| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Blýskání na lepší časy... I. část
Vydáno dne 06. 09. 2009 (3026 přečtení)

Čerstvý vítr čechrával nám vlasy, křišťálově voňavý vzduch a pstruhové potoky s hlubokými račími tůněmi, když letní bouře a stříbrný vítr pročistily i užní bubínky. Hvězdy velké jak lucerničky Karafiátových svatojánských broučků a velký, až pohádkově vyvedený Měsíc!

Nekonečná hejna vla??ovek a miliony vrabců, zatímco v modravé dáli, kdesi za vrcholky chrámů, zvedající se hora Říp, z Petřína vidím pak Krkono?e a z Krkono? i ?umavu! Jiskrné zimní radovánky, když sníh a vše kolem, mráz a snad i Josef Lada jen tak sobě, ale i nám pro radost, na počkání vymaloval!
Usměvaví psi a dětí jako smetí!
A navíc se domnívám, že se i naše planeta kymácela kolem Slunce docela jinak, než v posledních letech.

Ačkoliv dříve neexistovali nehlučné blesky ...

Komentář k článku "Ačkoliv" vložil: Lapato
blýskavice (Ottův slovník naučný) - Blýskavice jsou záblesky za jasné oblohy, jež nejsou provázeny hřměním; objevují se zejména večer po horkých dnech, proto se též blesky z horka (éclairs de chaleur) nazývají. Ná? lid říká jim blýskání na časy a domnívá se, že věstí příští pěkné počasí. V krajinách tropických bývají velmi časté. Jim příbuzny jsou blesky sice z mraků pocházející, ale bez hřmění, jež se též uvádějí ....Vlo?ený komentář je zajímavý i tím, že slovo blýskavice se stalo hitem meidálních borců a já se naopak pokusím přiblížit v souhrnu můj nedokonalý názor, že se pod jedním slůvkem může skrývat hned několik různých fyzikálních jevů. Přesněji: vycházející z různé podstaty.

Můj zájem o čistě amatérské pozorování nebes a blesků vyplývá hned z několika událostí. Jedna z nich, v předminulém století, nepříjemně postihla jihočeskou větev mých předků. Pravděpodobně kulový blesk zabil moji prabábu.

...Nebo ještě něco jiného?

Glosy © Zdeněk Patrick - 2009 Praha

Nejdříve se pokusím ještě jednou popsat, vzhledem k rozdílným generačním zkušenostem, co si představuji pod pojmy čisté nebe.

