| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Loupeľníci v  naľehleném taxidu
Vydáno dne 17. 07. 2005 (3865 přečtení)

Řeč ctihodného lorda byla dobrá a nová. Tam kde byla dobrá, nebyla nová. Kde byla nová - nebyla dobrá.>

Winston Churchill>

© Zdeněk Patrick\D_opus_2_11_2004\v?e\Zloději a podvodníci

Před dubem, za dubem, tam si na tě počíháme.

Před dubem za dubem, tam tě vo?kubem!
Z loupe?nicko - filmového chorálu, respektive z milého filmu, jak matně tu?ím z dílny pana Zdeňka Tro?ky?

Giordano Bruno (1548 - 1600)

Upálen za svoji vizi o mnohosti světů.

Jakkoliv se příslu?ná církev distancuje od těchto skutečností, téměř 9 milionů lidí obviněných z čarodějnictví bylo ?alářováno, mučeno a posléze utopeno, či upáleno jen proto, ?e se myli častěji ne? bylo v kraji zvykem, byli v nepravou chvíli na nepravém místě, byli vzdělaněj?í, či nepatrně bohat?í ne? jejich otrlý soused. Uvá?íme-li, ?e velké procento zavra?děných si vybírala Svatá Inkvizice mezi ?enami, je o to navý?en stupeň zhovadilého barbarizmu, je? nelze nikdy a ničím omluvit. Více ne? 100 milionů lidí bylo ve dvacátém století zavra?děno v uměle vyvolaných válkách a revolucích. Miliony vyvra?děny hladomory, ?neznámými? nemocemi a ?tajnými? pokusy. Programové vra?dění dětí, kdy? doktor Mengele se stává téměř vzorem, dávno ji? není minulostí! Vivisekci, euthanásii a mučení dodávají multimediální ?oldnéři lesk mimořádnosti a punc dokonalosti bláznivě poskakuje nedaleko! Tak?e se v?e zdráhá cokoliv popisovat...

Dr. Robert Mayer (1814 - 1878) Heilbronn

Bezvýznamný lodní lékař, jen? si dovolil roku 1845 předlo?it samozvaným bů?kům na vědeckém Olympu svoji teorii o zachování hmoty.
?Vědecký? svět pře?el okam?itě do protiútoku. Pře?el toti? celou zále?itost výhrů?ným mlčením.
Krátce po drze nesnesitelném otisknutí Mayerovi teorie v časopisu Anály chemie následoval okam?itý útok dostatečně smrtící brizance, v něm? se vyznamenali zejména ?kolegové? Hermann von Helmholz (1821 - 1894) a Rudolf Clasius (1822 - 1888). Výsměchy a úrá?ky byly tím nejmen?ím, čím mohli (společně s dal?ími sobě podobnými pacholky) ?ivot Roberta Mayera obohatit. ??astným řízením ?osudu? útoky oslabený ?megaloman? záhy onemocněl zánětem mozkových blan, aby byl později odklizen do ústavu choromyslných. A jakkoliv je to neuvěřitelné, s pomocí psychiatrických kolegů odborníků - byl dokonce prohlá?en za mrtvého!
Po celých deset let tak mohl být ??ílencův? bláznivý objev úspě?ně tutlán. Snad i proto, aby tento zcela unikátní objev nemohl být spojován se jménem ?ílencovým a mohlo být (konečně) zveřejněno jméno ?skutečného? objevitele - mo?ného kandidáta na Nobelovu cenu.

Podobný osud měl i rakouský, pota?mo vídeňský doktor Ignaz Semmelweis (čti Ignac Zemlwais, česky pan ?Bílá ?emle?, respektive pan Čistá ?emle). Ten si pov?iml, ?e úmrtnost rodiček po porodu se sni?uje úměrně ke stupni hygieny porodníku a porodních asistentů. Mezi svými kolegy se proslavil svým, prý a? chorobným prosazováním hygieny při porodech. Podařilo se mu sni?it umrtnost rodiček na tak neunosné minimum, ?e jej kolegové začali nenávistně napadat. Kdy? opakovaně po?ádal vedení nemocnice, aby bylo mytí rukou a hygiena před operacemi ?povinné? byl vyhozen z práce! A v okam?iku, kdy se rozhodl publikovat svůj převratný objev uvrhli na jeho poznatky ?kolegove? doktoři a odborníci z Lékařské komory neproniknutelné embargo. Terorizování doktora Semmelweise se navý?ilo natolik, ?e prý bylo nutné jej hospitalizovat v psychiatrickém ústavu, kde později zahynul na dostatečně intenzivní ?lečbu?! Za nějaký čas se jeho objev prosadil jako převratný. Jméno nepravého ?nobelového? borce, jen? si přivlastní, či dokonce přivlastnil my?lenku nebohého doktora Semmelweise o nutnosti zvý?ení hygieny porodníků, budi? tímto vymazáno z "knihy ?ivota" jako nechutně nectné.

