| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlep?í od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Slovník zakázaných, či nedoporučených slov a slovních spojení
Vydáno dne 09. 03. 2006 (16081 přečtení)

Slovník zakázaných, či nedoporučených slov a slovních spojení:

©Zdeněk Patrick 1996
Seznam možná možných nebezpečných slov v návaznosti na možná možné nebezpečné myšlení (Thought_Crime)Autocenzura - strachem vybuzená selektivní naučená nevědomost.

BrainWashing - vymývání mozku, různorodá technika, jež je nedílnou součástí Public Relations

Nedotknutelné zlaté rezervy - Šovinisticko xenofobní nenávistná kampaň rebelů a možná možných teroristů, stavící se na odpor našim neomylným tézím, že české zlato je bezcenné, ač jeho cena, krátce po přemístění do Němec, během několika let závratně a několikanásobně stoupla. Má však cenu špinavého bláta, jak sdělil mluvčí Národní banky a mediální prostitut. Není pravda, že okolní státy zlato horečnatě skupují. Je bezcenné, bezcenné, bezcenné, bezcenné. Miluji Velkého bratra, miluji Velkého bratra, Nechť vzkvéta přátelství mezi občany ČR a Banksteristy. Až na věky věkův... A už nikdy, považte jen... Nikdy jinak!

Zlatý poklad ČR - Neonacionalistické xenofobně motivované nepřátelské buňky šíří zakázané zvěsti o banskterské bandě, která na příkaz Rady globálních machinací nejvyššího sovětu vykradla s předstihem, jž v roce 1989, krátce po nástupu Václava Havla, veškeré zlaté mince státního pokladu a ještě za vlády jmenováného i vyjednala a spáchala vykradení státního zlatého pokladu ČR.

Čech, Slovák a Slovan Těžká psychotická nemoc, způsobená vlastizrádným rusofilním virem, ze které Vás vylečí jedině systém MK Ultra, samozvaný na vše odborník, arogantní cizí cizinec Vláďa, nebo šefredaktorka "Nové obrany lidu", která hodlá takto těžce nemocné jedince postižené prý vlastizrádou vůči Satanistánu, okamžitě vyhledat, a neprodyšně oddělit od zdravého a nenakaženého jádra Zemských škůdců, přirozených blbců a vykořeněnců: Buď v zachytných koncetračních táborech GITMO, či v právě budovaných psychiatrických pevnostech, kde pomocí silných elektrických a inzulínových šoků známým systémem MK ULTRA a Mind Control, bude těmto odporně nakaženým jedincům zakvedláno mozkem tak účinně, že další zkoumáni důsledků léčby, společně s laboratorními krysami, bude již zhola zbytečné.

Brain Washing - odborně asistovaná implantace "potřebného" názoru, přeškolení pomocí chemikálií, GM potravinami, BSI kravičkami, celoplošným pokrytím kladně laděnými signály a drogami v kombinaci s masážemi mozku vysokoenergetickými pulsy Velkého bratra "o konečném vítězství záštiplné lži a nenávisti, nad čímkoli nepříjemně pravdivým. Vše nasíleno microwave technologiemi a podprahovou invazí.

Demokracie - též pseudodemokracie - souhrn opatření k zamezení šíření svobodného projevu, s cílem omezit veškerá lidská práva a nezadatelné svobody. Obrazně: hra s několika míči na jednu branku. Branku zmateného lidského stáda.

Denní realita - Fiktivní svět, virtuální realita, vytvořena masmedii v souladu s Public Relations

Dogma - Vyhlášení dogmatu, jeho nedotknutelnosti a vymáhání absolutně poslušného převzetí, parciálně určuje i následnou inkviziční nemíru v drcení kostí možného odpírače, nezávisle na skutečné pravdě.
Přičemž není pochyb, že je buřičstvím šíření nepřátelského názoru, že ti, kteří onu doktrínu, či dogma, na úkor zásadní logiky, prosazují, trpí strachem a nejistotou vlastních kroků.
Je zakázáno si myslet, že nezávisle na tom, zda se naše Svaté dogma blíší pravdě, či je-li pravdě na hony vzdálena.
Je zakázano vůbec pomyslet, že dogma je oblíbeným nástrojem skutečných extremistů.

