| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Slovník zakázaných, či nedoporučených slov a slovních spojení
Vydáno dne 09. 03. 2006 (16194 přečtení)

Slovník zakázaných, či nedoporučených slov a slovních spojení:

©Zdeněk Patrick 1996
Seznam mo?ná mo?ných nebezpečných slov v návaznosti na mo?ná mo?né nebezpečné my?lení (Thought_Crime)Autocenzura - strachem vybuzená selektivní naučená nevědomost.

BrainWashing - vymývání mozku, různorodá technika, je? je nedílnou součástí Public Relations

Nedotknutelné zlaté rezervy - ?ovinisticko xenofobní nenávistná kampaň rebelů a mo?ná mo?ných teroristů, stavící se na odpor na?im neomylným tézím, ?e české zlato je bezcenné, ač jeho cena, krátce po přemístění do Němec, během několika let závratně a několikanásobně stoupla. Má v?ak cenu ?pinavého bláta, jak sdělil mluvčí Národní banky a mediální prostitut. Není pravda, ?e okolní státy zlato horečnatě skupují. Je bezcenné, bezcenné, bezcenné, bezcenné. Miluji Velkého bratra, miluji Velkého bratra, Nech? vzkvéta přátelství mezi občany ČR a Banksteristy. A? na věky věkův... A u? nikdy, pova?te jen... Nikdy jinak!

Zlatý poklad ČR - Neonacionalistické xenofobně motivované nepřátelské buňky ?íří zakázané zvěsti o banskterské bandě, která na příkaz Rady globálních machinací nejvy??ího sovětu vykradla s předstihem, j? v roce 1989, krátce po nástupu Václava Havla, ve?keré zlaté mince státního pokladu a je?tě za vlády jmenováného i vyjednala a spáchala vykradení státního zlatého pokladu ČR.

Čech, Slovák a Slovan Tě?ká psychotická nemoc, způsobená vlastizrádným rusofilním virem, ze které Vás vylečí jedině systém MK Ultra, samozvaný na v?e odborník, arogantní cizí cizinec Vláďa, nebo ?efredaktorka "Nové obrany lidu", která hodlá takto tě?ce nemocné jedince posti?ené prý vlastizrádou vůči Satanistánu, okam?itě vyhledat, a neprody?ně oddělit od zdravého a nenaka?eného jádra Zemských ?kůdců, přirozených blbců a vykořeněnců: Buď v zachytných koncetračních táborech GITMO, či v právě budovaných psychiatrických pevnostech, kde pomocí silných elektrických a inzulínových ?oků známým systémem MK ULTRA a Mind Control, bude těmto odporně naka?eným jedincům zakvedláno mozkem tak účinně, ?e dal?í zkoumáni důsledků léčby, společně s laboratorními krysami, bude ji? zhola zbytečné.

Brain Washing - odborně asistovaná implantace "potřebného" názoru, pře?kolení pomocí chemikálií, GM potravinami, BSI kravičkami, celoplo?ným pokrytím kladně laděnými signály a drogami v kombinaci s masá?emi mozku vysokoenergetickými pulsy Velkého bratra "o konečném vítězství zá?tiplné l?i a nenávisti, nad čímkoli nepříjemně pravdivým. V?e nasíleno microwave technologiemi a podprahovou invazí.

Demokracie - té? pseudodemokracie - souhrn opatření k zamezení ?íření svobodného projevu, s cílem omezit ve?kerá lidská práva a nezadatelné svobody. Obrazně: hra s několika míči na jednu branku. Branku zmateného lidského stáda.

Denní realita - Fiktivní svět, virtuální realita, vytvořena masmedii v souladu s Public Relations

Dogma - Vyhlá?ení dogmatu, jeho nedotknutelnosti a vymáhání absolutně poslu?ného převzetí, parciálně určuje i následnou inkviziční nemíru v drcení kostí mo?ného odpírače, nezávisle na skutečné pravdě.
Přičem? není pochyb, ?e je buřičstvím ?íření nepřátelského názoru, ?e ti, kteří onu doktrínu, či dogma, na úkor zásadní logiky, prosazují, trpí strachem a nejistotou vlastních kroků.
Je zakázáno si myslet, ?e nezávisle na tom, zda se na?e Svaté dogma blí?í pravdě, či je-li pravdě na hony vzdálena.
Je zakázano vůbec pomyslet, ?e dogma je oblíbeným nástrojem skutečných extremistů.

