| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy...
Vydáno dne 29. 03. 2007 (3110 přečtení)

Lidé, kteří postavili tyto chrámy (egyptské pyramidy), se velice zajímali o astrologické teorie a horlivě se oddávali zkoumání tajemství přírody. Jejich astrologické studie naznačily, ?e světu hrozí nějaká katastrofa, ale nemohli zjistit, zda to bude po?ár, který spálí zemi, či voda, která v?e zatopí, či meč, jen? zkosí obyvatele.

V obavě, aby společně s lidmi nezahynulo také v?echno vědění, postavily tyto svatyně a ulo?ili v nich své vědění, sochy, obrazy a nápisy. Při stavbě pou?ívali buď kámen, nebo hlínu. Jestli?e tou katastrofou bude oheň ztvrdnou stavby z hlíny jako kámen. Bude-li to voda zachovají se stavby kamenné. V případě války budou zachovány v?echny stavby.
Rý?ovi?tě zlata a doly drahokamů
Abu Hasan Alí Al Mas´udí (9. století n. l.)
¨Zapomněl jsi na daně... Pane!

main_U.F.O.© Zdeněk Patrick 1994/2006

?Na?i předkové, před mnoha tisíci roky, pou?ívali prá?kovou metalurgii.? Co jiného mů?e říci nebohý vědec, jen? je povinován svému mo?nému budoucímu věhlasu respektovat rituální postupy a tradice s kořeny kdesi v 19. století a nemající základní znalosti o metalurgii a energetické náročnosti metalurgických pochodů.

V okam?iku, kdy? nalezne jistý artefakt ve vrstvách odpovídajících čtvrtému tisíciletí př. n. l. získá od odborníků odpovědět. Nalezený artefakt byl vyroben prá?kovou metalurgií. Basta fidli. Za čas si ?áček s povinnou ?kolní docházkou musí osvojit vědomosti typu ?Na?i předkové, před mnoha tisíci roky, pou?ívali prá?kovou metalurgii?.
Drcení kovů na téměř mikroskopický prá?ek výkonnými drtícími mlýny, vytváření patřičných směsí s přesnými obsahy přísad, lisování za vysokých tlaků, slinování a spékání za přesně stanovených teplot - to v?e se stává v jediném okam?iku lokální pověrou.
?Indiáni v Americe odlévali platinu.? Tavící teplota platiny se pohybuje kolem 1700 stupňů a ka?dý stupeň nad 1000 stupňů byl pro na?e předky takový rébus, ?e platina byla v poprvé průmyslově odlévána a? ve 20. století.
Rovně? prá?ková metalurgie je moderní technologií výroby slisováním a slinováním kovových prá?ků, je? známe teprve několik desetiletí.
A v okam?iku, kdy tentý? hypotetický, nicméně renomovaný, vědec nalezne hliníkové brnění staré téměř 2000 let a neprozřetelně vysloví domněnku, ?e na?i předkové znali tajemství výroby hliníku - se stává za čas nutně méně hovorným.
Hrob je proti němu upovídanou ?institucí?.
Tuto technologii, energeticky a metodicky velmi náročnou, jsme toti? zvládli teprve ve 30. letech 20. století.
A právě tehdy, kdy? si dovolíme odvolávat se na legendy prastarých národů, vzchopí se tito idealistickou vědou frustrovaní pánové své ?ivotní ?ance, aby nám ukázali, ?zač je toho loket?.
Zvlá?tě pak tehdy, kdy? si dovolíme nahlas uva?ovat o jistém sledu mo?ných katastrof, je? v minulosti Zemi postihly. Ač mnohdy na?e úvahy odpovídají i některým poznatkům archeologického, či geologického bádání.
A dokonce se zdá, ?e vývoj současných vědomostí nejen fyziky, chemie, elektrotechniky, astronomie, ale i metalurgie, či i samotný výzkum blízkého okolí na?í planety, přiná?í nové poznatky umo?ňující uvědomit si některé souvzta?nosti nejen s na?í minulostí, ale i současností.
Pokud si tyto souvzta?nosti jsme ochotni připustit.
Chemtrails a olejnaté de?tě?
Ropné skvrny a výtečně poji?těné tankery?
Znečistěný vzduch na prodej? Pro dal?í znečistění!
Spad chemtrails, nebo bahna z Afriky, či snad z Ukrajiny?
Naplánovaná změna klimatu, vhodně zakonponovaná do procesu zdra?ování čehokoliv, co zdra?ovatelé ji? několikrát znásilnili!

Zapomněl Jsi prý na daně Pane!
Na daně z cest a pě?inek, za vodu ze studánek, za svit slunce na nebesích, za čirý vzduch a vanoucí vítr.

V těchto dnech se navíc objevila kratičká zprávička: Francie odtajní případy výskyty U.F.O. Cosi podobného ji? tu několikrát bylo!

A co?e jste to pánové tutlali tak dlouho?
Aby jste konečně vyjevili pravdu?
Není mo?ná!Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0