Zkrátka čisté nebe!
Ve dne čirý vzduch, nádherně jasně modrá obloha. Se Sluncem majícím jasné obrysy a svitem, jenž není rozptýlen ničím jiným než čirým a průzračným vzduchem. Svítící jasně a bez chorobného rozptylu. Viditelnost - daleko, široko. Vzduch, mnohdy s vůní moře (podle směru odkud přicházel. Jinak většinou stabilní vánek, čechrající vlasy), po dešti nikoli s puchem hniloby a ?luto?edivým povlakem na oknech automobilů, ale s vůni okolních květin a trávy. U silnic s pronikavou vůní akátů. Sporadicky i zápachem asfaltu. Neexistence inverze a přízemního ozonu v tzv. nedýchatelném poklopu. Viditelnost z pra?ského Petřína až do Krkono? i na ?umavu. Mnohokráte z Točny u Zbraslavi na Říp a Mile?ovku.
Na noční pra?ské obloze nádherné hvězdné nebe, když některé hvězdy první velikosti zářily podobně jako dnes akční Jupiter. V zimním období se hvězdná obloha ještě více prozářila.
Jestli?e nade?lo letní bouřkové období (mnohdy dvě tři bouřky následující po sobě), pak krátce po bouřce se vyjasnilo s nádherně osvě?eným vzduchem. Průtr? mračen byla průtrší mračen, nikoli zátopová pohroma. Ano, okamžitý vodní příval vypadal mnohdy velmi hrozivě. Průtr?e mračen, či bouře přicházely a odcházely relativně rychle. Listopadové deště a plískanice byly nepříjemné, avšak nikoli několika měsíční, jako dnes. První sníh se většinou skutečně objevil na Martina, takže ?Mikuláš? byl většinou již na sněhu. Jakmile napadl kolem vánoc ten pravý sníh a objevila se modrá obloha, sníh jiskřil jak démanty a zůstal bílý téměř po celou zimu.
To vše se počalo měnit s prvními atomovými pokusy. Zima přestala na dlouhý čas prakticky existovat. Dlouhodobé mrholení se stalo pravidlem. Dokonce i v červenci napadly socialistické kalamitky (cca 2 - 5 cm sněhu). Pak přišel čas, kdy letní bouře začínaly koncem týdne, přesně kolem druhé hodiny odpoledne. Připomínám, že v těch časech se pracovalo do dvou hodin. De?tě a nepohoda končily povět?inou s pondělním nástupem do práce.
Rozhodně nemohu zapomenout na jeden z nejsilnějších zážitků: S předstihem Rudým právem a ČT avizovaná odpolední polární záře. Viditelná i v Praze.
Přesně ve stanovený čas bylo možno, několik desítek minut, pozorovat pulzující ?lutozelené sloupce "polární záře" (v Praze na západo - jižní obloze.). až po letech jsem se pokoutně dověděl, že se ve skutečnosti jednalo se o rozkmitání van Alanových pásů výbuchem jaderné pumy (US provenience) výšce 40 kilometrů. Tvrdé záření zasáhlo tehdy celou planetu a navýžilo výskyt rakovin a infarktů.
Klima u nás postupně doznalo změn výstavbou Vltavské kaskády a tepelných elektráren. Zbrojní průmysl rovněž nelenil a tak energeticky náročné hrudkovny, hutě a vůbec ocelářská výroba, brzy zamořily vzduch sírou, těžkými kovy a popílkem. Společně s nárůstem dopravy. Nicméně? Stále funkční cirkulace vzduchu nás podstatně chránila před mnohem nepříjemnějšími dopady.
Zastavení cirkulace vzduchu bylo tenkrát ojedinělým jevem. Ale i to se posléze dostavilo. Zejména únorové nehnutelné dusivo bylo mnohdy k nepře?ití. Tepelné elektrárny vytápěné v nejhorším možném re?imu, s dostatečně sirnatým hnědým uhlím, se postaraly v nejúrodnější polabské ní?ině o ?lutošedou mělnickou mlhou. A ta se ?ířila skrze další a další budované chrámy reálného socializmu, až jednoho dne v plné kráse dorazila i do Prahy. A právě tehdy se v předpovědích o počasí se objevil nový průkopnický termín - ?kouřmo?.
Vyka?lávání ?briket? se stávalo pravidlem a příplatky na pohřebné jedinečným výdobytkem. Od síry ?lutý bílý klobouček mé ženy, černý sníh, nárůst rakoviny a infarktů myokardů u mladistvých, neobyčejnou novinkouž

Jistě?e bych mohl pokračovat ve výčtu dále, nicméně? jsem si vědom, že moje dojmy jsou silně subjektivní. V té době budování zlatých zítřků, kdy jsem začal programově sledovat a zaznamenávat fakta, jsem nechtíc vyslechl rozhovor dvou dobře informovaných komunistů o nastávajícím období. To se psal rok 1980.

V?e, co jsem vyslechl, se překvapivě do puntíku naplnilo. Pokud se bardi nemýlili, pak nás ještě čeká zdražení el. energie do té míry, že se stane běžnému občanu zcela nepřístupnou. Asi jako pytlík zlatých nugetů. Aby byla vize úplná, mají ještě zmizet ledničky s větším, řekl bych velmi podstatným procentem lidí. A to v čase, kdy se hotovostní platby, či prostá výměna zboží stanou neodpustitelným zločinem.

Blýskání na časy: Viděl jsem cosi takového době (asi 3x), kdy jsme jezdívali do volné přírody a spávali pod ?irákem. Spíše však to byla velmi vzdálená bouře, neboť (jak jsem již napsal), vzduch byl průzračný a bývalo vidět široko daleko).