Elektronic Harassment - EU Velkobratru milé, ač dříve nezákonné, respektive zločinecké pou?ívání elektronických a mikrovlnných zbraní s cílem eliminace, kontroly a stimulace my?lení jednotlivce i celých skupin lidských bytostí. Do tohoto zločinného systému je zařazeno agresivní periodické zablýskávání TV obrazovek (v ČR jsou to: Čt1, ČT2, Prima, Nova) a vysílání podprahových snímků
Systémovou zbraní se stal rovně? prostý i cílený ektrosmog. Ka?dý, kdo plánuje, umo?ňuje svým konáním, nebo nekonáním, čí propaguje budování, uzákoňuje, čí povolí uzákonit, prodává, obchoduje, respektive napomáhá budovat zdroje elektrosmogu, zvlá?tě pak cíleného elektrosmogu je zločinec.
Je zakázáno si myslet: ?e zločincem, je i ten, jen? tento masový zločin popírá, či zpochybňuje.
Je zakázáno ?ířit pomluvu, ?e pokuď tak činí vláda, politická strana, či libovolné uskupení kteréhokoliv státu, ?e se jedná o organizované zločinné spolčení s obzvlá?tě nekalými záměry.

Euthanasie - Bezplatné zdravotnictví zaručené charizmaticky chrochtajícími vůdci mas, či humanitárními bombardery. Navíc ústavně garantovaná nejvy??ím sovětem a dohodami gremia banditů.

Fenclovy biftečky - Hovězí maso naka?ené nemocí BSI. Infikované maso pochází z býlo?ravců krmených masem uhynulých zvířat. Předchůdcem této nemoci je nemoc zvaná Kuru-Kuru objevená roku 1926 v Africe.

Free Speech - Svoboda projevu: Zdraví ?kodlivá svoboda slova. Zaručeno ústavou!

Freedom of speech - nepravděpodobná svoboda projevu s jehlami zara?enými pod nehty.

Freedom of expression - Svoboda projevu v rámci mírového globál fa?izmu s nelidskou tváří.

Free expression - mo?ná svoboda projevu

Informační exploze - systém, kdy se v?e nepotřebné dozvíte s dostatečným předstihem. Zejména informace o přirůstcích nejmenované zoologické zahrady se ?ířily rychlostí tachyonů. Ale i to je ji? taky jen historie.

Humanitární bombardování - Obzvlá?tě mile vypečený výrok z oblasti Public Relations pocházející z povolaných úst blahoslaveného světce pana Ve?krny.

1. Chemitrails - ení pravdou, ?e se jedná o silně expandující "kondenzáty" vypou?těné neznámými letadly v rámci programu "Stmívání planety"

2.Chemitrails, (chemtrails) - nesprávný termín teorie o spiknutí, je? předpokládá přelet tajemné vzducholodi, protěj?ek černých helikopter, kři?ující nebe a postřikující zemi látkami vyvolávajícími zákeřné nemoci. Jedná se se o paranoidní představy a legendy o tajemných letadlech.

Je zakázano si myslet, ?e tyto buřičské teorie pova?ují ovčany za slepé, tupé, hluché a magory. Nebo ?e si nevidí při popírání vzdu?ného ataku dál ne? na ?pičku nosu.
Ve skutečnosti jde jen o pár ?patně nastavených leteckých trysek.

Je?í?ek - zakázaný termín. Je?í?ek - někdej?í česká, nepříjemně nábo?ensky orientovaná legenda, na počátku třetího tisíciletí mistrně globalizovaná systéme Public Relations do přijatelněj?í podoby dočasného "stařečka Je?í?ka?, jen? sice oděn do charakteristického leninsky rudého hávu dědy Mráze, skryt rudou kapucí, stále "?ádaněj?ího" a zcela nábo?ensky ne?kodného Santa Clause, oblétává kolem planety se svým sobím spře?ením, pečlivě monitorován nejen silnými radary protivzdu?né obrany Spojených států (NORAD), satelity na geosynchronních trajektoriích, letadly F-15, respektive F-16, kanadskými letadly CF-18 Hornet, ale i sofistikovanými zbra-němi SDI (Vesmírné "obranné" iniciativy z oblasti "hvězdných válek"). A zřejmě nejmenované tajné slu?by, ve spolupráci s vatikánským podzemím, zabezpečily i informaci o oblíbeném jídle "stařečka Je?í?ka" i jídle sobů z jeho spře?ení. Stařeček Je?í?ek v rudé kápi je monitorován osobním podko?ním čipem a rudým nosem vedoucího soba Rudolpha, emitující záření náhodně se podobající vyzařování motorů nepřátelských balistických střel. více zde...

Konspirační teroie o spiknutí - Termín pou?ívaný k potírání ve?kerých informací o skutečném průběhu spiknutí

KPUFO - p?t ticho léčí... aneb KPUFO varuje: Příli? vědomostí a matematiky ?kodí du?evnímu rozkvětu i zdraví.

