| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část
Vydáno dne 17. 06. 2008 (2901 přečtení)

III. část (pokračování tezí fiktivního generála velmi, velmi zlých a zuřivých invazních mimozemských jednotek).

Sci-fi pohádka na dobrou noc ? Jako v?dy upozorňuji vá?ené a méně oddolné čtenáře nečtěte prosím následující řádky, jakkoliv v?e je zcela vymy?lené a odporuje zavedenému systému TV virtuální reality a současnému trendu naučené nevědomosti (nic jsem neviděl, nic jsem nesly?el, nic sly?et nechci, nato? vidět!).
Opět určeno jen pro arogantní psychopatické jedince a programově řízené deprivanty snící o zázračně nabyté veliké moci, vlastní nesmrtelnosti a neuvěřitelné beztrestnosti?A usmívejte se prosím...

© dmk - 1994 / 2008 Praha

Hej, vy tam, v ohyzdně zatuchlých domorodých perníkových chaloupkách. Opět k vám promlouvá Jeho výsost, generál s zuřivě nasazenými zelenými tykadélky, velevá?ená vysoce efektivní entita, řídící zuřivé invazní dravce.

Ji? se řítí rozbahněná povodeň a brzké době smrduté ba?iny na?ich l?í a polopravd skryjí ve?keré va?e pravdy.

Námi řízená katastrofa se zdá být ji? téměř na dosah.
A jakkoliv v?ichni vědí, ?e v?ichni vědí ? námi vybuzená naučená nevědomost akceleruje v?e negativní a potřebně zvrácené. Nebo? jen tak lze va?i pravdu umlátit a zcela umlčet.
Ti, co hodlají pře?ít poposedáváním na bohatě dotovaných, nicméně primitivně sestrojených bidélcích, ale i ti ostatní, skrývající se ji? ve skalních děrách, se ji? nyní řítí sofistikovaně akcelerovanou bahnitou stokou, je? nedává ?ance.
Naděláme z va?ich myslí trhací kalendář a nezůstane v nich ani tak mizerná vzpomínka, jakou se nám jeví marnost chlébů a va?ich divných her.
To v?e činíme s libou drzostí přímo před va?imi nevidoucími zraky.
Skrze va?í neschopnou línost, lehce vygenerovanou skrze umělé strachy, námi cílené stresy, i pomocí jedů, drog i sedativ, i skrze závadné potraviny, či biochemické, mikrovlnné, či psionické technologie a dal?í sofistikované urychlovače zmaru.
A námi připravená virtuální bahnitá potopa světa mohutní. Ze dne na den, jsouce napájená celá staletí i tisíciletí skrze domorodě pa?ravé ignoranty.
O jejich? ničemné zvratky denně zakopáváte při marném ře?ení uměle vyvolaných denních starostech.

Právě jste očitými svědky, je? nic nevidí!

A sly?íte jen na?e příkazové deprivační signály skrze plné pokrytí na?imi signály.
Jste očitými svědky převratných světových událostí a činů na?ich deprivovaných agentů, pro ně? slovo a názor domorodého jedince nic nezavá?í. I kdyby se jednalo o názor 90 procent světového obyvatelstva. Tého?, je? má být eliminováno ve prospěch patologicky motivované pseudoelity.
To, co v skrytu svých smrdutých perníkových chaloupkách nazýváte podvodnými čachry s va?imi právy a svobodami, vnucenými ústavami a podlými úmluvami, proměníme zázrakem ve skvělé ?Nové světové pořádky?.

A to zcela nestydatě před va?ima očima.

Na?e skvělé my?lenky, pro vás zářící v bahnité povodni jako nejsvětěj?í drahokam, vám předají na?i noví mediální bojovníci z Ml?ných oparů fiktivní reality a ostatního ničemna.
V?e v souladu s plány ?va?ich velikánů?, jejich? úkolem je zavléci na?e Nové světové pořádky na tuto planetu. Tyté? pořádky po nich? tou?il nejen nájemný masový vrah Vladimír Iljič Lenin, ale i stejně dobře, na?imi bankovními agenty profinancovaný Adolf Hitler.

?Národní socializmus pou?ije svoji vlastní revoluční cestu k ustavení Nových světových pořádků.? Adolf Hitler

Eugenika, zvrhlá genetika, nasílené kyretá?e, mediálně propagované potraty, euthanasie, Public Relations, nasílená fiktivní realita znásobená nekompromisní výrobou souhlasu:

To v?e jsou výdobytky va?eho fa?isticky zlatého věku!
Tého?, jeho? výdobytky bezezbytku opět pou?ijeme proti vám. Tentokráte na vy??í vědecké úrovni.

Chceme-li zničit národ,
musíme nejprve zničit jeho morálku
a padne nám do klína jako zralé ovoce.
Vladimír Iljič Lenin

Postupně, pomocí selektivního kří?ení, se vrozené rozdíly mezi ovládajícími a ovládanými zvý?í, a? se z nich stanou téměř rozdílné druhy. Vzpoura plebsu se tak stane nemyslitelnou, jako organizované povstání ovcí, proti praxi jedení skopového !

Bertrand Russel
laureát (nositel) Nobelovy ceny

Stále k vám hovoří neúnavný a stále bdící vrchní generál invazních dravců:

Vidíte, ?e v?e konáme v souladu s nosnými ideami va?ich nezapomenutelných velikánů a myslitelů: Tentý? vá? velký myslitel a nositel Nobelovy ceny Betrand Russel si zejména pochvaluje i účinnost vakcinaci lidských bytostí jedovatou rtutí i dal?ími látkami bezpečně a tě?ce po?kozujícími mozek, je? z lidských bytostí lehce vyrobí, skrze tuto chemickou lobotemií servilní populaci zombie.