Papinův přetlakový hrnec známe snad v?ichni, kdy? naopak informace o osudu nebohého vynálezce jsou systematicky pečlivě zamlčovány. Zřejmě těmi, kteří se chtějí sami honosit cizím peřím. Podivná kauza mnohého, s čím se později před ú?aslým světem py?ně vychloubali ti ?praví vynálezcii? zralí na Nobelovu cenu. Vynálezce parního stroje objevil mnohé z toho, s čím se později honosili slavní ?objevitelé?. Kdy? James Watt mů?e být světlou výjimkou! Papin zřejmě vynalezl je?tě cosi, co bylo nutno ukořistit a vynálezce okam?itě zničit. Papin zmizel ze svého bydli?tě z hodiny na hodinu. A to tak, ?e nav?dy a beze stopy. Jeho tělo, či jakékoliv pozůstatky nebyly nikdy nalezeny. Přičem? multimediální ?oldáci, opět jakoby na čísi nehlasný povel, se o této polo?ce nedovolují zmínit. Ani náhodou!

Český kněz Prokop Divi? vynálezce hromosvodu, s nim? měl u svých představených nepředstavitelné potí?e, byl okraden satanistou Benjaminem Franklinem. Tým?, jen? kupodivu sepsal, či byl spoluautorem americké ústavy.

Léčba rakoviny podvazovaním nádorů (devitalizace - zastavení vý?ivy rakovinnému bujení), kterou tajně prováděl Mudr Karel Foltýn, byla zesmě?ňována společně osobou lékaře, jeho objev byl prohla?ován za podvod a posleze zcela ignorován. V té době nebylo ?ádným tajemstvím, ?e velmi zisková chemoterapie ji? jede na výhodném tygru a nehodlá slézt. Ministr zdravotnictví a nelehkého post_puč_hadrového umírání, ale i jeho pracovitý pracovní kolektiv udělali v?e, co bylo v jejich silách, aby naděje pro nevyléčitelně nemocné pohasla zcela. O devitalizaci se nyní ji? jen zarytě mlčí. Mudr Karel Foltýn zemřel otráven zka?enými potravinami.

PS. Kdo by navázal na způsob léčby Mudr. Karla Foltýna bude postaven v České republice mimo zákon!

Český vynálezce Josef Ressel, byl sprostě nejen okraden o svůj vynález lodního ?roubu, ale zároveň jako rakouský poddaný i o výsledky své lesnické práce. Český vynálezce a tvůrce prvního českého parního automobilu byl nejdříve okraden o své peníze směřující na výzkum a později pomluvami rakouskými úřady zcela zničen.

Vynálezce vznětového motoru Němec Diessel byl utopen v moři. Diessel beze stopy zmizel z lodi, na které se plavil do Spojených států, kam byl jako slavný vynálezce pozván zřejmě na popud benzínových korporací strachujících se o své zisky (přičem? je v této souvisloati nutné si uvědomit, ?e benzín je pouze odpadním produktem při výrobě nafty a dal?ích ropných produktů). Diessel zahynul tedy téměř zbytečně. Na druhé straně benzínové a ropné korporace dne?ka nemusí platit ?ádnému z potomků tohoto německého vynálezce. Nutno dodat, ?e tenkrát mizeli beze stop bezejmení vynálezci motorů na vodu. Dostatečně zesmě?ňováni mediálními ?oldáky. Dodnes je vynález motoru na vodu ?ivotu tak nebezpečný, ?e se nikdo ji? neodvá?í s něčím podobným přijít na veřejnost. Právo mají pouze řízené pracovní kolektivy se snadno vyměnitelnými dílčími elementy.

Tomá? Alva Edisson se nestyděl nejen krást (pomocí podivně děravých zákonů) vynálezy svých zaměstnanců), ale i podle mystifikovat světové společenství veřejnou popravou zločince na elektrickém křesle pomocí ?pří?erného a ?ivotu nebezpečného stejnosměrného proudu?, který pou?íval jeho někdej?í zaměstnanec geniální Tesla. Zatím, co zamlčel popravu sledující veřejnosti, ?e střídavý proud je stejně smrtelně nebezpečný.

