| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlep?í od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror <--
Podivné souvislosti-->
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin <--
Zvlá?tní jevy--> <--
Ostatní-->
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  obsah


Blaník 1-->
Blaník3 -->
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror <--
Podivné souvislosti-->
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin <--
Zvlá?tní jevy--> <--
Ostatní-->
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Abecední obsah archivovaných článků
Vydáno dne 05. 03. 2006 (7230 přečtení)

Abecední obsah archivovaných článků:


Agentura DAM 2000Rok 2011:


Tři Zlatá Perunova jablka?


Lebor Gabala Erenn
Gót?tina (Gutjska rad?a)
Uroboros...
Midgard ? MedGard (Medja Gard, nebo Med?uGard?)...
Starověké staro?itnosti Slávů?. ve formátu pdf, celkem 22 stran (zabezpečeno heslem) 260 Kb
Celtoi - Keltové... ¨
Kdy? se řekne Morava......
Dubrawka of Bohemie...
O původu Gadů (Hadů)...
Ledová královna Morana
Vandalové, Mavro Orbin a...
Mavro Orbin...
Z konce časů čas...
Jak skrze Babu Jagu dojíti a? do Picardie?
Jak hluboko jsem klesla...
Vysněná a nikdy neexistující Velká Germánie...
Saturace projektu...
Legenda o SjegoVjesu a Bjelovjesu
Raetie...
Proč Slo_Vani museli vysublimovat z ničeho? nic... 1část/3
Proč Slo_Vani museli vysublimovat z ničeho? nic... 2. část/3
Poslední (zjevná) válka inspirovaná Daémony (Vědoucími)?
Jak hluboko jsem klesla...
Zbraňové systémy i jiné zavr?eníhodné technologie...
Mno?ení řízkováním?
Sodomské chatrče a elita lidstva...

Obsah archivovaných článků rok 2010


Starověké staro?itnosti Slávů?. ve formátu pdf, celkem 22 stran (zabezpečeno heslem) 260 Kb
Zkoumání dračí linie...
vládce Jaro
Domov bohyně Léto...
Hyperborea ? Severije...
Antonín Horák mů?e mít pravdu...
Slovan a římský císař Konstantin I. Veliký...
Jak Panonie ke jménu při?la...
Několik slov o ?íření lásky k bli?nímu svému...
"?íření lásky k bli?nímu svému" skrze barbary... dokončení..
Mno?ení řízkováním?
Sodomské chatrče a elita lidstva...
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí...
"?íření lásky k bli?nímu svému" skrze barbary... dokončení
Několik slov o ?íření lásky k bli?nímu svému...
Sv. Václav - světec a? panovník?
Svatá Dobroslava...
vládce Jaro
Domov bohyně Léto...
Antonín Horák mů?e mít prav-du...
Tehdy, a? Strach a Hrůza samou hrůzou zkamení?
Starověrecké staro?itnosti Slávů...
Souhvězdí Orion a...