Elektronic Harassment - EU Velkobratru milé, ač dříve nezákonné, respektive zločinecké používání elektronických a mikrovlnných zbraní s cílem eliminace, kontroly a stimulace myšlení jednotlivce i celých skupin lidských bytostí. Do tohoto zločinného systému je zařazeno agresivní periodické zablýskávání TV obrazovek (v ČR jsou to: Čt1, ČT2, Prima, Nova) a vysílání podprahových snímků
Systémovou zbraní se stal rovněž prostý i cílený ektrosmog. Každý, kdo plánuje, umožňuje svým konáním, nebo nekonáním, čí propaguje budování, uzákoňuje, čí povolí uzákonit, prodává, obchoduje, respektive napomáhá budovat zdroje elektrosmogu, zvláště pak cíleného elektrosmogu je zločinec.
Je zakázáno si myslet: Že zločincem, je i ten, jenž tento masový zločin popírá, či zpochybňuje.
Je zakázáno šířit pomluvu, že pokuď tak činí vláda, politická strana, či libovolné uskupení kteréhokoliv státu, že se jedná o organizované zločinné spolčení s obzvláště nekalými záměry.

Euthanasie - Bezplatné zdravotnictví zaručené charizmaticky chrochtajícími vůdci mas, či humanitárními bombardery. Navíc ústavně garantovaná nejvyšším sovětem a dohodami gremia banditů.

Fenclovy biftečky - Hovězí maso nakažené nemocí BSI. Infikované maso pochází z býložravců krmených masem uhynulých zvířat. Předchůdcem této nemoci je nemoc zvaná Kuru-Kuru objevená roku 1926 v Africe.

Free Speech - Svoboda projevu: Zdraví škodlivá svoboda slova. Zaručeno ústavou!

Freedom of speech - nepravděpodobná svoboda projevu s jehlami zaraženými pod nehty.

Freedom of expression - Svoboda projevu v rámci mírového globál fašizmu s nelidskou tváří.

Free expression - možná svoboda projevu

Informační exploze - systém, kdy se vše nepotřebné dozvíte s dostatečným předstihem. Zejména informace o přirůstcích nejmenované zoologické zahrady se šířily rychlostí tachyonů. Ale i to je již taky jen historie.

Humanitární bombardování - Obzvláště mile vypečený výrok z oblasti Public Relations pocházející z povolaných úst blahoslaveného světce pana Veškrny.

1. Chemitrails - ení pravdou, že se jedná o silně expandující "kondenzáty" vypouštěné neznámými letadly v rámci programu "Stmívání planety"

2.Chemitrails, (chemtrails) - nesprávný termín teorie o spiknutí, jež předpokládá přelet tajemné vzducholodi, protějšek černých helikopter, křižující nebe a postřikující zemi látkami vyvolávajícími zákeřné nemoci. Jedná se se o paranoidní představy a legendy o tajemných letadlech.

Je zakázano si myslet, že tyto buřičské teorie považují ovčany za slepé, tupé, hluché a magory. Nebo že si nevidí při popírání vzdušného ataku dál než na špičku nosu.
Ve skutečnosti jde jen o pár špatně nastavených leteckých trysek.

Ježíšek - zakázaný termín. Ježíšek - někdejší česká, nepříjemně nábožensky orientovaná legenda, na počátku třetího tisíciletí mistrně globalizovaná systéme Public Relations do přijatelnější podoby dočasného "stařečka Ježíškaž, jenž sice oděn do charakteristického leninsky rudého hávu dědy Mráze, skryt rudou kapucí, stále "žádanějšího" a zcela nábožensky neškodného Santa Clause, oblétává kolem planety se svým sobím spřežením, pečlivě monitorován nejen silnými radary protivzdušné obrany Spojených států (NORAD), satelity na geosynchronních trajektoriích, letadly F-15, respektive F-16, kanadskými letadly CF-18 Hornet, ale i sofistikovanými zbra-němi SDI (Vesmírné "obranné" iniciativy z oblasti "hvězdných válek"). A zřejmě nejmenované tajné služby, ve spolupráci s vatikánským podzemím, zabezpečily i informaci o oblíbeném jídle "stařečka Ježíška" i jídle sobů z jeho spřežení. Stařeček Ježíšek v rudé kápi je monitorován osobním podkožním čipem a rudým nosem vedoucího soba Rudolpha, emitující záření náhodně se podobající vyzařování motorů nepřátelských balistických střel. více zde...

Konspirační teroie o spiknutí - Termín používaný k potírání veškerých informací o skutečném průběhu spiknutí

KPUFO - pšt ticho léčí... aneb KPUFO varuje: Příliš vědomostí a matematiky škodí duševnímu rozkvětu i zdraví.

Milosrdenství - Systém, popírající jakákoliv lidská práva a nezadatelné svobody jednotlivce předběžným uvrhnutím občanů do dluhů a bídy exekutorskými bandami

Mind Control - Kontrola myšlení. Zakázané slovní spojení s cílem nehorázné pomluvy Velkého bratra. Prý nezákonně použitá mikrovlnná zbraň s cílem stimulace myšlení jednotlivce, či celých skupin lidských bytostí. Je součástí Electronic Harassmentu. Systém, prá popírající jakákoliv lidská práva a nezadatelné svobody jednotlivce.