Eisteinova teorie relativity?

Geniální Albert Eistein mne vyvádí z míry natolik, ?e jsem fascinován jakýmkoli úsudky mediálních ?oldáků určujících svoji nevzdělanosti míru objevitelských úspěchů Alberta Genioviče. Nebo? ani náhodou netu?ím (a nikdo mi tuto kauzu je?tě neuměl solidně vysvětlit), jakým vhodným zázrakem to nedu?ivý Albert dotáhl a? na roli geniálního vynálezce, či objevitele teorie relativity. Dodnes netu?ím v čem vlastně spočívala jeho genialita? V?e, co je přisuzováno Albertu Einsteinovi vynalezli toti? jiní, ani? by se velký Albert o cokoli pokusil, či alespoň v týmové práci vůbec vytu?il! Snad jen slovo ?pochopil? je v tomto případě zcela namístě. Posuďte sami. Pro výpočet teorie relativity se doposud pou?ívají pouze tři Lorentzovy transformační rovnice, jimi? je o teorii relativity řečeno téměř v?e, co je přisuzováno Albertovi. Dejme tomu, ?e Max Plank se s ním nepodělil ani o svoji rovnici E = m x c2, , přičem? zcela bezpečně víme, ?e ani vzorec E = h * f, či jakýkoliv jiný související s teorii relativity (včetně rovnítek mezi v?emi příslu?nými rovnicemi) nepocházejí z dílny tohoto údajně geniálního teoretika. Uvá?ím-li, ?e v?e, co je přisuzováno Albertovi Velikánovci bylo ve skutečnosti objeveno jinými borci, či a? velmi dávno po smrti vzácného genia. Včetně gravitačních čoček, interference světla a tak podobně. Rád se nechám kýmkoli zdatným poučit se i o tom, proč se na Českých vysokých ?kolách je?tě donedávna chybně vysvětlovala jedna z Lorentzových rovnic. A pokud tomu ji? tak není, prosím zároveň o vysvětlení, na jakém?e zázračném poznatku bylo toho vzácného efektu (opravy chybného učiva) dosa?eno právě v případě Lorentzových rovnic?! Kolem praktického pokusu a vývoje atomové pumy (ji? Albert jako starý mu?) pouze úspě?ně tajtrlíkoval. Nicméně připou?tím, ?e cosi objevit přeci jen musel. Posoudím-li jakým způsobem odhodili do sklenice od okurek plné formaldehydu jeho geniální mozek, aby multimediální ?oldáci naopak vyprávěli, ?e v zaprá?ené lahvi od okurek se ve formaldehydu vlastně líně pohupuje mozek zcela jiného borce. Kde?to mozek velikána, navzdory mrzkým pomluvám, dlí kdesi na Výsostech. Splasklá legenda o ničem.

Srbský genius Nikola Tesla nesmí být, vzhledem k servilní přirozenosti domorodých hadro - protektorátních vlastenců a chartizánů povolen jinak, ne? jako rodilý Chorvat. Z tého? důvodu se programově o velkém Slovanu mlčí. Pokud je vůbec v protektorátním tisku (od roku 1989, kdy konečně zvítězila pravda a láska nad l?í a nenávistí) dovoleno o Slovanech psát cokoliv dobrého. Maximálně mů?e být povoleno být představován jako typický Venu?an. Co? je prý jeho jediná solidně vypadající parketa, nebo? sám se za Venu?ana prý mezi námi čistokrevnými a xenofobními ?Armíny?... jen pova?te... i pova?oval! Tesla je ve skutečnosti rodilý Srb, jeho? oba srb?tí rodiče ?ili v Chorvatsku. Tam se nakonec i slavný slovanský vynálezce narodil.

Rakouský vědec Alfred Wegener pronásledovaný svými kolegy a? ?za hrob?. A čím stra?ným se prohře?il? Bez dovolení publikoval na počátku minulého století (kolem roku 1912) ?odvá?nou teorii posuvu pevnin (drift), je? se nakonec padesát let po jeho smrti potvrdila (v ?edesátých letech dvacátého století) pomocí jemných měřících přístrojů. Av?ak dostatečně pozdě na to, aby se ji mohl pochlubit ?team? na slovo vzatých odborníků, jim? Nobelova cena tak slu?ela! Zakladatelé výzkumného ústavu Alfreda Wegenera nepoci?ují ani za mák studu. Posun pevnin souvisí s ?ivotně důle?itými pochody, je? doposud udr?ovaly na Zemi pro ?ivot velmi přijatelné podmínky. Zdá se, ?e je to osvědčený mechanizmus, jen? postupně udr?uje mno?ství CO2 na přijatelné úrovni. Mechanizmus, jen? na Venu?i zcela chybí.