Abecední obsah archivovaných článků do roku 2009


A je to?
A druhým okem pozorujte Sběř?
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...?
Akce "Anička" , honba na neurčito
Ani? víme, co je dobré?
Anthropoid
Apokalypsa Jana Theologa? Legenda o rozjetém expresu 6. část
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část
Apokalypsa Jana Theologa
bin Satan
Archeologický výzkum - globalizovaná historie EU?
Autorská práva a nejen výpočty vlády chaldejských králů
Akce "Dobytčí trh" 1. část
Akce "Dobytčí trh" 2. část
Akce "Dobytčí trh" 3.část
Akce "Dobytčí trh" 4. část
Akce "Dobytčí trh" 5. část
Andělé zkázy nad Dobe?kou?
Anthropoid
Arcanum arcanorum
Asakra
A Satan jen udiveně zírá (část 1.)
A A Satan ji? ustra?eně zírá (část 2.)
A sám Satan si i nad námi ti?e zaplakal (část 3.)
A Satan si pomalu balí svých "pár ?vestek" (4. část)
Apage Satan (5. část)
Pekelný Upgrade (6. část)
Babylonie
Bajka o "tchořím vládci"...
bin Satan
Black Out v ČR
Black Out? (část 7.)
Blýskání na lep?í časy.... 1.část
Hromy a blesky.... 2.část
Blesky? Blýskavice? Podraz...... 3.část
Bo?í bojovníci a zem?tí ?kůdci
A vy si skutečně myslíte, ?e vás necháme za odměnu ?ít?
Bezbřehý pocit beztrestnosti...
Bezzákonní modlitba posledního z posledních
Blesky a dal?í relativistické jevy nad Prahou
Blízká setkání čtvrtého druhu?
Bosh Hieronymus
Orwille a Vilbur Wrightové v. masmediální ?oldáci systému Public Relations!>
Bylo nebylo...
Bylo nebylo! Víte, ?e?
Byly dějiny Velké Moravy a českých zemí fal?ovány?
Blankytně, či azurově modrá obloha
Blízký program Neviditelných
Brána bohů, archa úmluvy a babylónský vládce
Britská vláda odtajnila (UFO)
Budování vyspělého Satanátu?
Centurie I. Michaela de Nostradama
Co mi stále vrtá hlavou, pane!
Čarodějnic je prý zásadní nedostatek...
Česká kně?na Libu?e
Če?tí vysoko?kol?tí studenti patří k nejskromněj?ím v Evropě?
6. července 2007
S čím u? si hlavu nelámu, pane!
Četnost pohybující se oblasti zvané ?podivnost"
Čím nejsou U.F.O.
Čipový Implantát a elektronické hara?ení
Databáze jmen a pojmů
Databáze jevů 0 - 1499 n. l.
Databáze jevů 0 - 1034 n. l.
Databáze jevů 1067 - 1233 n. l.
Daň z ukradené hodnoty
Den, kdy ?ta?ní ptáci? přijdou pě?ky
Den, kdy sestoupil AIDS
Den mluvících kamenů.
Den poté sestoupí z temných nebes
Den Trifidů
Dědici Svatého světla
Děti zimy, nebo...
Diskrétně Vás obslou?íme (Faustův dům)
Dobrovolní weboví ?míráci:...
Dobrý člověře, cos to spáchal?
Dobrý kůň zvaný Antičechizmus
Dogma a nebezpeční odpírači
Dogma o neexistenci chemtrails
Dopis
Dračí entita v. příchod Máhdího?
Drobný skupinový mobing
Dýmající zrcadlo
Tezcatlipoca - Dýmající zrcadlo 1.
Tezcatlipoca - Dýmající zrcadlo 2.
Elektronický terorizmus (Electronic Harassment)
Elektronické hara?ení a čipizace zlatých zítřků
Electronic Harassment
Energie pro pře?ití
Energie pro pře?ití 1. část (fotovoltaika)
Energie pro pře?ití.... 2.část
Energie pro pře?ití... 3.část
Energetický kolaps v ČR z 25. července 2006
Faust - První předmluva k Dr. Faustovi
Faust I.
Faust II.
Genius loci
Globalizovná historie EU - husisté se EU páníčkům nelíbí
Globalizovaná krize?
Glosy III. - Zlatoústý humanitární bombardérr
Hej, je tam vůbec někdo?
Heslo: Extrémista>
Hvězdoslava - Bohyně se zlatou hvězdou na čele
Hluchý a slepý Mektal?
Holografický přenos z Chicaga (CNN)
Hrad Ouska
Hrdina nebo...
Hrúzné zbraně ?ebetu
Hurakan . Srdce nebes
Hvězda zvaná Černobyl
Charta základních práv a svobod
Chat BLAB!
Chemitrails nad Českou republikou
Chemtrails - Létající trsátka
Chemitrails nad Prahou
Chemtrails dne 6. března 2008 - Praha 4
Chemtrails - daň z ukradené hodnoty
Chemtrails v Banánově (toho času bez banánů) II.
Chemtrails neexistují?
Chemitrails - paranoidní halucinace!
Chemitrails mi ji? nevrtájí hlavou! Netajím se, ?e mám vztek, Pane!
Chemitrails, zločinci a jejich černé dílo !