Milosrdenství - Systém, popírající jakákoliv lidská práva a nezadatelné svobody jednotlivce předbě?ným uvrhnutím občanů do dluhů a bídy exekutorskými bandami

Mind Control - Kontrola my?lení. Zakázané slovní spojení s cílem nehorázné pomluvy Velkého bratra. Prý nezákonně pou?itá mikrovlnná zbraň s cílem stimulace my?lení jednotlivce, či celých skupin lidských bytostí. Je součástí Electronic Harassmentu. Systém, prá popírající jakákoliv lidská práva a nezadatelné svobody jednotlivce.

Mladý terorista - zastřelený dvouletý civilista, jen? provokoval na?e vysunuté hlídky v hloubi sousedního území a provokativně nedbal varovných výstřelů.

Narodní buditelé - zakázené slovo, jeho? pravou podstatu odhalil senátor Petr Pithart. Dnes ji? víme, ?e se ve skutečnosti jednalo o neonacionalistickou buňku podvodníků, kteří podvedli nic netu?ící české obyvatelstvo Ostereich Ungarn chaganátu. Ano, ano! Xenofobně a krypto?ovinisticky skrývali své smutně proslulé vlastizrádné pikle v podobě jakéhosi ?ivota neschopného Českého jazyka. K velkému zármutku velkého chagana Franz Josefa blahé paměti. a jeho německy hovořících soudruhů ...

Narodní - zakázené slovo, je? xenofobně a krypto?ovinisticky skrývá neonacionalistické tendence. Viz Neonacionalistické divadlo v Praze, neonacionalistická třída, neonacionalistické Museum atd...

Naučená nevědomost - Vítané ochranné mimikry, je? je velmi oblíbenou obranou před pravdou a důkazy. Je nutné vyhledat ty, kteří ?íří nenavistně vyladěnou kampaň, ?e naučená nevědomost je účelový trik původně vypozorovaný u zlodějů, podvodníků a vrahů. ?ádná vesnice není tak malá, by nebyl nalezen alespoň jeden terorista, ?ířící tyto kacířské my?lenky (citát z manuálu inkvizičního zpravodajce "Kladivo na čarodějnice")

Nepovolená demonstrace - zločinný terorizmus (buřičství) směřující:
a) - k neoprávněným po?adavkům a obohacování se na úkor Vládnoucí Elity
b) - k zlomyslnému ochromení dopravy
c) - k zločinné desintegraci Nových Světových Pořádků...

Povolená demonstrace - Setkání několika prověřených a řádně očipovaných občanů protestujících například proti Dlouhé zimě, či Elitami neoblíbenému politikovi

Public Relations Officers - úředníci pro styk s nepřítelem (rozuměj "?irokou veřejností").

Real Criminals - mo?ná mo?ní Zločinci, mo?ná mo?ní adepti tajných koncentračních táborů. Ve skutečnosti občan, jen? nesouhlasí s fa?ístickými metodami globálně instalovaného systému potlačujícího pravdu, základní lidská práva a svobody.

Selektivní cenzura - cenzura pro Elitu nepřijatelných názorů

Svobodné volby - volba pěti politiků z pěti povolených. Slavnostní akt, je? se odehrává v určeném rituálu. Velmi radostně a zejména důstojně. Přičem? celkové počty hlasujících i výsledky voleb jsou čistě formální. Ostaní zájemci nejsou připu?těni. Zaručeně proklatě dobré volby, které se nakonec obejdou i bez voličů. Rituál v?ak musí být zachován! A pokud by, nedej Satan, scházel jeden hlas, pak zatkneme opozičního lumpa. Případně podstrčíme vytipovaným voličům neorazítkované obálky.

Cenzura - Zveřejňování téměř pravdivých informací o přírůstcích vybranných zoologických zahrad

Sci-fi (orwellovského typu) - denní realita

Selektivní demokracie - pseudosvoboda, je? ve jménu ochrany lidských práv a svobod omezuje lidská práva a nezadatelné svobody

Sexuální hara?ení - nezákonné heterosexuální hara?ení

Sodíkové Slunce - Oran?ově zeleným zákalovým rosolem rozptýlený svit Slunce. Té? svit Slunce skrze kondenzáty Chemitrails

Stará čarodějnice - zakázané slovo hanlivě označující dobrovolnou aktivistku uličního výboru

Thought_Crime - zločin závadného my?lení (autor Georg Orwel v díle "Rok 1984")

Vaporizace - jedinečný akt spravedlnosti vytěsňující nepohodlné mimo reálný svět a povolené my?lení. Té? Zmizení beze stop.
(autor Georg Orwel v díle "Rok 1984")

Public Relations - práce se sympatiemi veřejnosti, cílevědomé ovlivňování veřejnosti. A to nejen s pou?itím sociologických a psychologických technik, ale i s ve?kerou brutalitou microwave a dal?ích podprahových invazí. Kdy? vlastníte televizní poplatky, ačkoliv nechcete televizní příjimač ani náhodou. Metodu lze vyu?ít k "výrobě souhlasu" a k manipulaci obyvatelstva.