Stalo se roku 1892. Tehdy předvedl telefonní mechanik, či spí?e farmář z Calloway Nathan Stubblefield se svým synem v městě Murray ve státě Kentucky svůj vynález bezdrátové telefonie (slavný vynálezce bezdrátové telefonie Marconi je?tě ani netu?il o čem je právě řeč, nebo? byl tehdy je?tě nedospělý mladík stár kolem 18 let) stalo se tak před radnicí, kde na trávníku umístnil dvě bedny 60 x 60 cm ve vzdálenosti 200 metrů od sebe. Přítomný dav mohl jasně sly?et, jak se otec a syn na tuto vzdálenost domlouvají. Nicméně jakoby nic (mo?ná centrálně řízeni) nepochopili a oběma vynálezcům se hlasitě vysmívali! Je?tě jednou byla na popud redakce časopisu Louis Post Dispatch bezdrátová technika (Wireless) 10. ledna 1902 předvedena. telefonní přístroj byl namontován na dvě cca metrové tyče a redaktor listu si měl zvolit místo odkud bude přijímat vynálezcovi pokyny. Na zvoleném místě měl zapíchnout tyče do země a přilo?it sluchátko. redaktor se vzdálil jednu míli od Stubflblefieldova domu a zapíchl tyč do země. v tu chvíli sly?el v?e, co syn vynálezce říká. Rozuměl ka?dému slovu tak zřetelně, jakob stál nedaleko v místnosti. Zdálo by se, ?e přichází úspěch. Ozvali se bankéři a vynálezce z venkova odjel i do Washingtonu DC. I tam byla jeho úspě?ná. Přístroj byl instalován i na parníku Bartholdi na plavící se na Potomacu ve Virginii. 21 května 1902 oznamuje Washington Evnening Star úspěch kentuckého farmáře! Objevili se první pokusy přístroj ukradnout! Vynálezce si nechal přístroj patentovat, av?ak jeho vynález byl zanedlouho zcizen a samotný patentní uřád později souhlasně s podvodníky tvrdil, ?e jednotlivá patentové schémata kentuckého farmáře jsou nepochopitelná a nesmyslná. A on sám, ?e zahořkl a nechce se s nimi o svá tajemství a poznatky? Bo?e můj? podělit ! Jeho vynález mu byl bezesporu ukraden, respektive jak tvrdí sami zloději ?Dávno bě?ně pou?íván, nebo? ?zde prý stojí tvrzení proti tvrzení?! On sám, ačkoliv předběhl dobu nejméně o 50 let byl nalezen mrtev v polorozpadlé chatrči. Zemřel chudý, zcela opu?těn a okraden jak o čest vynálezce, tak o výkresy a ve?kerou dokumentaci! Cesta pro slavného vynálezce Marconiho byla tedy volná!

Objevitel krevního oběhu byl svými závistivými(?) kolegy systémově prohlá?en za slaboduchého, co? se samo o sobě rovnalo odsouzení k ?ivoření na okraji společnosti! Nebylo moudré hovořit o svých objevech, či bez dovolení si vynalézat mimo zavedeným systémem určené vědecké teamy!

Pokračování pří?tě

Co v?echno se do X Files nedostalo: Svatý Fosgen und Yperit Von Ostereich und Ungarn Poslední rakouský císař Karl Habsburský byl prohlá?en za svatého. Válečný zločinec, jen? za první světové války dal příkaz k pou?ití smrtícího plynu Yperitu. Společně s ním byla za svatou prohlá?ena blí?e neznámá Němka, je? se modlila za císařovo uzdravení! Na vyvra?ďování srbského civilního obyvatelstva v samém závěru I. světové války se docela zapomnělo! Zřejmě by byl rovnou a okam?itě prohlá?en za svatého. I kdy? jsem opět nucen su?e konstatovat, ?e v červenci roku 2005, ve večerním zpravodajství ČT1 (cca 10.30 hod), obvinila jedna z geniálních moderátorek, zcela v souladu z Rakousko-Uherskými válečnými doktrínami, Gavrila Principa z nesmyslného rozpoutání I. světové války. Bo?e můj?. Konečně nad námi tedy opět zvítězila, společně s dříve avizovanou pravdo_l?í, huso_kachnami, Mr Euthanasie Dr. Kevorkjanem i GM (Geneticky modifikovaná) nenávist!


Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0