Podle jeho tezi ?strava, injekce a různorodé zákazy zkombinují od ranného věku charaktery a postoje plebsu, je? budou pro (námi dosazené) elity přijatelné a jakákoliv kritika jejich zlých úmyslů se tak stane nemo?nou!

Hovoří k vám vrchní generál invazních dravců převlečený do mnoha podob: domorodého deprivanta, pilného Inkvizičného úředníka, finančního magnáta a nesporného umělce v oboru peně?ních machinací - internacionalistu a vyspělého tuneláře v?eho a v?ech:

My?lenky va?ich domorodých velikánů a myslitelů obtí?ených Nobelovými cenami, jsou i na?í motivací při ře?ení palčivých otázek, jak snadno a rychle se vás zbavit:
Skrze nenasytnost a jemně cílenou asocialitu zhor?íme ve?keré va?e ?ivotní podmínky. Nasílíme strach a vygenerujeme dostatečné spektrum stresů, je? umo?ní snadněji manipulovat s davem tak, ?e výroba souhlasu inspirované mediálními bojovníky, bude energeticky méně náročná. Tého? dosáhneme i pravidelnými biologickými, chemickými a psionickými relacemi, či leteckými postřiky.
A bude-li třeba, pak skrze zdrogované deprivanty, které máme zcela pod kontrolou, rozpoutáme dal?í, neskonale ničivěj?í světovou válku.
O zvratky psychopatických pseudoelit, na?ich agentů, zakopáváte ji? dnes a téměř denně.
A připravujeme nové a skvělej?í invazní vymo?enosti:

Národní identita se stane globálním zločinem.

Demontá? jednotlivých státních suverenit národních států bude prostředkem.
Cestování domorodců bude ne?ádoucí a pouze vyjímečné: Povolenými (autorizovanými) komunikacemi. Omezené finanční nedostupností, časem i směrem.
Musíte se stát bezprávnými cizinci ve vlastní zemi.
Zlikvidujeme vás několikanásobně nasílenými daněmi z počtu zubů a několikrát umocněnými daněmi z ukradené hodnoty.
Zničíme vás bezobsa?nými potravinami, ?e porostete jak va?e krmná prasátka, po?írající nepo?ivatelné a neprospívající geneticky modifikovaná svinstva.
Čipizace v?eho a v?ech.
?piclování, odposlechy, kamerizace, sterilizace a euthanázie (jako jeden z mnoha sofistikovaných nástrojů redukujících světovou populaci.).
Umělé vytváření nedostatku.
Likvidace méně oddolných.
Destrukce zbývajících práv a svobod.
Nucená izolace odporných buřičů a rebelů.
Mediálně nasílené hony na neexistující čarodějnice a odborně smy?lené nábo?enské sekty.
Ko?atění byznysu z lidského utrpení a nemocí (rozdrancováním a likvidací zavedené lékařské péče nadnárodními gangy).
V pravý čas připravíme i zdanění početí dětí, je? jsme si úspě?ně vyzkou?eli v lidnaté Ří?i Středu.

Vandalizmus a drancování praktikované na cizích výsostných území v rámci úchylných celosvětově prosazovaných zvrhlých smluv ponecháme zkázonosným zvrhlostem va?ich náčelníků.

Skrze ně vás hodláme řídit jako jednoduché stroje z devatenáctého století. Skrze mediálně rozpoutané stresy, v?udypřítomný strach, biochemickými manipulacemi, zvrhlou genetikou a vyplývající eugenikou.
Krvavými orgiemi tou?í va?i náčelníci dosáhnout vlastní nesmrtelnosti a vyhnout se závěrečnému zúčtování?
Legračně se nám chtějí vyrovnat?
Svým staronovým bo?stvům?
Za účinné pomoci nové generace mediálních válečníků, servilně oddaných právě námi zaváděným Novým Světovým Pořádkům.
I s nimi se hravě vyrovnáme stejnou měrou a stejnou péčí, jako s vámi.
To v?e vás za?ene do na?i nepřívětivé náruče a na?ich potřeb dravé zvěře.

Z va?ich měst, plných perníkových chaloupek, vytvoříme vězeňská gheta strá?ená dnem i noci deprivovanými vojsky .

Únikové cesty z měst v neju??ích místech zatarasíme betonovými monolity a nade v?ím zavládne loutkovou vládou iniciovaný zmar.
V předvečer va?ich Nových světových pořádků potvrzených podvodnými a podvr?enými smlouvami.
Nebo? vá? názor je pro nás stejně nezajímavý, jako bzučení pozemské mouchy kolem hluché a nevidoucí hlavy.
Jsme pány situace i va?ich myslí.
Jakkoliv si myslíte, ?e nejste, ani náhodou, na?i otroci!

Mimochodem, velmi nebezpečná buřičská my?lenka?
Je?tě by vás mohlo napadnout, ?e je va?í povinnosti dát nám to dostatečně zřetelně najevo!

A nyní... Usmívejte se, prosím do satelitních kamer... Právě jste letecky odv?ivováni...
Ostatní... Oddolněj?í jedinci... Na můj povel: K čipizaci... Poklusem v klus!
Ne?ádoucí zbytek otroků... Směrem k bezbolestnému radaru...!

www.matrix-2001.cz... A usmívejte se prosím - právě jste letecky odv?ivováni ...Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0