Utahování opasku - citlivý asociální program nejvy??ího sovětu sledující rozkvět a blaho občanské společnosti.

Vývoz demokracie - fa?istická doktrína oprávňující Zlo pou?ívat bezpráví nejen v rozporu s mezinárodním právem, ale při potlačování základních občanských práv a nezadatelných svobod.

Válečný konflikt - Doktrína jednostranných akcí válečných zločinců, pomocí ní? se v hlubokém zázemí mo?ná mo?ného nepřítele vyhledává mo?ná mo?ný bandita. Ve skutečnosti v?ak vra?edný útok microwave systémy, leteckými údery, pozemními vojsky a raketovými útoky s cílem zničit ve?kerou infrastrukturu u sousedů a zmasakrovat co nejvíce bezbranného civilního obyvatelstva.

Zastavení válečných operací - Doktrína umo?ňující Satanově sběři sesbírat mrtvé a za potlesku světové scény radostně odjuchat z rozmasakrovaného a nyní ji? liduprostého území. Nikoli v?ak jako světově hledaní váleční zločinci, nýbr? jako nevinné oběti brutálního útoku!

Výroba souhlasu (Manufacturing Consent)- manipulace s vědomím "Zmateného lidského stáda" s cílem zjednat souhlas k čemukoliv a samovolnou poslu?nost, v?e související s technikou Public Relations. Pojem poprvé pou?il a popsal americký novinář Walter Lippman. Předpokladem úspě?nosti Public Relations je neexistence mravnosti, etiky, humanity a totalitní likvidace zpětných vazeb. První z útoků Public Relations je tedy veden právě proti těmto komoditám. Prosazováním jakýchkoliv zvrhlostí.

Tato doktrína eviduje prozatím čtyři domorodé skupiny:
Elita, vládnoucí oligarchie
Public Relations Officers - úředníci pro styk s veřejností a vykonavatelé moci oligarchů
Zmatené stádo - nesvépravný prostý lid, nemající právo veřejně projevit jiný názor, ne? po?adují Public Relations Officers a jimi řízená masmedia.
Buřiči - Nepohodlní a jim podobné organizované tlupy pocházející z té nepřizpůsobitelné části silně zmateného lidského stáda, zabývající se zločinem závadného my?lení (Thought_Crime)

Virtuální realita - nikdy neexistující fiktivní svět vytvořený masmedii v souladu s po?adavky Public Relations

Zelení - termín z oblasti Public Relations. Spí?e v?ak mezistraničtí cestovatelé z chameleonskými příznaky. Připomínající prý ve skutečnosti přezrálý meloun: "Navrch shnile hnědozelení a uvnitře krvavě rudí".


Zemský ?kůdce - přísně zákázaný a velmi nebezpečný termín do něho? če?tí ?ovinisté zahrnují nejen celou ?kálu stran v čele s tzv. Zelenými, či na?eho skvělého agenta alias "humanitárního bombardéra", novodobého válečného zločince, velkozloděje, drancovatele prý "rodné země", ale pova?te jen... i námi dosazené drogové mafie, učené EU filtrátory - omezovače českých dějin a ostatní vlastizrádce.


Zvlá?tě odporná slova:
souhrn odporných slov a zavr?enihodných zvyků a metod poni?ující 3% lidskou důstojnost a feministická hnutí:

Buzerant - zakázané hanlivé slovo

Pravda - velmi nebezpečné zakázané slovo (pou?ívané obzvlá?? nebezpečnými teroristy)

Přechylování - zlopověstný slovanský (negermánský) zlozvyk poni?ující ?eny prostřednictvím příjmení přidáváním koncovky a, ...ová.

referendum - ničemná berlička odporující Novým světově fa?istickým pořádkům a poni?ující nejniterněj?í pocity na?ich otroků na nejzaz?í mo?nou mez...

Stará mrcha - zakázané spojení slov. Příli? sexistické a? kriminálně heterosexuální.

George W. Bush - Celoplanetární D?ingischán - zakázané spojení slov.

Karl von Schwanzenberg - Atomový Bič bo?í - zakázané spojení slov z nařízení strany a vlády nemající v ?ádném případě napojení na neonacionalistickou fabulaci o konečném potrestání Čechů, za zakrnělou drzost pěkně po germánsku se roztahovat.

Jachting - přísně zkázané slovo. Příli? elitářské.

Vlezdobruselisté - ?ohajové z divokého východu (nově osvojených slovanských kolonií) vysílajicí ty správné signály správných směrem tak dlouho dokud nejsou: Nosem opět vrytí v cizí velkopanské riti. Zakázané slovo z oblasti ?ovinisticko xenofobně nacionalistického buřičství.

Vlastenec - zakázané slovo z oblasti ?ovinisticko xenofobně nacionalistického buřičství.Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0