Chránit zrak pro pře?ití...
Chronologie událostí?
Jak se dělá "Mobing", aneb Večerníček
Jak vyrobit veřejné mínění, bez přítupu veřejností
Jako v?dy jen zadarmo
Janova Apokalypsa ( George Orwell svoji viz nedopsal?)
Janova Apokalypsa (Kapitola 13. - ...kdo? nebudou mít znamení...)
Jak se Če?i "proplakávali" dějinami
Jak snadno vykořenit národ
Jediná pravda
Je?í?... vůdce sekty, buřič nebo rebel"
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 4/4
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 3/4
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 1/4
Jsem stále svobodný... a co vy?
Jsme zde...
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí?
Kalendář, účinná zbraň proti Čechům a VelkoMoravanům?
Karel IV.
Karel. ten veliký
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I.
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem II.
Karusel ? jediná realita fiktivního světa, kdy??
Ka?dý dal?í Mesiá? zaručeně nebude a? tak velký kasovní trhák
Kdysi dávno... (Rebus)
Kdy ji? konečně utlučeme pravdu k smrti!
Kdy? cizinec dovolí...
Kdy? nám vládnou Mar?ané
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně...
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ...
Keltové v Čechách! Kam vlastně zmizeli?
Kněz Pavel alias agent řezenského biskupství a příhraniční marky -Kaich
Kně?na Drahomíra
Kokony
Konec světa... ..
Kosovo = Srbsko
KOSOVO PATŘÍ SRBŮM!
Kostěj Nesmrtelný in Porta Coeli.
Kostěj Nesmrtelný II.
Kdy? devět stále je?tě není sedm
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ...
Kdy? jsme se u? konečně naučili pracovat zadarmo...!
Kdy? Sv. Jan na ostrově Patmos prá?il...!
Kdy? vůl seje...
Koleda, Koloděj
Konečně vyzrazen
Levá i pravá ruka Ďábla...
Libu?ina Cassurgis - Praha, Matka měst
Looking Glass
Loupe?níci v na?ehleném taxidu
Low_Cipher
Malleus Maleficarum - Kladivo na čarodějnice
Létající baňky
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní
Mars útočí
Mar?anky prý nemají prsa! Pova?te jen!
Mávnutí motýlím křídlem
Mediální Psycho
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku?
Měsíc
Měsíc: příčinnosti a příznaky
Mikrovlnné nebezpečí
Mikrovlnné zbraně, skupinový mobing a hrané pronásledování
Michael de Nostradam Třetí vyvolaná potopa krve
Mír a pokoj spravedlivých... Modlitba za děti Gazy
Mládí kně?ny Libu?e
Mluvící kameny ( George Orwell svoji viz nedopsal?)
Mobing ? náhodně nedokonané nájemné vra?dy
Mobing a odposlech skrze laserový paprsek
Mobing a monitorování vyhlédnuté oběti
Mobing - monitorování obět pokračuje II. pokračování
Mobing, elektronické zbraně, nebo galaktický atak?
Mobing nebo ?ikana?
Modlitba za Českou zemi
Mohu se mýlit...
Monitoring a sledování mo?ná mo?ných teroristů
Mrtví vstávají z hrobů, hlu?í sly?í, slepí opět vidí A bezrucí radostně tleskají...
My zase mů?em... Barack Obama
Naga - hadí bytost nejen z indických legend
Nácvik mo?né simulace letu U.F.O.?...
Na koho pak se to "nebesa" zase zlobí...
Návrh vlády středního Hevilstanu
Óda na radost
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen
Necronomicon II.
Necronomicon III..
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen IV.
Nesouvisející výběr
Nébiru - hvězda bohů (190 kB)
Německé město Praha
Nomen Omen 1. část
Nomen Omen 2. část
Nomen Omen 3. část
Nostradam - Král Propastí
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy ...
Nusle Nov sjelo?
Obdélníkový kouř a to ostatní
Objednávka knih
Oldřich a Bogynja Pierucia
Opakování je matka moudrosti?
O pálení ohňů a klanění se duchům
Orlický fenomén roku 1982
Otevřený dopis prezidentu České republiky Václavu Klauzovi...zde ve formátu PDF
O stavu Unie
Pamě? národa
Parciální Armagedon
Ná? typ: Peklo
Petice poslanecké sněmovně
Pitdownský člověk
Práce ?lechtí!
PRAGA MYSTICA
PRAVDA.RU
Právě v ten den...
