zpět, aby jej ukryl tentokrát na bezpečnějším a nejtajnějším místě, jež se pak na celé věky stalo neznámým. Jedna z pohádkových verzí sice hovoří o daleké babylonské říší, kam navždy odlétl na svém Šarkánu (strslv. draku), jiná modernější a velmi slibně vypadající verze (pana Ivo Wiesnera) hovoří pak o Javoru, či dokonce o Vyšehradu!Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2050 hl.)
 
Ne (1322 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4710

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0