Mladý terorista - zastřelený dvouletý civilista, jenž provokoval naše vysunuté hlídky v hloubi sousedního území a provokativně nedbal varovných výstřelů.

Narodní buditelé - zakázené slovo, jehož pravou podstatu odhalil senátor Petr Pithart. Dnes již víme, že se ve skutečnosti jednalo o neonacionalistickou buňku podvodníků, kteří podvedli nic netušící české obyvatelstvo Ostereich Ungarn chaganátu. Ano, ano! Xenofobně a kryptošovinisticky skrývali své smutně proslulé vlastizrádné pikle v podobě jakéhosi života neschopného Českého jazyka. K velkému zármutku velkého chagana Franz Josefa blahé paměti. a jeho německy hovořících soudruhů ...

Narodní - zakázené slovo, jež xenofobně a kryptošovinisticky skrývá neonacionalistické tendence. Viz Neonacionalistické divadlo v Praze, neonacionalistická třída, neonacionalistické Museum atd...

Naučená nevědomost - Vítané ochranné mimikry, jež je velmi oblíbenou obranou před pravdou a důkazy. Je nutné vyhledat ty, kteří šíří nenavistně vyladěnou kampaň, že naučená nevědomost je účelový trik původně vypozorovaný u zlodějů, podvodníků a vrahů. Žádná vesnice není tak malá, by nebyl nalezen alespoň jeden terorista, šířící tyto kacířské myšlenky (citát z manuálu inkvizičního zpravodajce "Kladivo na čarodějnice")

Nepovolená demonstrace - zločinný terorizmus (buřičství) směřující:
a) - k neoprávněným požadavkům a obohacování se na úkor Vládnoucí Elity
b) - k zlomyslnému ochromení dopravy
c) - k zločinné desintegraci Nových Světových Pořádků...

Povolená demonstrace - Setkání několika prověřených a řádně očipovaných občanů protestujících například proti Dlouhé zimě, či Elitami neoblíbenému politikovi

Public Relations Officers - úředníci pro styk s nepřítelem (rozuměj "širokou veřejností").

Real Criminals - možná možní Zločinci, možná možní adepti tajných koncentračních táborů. Ve skutečnosti občan, jenž nesouhlasí s fašístickými metodami globálně instalovaného systému potlačujícího pravdu, základní lidská práva a svobody.

Selektivní cenzura - cenzura pro Elitu nepřijatelných názorů

Svobodné volby - volba pěti politiků z pěti povolených. Slavnostní akt, jež se odehrává v určeném rituálu. Velmi radostně a zejména důstojně. Přičemž celkové počty hlasujících i výsledky voleb jsou čistě formální. Ostaní zájemci nejsou připuštěni. Zaručeně proklatě dobré volby, které se nakonec obejdou i bez voličů. Rituál však musí být zachován! A pokud by, nedej Satan, scházel jeden hlas, pak zatkneme opozičního lumpa. Případně podstrčíme vytipovaným voličům neorazítkované obálky.

Cenzura - Zveřejňování téměř pravdivých informací o přírůstcích vybranných zoologických zahrad

Sci-fi (orwellovského typu) - denní realita

Selektivní demokracie - pseudosvoboda, jež ve jménu ochrany lidských práv a svobod omezuje lidská práva a nezadatelné svobody

Sexuální harašení - nezákonné heterosexuální harašení

Sodíkové Slunce - Oranžově zeleným zákalovým rosolem rozptýlený svit Slunce. Též svit Slunce skrze kondenzáty Chemitrails

Stará čarodějnice - zakázané slovo hanlivě označující dobrovolnou aktivistku uličního výboru

Thought_Crime - zločin závadného myšlení (autor Georg Orwel v díle "Rok 1984")

Vaporizace - jedinečný akt spravedlnosti vytěsňující nepohodlné mimo reálný svět a povolené myšlení. Též Zmizení beze stop.
(autor Georg Orwel v díle "Rok 1984")

Public Relations - práce se sympatiemi veřejnosti, cílevědomé ovlivňování veřejnosti. A to nejen s použitím sociologických a psychologických technik, ale i s veškerou brutalitou microwave a dalších podprahových invazí. Když vlastníte televizní poplatky, ačkoliv nechcete televizní příjimač ani náhodou. Metodu lze využít k "výrobě souhlasu" a k manipulaci obyvatelstva.