Proč jsem se nestal černokně?níkem .... 1.část
Proč jsem se nestal černokně?níkem .... 2.část
Projekt "Tma"
Pohádka o občanských právech a nezadatelných lidských svobodách
Pokusy na lidech v Česku legální? ....autor: Martin ?kapík
Polétavá smrt
Predikce bývají dnes ?ílené
První den hrůzy
Přiznávám se
Psychotronická občanská válka...
Radostně a zejména optimisticky
redakční systémy v PHP
RSS Beep Edge
RSS - Dýmající zrcadlo
RSS Novinky
Roskas obyvatelstvu
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger fal?uje dějiny
Ří?e, nad kterou ani Slunce nezapadá (Létající oko n-té generace)
Sanskrt bha?a nagara
Santa Claus právě dolétal!
Sběř čtvrté ří?e útočí 1. část
Sci fi pohádka na dobrou noc!... 1. část
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 3. část
Sestoupení Svatého ducha
Sestřelen nad Prahou?
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... !. část
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část
Skvělý výlet časem...
Slávové 1. část
Slávové 2. část
Slávové 3. část
Slovanské pyramidy
Slovník zakázaných, či nedoporučených slov a slovních spojení
Socha Svobody
Sprites from the Sky (Divní) duchové z nebes
Strach - účinná zbraň...
Starověrecký původ symbolů české státnosti
Svantovid
Svatý Prokop
Svítání Ďasů
Světelné výbuchy na obloze
Svobodné volby
Systémoví odborníci na přepravu cizích majetků
?arlatová bestie
?ílení astronauté na obě?né dráze?
?oková terapie
Taserový nácvik fa?istické gerily
Technicko - fyzikální jev nad Prahou
Tech - fyz jev nad Prahou - Nemusí to být toté?...
Tech- fyz jev nad Prahou - Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část
Techno Warior s ohnivým mečem.....dokončení
Tezcatlipoca - Dýmající zrcadlo
Teorie relativity, co v?echno je?tě Einstein nevynalezne
Temný věk
Tichá válka (The Silent War)
Tkaničkové Know How (Le? má dnes velmi krátké nohy)
To snad nemyslíte vá?ně
Total ReCall aneb Pět ran do čepice
Technicko fyzikální jevy nad Prahou
To, co společně hledáme
Tvé cesty a osudy národe český...
U.F.O. v časech, kdy nebe bylo je?tě modré!
U.F.O. nebo silové systémy!!
U.F.O. nebo nebeská holografie?
U.F.O. Phone Home .... 1.část
U.F.O. Phone Home .... 2.část
U.F.O.? - Nechme se překvapit!!
U.F.O. prý ji? dávno odlétly!
Umělohmotný avatara
Uvězněná planeta
Uvězněná planeta II.
Uvězněná planeta III.
Vaporizace
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná"
Válka men?ích bohů
Vánoční pozdrav z Gazy
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a...
Večerníček pro "nejlep?ího přítele"
Velký král Hrůzy
Velengorod (Velehrad na ?íravě?) br>Velký "český" náčelník opět doma "
Vítejte...
Vládkyně nad celými Čechami II.
Vnořené dotazy
Volba osypáním
Vrba by uschla zármutkem...
Vugasti Bor (Wogastiburk)
Vzpamatujte se, dokud je čas?.
Výběr 2...
Výběr a "Originální teorie relativity"
Výtahové strany"
Zapírají, nebo programově l?ou?
Za devaterými horami a devaterými řekami.
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra"
Záhady, je? mi stále vrtají hlavou
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami
Zářící brána do pekelné Prahy roku 2006?
Zářivá světla Acilut I."
Zbraně ?ebetu 1. část
Zbraně ?ebetu 2. část
Zbraně ?ebetu 3. část
Zde nás mů?ete dotovat!"
Země Antů
Země Antů - 91kb/ formát pdf
Z chemtrails nikdy pr?et nebude
Zem?tí ?kůdci
Zero Time (nultý čas prvního zrození)
Změna klimatu?
Známé mimozemské objekty
Zvlá?tě mocná kouzla na CNN
?ivá a mrtvá voda


Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (528 hl.)
 
Ne (313 hl.)
 
Možná (282 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1123

  Novinky
10.01.2018: Čtení článků Zdeňka Patricka

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

- 30. 9. 2019 4 779451
- 30. 9. 2019 - 3 599 747
30. 9. 2019- 1 041034
30. 9. 2019 138670

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0