Blýskavice jsem do té doby nikdy neviděl, jakkoliv se dnes stává toto slůvko mediálně vděčné a zajímavé. A navíc říci, že blýskavice vznikají z dlouhodobého horka, je podobný blábol, jako někdejší teze, že zvláště odporní chrobáci se rodí z bahna. Fyzikální podstata tohoto možného jevu musí nutně souviset s ionizací, vlhkostí, tlakem, teplotami vzdužného obalu a parciálními rozdíly potenciálu. Pokud uvažujeme blýskavice za blesky, tedy el. výboje. Mám podezření, že se pod tímto slovem mohou skrývat i jiné nesouvisející fenomény.
Ano, dlouhodobá úporná vedra mohou vést k rozdílu potenciálů parciálních prostorů, jestliže všechny jmenované fyzikální složky (vlhkost, tlak, přirozená ionizace, teploty ), jsou uspořádány v odpovídající konstelaci. Kterou však lze snadno pozměnit biochemickými, mikrovlnnými, či el.mag. vysoce energetickými pulzními výdobytky i směrem k uměle navýšené četnosti.
V prvním případě náhodných rozdílů, lze úspěchem předpokládat, že záblesky budou v celoplo?ném obrazu (v ose x, y, z) vídány v nikdy, či málo opakujících se bodech.
Čemuž však neodpovídá mnou popsané nehlučné kulové záblesky, co do četnosti a stálých prostorových souřadnic (velmi intenzivní záblesky vycházející z několika stálých bodů). Pokud platí poslední příklad, pak lze uvažovat buď o odlišné fyzikální podstatě jevu, či kosmických vlivů, nebo naopak o umělém generování.

Jedno srpnové odpoledne roku 1998 jsem poprvé zažil v Praze jednu z elektromagnetických bouři, o které jsem mohl donedávna tvrdit, že nic podobného jsem ještě nikdy ve svém životě nespatřil. Byla tak výjimečná, jak si jen umíme představit. Nejen co do druhů blesků, či nebývalé četnosti elektrických výbojů2. Celých 98 % výbojů bylo tehdy zcela nehlučných a většinou směřovaly vzhůru do stratosféry. Pouze ty, které směřovaly k zemi, respektive jejich velmi nepatrná část, byla doprovázena charakteristickým hromobitím a rachotem. Vše totiž probíhalo nadmíru zcela nehlučně. A to přes nesporný fakt, že elektrická bouře neobvyklé razance doslova běsnila těsně ?nad našimi hlavami?.

Typická, nízko pohybující se, černošedá bouřková mračna byla po celou půlhodinu ozařována mohutnými elektrickými výboji, které ?létali vzduchem v podivných uskupeních. Jednou více, vzápětí méně ?kostrbatých? kruzích, o velmi rozdílných poloměrech.
Četnost výbojů, do té doby nikdy nevídaná, byla více než udivující. Ka?dou vteřinu následoval další a další nehlučný výboj, z nichž ty menší vytvářely malý pravidelnější kruh se znatelnou sytě modrou výsečí. Nikoli nepodobnou velkému srpku měsíce. Kruh samotný přecházel od bílé barvy do světle fialové. Jakoby bychom v obráceném půdorysu mohli pozorovat modrý, do nebeských výšin spirálovitě stoupající blesk, či světelný sloup.
Tak jako se generují náhodná čísla v počítači, tak se na ztemněle bílé obloze vygenerovali každou vteřinu epicentra těch nejpodivnějších blesků, jaké jsem kdy spatřil.Na obloze bylo tak možno spatřit, v jediném kratičkém okamžiku, více než jednu desítku elektrických výbojů, které vytvářely kostrbatě červeno oranžové uzavřené kruhy, či velké fialově modré kruhové výseče.
Jak jsem již řekl - nebývalá četnost, tvary - a hlavně nehlučnost - vytvářela téměř apokalyptický obraz, jenž po dvaceti minutovém infernu postupně přecházel v průměrně odeznívající klasickou bouřku.
Nicméně i nadále s převá?ně nehlučnými záblesky.
Co? v těchto místech nebyl zcela ojedinělý fyzikální jev.

Duchové nebes © Zdeněk Patrick Praha 2004

V průběhu letu raketoplánu Kolumbie (let STS 107, start 21. ledna 2003 a plánované přistání v sobotu 1.února 2003) chystají v Iráku američtí specialisté (kolem 31. ledna 2003) premiéru mikrovlnných zbraní.