Utahování opasku - citlivý asociální program nejvyššího sovětu sledující rozkvět a blaho občanské společnosti.

Vývoz demokracie - fašistická doktrína oprávňující Zlo používat bezpráví nejen v rozporu s mezinárodním právem, ale při potlačování základních občanských práv a nezadatelných svobod.

Válečný konflikt - Doktrína jednostranných akcí válečných zločinců, pomocí níž se v hlubokém zázemí možná možného nepřítele vyhledává možná možný bandita. Ve skutečnosti však vražedný útok microwave systémy, leteckými údery, pozemními vojsky a raketovými útoky s cílem zničit veškerou infrastrukturu u sousedů a zmasakrovat co nejvíce bezbranného civilního obyvatelstva.

Zastavení válečných operací - Doktrína umožňující Satanově sběři sesbírat mrtvé a za potlesku světové scény radostně odjuchat z rozmasakrovaného a nyní již liduprostého území. Nikoli však jako světově hledaní váleční zločinci, nýbrž jako nevinné oběti brutálního útoku!

Výroba souhlasu (Manufacturing Consent)- manipulace s vědomím "Zmateného lidského stáda" s cílem zjednat souhlas k čemukoliv a samovolnou poslušnost, vše související s technikou Public Relations. Pojem poprvé použil a popsal americký novinář Walter Lippman. Předpokladem úspěšnosti Public Relations je neexistence mravnosti, etiky, humanity a totalitní likvidace zpětných vazeb. První z útoků Public Relations je tedy veden právě proti těmto komoditám. Prosazováním jakýchkoliv zvrhlostí.

Tato doktrína eviduje prozatím čtyři domorodé skupiny:
Elita, vládnoucí oligarchie
Public Relations Officers - úředníci pro styk s veřejností a vykonavatelé moci oligarchů
Zmatené stádo - nesvépravný prostý lid, nemající právo veřejně projevit jiný názor, než požadují Public Relations Officers a jimi řízená masmedia.
Buřiči - Nepohodlní a jim podobné organizované tlupy pocházející z té nepřizpůsobitelné části silně zmateného lidského stáda, zabývající se zločinem závadného myšlení (Thought_Crime)

Virtuální realita - nikdy neexistující fiktivní svět vytvořený masmedii v souladu s požadavky Public Relations

Zelení - termín z oblasti Public Relations. Spíše však mezistraničtí cestovatelé z chameleonskými příznaky. Připomínající prý ve skutečnosti přezrálý meloun: "Navrch shnile hnědozelení a uvnitře krvavě rudí".


Zemský škůdce - přísně zákázaný a velmi nebezpečný termín do něhož čeští šovinisté zahrnují nejen celou škálu stran v čele s tzv. Zelenými, či našeho skvělého agenta alias "humanitárního bombardéra", novodobého válečného zločince, velkozloděje, drancovatele prý "rodné země", ale považte jen... i námi dosazené drogové mafie, učené EU filtrátory - omezovače českých dějin a ostatní vlastizrádce.


Zvláště odporná slova:
souhrn odporných slov a zavrženihodných zvyků a metod ponižující 3% lidskou důstojnost a feministická hnutí:

Buzerant - zakázané hanlivé slovo

Pravda - velmi nebezpečné zakázané slovo (používané obzvlášť nebezpečnými teroristy)

Přechylování - zlopověstný slovanský (negermánský) zlozvyk ponižující ženy prostřednictvím příjmení přidáváním koncovky a, ...ová.

referendum - ničemná berlička odporující Novým světově fašistickým pořádkům a ponižující nejniternější pocity našich otroků na nejzazší možnou mez...

Stará mrcha - zakázané spojení slov. Příliš sexistické až kriminálně heterosexuální.

George W. Bush - Celoplanetární Džingischán - zakázané spojení slov.

Karl von Schwanzenberg - Atomový Bič boží - zakázané spojení slov z nařízení strany a vlády nemající v žádném případě napojení na neonacionalistickou fabulaci o konečném potrestání Čechů, za zakrnělou drzost pěkně po germánsku se roztahovat.

Jachting - přísně zkázané slovo. Příliš elitářské.

Vlezdobruselisté - šohajové z divokého východu (nově osvojených slovanských kolonií) vysílajicí ty správné signály správných směrem tak dlouho dokud nejsou: Nosem opět vrytí v cizí velkopanské riti. Zakázané slovo z oblasti šovinisticko xenofobně nacionalistického buřičství.

Vlastenec - zakázané slovo z oblasti šovinisticko xenofobně nacionalistického buřičství.Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (687 hl.)
 
Ne (490 hl.)
 
Možná (427 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1604

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně ještě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0