Izrael provádí, v rámci amerického programu FREESTAR, raketoplán Kolumbie, let STS 107, vlastní výzkum (projekt MAYDAX) prostřednictvím svého astronauta Ramona. Projekt se údajně zabývá jevy nazvanými ?Transient Luminious Events? (přechodné (pomíjející) světelné jevy (případy)) vznikajícími za elektromagnetických bouří ve vyšších vrstvách atmosféry.
Tyto lumineskující jevy se prý dělí na několik druhů:
a) Sprites (duchové - červeno_oranžové blesky mířící nad bouřkový mrak)
b) Elves (skřítkové (elf - skřítek) - červené zbarvené prstence se srpovitě zvyrázněnými částmi o průměru až 200 km)
c) Rods (pruty, mohutné modré dlouhé válcovité záblesky směřující vzhůru, až do 20 kilometrové výše).

Pokračování...


Blýskání na lepší časy.... 1.část
Hromy a blesky.... 2.část
Blesky? Blýskavice? Podraz...... 3.část


Související články:
Mnichov 1938 jinak (04.10.2018)
Čas mého svítání, utkaného Rudou září (21.08.2011)
Fukužima 1? (26.03.2011)
Z hluboka dýchat... (05.03.2011)
Ve znakové řeči.. pro Vás: (12.05.2010)
Černý pasa?ér... (25.04.2010)
Kvalitu světa nezničily děti... (06.04.2010)
A dýchat smím? (26.03.2010)
Tehdy, až Strach a Hrůza samou hrůzou zkamení? (26.02.2010)
Dávno, dávno? odstaven a téměř navždy přemalován (06.02.2010)
Omlouvám se za své bludy a rouhání se... (03.02.2010)
Če?i opět v Praze? (25.01.2010)
Aby smutek neměl kam přisednout... (02.01.2010)
Tití?isté a zimní radovánky? (23.12.2009)
Jak lehce eliminovat domorodce? (12.12.2009)
Hrozba globálního oteplovaní? (09.12.2009)
Nejsme na tom o nic hůře, než zítra? (24.10.2009)
Hromy a blesky 2. (06.09.2009)
Ideozločin.... (07.07.2009)
Země je placatá, pane Stwora... (29.06.2009)
Povodeň prý způsobily běžné letní bouřky (25.06.2009)
Petr Cibulka (15.06.2009)
Mediální manipulace... (15.06.2009)
Již šest let není na Pra?ském hradě agent KGB... (12.06.2009)
matrix-2001.cz... (22.05.2009)
Až tak? (19.05.2009)
Zpět "na cestě do (nové) Evropy"? (17.05.2009)
Výběr... (23.04.2009)
?edivci mezi námi? (20.04.2009)
My zase můžeme... (05.04.2009)
Výběr článků 2...Kobyla již sebou křečovitě ?kube (17.03.2009)
Roskas... (19.02.2009)
Energie pro pře?ití 3. část (10.02.2009)
Blízké aktivity nenásilí... (02.02.2009)
Jak snadno vykořenit národ? (27.01.2009)
Energie pro pře?ití.... 2.část (01.01.2009)
Pokusy na lidech v Česku legální? (15.12.2008)
Blízký program Neviditelných (27.11.2008)
Když devět stále ještě není sedm (24.11.2008)
Zapírají, nebo programově lžouž (17.11.2008)
Levá i pravá ruka Ďábla... (22.10.2008)
Opakování je matka moudrosti? (16.10.2008)
Ďábel v hudbě (14.10.2008)
Nácvik možné simulace letu U.F.O.?... (24.03.2008)
Bratrstvo všeobjímající zášti a humanitárního bombardování (17.02.2008)
Volba osypáním (10.02.2008)
První den hrůzy (09.02.2008)
Mrtví vstávají z hrobů, hluží sly?í, slepí opět vidí (04.02.2008)
Svobodné volby (21.12.2007)
Energie pro pře?ití (06.08.2007)
Výtahové strany (02.07.2007)
Heslo: Extremista a nedej Karl Marx dokonce vesmirnilide.cz (14.05.2007)
Záhady, které mi stále vrtají hlavou (11.05.2007)
Dogma a nebezpeční odpírači (23.04.2007)
Zdravice (21.02.2007)
Návrh vlády středovýchodo západního Hevilstanu (05.01.2007)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1664 hl.)
 
Ne (1052 hl.)
 
Možná (1025 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3741

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0